תמונות היצרן למכשירי Nexus ו-Pixel

הדף הזה מכיל קובצי תמונה בינאריים שמאפשרים לשחזר את הקושחה המקורית מהיצרן במכשיר Nexus או במכשיר Pixel. קבצים אלו יהיו שימושיים אם התקנתם גרסאות build בהתאמה אישית במכשיר, ותרצו להחזיר את המכשיר להגדרות היצרן.

שימו לב שבדרך כלל קל ובטוח יותר להוריד את תמונת ה-OTA המלאה במקום זאת.

אם אתם בכל זאת משתמשים בתמונת יצרן, הקפידו לנעול מחדש את תוכנת האתחול בסיום התהליך.

הקבצים האלה מיועדים לשימוש רק במכשירי Nexus או Pixel אישיים, ואין לפרק, לבטל את ההידור, לבצע הנדסה הפוכה, לשנות או להפיץ אותם בכל דרך שהיא, למעט כפי שמוגדר במפורש בתנאי הרישיון שסופקו עם המכשיר.

ניתן להשיג גם תמונות יצרן למכשירי Google Pixel Watch.

עדכון בפעם הראשונה של מכשירי Pixel 6, Pixel 6 Pro ו-Pixel 6a ל-Android 13

אחרי שמבצעים עדכון ל-Android 13 ומפעילים בהצלחה את המכשיר לאחר העדכון, גרסת build של Android 12 שמורה בחריץ הלא פעיל (עדכונים חלקים למידע נוסף על יחידות קיבולת) של המכשיר. יחידת הקיבולת (Slot) שאינה פעילה מכילה תוכנת אתחול ישנה יותר שהגרסה שלה להגנה מפני החזרה לא גדלה. אם ביחידת הקיבולת (Slot) הפעילה מהבהבת עם גרסת build שנכשלה, מנגנון הגיבוי של העדכונים החלקיים ייכנס לתוקף והמכשיר ינסה לאתחל מהמשבצת הלא פעילה. מכיוון שהחריץ הלא פעיל מכיל את תוכנת האתחול הישנה, המכשיר עובר למצב בלתי ניתן לאתחול.

כדי למנוע את המצב הזה, אם אתם מנסים בפעם הראשונה מכשיר Pixel 6, Pixel 6a או Pixel 6 Pro עם גרסת build של Android 13, עליכם לעדכן את מחיצת תוכנת האתחול למשבצת הלא פעילה אחרי שעדכנתם בהצלחה את Android 13 והפעלתם מחדש לפחות פעם אחת. כדי לעשות את זה:

אפשרות 1 (מומלצת): אחרי שהפעלתם בהצלחה את Android 13 בפעם הראשונה, עליכם להתקין ממקור אחר את תמונת ה-OTA המלאה שתואמת ל-build הזה ולהפעיל מחדש את המכשיר כדי לוודא שלשתי החריץ יש תמונה שאפשר להפעיל.

אפשרות 2 (באמצעות תמונות מהיצרן): אם איפסתם את תמונת היצרן במכשיר לאחר ביטול הנעילה של תוכנת האתחול, לאחר אתחול מוצלח אל Android 13 בפעם הראשונה

 1. מחלצים את התוכן של קובץ .zip ה-ROM של היצרן, מזהים את תמונת תוכנת האתחול בקבצים שחולצו ופועלים לפי רצף האירועים, כפי שמפורט בהמשך, כדי להבהב את תוכנת האתחול לשתי יחידות הקיבולת (Slot). מחליפים את שם התמונה של תוכנת האתחול בשם של המכשיר ב-Pixel 6 וב-Pixel 6a.

 2. כדי להפעיל את המכשיר במצב fastboot, צריך להשתמש באחת מהשיטות הבאות:

  • באמצעות כלי adb: כשהמכשיר מופעל, מבצעים את הפעולות הבאות:

   adb reboot bootloader
   
  • באמצעות שילוב מקשים: מכבים את המכשיר, מפעילים אותו ומיד לוחצים לחיצה ארוכה על שילוב המקשים הרלוונטי במכשיר.

 3. מעבירים את תוכנת האתחול של Android 13 לחריץ הלא פעיל. הפקודה הבאה ספציפית ל-build מסוים של מכשיר Pixel 6 Pro. בארגומנט של שם קובץ התמונה, מחליפים את השם של תמונת תוכנת האתחול שנוצרה בשלב הראשון שלמעלה, אם הוא שונה.

    fastboot --slot=other flash bootloader bootloader-raven-slider-1.2-8739948.img
  

  אם ה-Flash בוצע בהצלחה, פקודה זו תדפיס OKAY [ ... ]. אל ממשיכים אלא אם משלימים את ביצוע הפקודה.

 4. לאחר שדרוג תוכנת האתחול של יחידת האתחול של יחידת האתחול הלא פעילה לתוכנת אתחול של Android 13, עליכם להפעיל מחדש אותה בחריץ הזה כדי לוודא תוכנת האתחול תסומן כניתן לאתחול. חשוב: מריצים את רצף הפקודות המדויק כפי שמפורט בהמשך. לא לשכוח להזין את השורה המלאה fastboot reboot bootloader בהפעלה מחדש. אם לא תעשה זאת, לא ניתן יהיה להפעיל את המכשיר.

    fastboot set_active other
    fastboot reboot bootloader
    fastboot set_active other
    fastboot reboot bootloader
  
 5. מפעילים מחדש למערכת ההפעלה הנוכחית. יש ללחוץ על לחצן ההפעלה כדי לבצע אתחול או להשתמש בפקודת האתחול המהיר הבאה:

    fastboot reboot
  

ייתכן שניתן יהיה לשחזר נתונים מסוימים שגובו בחשבון Google, אבל אפליקציות והנתונים המשויכים אליהן יוסרו. לפני שממשיכים, כדאי לוודא שהנתונים שרוצים לשמור מגובים בחשבון Google.

ההורדה של תמונת המערכת והשימוש בתוכנת המכשיר כפופים לתנאים ולהגבלות של Google. המשך הפעולה מבטא את הסכמתך לתנאים ולהגבלות ולמדיניות הפרטיות של Google. יכול להיות שההורדה של תמונת המערכת והשימוש בתוכנת המכשיר יהיו כפופים גם לתנאים ולהגבלות מסוימים של צדדים שלישיים. אפשר למצוא אותם בקטע הגדרות > מידע על הטלפון > מידע משפטי, או בכל אמצעי אחר.

שימוש ב-Android Flash Tool

Android Flash Tool הוא דרך חדשה להבהב בקלות ובצורה מאובטחת תמונת מערכת של Android למכשיר Pixel נתמך. פשוט חברו את המכשיר באמצעות USB ובקרו ב-Android Flash Tool באמצעות הקישור המתאים למכשיר שלכם שמופיע למטה. Android Flash Tool פועל עם כל דפדפן אינטרנט שתומך ב-WebUSB, כמו Chrome או Edge מגרסה 79 ואילך.

Android Flash Tool מנחה אתכם שלב אחר שלב בתהליך של הבהוב המכשיר – אין צורך להתקין כלים, אבל צריך לבטל את נעילת המכשיר ולהפעיל ניפוי באגים ב-USB מ'אפשרויות למפתחים'.

אפשר להפעיל Flash תמונות מהיצרן באמצעות הכלי, בלחיצה על קישורי Flash שלמטה וביצוע ההנחיות שעל המסך. כאן ניתן למצוא הוראות מלאות ל-Flash Tool. כדי להחזיר את המכשיר למצב הציבורי האחרון, אפשר להחזיר את המכשיר למצב ציבורי.

הוראות להבהוב

תמונת היצרן שהורדה מהדף הזה כוללת סקריפט שמהבהב במכשיר, שנקרא בדרך כלל flash-all.sh (במערכות Windows, צריך להשתמש ב-flash-all.bat במקום זאת).

אחרי שמקבלים את הכלי fastboot, מוסיפים אותו למשתנה הסביבה PATH (הסקריפט flash-all שבהמשך חייב להיות מסוגל למצוא אותו).

כמו כן, צריך לוודא שהגדרתם גישה ל-USB במכשיר, כפי שמתואר במאמר הפעלת אפליקציות במכשיר חומרה.

כדי לשדרג תמונת מערכת:

 1. הורידו למטה את תמונת המערכת המתאימה למכשיר שלכם, ולאחר מכן פתחו אותה לספרייה בטוחה.

 2. מחברים את המכשיר למחשב באמצעות USB.

 3. בהגדרות, מקישים על מערכת ואז על אפשרויות למפתחים ומפעילים את האפשרות ביטול נעילה של יצרן ציוד מקורי וניפוי באגים ב-USB.

 4. כדי להפעיל את המכשיר במצב אתחול מהיר (fastboot), צריך להשתמש באחת מהשיטות הבאות:

  • באמצעות כלי adb: כשהמכשיר מופעל, מבצעים את הפעולות הבאות:

   adb reboot bootloader
   
  • באמצעות שילוב מקשים: מכבים את המכשיר, מפעילים אותו ומיד לוחצים לחיצה ארוכה על שילוב המקשים הרלוונטי במכשיר.

 5. במקרה הצורך, מבטלים את הנעילה של תוכנת האתחול של המכשיר באחת מהשיטות הבאות:

  • אם אתם מעדכנים מכשיר Nexus או Pixel שיוצר בשנת 2015 ואילך (לדוגמה, מכשיר Nexus 5X, Nexus 6P, Pixel, Pixel XL, Pixel 2 או Pixel 2 XL), מריצים את הפקודה הבאה:

   fastboot flashing unlock
   
  • במכשירי Pixel 2: כדי להפעיל מחדש את תוכנת האתחול, קודם צריך לעדכן את טוען האתחול של Pixel 2 לגרסה לפחות של Oreo MR1. כדי לעשות זאת, אפשר להפעיל עדכון OTA (OTA) או להתקין קובץ OTA מלא עם ההוראות שמופיעות בדף הזה.

  • במכשירי Pixel 2 XL בלבד עם גרסת טעינה שקודמת ל-TMZ20a: ייתכן שיהיה צורך לבטל את נעילת המחיצות הקריטיות לפני ההבהוב. ניתן לבצע את ביטול הנעילה באמצעות הפקודה הזו, ולא ניתן לבצע אותו במכשירים אחרים:

   fastboot flashing unlock_critical
   
  • אם מעדכנים מכשיר ישן יותר, מריצים את הפקודה הבאה:

   fastboot oem unlock
   

  מכשיר היעד יציג מסך אישור. (פעולה זו מוחקת את כל הנתונים במכשיר היעד).

  לקבלת הוראות מפורטות יותר, קראו את המאמר ביטול נעילת תוכנת האתחול.

 6. פותחים טרמינל ועוברים לספריית התמונות של המערכת לאחר החילוץ.

 7. מפעילים את הסקריפט flash-all. הסקריפט מתקין את תוכנת האתחול, את קושחת הבסיס ואת מערכת ההפעלה.

כשהסקריפט יסתיים, המכשיר יופעל מחדש. מטעמי אבטחה, עכשיו אתם צריכים לנעול את תוכנת האתחול:

 1. יש להפעיל שוב את המכשיר במצב אתחול מהיר, כפי שמתואר למעלה.

 2. ביצוע:

  fastboot flashing lock
  

  או, במכשירים ישנים יותר, מריצים את:

  fastboot oem lock
  

נעילת תוכנת האתחול תמחק את הנתונים במכשירים מסוימים. לאחר נעילת תוכנת האתחול, אם ברצונך להבהב שוב את המכשיר, עליך להריץ שוב את fastboot oem unlock והפעולה הזו תמחק את הנתונים.

