เริ่มต้นใช้งาน

ก่อนที่จะเริ่มเรียกใช้ API ได้ คุณจะต้องตั้งค่าการเข้าถึง API ไปยังบัญชีนักพัฒนาแอป Google Play ซึ่งเกี่ยวข้องกับการเปลี่ยนแปลงในทั้ง Google Play Console และ Google Cloud Console วิธีการต่อไปนี้อธิบาย 4 ขั้นตอนที่จําเป็นในการเริ่มต้นใช้งาน Google Play Developer API

 1. ลิงก์บัญชีนักพัฒนาแอปกับโปรเจ็กต์ Google Cloud ใหม่หรือที่มีอยู่แล้ว
 2. เปิดใช้ Google Play Developer API สําหรับโครงการ Google Cloud ที่ลิงก์ไว้
 3. ให้สิทธิ์คีย์ API สําหรับ Google Play Developer API ในโปรเจ็กต์ Google Cloud ที่ลิงก์ไว้
 4. สร้างบัญชีบริการที่มีสิทธิ์ที่เหมาะสมใน Google Play Console เพื่อเข้าถึง Google Play Developer API

ลิงก์บัญชีและโปรเจ็กต์ของคุณ

ก่อนที่จะเข้าถึง Google Play Developer API ได้ คุณต้องลิงก์บัญชีนักพัฒนาแอป Google Play กับโปรเจ็กต์ Google Cloud ในกรณีส่วนใหญ่ เราขอแนะนําให้คุณสร้างโปรเจ็กต์ Google Cloud ใหม่ที่มีไว้สําหรับบัญชีนักพัฒนาซอฟต์แวร์ Google Play แต่คุณจะลิงก์โปรเจ็กต์ที่มีอยู่ได้ โปรดทราบว่าบัญชีนักพัฒนาแอป Google Play แต่ละบัญชีสามารถลิงก์กับโปรเจ็กต์ Google Cloud ได้เพียงโปรเจ็กต์เดียวเท่านั้น หากคุณมีแอปหลายรายการในบัญชีนักพัฒนาแอป Google Play เดียวกัน แต่ละแอปจะต้องใช้โปรเจ็กต์ Google Cloud เดียวกัน

สร้างโปรเจ็กต์ใหม่

 1. ไปที่หน้าการเข้าถึง API บน Google Play Console
 2. คลิกสร้างโปรเจ็กต์ใหม่

โปรเจ็กต์ Google Cloud จะสร้างและลิงก์กับบัญชีนักพัฒนาแอป Google Play โดยอัตโนมัติ

ใช้โปรเจ็กต์ที่มีอยู่

หากคุณเป็นผู้ใช้ Google Cloud Console อยู่แล้ว คุณจะลิงก์กับโปรเจ็กต์ Google Cloud ที่มีอยู่แล้วได้โดยทําตามขั้นตอนต่อไปนี้

 1. ไปที่หน้าการเข้าถึง API บน Google Play Console
 2. เลือกโปรเจ็กต์ที่ต้องการลิงก์ หากโครงการของคุณไม่อยู่ในรายการ ให้ตรวจสอบว่าบัญชีผู้ใช้มีสถานะเป็นเจ้าของในโครงการ Google Cloud ที่ต้องการลิงก์
 3. คลิกลิงก์โปรเจ็กต์ที่มีอยู่

เปิดใช้ API

เมื่อตั้งค่าโปรเจ็กต์ Google Cloud ที่ลิงก์แล้ว คุณต้องเปิดใช้ API สําหรับนักพัฒนาซอฟต์แวร์ Google Play สําหรับโปรเจ็กต์นี้ คุณต้องเป็นเจ้าของโปรเจ็กต์ Google Cloud ก่อนจึงจะดําเนินการดังกล่าวได้

 1. ไปที่หน้าการเข้าถึง API บน Google Play Console
 2. ในส่วน API ให้ค้นหา Google Play Developer API แล้วคลิกเปิด

การดําเนินการนี้จะอัปเดตโปรเจ็กต์ Google Cloud โดยตรงและการเปลี่ยนแปลงจะมีผลทันที

ให้สิทธิ์คีย์ API

หากต้องการใช้ API คุณต้องมีคีย์ API ในโปรเจ็กต์ Google Cloud ที่ลิงก์ไว้ซึ่งได้รับอนุญาตให้ใช้ Google Play Developer API ตั้งค่าได้ใน Google Play Console