"husky" ל-Pixel 8 Pro

גרסה פלאש הורדה סיכום ביקורת (checksum) SHA-256
14.0.0 (UD1A.230803.022.A3, ספטמבר 2023, Verizon) Flash קישור a95417f6ace90bb3ed39f86966bf9f32aad0505c29d5698dc19dddb9739f37bc
14.0.0 (UD1A.230803.022.A4, Sep 2023, US-Emerging/G-store,CA,TW,AU,Fi) Flash קישור 621d3cb071c936cfa76b7fb08472fd670aad6c4c0472ba4919c870fc6e702883
14.0.0 (UD1A.230803.022.B1, Sep 2023, T-Mobile) Flash קישור ad17d26df55b25168634f86eee3eff17848efd8a7ad3be4f7d206a47964580a8
14.0.0 (UD1A.230803.022, ספטמבר 2023, AT&T/EMEA/JP/IN) Flash קישור 38765209a6e1c3df8bed46d4133bc5c494197fbdde841e9b726a5c70aa23979a
14.0.0 (UD1A.230803.041, אוקטובר 2023) Flash קישור f26063c5cd9d4810d2f69007dbb8af5f7f06a1e7a2f866a1e8a121e89c445c00
14.0.0 (UD1A.231105.004, נובמבר 2023) Flash קישור 38d2e6cff75e04a15311d3a4d9f969bfd5c2d1b030f165258d5bd8be88b3b5d5
14.0.0 (UQ1A.231205.015, דצמבר 2023) Flash קישור 3cd41d9b3138e1abece66c48e46c5218a1ee09cfb4c86c6c9b49f9cb18c5e102
14.0.0 (UQ1A.231205.015.A1, Dec 2023, Verizon) Flash קישור 4f2b101993eaf5169a3a85f683bc82b7a0108b8697fcdcc8518caf6b05af50c7
14.0.0 (UQ1A.240105.004, ינואר 2024) Flash קישור 498499a85689c8813dd2454f849b3df4f1a9961624de935d74741996dc1924fb
14.0.0 (UQ1A.240105.004.A1, ינואר 2024, Verizon) Flash קישור c0df8be824d2262cbf082a11116d6c71d016ab779f57ebb03614ed83ad2d3801
14.0.0 (UQ1A.240205.004, פברואר 2024) Flash קישור 594e3ca49d445b04587bb78289dc726606d3d8878fb5cdfb39434f5714d15224
14.0.0 (UQ1A.240205.004.A1, פברואר 2024, Verizon, Verizon MVNOs) Flash קישור a74ab18e1374a4ba2def234cca41f60844b6ecd7db78cdcf9576b15e8eadeab3
14.0.0 (UQ1A.240205.004.B1, פברואר 2024, Softbank) Flash קישור 768b14e20b1c4008af9a04a70500283da105776dcc8dd8ce68830672244b857c
14.0.0 (AP1A.240305.019.A1, מרץ 2024) Flash קישור 1091bcb2bfa130d53d225bd133b1ea2e3186683bb621785af61777a386aed6b0
14.0.0 (AP1A.240405.002, אפריל 2024) Flash קישור e2ea86d45a89e38e0f5e7b638896b63636beac40173d743622951abd53e15dad
14.0.0 (AP1A.240405.002.B1, אפריל 2024) Flash קישור d548f99d9b4ad3f27f219e236df32325a7ae0c70d9151a55a470de84515b698e

'shiba' ל-Pixel 8

גרסה פלאש הורדה סיכום ביקורת (checksum) SHA-256
14.0.0 (UD1A.230803.022.A5, ספטמבר 2023, US Non Verizon/AT&T/T-Mobile providers/CA/TW) Flash קישור 85c06d1dd95b2e157ea1ba3c78fc2df8dabeb42dcd58c9cdb6f015e2c0c7b455
14.0.0 (UD1A.230803.022.B2, Sep 2023, T-Mobile) Flash קישור 829d0a859ba4f15d510b46eea38d56b714338df03169cb430eb35d7d6a6b521a
14.0.0 (UD1A.230803.022.C1, ספטמבר 2023, AT&T/JP/EU/IN) Flash קישור 750b1e833285b61c7a9625b0a85a5befee47af5a0ca603a42984fa38a3df3954
14.0.0 (UD1A.230803.022.D1, ספטמבר 2023, Verizon) Flash קישור e99ecc7583f5e1fa6d482e09051a92ac3c14f1b219c86485967355ca4202c5fc
14.0.0 (UD1A.230803.041, אוקטובר 2023) Flash קישור 3ed11735021f723d9dd49ba98170d4a5ad0d88e9c54338723674886a2a334b54
14.0.0 (UD1A.231105.004, נובמבר 2023) Flash קישור 0b858d98fb1829dd10f5196e509cde7a155cae1e3a6628b4f196e230ab87601a
14.0.0 (UQ1A.231205.015, דצמבר 2023) Flash קישור ac56e72deba62082ee2dcc1dd9438ce3c6cfd2dfa2f5a6e74d61ac3e528dfe87
14.0.0 (UQ1A.231205.015.A1, Dec 2023, Verizon) Flash קישור 4611da06ad4449824ec3fe0e3a755d8abb389ded9e3688e0c69a726e48521a94
14.0.0 (UQ1A.240105.004, ינואר 2024) Flash קישור 9afb0b075fe67d4460602d2a7db60b742e3145e51e2e3902ff54f665b5ba5550
14.0.0 (UQ1A.240105.004.A1, ינואר 2024, Verizon) Flash קישור 7cc742550721975cc2770dd8cbf7d162a7504b318c906a46349071bccf603c86
14.0.0 (UQ1A.240205.004, פברואר 2024) Flash קישור 5f3de3c0ba9b5f209766ab376a56ffaad768bfaaa0e3b71bdbcdda9ef640c98e
14.0.0 (UQ1A.240205.004.A1, פברואר 2024, Verizon, Verizon MVNOs) Flash קישור 28db11ff3ad802785ab5ce7a35591cb36942dfcb407fa5b657d3340e5e71e7a0
14.0.0 (UQ1A.240205.004.B1, פברואר 2024, Softbank) Flash קישור 66f5d773d789106ef01ebd45d3dbc316560de536be6a6553cc17e5d041f300a6
14.0.0 (AP1A.240305.019.A1, מרץ 2024) Flash קישור 41c6b5d589c706b7d401b3702ba80f53afd397db9e33496dcef575bd1cd35114
14.0.0 (AP1A.240405.002, אפריל 2024) Flash קישור ed0ea9571c072e10e0d9f2745309e90626c83eb9ab94c81c7e6f23b93348f4da
14.0.0 (AP1A.240405.002.B1, אפריל 2024) Flash קישור 4eaef674db5175d469cac315229c4027e5423e254076b5ae14bbca871437b5b0

'felix' ל-Pixel Fold

גרסה פלאש הורדה סיכום ביקורת (checksum) SHA-256
13.0.0 (TD3A.230203.070.A1, יוני 2023) Flash קישור d935f0196d7959c916e4f42e25d92e05cd7d2ca0c01080ee46fc35fa996e302b
13.0.0 (TQ3C.230605.010.C1, יוני 2023) Flash קישור 39d45734f6ef8bf0055563612fd3d90d682044c721cd56eaadd3518d992e6f84
13.0.0 (TQ3C.230605.010.C2, יוני 2023, יפן) Flash קישור a3fcba63f15ae6d0deecb230490a2238f35ea07718b27b4dd6426cb0504500ff
13.0.0 (TQ3C.230605.010.D1, יוני 2023, Verizon, Verizon MVNOs) Flash קישור 91f88e93d65ef6f5db3dfc0371992d48f6190c1734305da2249e88500cb79033
13.0.0 (TQ3C.230705.001.B1, יולי 2023, Verizon, Verizon MVNOs) Flash קישור 98747d766e1561189a4c805119ff8a87d722fb67fa42a1ed9ad703a8880e16de
13.0.0 (TQ3C.230705.001.C1, יולי 2023) Flash קישור 65f9757548e811cc904b83accea8f8ec6f92cd1cf599a18efa9ab5b6ed65943e
13.0.0 (TQ3C.230705.001.C2, יולי 2023, יפן) Flash קישור bbb0e245535db04cdcbfbdba042dfebc47e51a7102f507432317d696a9d73c2c
13.0.0 (TQ3C.230805.001.A3, אוגוסט 2023) Flash קישור 16fbd16ccffedd4a5e8e0d640aee59f29be7dd3201c870c0a3852cdb22e82b2f
13.0.0 (TQ3C.230805.001.A4, באוגוסט 2023, יפן) Flash קישור 32f74f22a76f989a365e4f06c6d6ebc1bd61b851b52584e6494e497c21c325d3
13.0.0 (TQ3C.230805.001.B2, Aug 2023, Verizon, Verizon MVNOs) Flash קישור c17cda3fb0e39ec7f8d268ad25ecbeb901486765cd77be4695ac69ed9be45162
13.0.0 (TQ3C.230901.001.A1, Sep 2023) Flash קישור 334244a068ae61f6f609c16171fdd06c17675f3ae1d7a802241892ec3a988df4
13.0.0 (TQ3C.230901.001.A2, ספטמבר 2023, ספקים ביפן) Flash קישור b4fbf083ac8667d9aa4383e72ff12eea65f4b705c19a047dc9b20f2684151ec5
13.0.0 (TQ3C.230901.001.B1, Sep 2023, Verizon, Verizon MVNOs) Flash קישור 288016dec5a3d3532b55c956d3930c2e56a01fcf5661095b0dfb10efa5d231cc
14.0.0 (UP1A.231005.007, אוקטובר 2023) Flash קישור 9262aa73d50ccc6c76e2910b9af20fbd1eaf7468f8008e8442c26751687ec397
14.0.0 (UP1A.231005.007.A1, אוקטובר 2023, יפן) Flash קישור 4ed44506e87196064d2f24b7fa623457ddb0cb977a9f3cc810d35b02acbd8e39
14.0.0 (UP1A.231105.003, נובמבר 2023) Flash קישור 604afb3f39455ca7202ef3bf4fee60ff301b7b4f1742ea74f9716a5a98694cd0
14.0.0 (UP1A.231105.003.A1, Nov 2023, ספקים ביפן) Flash קישור 860db80780c2f864ae03a371dd8b37927ed6e6926f69165880c581668c1a2ef3
14.0.0 (UQ1A.231205.015, דצמבר 2023) Flash קישור 7bf17efba4e53f81a6349fc93e535cde0c25cb8b190375600260c37ca0feb3e7
14.0.0 (UQ1A.231205.015.A1, Dec 2023, Verizon) Flash קישור cc9ee57608c3f532f9c72d25fd07199c2f1864ac1d16a7e4dc5b959988e0f412
14.0.0 (UQ1A.240105.004, ינואר 2024) Flash קישור 43e2b4daf1f9a6e1f8dca86344cd5ee41025790d882a33aee66f7f34c0ec7eef
14.0.0 (UQ1A.240105.004.A1, ינואר 2024, Verizon) Flash קישור 3d23a0241be0e28b38711eb0baf9f7e308ad452ba32ba8fdf7508d2a450bf06f
14.0.0 (UQ1A.240205.002, פברואר 2024) Flash קישור de97c59a065caa7d00f2870b1ff0db351334d1b578f49fc66014c6aefcddc953
14.0.0 (UQ1A.240205.002.A1, פברואר 2024, Verizon, Verizon MVNOs) Flash קישור ff28b728f6d5d97362a84992c6f10589f16c666473a8d6ab86e68bd5bf50da41
14.0.0 (UQ1A.240205.002.B1, פברואר 2024, Softbank) Flash קישור 9271f2cc9445bff9926a346f3a69efddcbfa3683363c1580e552f1e1be0a9907
14.0.0 (AP1A.240305.019.A1, מרץ 2024) Flash קישור a6d25dcaefea66e1c392722855f3f62140e5f2753ce214ece3e9ef55232d8f87
14.0.0 (AP1A.240405.002.A1, אפריל 2024) Flash קישור 6e108421d554799acc0796a875bf053a8e99b9ddfdb2e68b069b0196246b4d25
14.0.0 (AP1A.240405.002.A2, אפריל 2024) Flash קישור 84c29d0025b5aa40f4c92a957cfe9851cd86df1f0778a886782db227ea667710

"tangorpro" ל-Pixel Tablet

גרסה פלאש הורדה סיכום ביקורת (checksum) SHA-256
13.0.0 (TD2A.230203.028, יוני 2023) Flash קישור 55b7fab7178e0cc88a70d432d73edf498ace0277d81ee34867aeaa943b46a7fa
13.0.0 (TQ3A.230605.009.A1, יוני 2023) Flash קישור 6e0496d1eb40223bf43ac2f0da76e648330722b978d6613e59ad0ea5b8eb580d
13.0.0 (TQ3A.230705.001.B4, יולי 2023) Flash קישור 42ee72b73f845ad6540c3196646278d69e8b20e1a4c5a5a45205ca04d647e96f
13.0.0 (TQ3A.230805.001.B1, אוגוסט 2023) Flash קישור a80c82456d60193103f26f19be5efc8702e3b78b66659ed8b9248074b519c64a
13.0.0 (TQ3A.230901.001.B1, ספטמבר 2023) Flash קישור 5ca0683c5fdc33a4bb77e6648d76382bdc9a0bf37f15af5ae4dcb302b6530837
14.0.0 (UP1A.231005.007, אוקטובר 2023) Flash קישור 1b708c9ae9e2f1ffebc35f4fff7a2dd0ef225b13e7e9b8641fa018992e00eec5
14.0.0 (UP1A.231105.003, נובמבר 2023) Flash קישור 71505172110da88d0c6708dbbcd1ebf3458a116db866550cfc4c4cae9d266b9c
14.0.0 (UQ1A.231205.015, דצמבר 2023) Flash קישור 90e7658230ae00ee6ce0dd741f1e2e80278b72984bb3774598a52e1152d49ae4
14.0.0 (UQ1A.240105.002, ינואר 2024) Flash קישור 628b08cdf3e0f0086bb54aaeed5d749cfcc333291d2986eea3b28f3b09ad282a
14.0.0 (UQ1A.240205.002, פברואר 2024) Flash קישור 8608dd9ddda360eceb127b8fe79886fad8e14ef98c3ecc8a4c94c835e9d9f9ae
14.0.0 (AP1A.240305.019.A1, מרץ 2024) Flash קישור 33122a5e5131f8d0492aad7d326a94aefed184d2d4c62581edb1812745b9f856
14.0.0 (AP1A.240405.002, אפריל 2024) Flash קישור 1ffdd4b2dbf0fa9848da9377a2615a83e5404d75c3470cd5ed5aada91314b8ab

'lynx' ל-Pixel 7a

גרסה פלאש הורדה סיכום ביקורת (checksum) SHA-256
13.0.0 (TD4A.221205.042, מאי 2023) Flash קישור f94007e2844eabb0b4f2203f31776cc9f907021458a258f69f57eed4ef3d24f2
13.0.0 (TD4A.221205.042.A1, מאי 2023, אירופה, המזרח התיכון ואפריקה) Flash קישור 71179802dea8061a3791d6c2a2db882f3201a60f40272bad376f104c7bf97933
13.0.0 (TD4A.221205.042.B1, מאי 2023, Verizon) Flash קישור 25e0451e720fd33a9e13b98c94194c2b386c5d19407f375d29eb2b6185a8be9e
13.0.0 (TQ2B.230505.005.A1, מאי 2023) Flash קישור 1b6949302c7a078560547bab843992ce78304ad5d5cd6447ea2cf6d12f72c0b5
13.0.0 (TQ3A.230605.012, יוני 2023) Flash קישור 296054fc08025757495b7a678d72ceaa6138f69342565b89db446bfa8db9f716
13.0.0 (TQ3A.230605.012.A1, יוני 2023, Verizon, Verizon MVNOs) Flash קישור 194f97a9db57d9ea127741d50c09cef4a9dd533377665f3f6c5e194f4407d88a
13.0.0 (TQ3A.230705.001, יולי 2023) Flash קישור fd7548f20baae08bf2c2cc0bfe620bd7e2aa752ee455d7312ed54436fa57a559
13.0.0 (TQ3A.230705.001.A1, יולי 2023, Verizon, Verizon MVNOs) Flash קישור d55f5dc4ff8d7aa91430fb610bbf0ca062a65385949cd4ac3c3368cd29a929b9
13.0.0 (TQ3A.230805.001, אוגוסט 2023) Flash קישור 511ffb5959ec5579ecaba728c94804fdd6a8c8690328ab7e55b5aa2bdfb319d7
13.0.0 (TQ3A.230805.001.A3, Aug 2023, Verizon, Verizon MVNOs) Flash קישור 609f3f7b1c03f61484596e483bc5d04c1722a5701a820e8af0f9f35bdcb15b96
13.0.0 (TQ3A.230901.001, ספטמבר 2023) Flash קישור c54b4a33f42db91904a0b1ffb6c272207437b14e2331fc093b9f111e3b6d4ee4
13.0.0 (TQ3A.230901.001.C3, Sep 2023, Verizon, Verizon MVNOs) Flash קישור fe4ea0988e2930397976e5059a8ca31ccf4c1c0abee58099da5c10624541c7b4
14.0.0 (UP1A.231005.007, אוקטובר 2023) Flash קישור aea9c006e58d9c8b07ba7262c80a2fdde073c20811a82824abfd8e58c2575ce1
14.0.0 (UP1A.231005.007.A1, אוקטובר 2023, יפן) Flash קישור c61585bba5f453e1075436b3c51a01d16fdaf366665e76dbe3e6906cda52bb97
14.0.0 (UP1A.231105.003, נובמבר 2023) Flash קישור 577d6e00af21ce9f1351eef228c454f26db186416cc906508af6ebd8c89876c8
14.0.0 (UP1A.231105.003.A1, Nov 2023, ספקים ביפן) Flash קישור d8cd75fb508c56f159f56fc53605bb20157f0668ca2abded0ae2e872d7b1d67f
14.0.0 (UQ1A.231205.015, דצמבר 2023) Flash קישור f4fe5ddfc5dd50091a00a2f915d1519e2c73864e2482d69d182b757648b4c6f1
14.0.0 (UQ1A.231205.015.A1, Dec 2023, Verizon) Flash קישור 70b493e5d1b1d26a340ff820464999a3e42a75bfd7b952de8b738d63905e5c3e
14.0.0 (UQ1A.240105.004, ינואר 2024) Flash קישור 2c92ba1cf2cd6f3724481215f896bf60ad99fb1b2f519733e303d4bc1dbf3bc3
14.0.0 (UQ1A.240105.004.A1, ינואר 2024, Verizon) Flash קישור 16039fd0b1ceb831fc8886029d6ff28013a30d0596c25430ed98c8fdfec5f44e
14.0.0 (UQ1A.240205.002, פברואר 2024) Flash קישור b78261072fde04777fd4687271c4e0bdfe75fa63d84fb00cc75bc2a33e08dee5
14.0.0 (UQ1A.240205.002.A1, פברואר 2024, Verizon, Verizon MVNOs) Flash קישור d6ffd2efe82c4301cb8b3f3496cb5d5f140724ecef9ad3fc911f95dc7f9c4af2
14.0.0 (UQ1A.240205.002.B1, פברואר 2024, Softbank) Flash קישור ca1fd39001e1104c6d028145c194597b7679972543374f2da11c52ac3f38ca41
14.0.0 (AP1A.240305.019.A1, מרץ 2024) Flash קישור 7f7dfec66260001381a4b039327a1658564f3384f805b34e9f4c68be912bbe72
14.0.0 (AP1A.240405.002, אפריל 2024) Flash קישור e7fe1bdf04fb049d1fdc5425e751dc89106b931a212134243a8ffb59c36b386d
14.0.0 (AP1A.240405.002.B1, אפריל 2024) Flash קישור 402f306fdd2dc297d78d688b441dc08198d30f190de70ddbd5290ea8a108f759

"Chetah" ל-Pixel 7 Pro

גרסה פלאש הורדה סיכום ביקורת (checksum) SHA-256
13.0.0 (TD1A.220804.009.A2, אוקטובר 2022) Flash קישור 8e7393e1bd7f86d76d75cdea988d5e4ebfded3a50fac26d774b9eb07152c1ed5
13.0.0 (TD1A.220804.009.A5, אוקטובר 2022, ספקים ביפן) Flash קישור c68659bdd1d2b0b9a1740daa1502acbbf1b535be5b7e5bada157c82ef5fbf5c5
13.0.0 (TD1A.220804.031, אוקטובר 2022) Flash קישור 6152f6f3d8437be0ef840ed7056f15d0f52ba181a1d029ff84bd9d83c860d49f
13.0.0 (TD1A.221105.001, נובמבר 2022) Flash קישור f2793a62a48bc840b892e74dd515739b657d2727c25edd074064e3ab019e73bf
13.0.0 (TD1A.221105.003, Nov 2022, Verizon, Verizon MVNOs) Flash קישור 021be73c7c602de0fdefcd3a4c43d0d745188b7847880a0d4a2ccb6aa64c47a6
13.0.0 (TD1A.221105.001.A1, Nov 2022, Telia) Flash קישור 8c02369293402dc629728e0966d2ccc1976f513ed783ea2f64dcd1e55e221b3e
13.0.0 (TQ1A.221205.011, דצמבר 2022) Flash קישור b144b4262b6a349efe756a9446c9e9ce9123d839280f5e5b06ebbc661c577b68
13.0.0 (TQ1A.221205.012, Dec 2022, O2 UK) Flash קישור 4406695deca324c94ef49b9be594362e350d45bdf2e7fad40cf147cdcfe5dc89
13.0.0 (TQ1A.230105.002, ינואר 2023) Flash קישור 34d676ff4d260f02d9ada1f16f24fd7995c9b9ca832410099950d9c510db8793
13.0.0 (TQ1A.230105.002.A1, Jan 2023, Telstra) Flash קישור 6632344c9647b04bfce622b0decf3733dfb3bc5c3b2c068ea118f8631c1b39b8
13.0.0 (TQ1A.230205.001.A2, פברואר 2023, Telstra) Flash קישור f81c82a2687ee092b675e8329628a00dfc5ce722e47d0603c000a3dd8ddfb68d
13.0.0 (TQ1A.230205.001.D2, פברואר 2023, T-Mobile, T-Mobile MVNOs) Flash קישור f2c2d91a753f96c45cb7d31c79929eeac408ba4abff9603cf2c786e36aa87042
13.0.0 (TQ1A.230205.002, פברואר 2023) Flash קישור 4439927e14a29c71499ed7796756b7197e76096c197c7f43634638ccea89e237
13.0.0 (TQ2A.230305.008.A3, מרץ 2023, WINDTRE/קנדה) Flash קישור da1d99156fa03162ee8216277a8ff06b626f16efbc7e8b5d12096c5a10ede1ef
13.0.0 (TQ2A.230305.008.C1, מרץ 2023) Flash קישור cefc4e564cb920af510a44a9cdb982ba4e8af879f6796490e03128f12f92189e
13.0.0 (TQ2A.230405.003.E1, אפריל 2023) Flash קישור 1f04869e24347c7b01a238bfdbeb472f68f557986da3533872158e4a4e6caa14
13.0.0 (TQ2A.230505.002, מאי 2023) Flash קישור fe44ced0de116faaabf4928ee3db7f382d034d54fe5da7dab7575ba4febd9a89
13.0.0 (TQ3A.230605.012, יוני 2023) Flash קישור 9cb9bc3f86fe23279575dddb713096ac90009b4ad60fa82c5fd13909dc1dc3e4
13.0.0 (TQ3A.230605.012.A1, יוני 2023, Verizon, Verizon MVNOs) Flash קישור 170d1863c12cdf9437b37241c03821ff56ae8607b83f0ca59db9c6fb474a578e
13.0.0 (TQ3A.230705.001, יולי 2023) Flash קישור 704366d4eb985f5ecf2c4b1ef0e7142cc7d62d5c6d9e109e26dd69a8010f865f
13.0.0 (TQ3A.230705.001.A1, יולי 2023, Verizon, Verizon MVNOs) Flash קישור 4031418c7d1c570544a903c88fd0361afb4bf95e6be223e7ee0ce2e0ace22d14
13.0.0 (TQ3A.230805.001, אוגוסט 2023) Flash קישור 73193a8e27f22313146abaa927e3df86cc7ef3702b697beedc16b53a73dc9751
13.0.0 (TQ3A.230805.001.A2, Aug 2023, Verizon, Verizon MVNOs) Flash קישור a3ac51fbaa430b6fac1c43861aaff76bdfec48e746efe1089a622076eb6aaf94
13.0.0 (TQ3A.230901.001, ספטמבר 2023) Flash קישור 6b946f4db4b28d04ff436924f9e9dbf18f989df22c2298bbf7889f1a7db9d515
13.0.0 (TQ3A.230901.001.C2, Sep 2023, Verizon, Verizon MVNOs) Flash קישור 5f2b98dc82b80b7f2753ecb2ed02d08689c3ccf53ceae6542b183da8f19e1e36
14.0.0 (UP1A.231005.007, אוקטובר 2023) Flash קישור b556b4871aa41cd42783f7c8ac9d628e0241233deea89e319de522dc482c7b8b
14.0.0 (UP1A.231005.007.A1, אוקטובר 2023, יפן) Flash קישור 175eb4d1661e8063d9f5b4f1a580d838cfc9f1b7587f7ae0d5f49aab796fadac
14.0.0 (UP1A.231105.003, נובמבר 2023) Flash קישור c7f94298b8d6984d31de792da1952d27b15e435a3dbdd7f0572e1b04172aa885
14.0.0 (UP1A.231105.003.A1, Nov 2023, ספקים ביפן) Flash קישור c8add5b77148bd29067a22d5b39f0aac521f850eb352690d3d89e42670d87494
14.0.0 (UQ1A.231205.015, דצמבר 2023) Flash קישור 99c573488bcff356696d3072d9d4c57cbf902df55cf723b57c4b2e3366d4809c
14.0.0 (UQ1A.231205.015.A1, Dec 2023, Verizon) Flash קישור e4cb8579ea97142791503db1a3d5e2c39e9873d0fb71282ab8e67da7112c5eb2
14.0.0 (UQ1A.240105.004, ינואר 2024) Flash קישור 9a3ab76df39106de860630a83b9fbd633239559db237e705fa38c61bf5f227ee
14.0.0 (UQ1A.240105.004.A1, ינואר 2024, Verizon) Flash קישור a7eee5dd7f27ac486597877c4d3f3fdb96715736499b843f39930152b2b76c8d
14.0.0 (UQ1A.240205.002, פברואר 2024) Flash קישור 2a7e9666afff6cdfc797a5f3525a9428b2a1e29ec0f56dae7d940777ff6362d6
14.0.0 (UQ1A.240205.002.A1, פברואר 2024, Verizon, Verizon MVNOs) Flash קישור 3cb1ecf5fdc93eecbc1bcca3d5f3908015851bae56807ed8e5847d9941aec923
14.0.0 (UQ1A.240205.002.B1, פברואר 2024, Softbank) Flash קישור 8be4340c00e665e1b2a09a272269e643c1b4d4d578d859ce97b1b0e472e15793
14.0.0 (AP1A.240305.019.A1, מרץ 2024) Flash קישור 1c90a7b44635208a9aaab4d53e1382304f584f92933ef556e8a7a279912242c0
14.0.0 (AP1A.240405.002, אפריל 2024) Flash קישור 9def9997c45e76178c37bfc22ccd9b4ed8d15cd010af305f59df7e5c834ce12a
14.0.0 (AP1A.240405.002.B1, אפריל 2024) Flash קישור a0b4650d7c21a96cf723acd2d128eece17204f75b0de0b81a650be02174fc15a