กําหนดค่า OAuth และบัญชีบริการ

คุณต้องกําหนดค่าการเข้าถึง Google Play Developer API ด้วยไคลเอ็นต์ OAuth หรือบัญชีบริการ ในกรณีส่วนใหญ่ คุณควรใช้บัญชีบริการเพื่อเข้าถึง API

ต้องใช้บัญชีบริการในสภาพแวดล้อมที่ปลอดภัย เช่น เซิร์ฟเวอร์ ต้องจัดการข้อมูลเข้าสู่ระบบของบัญชีบริการอย่างปลอดภัยเพื่อไม่ให้บุคคลอื่นที่ไม่ได้รับอนุญาตใช้ API ได้

คุณควรใช้รหัสไคลเอ็นต์ OAuth หากคุณจําเป็นต้องเข้าถึง API ในนามของผู้ใช้แต่ละราย ตัวอย่างเช่น หากเว็บไซต์ต้องใช้ Google Play Developer API จากไคลเอ็นต์บนเว็บในนามของผู้ใช้ คุณจะใช้ Client-ID ได้ ระบบจะตรวจสอบสิทธิ์ผู้ใช้ด้วยบัญชี Google แทนบัญชีบริการ ซึ่งจะช่วยให้คุณเรียก API ในนามของผู้ใช้ได้โดยไม่กระทบต่อข้อมูลรับรองของบัญชีบริการ

 • บัญชีบริการ: บริการซอฟต์แวร์ที่ปลอดภัยจะเข้าถึง API (พบบ่อยที่สุด)
 • ไคลเอ็นต์ OAuth: ผู้ใช้จะเข้าถึง API

ใช้บัญชีบริการ

คุณสร้างบัญชีบริการจาก Google Play Console ได้

 1. ไปที่หน้าการเข้าถึง API บน Google Play Console
 2. คลิกดูวิธีสร้างบัญชีบริการในส่วนบัญชีบริการ
 3. ทําตามวิธีการสร้างบัญชีบริการ

  ระหว่างการสร้างบัญชี คุณต้องให้สิทธิ์เข้าถึงโปรเจ็กต์ Google Cloud แก่บัญชีบริการ เพื่อให้โปรเจ็กต์ปรากฏใน Google Play Console

 4. เมื่อสร้างบัญชีบริการใน Google Play Console แล้ว ให้คลิกเสร็จ ส่วนบัญชีบริการของหน้าการเข้าถึง API จะรีเฟรชโดยอัตโนมัติ และบัญชีบริการของคุณจะแสดงอยู่ในรายการ

 5. คลิกให้สิทธิ์เข้าถึงเพื่อให้สิทธิ์ที่จําเป็นในการดําเนินการแก่บัญชีบริการ

  หากต้องการใช้ Google Play Billing API คุณต้องให้สิทธิ์ต่อไปนี้

  • ดูข้อมูลทางการเงิน คําสั่งซื้อ และคําตอบจากแบบสํารวจการยกเลิก
  • จัดการคําสั่งซื้อและการสมัครใช้บริการ

คุณควรจะเข้าถึง Google Play Developer API ได้ผ่านทางบัญชีบริการ โปรดดูข้อมูลเพิ่มเติมที่การใช้ OAuth 2.0 สําหรับแอปพลิเคชันระหว่างเซิร์ฟเวอร์กับเซิร์ฟเวอร์

ใช้ไคลเอ็นต์ OAuth

คุณอนุญาตให้ผู้ใช้ดําเนินการได้โดยใช้ API ภายใต้ข้อมูลเข้าสู่ระบบของตนเองโดยใช้ไคลเอ็นต์ OAuth การดําเนินการของผู้ใช้จะจํากัดไว้เพียงการดําเนินการที่ได้รับอนุญาตผ่านหน้าผู้ใช้และสิทธิ์ใน Google Play Console

คุณต้องกําหนดค่าข้อมูลการสร้างแบรนด์สําหรับผลิตภัณฑ์ก่อนที่จะสร้างไคลเอ็นต์ OAuth โปรดดูข้อมูลเพิ่มเติมที่การตั้งค่าหน้าจอขอความยินยอม OAuth