'פנתר' ל-Pixel 7

גרסה פלאש הורדה סיכום ביקורת (checksum) SHA-256
13.0.0 (TD1A.220804.009.A2, אוקטובר 2022) Flash קישור 336ba5c1728987d0dea8ce764e342b1d3c5cf30b8c3ea1dd5c405c492f66677d
13.0.0 (TD1A.220804.009.A5, אוקטובר 2022, ספקים ביפן) Flash קישור 3c42ee81ee32f8caf9b3fe132db8b5d61004f0a44096d7db59c7a798f682f1ed
13.0.0 (TD1A.220804.031, אוקטובר 2022) Flash קישור 2f036a472dfba2c4fbf4511a359b83f359678bc02fe817a40a3bb5e816b17034
13.0.0 (TD1A.221105.001, נובמבר 2022) Flash קישור 10a338fe6bb94c1d329b3d7e1d5617c57dd938eae3439434d1d5b91ce73dd3d9
13.0.0 (TD1A.221105.003, Nov 2022, Verizon, Verizon MVNOs) Flash קישור 0b4874bc931e562c6b1e0cb0f5d4692642273e36924c6d017ec9f5146effc5dd
13.0.0 (TD1A.221105.001.A1, Nov 2022, Telia) Flash קישור f0f0aea909e5a0bfa964db310a9589d67a9f2c57636cfd270d3cd51e8be03954
13.0.0 (TQ1A.221205.011, דצמבר 2022) Flash קישור ab58bb03b5aba9a5b289cb554bad9fb37d9b24c57792e24172127a3f0f3551a3
13.0.0 (TQ1A.221205.012, Dec 2022, O2 UK) Flash קישור 20f712411a9d2cf0f4bc2f5a3589e0bd80f7c129cc23ee959a719e355679baae
13.0.0 (TQ1A.230105.001.A2, ינואר 2023) Flash קישור 264b1602f8f2afdd974500ff11835a28176fa35d8168443a05206576d94dc982
13.0.0 (TQ1A.230105.001.A3, Jan 2023, Telstra) Flash קישור f4b994aa26bc85b2b418ad450e72f0aa9596bf34900d1aa8726c2e80b2ec05a2
13.0.0 (TQ1A.230205.001.A2, פברואר 2023, Telstra) Flash קישור 09d83dff85ec97e04d903fdb7e0aa9b66ab503d63e8ecb96a4cd0c8c6bb03d09
13.0.0 (TQ1A.230205.001.D2, פברואר 2023, T-Mobile, T-Mobile MVNOs) Flash קישור 8e09000d081dabe3876aeeedf2bb5218bc23bf7324f3b01eb8aa1c87a009a12a
13.0.0 (TQ1A.230205.002, פברואר 2023) Flash קישור d504ff3a0aa586e6f1dbab904b597d6441c9e83a864673b359ce0d00163f586e
13.0.0 (TQ2A.230305.008, מרץ 2023) Flash קישור 3dcff7d60729ad0c957f0dcb581294dfe13e2c09536e744d335b43f166b95ed5
13.0.0 (TQ2A.230305.008.A1, מרץ 2023, WINDTRE/קנדה) Flash קישור 55e00053583e083a881813d72c902a357ddbd0cb8c933e2b04bfd9583db3f057
13.0.0 (TQ2A.230405.003.E1, אפריל 2023) Flash קישור ae8e7da55ebcfefd9a15f72a3e871ca636201c1fe4ed566e2b3ca36975a1ed96
13.0.0 (TQ2A.230505.002, מאי 2023) Flash קישור 3271ae5c4d3288e4a067ad161728ae40a6fc62f8acafd0e426442c9e04c71a05
13.0.0 (TQ3A.230605.012, יוני 2023) Flash קישור e1c06028a2211dabb0826aa93093428ccd99d227ca77ca4310e7943bb59c7361
13.0.0 (TQ3A.230605.012.A1, יוני 2023, Verizon, Verizon MVNOs) Flash קישור c9cce51501ea879945390edc8b8352748bc27cc645a6be7a46ed5b2eed69d69b
13.0.0 (TQ3A.230705.001, יולי 2023) Flash קישור b12ec778e723204bc1cc8d4968ac360190d84e5b4ca69ccaefefe2d3d01aff91
13.0.0 (TQ3A.230705.001.A1, יולי 2023, Verizon, Verizon MVNOs) Flash קישור fb43c1140074f7e7e1957adf1338bdd1e8ac26e5b109a839422ed3e1bfa37128
13.0.0 (TQ3A.230805.001, אוגוסט 2023) Flash קישור 25cbc6905932508dfd95998d15e537e5bd9c7ba0fabd60bb65566dbdc572d036
13.0.0 (TQ3A.230805.001.A2, Aug 2023, Verizon, Verizon MVNOs) Flash קישור 6797ee2f6cf0918c8b1850534bd2f6ba00d7ddaedb02e005568beb6b60a05151
13.0.0 (TQ3A.230901.001, ספטמבר 2023) Flash קישור 21bf556f0d65fc1e383a5d0614084c9dce685219537e6909d0bbcffe0ef331ea
13.0.0 (TQ3A.230901.001.C2, Sep 2023, Verizon, Verizon MVNOs) Flash קישור 51bde7e88ee9a0bfefb032b4631223a1d7f5f87379987a664ec23b8a099ebcaa
14.0.0 (UP1A.231005.007, אוקטובר 2023) Flash קישור 09c6d453f6a1d2c58a791bb113a489b38d4d38d58f138fecc432280097c25931
14.0.0 (UP1A.231005.007.A1, אוקטובר 2023, יפן) Flash קישור 2ce509e386453d857c7544b85ab2c3e4d4fa22c42dcdb3e1f65aceaec78cfde4
14.0.0 (UP1A.231105.003, נובמבר 2023) Flash קישור 1f4e21fcd5cb253d014f158bb56dc86ca4a83bafca3f57d76a38a660faa4dea8
14.0.0 (UP1A.231105.003.A1, Nov 2023, ספקים ביפן) Flash קישור db7a0af9125f5f6642b26aa7fb9a45a2bcc0e37cce826c2e00fc31f77cba9fc6
14.0.0 (UQ1A.231205.015, דצמבר 2023) Flash קישור 9bc852a1f625b68361d18911d2fbfbb55cd6b229135adf4619c49c7d77ed3f08
14.0.0 (UQ1A.231205.015.A1, Dec 2023, Verizon) Flash קישור c6a0f33fc4883124193a8c16735f476756a3e9f9e364aeab6fe0c5d0241d7863
14.0.0 (UQ1A.240105.004, ינואר 2024) Flash קישור dbeec67184b93b6537caadbeedafd5d5cbc885e2770eee0f49b4bb0754365af6
14.0.0 (UQ1A.240105.004.A1, ינואר 2024, Verizon) Flash קישור ee4a4b3b180a9a70d6ee50990a21d0b3dae8e6fcfa425e4e8a21d77cb55db5ee
14.0.0 (UQ1A.240205.002, פברואר 2024) Flash קישור a5612ce96f6d6f615d56ce71ae25acdc32aeddd08bd0fc7b76c21f91aa8d26a4
14.0.0 (UQ1A.240205.002.A1, פברואר 2024, Verizon, Verizon MVNOs) Flash קישור 025ba3b80aba09e1f4a8f66e8f3203bdd082376b88604fe7237c6a09a9c37cde
14.0.0 (UQ1A.240205.002.B1, פברואר 2024, Softbank) Flash קישור 4418564ad91b7efdfa34e62b12dd3cb3cac6b2868a0924752cb653c7d160e698
14.0.0 (AP1A.240305.019.A1, מרץ 2024) Flash קישור ae1ddec4b4a3f6204d81d21f3742276d3b8df98bdc1a97466e73b41f2ca164bb
14.0.0 (AP1A.240405.002, אפריל 2024) Flash קישור d2396073823fec55c7aba44ba20c9ee9d83f5138be35a6ed45803772ecdb87d4
14.0.0 (AP1A.240405.002.B1, אפריל 2024) Flash קישור 6032bf6f030b4569543a7d1fd031364f60b72c92c223e0a0b39dc969cfac79e1

"bluejay" ל-Pixel 6a

גרסה פלאש הורדה סיכום ביקורת (checksum) SHA-256
12.1.0 (SD2A.220601.001.A1, יוני 2022, ספקים ביפן) Flash קישור 16c3fe1cce5be6bd26db4a87a40c8ebe0b0f520efe5fa79602e809d91d89c40b
12.1.0 (SD2A.220601.004, יוני 2022, Verizon, Verizon MVNOs) Flash קישור 5ecedd46a2c981f40b940366fcf1b810ede60d3c81cd581243cb38f255d52f6f
12.1.0 (SD2A.220601.002, יוני 2022, AT&T, T-Mobile) Flash קישור 928c0c46e1fc88294b3933354667eb24bc41cec81530eb99c97083e7e64950f2
12.1.0 (SD2A.220601.003, יוני 2022) Flash קישור 96c1bea8fd18761238007ad4d36ba66649b97548b6722b69c35bbf4fc643f31f
12.1.0 (SD2A.220601.002.B1, Jul 2022, T-Mobile) Flash קישור 5757bf741afb80824900e9a676a9fc88fa6b912adc5d93c4f9b7567fff978da3
12.1.0 (SD2A.220601.001.B1, יולי 2022, ספקים ביפן) Flash קישור af00d48d6ac9d5abe5534db023837ef35e3034936b9bc5b7a7487e4a9de3424b
12.1.0 (SD2A.220601.003.B1, יולי 2022) Flash קישור 793243360b349c377124e25193f757f16c5de731d2ddb9209eec3998e412eaf8
12.1.0 (SD2A.220601.004.B2, יולי 2022, Verizon, Verizon MVNOs) Flash קישור beedcf397597780963257c1aaf241f3b1814b6bae42008bb396cfb9e024c9476
13.0.0 (TP1A.220624.021.A1, אוגוסט 2022) Flash קישור 4a2a794fabb12b265e1aeeba4bcd07fce77b5e8427a73b1837caf9f1257f0170
13.0.0 (TP1A.220905.004.A2, ספטמבר 2022) Flash קישור bcfb549e7ad1bbaa208aaea9c248635023296a8b2e0b1dca3b36cc7912b7b18c
13.0.0 (TP1A.221005.003, אוקטובר 2022) Flash קישור 79e6bc1a7b7084ae2e3a8d4eddd49ac943476ad55f0254a9902658432576264c
13.0.0 (TP1A.221105.002, נובמבר 2022) Flash קישור efca1d2d250ba552411cf214ae1e9bacb23106dbd08f4ee9c264e03e545da953
13.0.0 (TQ1A.221205.011, דצמבר 2022) Flash קישור 41aa5eb717185caa1f661c1212c08db19b0092af7f10ca841d3111ab00fc848b
13.0.0 (TQ1A.221205.012, Dec 2022, O2 UK) Flash קישור a38d8ff9c21ad0e97a825bae9853aed891eaefe8816854772969c3f1db796453
13.0.0 (TQ1A.230105.001.A2, ינואר 2023) Flash קישור cd4887446e60dd02c93b5b391b655ffe82e6eb87cc3af6bc173b0451897c3cfe
13.0.0 (TQ1A.230205.001.D2, פברואר 2023, T-Mobile, T-Mobile MVNOs) Flash קישור 0b7a7917ad8caa8b15b860983526366832251ce6881738aa272cf80998d1d159
13.0.0 (TQ1A.230205.002, פברואר 2023) Flash קישור 1b04ccc96962f6e9fbf2ba37925ff3cf771e41a5369697c618b21252d63f88db
13.0.0 (TQ2A.230305.008.E1, מרץ 2023) Flash קישור 3023e8fcc2a5c2ed9736ff1576bf042cc64ba52ba6c005f4c229b0dc4b4ac0d9
13.0.0 (TQ2A.230305.008.F1, מרץ 2023, WINDTRE/קנדה) Flash קישור 3b64df38142bfa87740094c8891fc45b8d4f431f4ee0d9a035a5ce4302bbfb19
13.0.0 (TQ2A.230405.003.E1, אפריל 2023) Flash קישור f21956aba8d9108092790611a4e36e8345bc740f792e751d2e0398520da1b081
13.0.0 (TQ2A.230405.003.G1, אפריל 2023, Verizon, Verizon MVNOs) Flash קישור 2e7be32942896a28035d450d310773f7804902c30b06c06b364ad20af43042ed
13.0.0 (TQ2A.230505.002, מאי 2023) Flash קישור 7a58c8b3219b7dfa03b9b4f2090b8247e4fa7305eb5f50f958b96422ef369429
13.0.0 (TQ2A.230505.002.G1, מאי 2023, Verizon, Verizon MVNOs) Flash קישור 748468821f9ebd9c975f0308ed46403f590895dd64b524402716f7cfe2c5cebb
13.0.0 (TQ3A.230605.010, יוני 2023) Flash קישור 1d224b9463d6903a27e90d3413726925e91c55b2774449617f4e2f8ea767b745
13.0.0 (TQ3A.230605.010.A1, יוני 2023, T-Mobile, T-Mobile MVNOs) Flash קישור 383fed94491da3ebe3b291201c7c5770612beea5c6c88d102de87fa40e7f63a3
13.0.0 (TQ3A.230705.001, יולי 2023) Flash קישור d748864f62a09e4d237b4638ea2c3db2172a1fbdacea2801a03f100cfdb8b30f
13.0.0 (TQ3A.230705.001.A1, Jul 2023, T-Mobile, T-Mobile MVNOs) Flash קישור 145fa6df1168531690bacb259832b130a65506ba58c72e1a49c42f8abc21007b
13.0.0 (TQ3A.230805.001, אוגוסט 2023) Flash קישור 49a03cb1684fd374497e2acf7deae395a669d709224a254b600b324e72704c58
13.0.0 (TQ3A.230805.001.A1, Aug 2023, T-Mobile, T-Mobile MVNOs) Flash קישור 71d7f79ebf6d61d87123ae7db43c34df844759c751ac1748a8c0aa2ff6160803
13.0.0 (TQ3A.230805.001.A2, Aug 2023, Verizon, Verizon MVNOs) Flash קישור 3cbf4bdc9b3c808a45a484b53083a92f91d2617a604abeb995b5a0987985bbab
13.0.0 (TQ3A.230901.001, ספטמבר 2023) Flash קישור 141a3d5b9dcffb59df5f6171f1c0f020e5832e0f68c8d6b691566403b03b7a5f
13.0.0 (TQ3A.230901.001.C1, Sep 2023, T-Mobile, T-Mobile MVNOs) Flash קישור 4182683a141b7491329d0372f3ecb86b4238eeec40282b1424879a20c4d59f69
13.0.0 (TQ3A.230901.001.C2, Sep 2023, Verizon, Verizon MVNOs) Flash קישור 12efaa81659798120adcd901dbd2ad7336106baa0b3776e48c7b52e295472045
14.0.0 (UP1A.231005.007, אוקטובר 2023) Flash קישור ab16eb7b02a22030b4b5c2b7e768783ea15bdc0268874f543edbe25bb1409ce4
14.0.0 (UP1A.231005.007.A1, Oct 2023, AT&T) Flash קישור 824adabf5ede67672e0c12bb7a22d7859b67b8a454a3bcb86d158cfbdb3a91d2
14.0.0 (UP1A.231105.003, נובמבר 2023) Flash קישור f21e8baff6fe9a59726a0dc47c89a3d2312c0ae89dd6725c5988d56e42231b1d
14.0.0 (UP1A.231105.003.A1, Nov 2023, AT&T) Flash קישור 15b9e4c660bd0687d36005cb703c0d9c263b6ee91eda50c8d1ce9fa82fc409b0
14.0.0 (UQ1A.231205.015, דצמבר 2023) Flash קישור cc482de897f03b877a003e02754dc1041a03e842548df50baa31a2f0b7dbfa8d
14.0.0 (UQ1A.240105.002, ינואר 2024) Flash קישור d1dd7f0b3210c45b5b8ebe2d041dab6deb0d1f55a07c64e3d8e519e97178a8b8
14.0.0 (UQ1A.240205.002, פברואר 2024) Flash קישור c6eba0d2f6780666d3d103f6af8e1eabf95681e7c58c72f6337b7f265bf9b511
14.0.0 (AP1A.240305.019.A1, מרץ 2024) Flash קישור 60e97f8c300cd236dd7fd0ddba95173b0bf03a4ceb1c07e5fea1ded11257faf3
14.0.0 (AP1A.240405.002, אפריל 2024) Flash קישור 5132dfa47ab0dee84a770c71a2afb7c4234a798c735ab307634a2dc8f75aa5c9

'oriole' ל-Pixel 6

גרסה פלאש הורדה סיכום ביקורת (checksum) SHA-256
12.0.0 (SD1A.210817.015.A4, אוקטובר 2021) Flash קישור 074b7f51800a72cf493d5f287a4ec3ff23e234c403d0d2a935dd7d6194665d19
12.0.0 (SD1A.210817.019.B1, Oct 2021, AT&T) Flash קישור 1309fcfafa25663edfa1f68e8ccdd4ab11400d5f3dbfb4f7c78dfcb66b99433c
12.0.0 (SD1A.210817.019.C2, Oct 2021, T-Mobile (US), USCC, Google Fi, CA ו-TW) Flash קישור b1907625b534e1df7207f562a12d62ab6d3e9d39937452a9284b0cd12b3255f8
12.0.0 (SD1A.210817.019.C4, אוקטובר 2021, Verizon) Flash קישור c88261cb2ae0aed3d4b1664f8eb3d7d9324dfe903aa6d32f9d49a5d987f17208
12.0.0 (SD1A.210817.036, נובמבר 2021) Flash קישור 297ee25a843f6e1a4f372fbc227b02111b9070abdb2cdff7c2641d3646ca5c0b
12.0.0 (SD1A.210817.036.A8, Nov 2021, Verizon) Flash קישור 65854912c9891bc163c2a662f1650753ecbb4f0d7c4bb0493eb51f24387700c6
12.0.0 (SD1A.210817.037, נובמבר 2021) Flash קישור ae9f34e05fbb439c95d509a4ffa1dc0877cdcc0f3cd5248f5c7032f3483566b2
12.0.0 (SD1A.210817.037.A1, Nov 2021, Verizon) Flash קישור de27b0aeedcf42bf409d3614f97861e36bf40dcf8eef478b25365bcbc2f8f73a
12.0.0 (SQ1D.220105.007, ינואר 2022) Flash קישור eab95d3650d5c2edb8da889e3417c696f69f2f2ea4c271cd4ad111a976d08ea0
12.0.0 (SQ1D.220205.003, פברואר 2022) Flash קישור a5a63f2a775ed53ee84bdd6de21b1c683944b3a4bb4571c940771f3b75cbe65c
12.0.0 (SQ1D.220205.004, פברואר 2022) Flash קישור eb39151c89c1a0d8b5226b2b83a1ab3fe0d638e05bd3f14b87f424b8bc6531a9
12.1.0 (SP2A.220305.013.A3, מרץ 2022) Flash קישור 8bea92d1215036b9d6d3f8e04c9cd07857ff46d810207cfcbdfcf65670b1c5f6
12.1.0 (SP2A.220405.004, אפריל 2022) Flash קישור f560807ed4dec7aaeedec831114f4b809d1857da6464f194903bd9413838eed4
12.1.0 (SP2A.220505.002, מאי 2022) Flash קישור 3238ed95ed9822ac4f1b98aef7978f01300067d34adf521f60c23558a40d2068
12.1.0 (SQ3A.220605.009.A1, יוני 2022, Verizon) Flash קישור d9064c595c70c95b6fbea85607906a653bd1bbba0cfba5232a2be878ad3cfe31
12.1.0 (SQ3A.220605.009.B1, יוני 2022) Flash קישור 80f981677f6e2aa8fa288b4c9cbb5717da785c172bda47cee12201366c418f78
12.1.0 (SQ3A.220705.001.B1, יולי 2022, ספקים באזור אירופה, המזרח התיכון ואפריקה (EMEA)/אסיה-פסיפיק (APAC)) Flash קישור 1e87de1b379c8553e73a883a1b4bbbf9dc945a1a8afaff5b6317d3d204c8ca5d
12.1.0 (SQ3A.220705.003, יולי 2022) Flash קישור 4ec7503a01bb5cef06446e882c259fcf2cb70a0a44d3355e13cec7c940255e3a
12.1.0 (SQ3A.220705.003.A1, יולי 2022, Verizon, Verizon MVNOs) Flash קישור 66e78a21929e022874543c909be47832f91ea021037188be0e594ee9f21c22
12.1.0 (SQ3A.220705.003.A3, יולי 2022, Verizon, Verizon MVNOs) Flash קישור a9bb77503e16c760e0da4291c6b02c70ecfb7310fdf85a22792b521dbb16583e
12.1.0 (SQ3A.220705.004.A1, יולי 2022, Softbank) Flash קישור 1fb143dda098f1a391eca4ce9c137e2d32f27d3a197beeb580c669753ad80865
12.1.0 (SQ3A.220705.004, יולי 2022) Flash קישור b6f37423ff23a90021942d3bfd9d1e9605ab13431613fffc15375f3db5ec6c53
12.1.0 (SQ3A.220705.001.B2, יולי 2022, אירופה, המזרח התיכון ואפריקה) Flash קישור acf55813fbec8920acd20608a1558c8cbd0ab0a6c724c105d4dd73c5db3b2dec
13.0.0 (TP1A.220624.021, אוגוסט 2022) Flash קישור 4bd6cec7b3dc2bd384ae5d1e19e2b66286a051d47811fb0dbb72a84804c98ef3
13.0.0 (TP1A.220905.004, ספטמבר 2022) Flash קישור b7d576f50b9e27b753c18a9ed70669d9cbd212bb01db121de959d48cfe448e67
13.0.0 (TP1A.220905.004.A1, ספטמבר 2022, Verizon, Verizon MVNOs) Flash קישור 8b8585b24193e41f7f1480cef89311a912a751d4e60b6cac97264fe8fd6dcc4b
13.0.0 (TP1A.221005.002, אוקטובר 2022) Flash קישור f28b656e29b6652f8bbdc0bfad1207495eb4a8cc39e25c872683f3abab660e4e
13.0.0 (TP1A.221105.002, נובמבר 2022) Flash קישור 25739770d58c8107d70fedac49eb41b600a40b7a8faa4107640c5f1641a6bfb5
13.0.0 (TQ1A.221205.011, דצמבר 2022) Flash קישור c9a67c51367fc638c55bb05f8c92ce9617fd549b342a1025d9e366cc9139851d
13.0.0 (TQ1A.230105.002, ינואר 2023) Flash קישור df40e2ffecd32e48a368034303d306cf990342bbf85cd30d1b2035150c871f39
13.0.0 (TQ1A.230205.001.D2, פברואר 2023, T-Mobile, T-Mobile MVNOs) Flash קישור 762a000e19ecc6df8db4215dc4465ef92ebb26e17ecc6b4cdd26e70ade935ac2
13.0.0 (TQ1A.230205.002, פברואר 2023) Flash קישור f6f5ac27649f1e18095cd89e5bac8e5af8e43a6bbdeb582876848116d13da596
13.0.0 (TQ2A.230305.008.E1, מרץ 2023) Flash קישור aecde6c4e97c79be9327795685863b51011b78f4386422e2e4752f264dbbf74b
13.0.0 (TQ2A.230305.008.F1, מרץ 2023, WINDTRE/קנדה) Flash קישור 0d1bd86523defdd65b494cc0a6c3c02233160e813ce3101e869829c6c8c39ac7
13.0.0 (TQ2A.230405.003.E1, אפריל 2023) Flash קישור e7997d5a3163bde72b09cbaff8ac934e6a60e6eba6f54721dcc978462d5e5054
13.0.0 (TQ2A.230405.003.G1, אפריל 2023, Verizon, Verizon MVNOs) Flash קישור e71c0fe0178a0b768965ad91f5fa1d62ac58c0caad2364d0df43d3ea50b772e8
13.0.0 (TQ2A.230505.002, מאי 2023) Flash קישור 6294af63fbbea561f52a778ca0e8648f1fb0e9bf41ef4e08fb7f7417c0c6f1d7
13.0.0 (TQ2A.230505.002.G1, מאי 2023, Verizon, Verizon MVNOs) Flash קישור 5683379de77c5be4e0ee32b6f6d490a7dc292bd991d78d89bd1795d6c16ea400
13.0.0 (TQ3A.230605.010, יוני 2023) Flash קישור 0cb41d15b82dec68073aa6eb048c2d93ba4589e68872b7858fc779184851c429
13.0.0 (TQ3A.230605.010.A1, יוני 2023, T-Mobile, T-Mobile MVNOs) Flash קישור a3a290a1d49beb975c292bb90a255520392c6e6e636fbb192f827546a043cff5
13.0.0 (TQ3A.230705.001, יולי 2023) Flash קישור efff090e3b7655ddaca07eac96fad65c4f4806f917b50cb4f13f3d3ecd36df36
13.0.0 (TQ3A.230705.001.A1, Jul 2023, T-Mobile, T-Mobile MVNOs) Flash קישור 34a8b6be4e5506321f5622309732ff3119d8e90943e6d65d11d36d029d224981
13.0.0 (TQ3A.230805.001, אוגוסט 2023) Flash קישור 18133fe9c8554a5e1998c0275613e70bab367bcd426c054b378e5f702b537a40
13.0.0 (TQ3A.230805.001.A1, Aug 2023, T-Mobile, T-Mobile MVNOs) Flash קישור 0aac607a447b0b86f5dbcc796afd373bd9c338d8356e08a8e7df62b3f84424f3
13.0.0 (TQ3A.230805.001.A2, Aug 2023, Verizon, Verizon MVNOs) Flash קישור daea72dadac65f1d8fb604169f78bf361a911df361e455ddd21f5e22843802bc
13.0.0 (TQ3A.230901.001, ספטמבר 2023) Flash קישור 57afd319cb7660c477c0063b3ae6b5e6159fa9f38597d9d21595a7f3a863b2cd
13.0.0 (TQ3A.230901.001.C1, Sep 2023, T-Mobile, T-Mobile MVNOs) Flash קישור a3c4f82e32ec8b65dd511176c6fcddcd1ffcf2987606cb166574c8242d7f3a0b
13.0.0 (TQ3A.230901.001.C2, Sep 2023, Verizon, Verizon MVNOs) Flash קישור fa5562f1c96d07d4dde1dc72e9ed0e2c1f6a06285f56dfede007c5d4259b81ad
14.0.0 (UP1A.231005.007, אוקטובר 2023) Flash קישור 6db3bfe63d5dad33aad03df2b9d828448eeaf523659d0b16697d251f618b535a
14.0.0 (UP1A.231005.007.A1, Oct 2023, AT&T) Flash קישור 79cdac9d0e75636deddc0beaec629b7fb6562322a0566738261f9d3323e28b71
14.0.0 (UP1A.231105.003, נובמבר 2023) Flash קישור 74f703f2086bbd379e3bde628722256305caab4ab689d33d5a5ff617a33e3ca7
14.0.0 (UP1A.231105.003.A1, Nov 2023, AT&T) Flash קישור 3240981d66b4ccd99376ae90743a65492b560a72a2651c9e78bebb69a5c889dd
14.0.0 (UQ1A.231205.015, דצמבר 2023) Flash קישור 6a8ae3fba1cd573bc89caef2c012c70b169813dc808c1448ec4b0e71d0b7318b
14.0.0 (UQ1A.240105.002, ינואר 2024) Flash קישור 6efbb60fcf59dbcae1d9d59d7d2f00f70725e85087d127838366082a8d111cc5
14.0.0 (UQ1A.240205.002, פברואר 2024) Flash קישור a50d172b37c59f825c7954c02b9d64a1ff9263a5325e4b8e0316a5c0432ce931
14.0.0 (AP1A.240305.019.A1, מרץ 2024) Flash קישור 0eee36d2b694758d00a85d999bafc67b050bb78b253dac2f2f14f9b491b90d5a
14.0.0 (AP1A.240405.002, אפריל 2024) Flash קישור 537b41232421841af442cd819911bfbae6cc3ed99b25289b713f1668f27c23af