 1. ไปที่หน้าการเข้าถึง API บน Google Play Console
 2. ในส่วนไคลเอ็นต์ OAuth ให้คลิกกําหนดค่าหน้าจอคํายินยอม OAuth
 3. กําหนดค่าข้อมูลการสร้างแบรนด์ของผลิตภัณฑ์
 4. เมื่อดําเนินการเสร็จแล้ว ให้คลิกรีเฟรชคํายินยอม OAuth ส่วนนี้จะอัปเดต และคุณจะไม่เห็นข้อความเกี่ยวกับข้อมูลการสร้างแบรนด์อีกต่อไป

วิธีสร้างไคลเอ็นต์ OAuth โดยใช้ Google Play Console

 1. ไปที่หน้าการเข้าถึง API บน Google Play Console
 2. ในส่วนไคลเอ็นต์ OAuth ให้คลิกสร้างไคลเอ็นต์ OAuth ใหม่
 3. ทําตามวิธีการในหน้าดังกล่าวเพื่อสร้างไคลเอ็นต์ OAuth
 4. เมื่อสร้างไคลเอ็นต์ OAuth ใน Google Play Console แล้ว ให้คลิกเสร็จ ส่วนไคลเอ็นต์ OAuth ของหน้าการเข้าถึง API จะรีเฟรชโดยอัตโนมัติ และมีไคลเอ็นต์ OAuth แสดงอยู่

  บางครั้งไคลเอ็นต์ OAuth ใหม่จะไม่ปรากฏในหน้าเว็บในทันที ในกรณีนี้ ให้คลิกรีเฟรชไคลเอ็นต์ OAuth

รายละเอียดของไคลเอ็นต์ OAuth ใหม่จะปรากฏในรายการในหน้านี้

ข้อมูลเพิ่มเติม

ใช้กลเม็ดเคล็ดลับต่อไปนี้เพื่อช่วยในการเริ่มต้นใช้งาน API บน Google Play

รับรหัสนักพัฒนาแอป

API บางรายการกําหนดให้คุณต้องระบุรหัสนักพัฒนาซอฟต์แวร์ Google Play Console ซึ่งเป็นตัวเลขยาวที่กําหนดขึ้นเมื่อสร้างบัญชีนักพัฒนาแอป Google Play รหัสนักพัฒนาซอฟต์แวร์จะอยู่ใน URL ของหน้าเว็บเกือบทุกรายการใน Google Play Console เช่น หน้าการเข้าถึง API

เช่น ลองพิจารณา URL ของ Google Play Console ดังนี้

https://play.google.com/console/developers/1234567890123456789/api-access

ใน URL ด้านบน รหัสนักพัฒนาซอฟต์แวร์จะเป็น 1234567890123456789

หมายเหตุ: หากโอนแอปจากบัญชีนักพัฒนาแอป Google Play หนึ่งไปยังอีกบัญชีหนึ่ง รหัสนักพัฒนาแอปที่เชื่อมโยงกับแอปนั้นจะเปลี่ยนไป ซึ่งหมายความว่าหลังจากที่การโอนเสร็จสมบูรณ์ คุณจะต้องใช้รหัสนักพัฒนาซอฟต์แวร์สําหรับบัญชีนักพัฒนาซอฟต์แวร์ Google Play บัญชีใหม่ในการเรียก API สําหรับแอปนั้น

API เฉพาะทาง

Google Play Developer API มี API เฉพาะทางมากมายที่ให้คุณ ทําการวิเคราะห์ที่เฉพาะเจาะจงในแอปของคุณได้ ดังนี้

API การตอบกลับรีวิว
ให้คุณดูความคิดเห็นของผู้ใช้สําหรับแอปและตอบกลับความคิดเห็นนี้
Voided Purchases API
ช่วยให้คุณเพิกถอนสิทธิ์เข้าถึงไอเทมที่ซื้อในแอปซึ่งเชื่อมโยงกับการซื้อที่ผู้ใช้เป็นโมฆะ

ไลบรารีของไคลเอ็นต์

เราได้เตรียมไลบรารีของไคลเอ็นต์ที่คุณจะใช้เพื่อ เข้าถึง REST API แบบเป็นโปรแกรมได้ ดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ในไลบรารีของไคลเอ็นต์และตัวอย่างโค้ด