'raven' ל-Pixel 6 Pro

גרסה פלאש הורדה סיכום ביקורת (checksum) SHA-256
12.0.0 (SD1A.210817.015.A4, אוקטובר 2021) Flash קישור bd6cb030402897f58b952008211640f5241699200d509926540425e00b115bc9
12.0.0 (SD1A.210817.019.B1, Oct 2021, AT&T) Flash קישור e74172d8c9245a6611396e14527e981e2dd578b632205af0cd08fd3b7c34397c
12.0.0 (SD1A.210817.019.C2, Oct 2021, T-Mobile (US), USCC, Google Fi, CA ו-TW) Flash קישור 618ef258c4baef92df8a02d754bf7851966b6fb33cf7bdb6ae45f7dd7abe9f1e
12.0.0 (SD1A.210817.019.C4, אוקטובר 2021, Verizon) Flash קישור 0c9bf9ac4fb764e5c9a11059ad2e76e20643470eaf05c97d8f87d5de2f8c393c
12.0.0 (SD1A.210817.036, נובמבר 2021) Flash קישור 1f526c9b383f71857fd6ab6b9753e10059a3e92809cc9f519966bf010fda266e
12.0.0 (SD1A.210817.036.A8, Nov 2021, Verizon) Flash קישור 7352ca245a03aa460322d0f4aead47935224ca8ddf3840d4c84405a730a79162
12.0.0 (SD1A.210817.037, נובמבר 2021) Flash קישור 0827bca482a4fc8620032c3e5144699ff505a01e7fcd1821686b1c71c8ac0f03
12.0.0 (SD1A.210817.037.A1, Nov 2021, Verizon) Flash קישור 0245a00aad1f3dd53d3262ab8583bf2ec99c6f15faf93966703dc1a5a9b39fe3
12.0.0 (SQ1D.220105.007, ינואר 2022) Flash קישור d8f6b8a4ff4865c9ebf08096a6263bfa4a3116e1fdd7f07770299055ec59fe26
12.0.0 (SQ1D.220205.003, פברואר 2022) Flash קישור 18841c3a2233cb7f13ec02084b3e806ccff44c4241e48b1e44b7f196b5c188a4
12.0.0 (SQ1D.220205.004, פברואר 2022) Flash קישור 206b1b3c3ee21193335530e13d83a203e713f66fcf21c695cd0027007bf9f7fd
12.1.0 (SP2A.220305.013.A3, מרץ 2022) Flash קישור 87b3bf0aab411afd17220eeb06c83492613b011cb02dcbabdf4fb18df7e2d630
12.1.0 (SP2A.220405.004, אפריל 2022) Flash קישור bce807a636fe86eea129336c6f0ddbc026fa4b0af888bc25c92ffb3d007ba543
12.1.0 (SP2A.220505.002, מאי 2022) Flash קישור e12665088bb6f6aa4d1064e95daf6f2f47fcf4f1ca4e7e93dcb772651cefb3a1
12.1.0 (SQ3A.220605.009.A1, יוני 2022, Verizon) Flash קישור 2b4b1d476a6e80fd9fe09ace45e8abbd654a4d4a6fc51d39f0fd76f5a2c6a024
12.1.0 (SQ3A.220605.009.B1, יוני 2022) Flash קישור 157e22840d4d4fde9f90d7de3d6ba6930922e9376096040d68501d155c997cb2
12.1.0 (SQ3A.220705.001.B1, יולי 2022, ספקים באזור אירופה, המזרח התיכון ואפריקה (EMEA)/אסיה-פסיפיק (APAC)) Flash קישור 07f684fc95dc5415c596a503aec6f111feabcb267c075ea91a091f56b90be426
12.1.0 (SQ3A.220705.003, יולי 2022) Flash קישור 1c48ad3e8799f6040172e2d0c72e02f59af44502228e85beb0b5ba568bb2d272
12.1.0 (SQ3A.220705.003.A1, יולי 2022, Verizon, Verizon MVNOs) Flash קישור 152f6a658ae314583a46a7ed6d1f4befe927d5d0616549f90e163102dd4fea3b
12.1.0 (SQ3A.220705.003.A3, יולי 2022, Verizon, Verizon MVNOs) Flash קישור 5651ee94a61222e2c03ca55b76f4aa452c5eed9e43ad8aabb7060739177e1689
12.1.0 (SQ3A.220705.004.A1, יולי 2022, Softbank) Flash קישור 6b60f5a6401b35c635408494b54323825a8bcf5c85384a7cc2c241849a2d7413
12.1.0 (SQ3A.220705.004, יולי 2022) Flash קישור 112d4f32aeaac5352596837b2b71cb94ffd57b4c515264d776921c42fd9164be
12.1.0 (SQ3A.220705.001.B2, יולי 2022, אירופה, המזרח התיכון ואפריקה) Flash קישור 2ee23ef4941d11d37edfeb0d7a4c60a7298385307b24b157642c8353da8edb26
13.0.0 (TP1A.220624.021, אוגוסט 2022) Flash קישור d8ddfdca3af0b97b3b99460afdab3cf95a741f988dccd5122564c855a64baa36
13.0.0 (TP1A.220905.004, ספטמבר 2022) Flash קישור 4dba4ced0ea829e3d334dee55d8b15daa4cd1b57848417a8787d68a0b6ce3793
13.0.0 (TP1A.220905.004.A1, ספטמבר 2022, Verizon, Verizon MVNOs) Flash קישור 5e431fe5b488b48c4543a22f18356d1ad45c04fdab07bfe451ca13bdf08d0039
13.0.0 (TP1A.221005.002, אוקטובר 2022) Flash קישור d61dff29d5c9ba513a959d1b87be08df59432c7c0dc17092ab462d12492adfd5
13.0.0 (TP1A.221105.002, נובמבר 2022) Flash קישור 3b4905f427347fde761269ecf629722f5d5346c4bc0d46dbefc50e039508f9eb
13.0.0 (TQ1A.221205.011, דצמבר 2022) Flash קישור 0e262cd998c362ab1a0e8850b53c085e62fbca8f392131928dc78a0ff882b379
13.0.0 (TQ1A.230105.002, ינואר 2023) Flash קישור 924ad4baa13f6611a85bf3d1b2f26f8f61e4e90230b7b69618208323e47a94bb
13.0.0 (TQ1A.230205.001.D2, פברואר 2023, T-Mobile, T-Mobile MVNOs) Flash קישור c407dfbcf91141020be919357fa161844296cb1e98ce027264240efde1c61abe
13.0.0 (TQ1A.230205.002, פברואר 2023) Flash קישור 0388bd905ed2f926a1b68779dda5f8a67f5ee0b395769a8fc60e6d82ef11a17e
13.0.0 (TQ2A.230305.008.E1, מרץ 2023) Flash קישור def2deefd33b1d70f9d800cb297cf6a8437b73d959cf531300ee40b924c3d369
13.0.0 (TQ2A.230305.008.F1, מרץ 2023, WINDTRE/קנדה) Flash קישור 0d60c5da557bba63a78d6c5c10e22c4d0f8399a1a0e29451571567cfb6cb506c
13.0.0 (TQ2A.230405.003.E1, אפריל 2023) Flash קישור 6cadf2983e910cb563dfa09b24b7e0817b808d2d5dd79a096a7664489c49f5d7
13.0.0 (TQ2A.230405.003.G1, אפריל 2023, Verizon, Verizon MVNOs) Flash קישור d5e1eab7fead9f9aeef392137b34ab2d140ee3b42acd12d69efffab3897e6993
13.0.0 (TQ2A.230505.002, מאי 2023) Flash קישור 953c94d144ea4510c60f9511145fc63b6809e9a3799eca3446f375aeadac2d4c
13.0.0 (TQ2A.230505.002.G1, מאי 2023, Verizon, Verizon MVNOs) Flash קישור 072eedff2a0f04911d2a9ec9e5f12cc5d216d9b2118f6c7ecc163e91f7dcb8b3
13.0.0 (TQ3A.230605.010, יוני 2023) Flash קישור a49fe542276be085dd03cec22396e2dd9ffd547c70d0010e582fc323c52c73fe
13.0.0 (TQ3A.230605.010.A1, יוני 2023, T-Mobile, T-Mobile MVNOs) Flash קישור 13b9bfce2bc98c068b693a80c1e94b34b9a699e7b2685d4d19204a88ea2fb5b2
13.0.0 (TQ3A.230705.001, יולי 2023) Flash קישור 4dccec8352d9923cffae116e111b1d48f5dba2e54776b2d8df52442faf43dc59
13.0.0 (TQ3A.230705.001.A1, Jul 2023, T-Mobile, T-Mobile MVNOs) Flash קישור 663813d03c537d327c45f75c611318401bc879d82dea38d71b3a98f1e838f60d
13.0.0 (TQ3A.230805.001, אוגוסט 2023) Flash קישור 0fd444861eb5aab2177095b117676d426013b0ddf4b1b6c7d62f483249dc1eab
13.0.0 (TQ3A.230805.001.A1, Aug 2023, T-Mobile, T-Mobile MVNOs) Flash קישור 31f54a3ea9d95f759aa03790ab513978612fced99c0530b2786352c8d76c1399
13.0.0 (TQ3A.230805.001.A2, Aug 2023, Verizon, Verizon MVNOs) Flash קישור d22c285866a0384a739994bd26f8214aeb7dad235ca62435e09874e84becb04f
13.0.0 (TQ3A.230901.001, ספטמבר 2023) Flash קישור 5917d34f251c8094b0db034127220a9244acf13559f16e929f83288de4545453
13.0.0 (TQ3A.230901.001.C1, Sep 2023, T-Mobile, T-Mobile MVNOs) Flash קישור a309b3953d96b9c3c0c61282c195d36305a3a12a9542da3a2ddf88535f700e94
13.0.0 (TQ3A.230901.001.C2, Sep 2023, Verizon, Verizon MVNOs) Flash קישור e7e2cf2e43dd986ee6afb4960badf452d5fc0bfc239c8a08a9e7cec643a10a63
14.0.0 (UP1A.231005.007, אוקטובר 2023) Flash קישור 7894f2e79933f4cf32e26146175e5326e684d3b5801955adfdfb1dd227f6230d
14.0.0 (UP1A.231005.007.A1, Oct 2023, AT&T) Flash קישור 5d927f3e1d8d73cfc82128b75d2e3c8d19680220028fc21ae254f8c7988d8638
14.0.0 (UP1A.231105.003, נובמבר 2023) Flash קישור 76a795d52c10d8eb08c2c4cadf0706f3d018bfea05491afb3acf90b6061e13
14.0.0 (UP1A.231105.003.A1, Nov 2023, AT&T) Flash קישור 861e22bfc719a68f23e5d298c928ca2248c40ec63d583bba8be22f5c200dcab8
14.0.0 (UQ1A.231205.015, דצמבר 2023) Flash קישור 4f0bf638939776d6189381a5bfaa882a9e62446b0f769c43097682a80b947698
14.0.0 (UQ1A.240105.002, ינואר 2024) Flash קישור 2bb682a7c5c0f94f090b24ddff44877b66898a6147aa65bfa3f7be0b7bec4e69
14.0.0 (UQ1A.240205.002, פברואר 2024) Flash קישור 8f1e502edba19bc25ccfb9acc9f6a561bb2e65e285efe9a8296e87195af30dc5
14.0.0 (AP1A.240305.019.A1, מרץ 2024) Flash קישור de2029612d8531a111e5f4cb027cd24acacfe686a53f9f4b4c2524408c351115
14.0.0 (AP1A.240405.002, אפריל 2024) Flash קישור 877e050e15199667e97d7a07a42646f7871858b7a46d13db8dfcb74d06b419c8

"barbet" ל-Pixel 5a

גרסה פלאש הורדה סיכום ביקורת (checksum) SHA-256
11.0.0 (RD2A.210605.006, יוני 2021, ספקים ביפן) Flash קישור 619b07d2c23d8036d09d0e1b910bf26ff64647965fe622028c0e3e98a9131329
11.0.0 (RD2A.210605.007, יוני 2021) Flash קישור 685c0dfd9ac9a86562757b3c366e80fb93d456c94704fb1de690e75e8bb9dcc6
11.0.0 (RD2A.210905.002, ספטמבר 2021) Flash קישור 923343d0880ebca73b820f494258c8a7443b543cec1099cbc4cd3cce37b08671
11.0.0 (RD2A.210905.003, Sep 2021, Softbank, KDDI, Rakuten) Flash קישור b0ffe97384dedee040270d31873a50cb20b5efc133c4d6f023457d9a558e06f5
11.0.0 (RD2A.211001.001, Oct 2021, Softbank, KDDI, Rakuten) Flash קישור d348a1406a0122239b1f2b83cca980b70d0cd435beb5f5dc9c3ed329e6264ef9
11.0.0 (RD2A.211001.002, אוקטובר 2021) Flash קישור dbed3a6fc63ad154412b1ac387ff70d1f3ca77e5f42fdb4980b151eea23be5e1
12.0.0 (SP1A.210812.015, אוקטובר 2021) Flash קישור 13f4d9f21b75a836e0092c472a172fbe932dcc19b47b38f2f08b681a5c9a11ec
12.0.0 (SP1A.210812.016.A1, אוקטובר 2021, Verizon) Flash קישור cced2b66cdb663a2b35c287113c0be1295a1a66fd1b9703a88251ce065354c79
12.0.0 (SP1A.211105.002.A1, נובמבר 2021, Verizon, Verizon MVNOs) Flash קישור 0f023fc13551a6b9e2b709006fc62234fbc4bce8aa0e29bc6d61fc34f503e48b
12.0.0 (SP1A.211105.003, נובמבר 2021) Flash קישור 6bcf0828fe9210271459073184d814686ed3478c6d71233be18c2a046626882e
12.0.0 (SQ1A.211205.008, דצמבר 2021) Flash קישור 458927f7fc5be44a12f9d984aec625d2c5b822a0f83e386de99e8566327e16cb
12.0.0 (SQ1A.220105.002, ינואר 2022) Flash קישור 723b994c919862d665e05a3d023b2c82fad72ce5addb29305e04e60072412c81
12.0.0 (SQ1A.220205.002, פברואר 2022) Flash קישור a18455ecd4cf8220cfdb99b165766ddaab7856cc278d82d636595d9c144f9c5a
12.1.0 (SP2A.220305.012, מרץ 2022) Flash קישור d7f7006b04c0d651a6567a406aa1a963cdbd556822fa2ac733b2a9c1c7fe4fcc
12.1.0 (SP2A.220405.003, אפריל 2022) Flash קישור 549c22f8bf8b0d61739b2c46aa16f8d98f2de24b08442b3feade393e24d1759f
12.1.0 (SP2A.220505.002, מאי 2022) Flash קישור 78d755fd9ee779f253c6058173b8b8a1334962ceb11762298280ef5fc1f1a5e3
12.1.0 (SQ3A.220605.009.A1, יוני 2022) Flash קישור f7c6bb714e5e20a4fa59e5cc1568fd7d8064d21fbdf528eff141ecbb2c552f71
12.1.0 (SQ3A.220705.003.A1, יולי 2022) Flash קישור 02a3ec1520db5f2357b2c5dd28ed138614414a9a18090bdb2be2035ba1304e8f
13.0.0 (TP1A.220624.014, אוגוסט 2022) Flash קישור af1f224fccb523213b1e0a55596d9e32ed2b10bc3e37d092bdde643b48757209
13.0.0 (TP1A.220905.004, ספטמבר 2022) Flash קישור 3a769d44e663bd6dc536f5399fffe8071e6cd9f18e075626b9490725ab1dcafb
13.0.0 (TP1A.221005.002, אוקטובר 2022) Flash קישור 9c196e4a8a50eb44bcfb5bb7f26f7332e808def1ebf0b64270ae4e12ed11b8fc
13.0.0 (TP1A.221105.002, נובמבר 2022) Flash קישור 71e6dd38b307bbd9da9b0bc73c2df53d2487ad1dafc74c99fee9b8594cbf3246
13.0.0 (TQ1A.221205.011, דצמבר 2022) Flash קישור d7937aeeb038c4d10fdc61adfd77779a8ed8534087318ba206d05fa2547e761c
13.0.0 (TQ1A.230105.001, ינואר 2023) Flash קישור 94c6a49ac94bcf764a4edf6ba85b1f720126ddc945b17c07962211c3c5088bf3
13.0.0 (TQ1A.230205.001.D2, פברואר 2023, T-Mobile, T-Mobile MVNOs) Flash קישור b3ae5b4eb955c214de8bca643da6e7e0d574af485cba15efc4e7d160bef3c69e
13.0.0 (TQ1A.230205.002, פברואר 2023) Flash קישור 56361bbb04d6b394358814fd352710f47ab67bf4dca2e36796dc04b0a4bd3853
13.0.0 (TQ2A.230305.008.A3, Mar 2023, T-Mobile, T-Mobile MVNOs) Flash קישור 6411d9aacd6c7e9191f03e9f32c5455f590a6ab66bb3a8036b233500c3b9282b
13.0.0 (TQ2A.230305.008.C1, מרץ 2023) Flash קישור cc4ce08d0fa60ce82ec7167b3c0e73e0d6a18705c6dfd6e5789858773cbf8909
13.0.0 (TQ2A.230405.003, אפריל 2023) Flash קישור 8c94f18d663cf135c16189de91ee9f4b24fa09ee82e99dcf81a0434e0489b029
13.0.0 (TQ2A.230405.003.A2, Apr 2023, T-Mobile, T-Mobile MVNOs) Flash קישור 3288de55e79f5ca38d59349b6d1d51ea8fa5e7794d55b25f8edd76594c181b78
13.0.0 (TQ2A.230405.003.B2, Apr 2023, Telus) Flash קישור 8aa9d5ddcb2fad144f6f5d857b0805884302502c3c253af04d9005aad6e7623c
13.0.0 (TQ2A.230505.002, מאי 2023) Flash קישור 2414c3f362d6aaba1106abb67f333d2884b868a52c3fa3b351221809153e79dc
13.0.0 (TQ2A.230505.002.A1, May 2023, T-Mobile, T-Mobile MVNOs) Flash קישור 51d0f7e421b3bbd6ae3b40fc83259877c04f06fc20b8080a8685b305781c83a1
13.0.0 (TQ3A.230605.011, יוני 2023) Flash קישור 0df620b5deffca2411e4aa12cd8d99a33d1049d703edb115ffc030f677987ae6
13.0.0 (TQ3A.230705.001, יולי 2023) Flash קישור 8eaf78d6a977d0611d380fd1594595a7599d5d8de7ee92706363bb3e5231345c
13.0.0 (TQ3A.230805.001, אוגוסט 2023) Flash קישור 5c46971029cca35c63706e200fd780ff6297ade42161a7081e4b6fa4abc7d126
13.0.0 (TQ3A.230805.001.A2, Aug 2023, Verizon, Verizon MVNOs) Flash קישור 1c102d4b444fd88fa15b714afe8d56a677a704d79b2bfd35f1a182a66f2d9938
13.0.0 (TQ3A.230901.001, ספטמבר 2023) Flash קישור 533f6127fd5cafb1667b3e177d9e9a4d70035f427861010f5c06befaaa5dfd9b
13.0.0 (TQ3A.230901.001.C2, Sep 2023, Verizon, Verizon MVNOs) Flash קישור 11b19bbdc45ce1b8aac4c50eb2997e7cfe7e8eafb5ca22573975e8e4a1389c8e
14.0.0 (UP1A.231005.007, אוקטובר 2023) Flash קישור b7a4ba5f8bc1728d64a7ee800226ffa6a07799e9da2d34940e3974758ee7ed39
14.0.0 (UP1A.231105.001, נובמבר 2023) Flash קישור e3a984c37ec2ecf11da5ce94a910f02419128984b82bcbd8875a099bbbbd1d08
14.0.0 (UQ1A.231205.014, דצמבר 2023) Flash קישור 0297d8d7eecc7a6180b5e54a3cd3014ff72fc181ba60eeec805e6d596467066d
14.0.0 (UQ1A.240105.002, ינואר 2024) Flash קישור 204a01061f3300b88066729324e6c53dcf8846db4ba5e225baf1f17fe88feca2
14.0.0 (UQ1A.240205.002, פברואר 2024) Flash קישור 47ba02322ff666232a707728b7a65437d7218bd098e1e66c391299ef07f99c5a
14.0.0 (AP1A.240305.019.A1, מרץ 2024) Flash קישור 2bda2618437e41744f88c19ae177050f941d4894d3456b40a4995dea90171dc0
14.0.0 (AP1A.240405.002, אפריל 2024) Flash קישור 79849e074fcb87d3cb707d3b6aab26d04eb4078c859bf15f373fa5834a338a04

'redfin' ל-Pixel 5

גרסה פלאש הורדה סיכום ביקורת (checksum) SHA-256
11.0.0 (RD1A.200810.020, אוקטובר 2020, ספקים באוסטרליה ויפן) Flash קישור c3ea1715c2f96254cc279b4602f967a57fc2a94bb464d296445b9928eec0e974
11.0.0 (RD1A.200810.020.A1, אוקטובר 2020, KDDI בלבד) Flash קישור 7ac5ecfccbd0821f6423e13cb29ab9f25840b97e5568f65173efe33cf78649f3
11.0.0 (RD1A.200810.021.A1, אוקטובר 2020, ספקים באיחוד האירופי) Flash קישור cd18efdf618d5f64ed66dd2d220a32e8b259b4619691b8356632cfe434c3f5f8
11.0.0 (RD1A.200810.021.B3, אוקטובר 2020, Verizon) Flash קישור 9f9cd7f700fbca9d461513e58505afa9cdeb2df793d86e2b501ef0a9748a0bf1
11.0.0 (RD1A.200810.022.A4, אוקטובר 2020) Flash קישור 6e7111e398ff7016ef8ad9ebd416474af0f712dee611daa501e4227ed467fad3
11.0.0 (RD1A.201105.003, נובמבר 2020, ספקים ביפן) Flash קישור 5fdbf956d2d86bdcc7cac7e6ec2faa66f425d7c0ef769019a4c44ba32df6f9ef
11.0.0 (RD1A.201105.003.A1, Nov 2020, AU ספקים) Flash קישור 3f5fdba7bbc1d976e0ea92b81c5164f6ef2a6bc54860695e7e25e89c89b386cb
11.0.0 (RD1A.201105.003.B1, נובמבר 2020, ספקים באיחוד האירופי) Flash קישור f1693b49e4b62b819ffd845a3b6a440ee2793e9ab9e7119fc81986ae5c66dc2e
11.0.0 (RD1A.201105.003.C1, נובמבר 2020) Flash קישור 18a4b5bc8d2c9a9fef2ee1e3114ee78f249fb84336981b8908769e0b02173d90
11.0.0 (RD1B.201105.010, נובמבר 2020, Verizon) Flash קישור 4590216370de54d9dc5dcb53d39bec82783d98636dd34414085ca73b661bef25
11.0.0 (RQ1A.201205.010, Dec 2020, AT&T) Flash קישור ba8f31f981d3047cfde7fb9ff2fee013de1702c87c1824ca75506137e58f508c
11.0.0 (RQ1A.201205.011, דצמבר 2020, כל הספקים מלבד AT&T ו-Verizon) Flash קישור 2e49bd217c928c9a32f428a4b2b8a3b5ee019c63f47a28cae5f39f6fe47841d9
11.0.0 (RQ1D.201205.012.A1, Dec 2020, Verizon) Flash קישור c7ccc45fbe301db603d4a297c07587110c0c6e1298e8b622ccd25c71c8c7c33c
11.0.0 (RQ1A.210105.003, ינואר 2021) Flash קישור 54539ec05f6db4b2ae7e1e661e1917386847060298f796d48c4d0659cc9d513d
11.0.0 (RQ1D.210105.003, ינואר 2021, Verizon) Flash קישור 3351c6bca01bf511bb89ca9d48be7c51df679217a4446ff188393827c7149883
11.0.0 (RQ1A.210205.004, פברואר 2021) Flash קישור c96c37ef3834777048e9f62d06c7d89c0454a6ff171c7955c607c23fc468d25f
11.0.0 (RQ1C.210205.006, פברואר 2021, Google Fi, T-Mobile, Sprint) Flash קישור deff687bdf23405dc388faeb2e354874d32f448730f15dfdcbd38b69b2872ffc
11.0.0 (RQ1D.210205.004, פברואר 2021, Verizon) Flash קישור b57684b6362719a0f2214da386928d351a33d14946793224c528499456d421e2
11.0.0 (RQ2A.210305.006, מרץ 2021) Flash קישור 8c28fafac0b67bd2fe44e19c373d5e69e4f0f09e23c39307ccaaf012106e40d3
11.0.0 (RQ2A.210305.007, מרץ 2021, וירג'ין/בריטניה בלבד) Flash קישור f539a94a8698a3d9ec2262757394d1fe93a5140e3f5baca45c5fd4f16c9c2957
11.0.0 (RQ2A.210405.005, אפריל 2021) Flash קישור ddb75a1f11e5d6b50addcac16f2288482e95ee302fcfcda4c75946db51e9d916
11.0.0 (RQ2A.210505.003, מאי 2021) Flash קישור 52f13c48912e5e99108334071bd3a4d6bd72d60ff835ea0364b2a534750bdc59
11.0.0 (RQ3A.210605.005, יוני 2021) Flash קישור ab2bb3bb3a332fb312068be6bc39f8c6027c04c7b4c37002c4a97378a30da96e
11.0.0 (RQ3A.210705.001, יולי 2021) Flash קישור 0d97c70366a94cc933d3c8c354b6d17f598935baf53f489fac904379ee8f761d
11.0.0 (RQ3A.210805.001.A1, אוגוסט 2021) Flash קישור 8675636dfdac572c31b3c897128daf4c64317cd1119dad1f0e24e28b74295e13
11.0.0 (RQ3A.210905.001, ספטמבר 2021) Flash קישור 3239bbe14fe64e640799e3293df0f05d5f6982f221b5ef6abd6e0c2edd6c6001
11.0.0 (RQ3A.211001.001, אוקטובר 2021) Flash קישור 23f4cec2251cddc37bed791bcf44e9fce945ddd7e03fe216ce3305a4746d4cfc
12.0.0 (SP1A.210812.015, אוקטובר 2021) Flash קישור 798ab4d23beef81048126a5d9b90ae93f6619a34ae3d9a6670e097b9d85a0b61
12.0.0 (SP1A.210812.016.A1, אוקטובר 2021, Verizon) Flash קישור e01ca9f04884b6df352f6c1d128e022ef1d6e1c4e83ff32263d96f1447f2a4da
12.0.0 (SP1A.211105.002.A1, נובמבר 2021, Verizon, Verizon MVNOs) Flash קישור 869e8c38129c11a0857d19e4570259c777b7e5f3a9079db813fec00d65cb48c1
12.0.0 (SP1A.211105.003, נובמבר 2021) Flash קישור 5ccedb8aca3dee1e60876721e30646b1731be986b3661d21de5360d4f045992c
12.0.0 (SP1A.211105.004, Nov 2021, Telstra, Optus, Vodafone AU) Flash קישור 749e8f9fdd335fcfe5f57d5c8a9b38da4cec394a5540f454b6c259094f1e21eb
12.0.0 (SQ1A.211205.008, דצמבר 2021) Flash קישור de00598c42abcc62569531ce227f4c5dd204f65deb4b64c4b5c880440548db5e
12.0.0 (SQ1A.220105.002, ינואר 2022) Flash קישור 1f69f8b523f9ffefaeb2bd9708705e737a2d61b7229f71a4a0e88c6be9e4abc2
12.0.0 (SQ1A.220205.002, פברואר 2022) Flash קישור 734556ab21017c1871a4df7ddfcecb79b7adb5f43cc01bc1a22d65912bacbef9
12.1.0 (SP2A.220305.012, מרץ 2022) Flash קישור 4987310118f0165117f62354ea4b926b817a08cbea473f90efcd91f7c2803b5b
12.1.0 (SP2A.220405.003, אפריל 2022) Flash קישור cb9855a668f618e30825d24d29d68557f757f149cebf8eec10be5a4404239fde
12.1.0 (SP2A.220505.002, מאי 2022) Flash קישור 7fe11c779aa0cb9bb4d6e0d25dbccffc3dd528239329784f37db08ed2e8cbef0
12.1.0 (SQ3A.220605.009.A1, יוני 2022) Flash קישור 391bb7ac33e8b8079d62347f6868f2d1e7b77e8655fadd01bde6edb0f341ef0d
12.1.0 (SQ3A.220705.003.A1, יולי 2022) Flash קישור b193f96f8b0b9acc832fc4c3df3350bc05bf1acf189d19c8c7a992d1d7566e51
13.0.0 (TP1A.220624.014, אוגוסט 2022) Flash קישור ff1cdae9ae79f6c5d6941ec149cfdedc60133e03cc6ae15bdeeff28b8198ee75
13.0.0 (TP1A.220905.004, ספטמבר 2022) Flash קישור 99596a8d6da36a97403cc2f2f652cca9a267194141dd381766cf60fa9fd1bbbd
13.0.0 (TP1A.221005.002, אוקטובר 2022) Flash קישור 3c13ab73f19b35b83793b5cb1ca0dc240814715de9dafe799e68ac11f4b58b6c
13.0.0 (TP1A.221105.002, נובמבר 2022) Flash קישור c13cf32aba3459e526235a4be1f7e75ff2d6216ae5fc6fb6e0df9173aa6be955
13.0.0 (TQ1A.221205.011, דצמבר 2022) Flash קישור 20783ab00d3727eb846d7617c88b1d5c6a780948a9109e91e0e3711e41d62183
13.0.0 (TQ1A.230105.001, ינואר 2023) Flash קישור abde7448e020d1e67902461d536ca88d56829f5b60c701cc5b51fe87060c8225
13.0.0 (TQ1A.230205.001.D2, פברואר 2023, T-Mobile, T-Mobile MVNOs) Flash קישור b0f3770932c1ac2141eeea771a0fcda7cf6aabf5ea79d34794adf86a1bef2cdd
13.0.0 (TQ1A.230205.002, פברואר 2023) Flash קישור 8713dc8ed04c2f34b07331d45a2ebb278a905b5b74432f64a0656dd2122bb39e
13.0.0 (TQ2A.230305.008.A3, Mar 2023, T-Mobile, T-Mobile MVNOs) Flash קישור 2ab58d60accecdfb56170fa97715933b2245048731447cc9521dca3bcb93295f
13.0.0 (TQ2A.230305.008.C1, מרץ 2023) Flash קישור 666e725ccc48587ca127276aeb5a61d0ec3858bc66d70c268d03a08ab2c2bc0d
13.0.0 (TQ2A.230405.003, אפריל 2023) Flash קישור e85b956b9d7e08e23b823e8d05c6a43a6c10e3f75c7d746e42c36d35a968703a
13.0.0 (TQ2A.230405.003.A2, Apr 2023, T-Mobile, T-Mobile MVNOs) Flash קישור c412df9c737973d96c0d13553ee0aaa899152f9f8c8129291fbea0d5ea2625cd
13.0.0 (TQ2A.230405.003.B2, Apr 2023, Telus) Flash קישור f256a9dfcac46de96ce06cdf3db8e76f2ee2852ed9fe745ac6e4713906abae81
13.0.0 (TQ2A.230505.002, מאי 2023) Flash קישור 8f743d47a8a6aaed45086e5479a46690959ac848628c88e489b16af5a12fda55
13.0.0 (TQ2A.230505.002.A1, May 2023, T-Mobile, T-Mobile MVNOs) Flash קישור e83c8b1691da13c7d3a6379658e2e096a5cf7cbaca3cc58cc3751f273db98ab1
13.0.0 (TQ3A.230605.011, יוני 2023) Flash קישור 42363f2d92cd2ea969be13e4cde7fa02262084b80d4e66fce5f06811c5a2cdcb
13.0.0 (TQ3A.230705.001, יולי 2023) Flash קישור 777b6f912f9661a3ec7e6169be653178a21bb6c7343b979ca2af97fb9e8fa802
13.0.0 (TQ3A.230805.001, אוגוסט 2023) Flash קישור 88e4b37b395e214002820bbcda26067ada556947d89d6d3e0bafae999a3a31ee
13.0.0 (TQ3A.230805.001.A2, Aug 2023, Verizon, Verizon MVNOs) Flash קישור dedaff692d3db3bc104330af196d4c55349776639d3d1fe6dfe03e17713ac43c
13.0.0 (TQ3A.230901.001, ספטמבר 2023) Flash קישור 308061bf6961ade40cae773395e01e5ca05fc8ebb554d4c56c42057b1022ec2e
13.0.0 (TQ3A.230901.001.C2, Sep 2023, Verizon, Verizon MVNOs) Flash קישור ca20bd0281398bdb5f9f527604a0800b45b3f41d2649b55cd8c22ec91c37f85e
14.0.0 (UP1A.231005.007, אוקטובר 2023) Flash קישור c0da18e6c2b7de06bc732c1fdad2d3e4d2402f6330f67d961fbd862347ca4e8d
14.0.0 (UP1A.231105.001, נובמבר 2023) Flash קישור 4e32c25205ac3969c75723b7b283d632cc1d209da4014aa8ee9e083110855475
14.0.0 (UP1A.231105.001.B2, פברואר 2024) Flash קישור 4e5a26793d8400f13b72cbd17aeb284e040b3236436f0c6f3119ccc77d4495ad

"bramble" ל-Pixel 4a (5G)

גרסה פלאש הורדה סיכום ביקורת (checksum) SHA-256
11.0.0 (RD1A.200810.020, אוקטובר 2020, ספקים באוסטרליה ויפן) Flash קישור 97d5c03fa2778e20a068ec8cb19e011e6e5256f5311a2968755665a63c146435
11.0.0 (RD1A.200810.021.A1, אוקטובר 2020, ספקים באיחוד האירופי) Flash קישור d557c59ea9a76064bcfd429ca5f4ad0b0ffd60606c7ca9f9a9d84ad1a656996d
11.0.0 (RD1A.200810.021.B3, אוקטובר 2020, Verizon) Flash קישור 5e1f7af4f512ac1257f7c1a7ae6a546dd9dd8e7911a9cca9fb1caf2b747ff5fb
11.0.0 (RD1A.200810.022.A4, אוקטובר 2020) Flash קישור 4535397576c4af3801e8750fef7fec94a236445a8363958a1aa74ad1625d5ddc
11.0.0 (RD1A.201105.003, נובמבר 2020, ספקים ביפן) Flash קישור 0b4531dbd50b020a4737d6fb2ea62eb9f010574a44c195c46bb01d8c9d8f86f9
11.0.0 (RD1A.201105.003.A1, Nov 2020, AU ספקים) Flash קישור 51ca4d63e998690d1c8bae13c3be168a9b7bdab083c572f05f8f2a2781056404
11.0.0 (RD1A.201105.003.B1, נובמבר 2020, ספקים באיחוד האירופי) Flash קישור bf22b481104e0163c2d648c73db1905c325d0c72dd5b3eb65c79b398339cd628
11.0.0 (RD1A.201105.003.C1, נובמבר 2020) Flash קישור c9133acbeb1f1fcd358b33b68e0b63c7a4421a4971643c522c4c2ae161b7f25d
11.0.0 (RD1B.201105.010, נובמבר 2020, Verizon) Flash קישור e724ed545a7910e1eb78b6c192c7d4b178d81fe9a8b8b6105113414361d33773
11.0.0 (RQ1A.201205.010, Dec 2020, AT&T) Flash קישור 72a7323f410a0b72fc21d7255e1a8de0416545b444435b540b22c38cb6b896ab
11.0.0 (RQ1A.201205.011, דצמבר 2020, כל הספקים מלבד AT&T ו-Verizon) Flash קישור 7ba05e46b4f94232f4e4079b5da6321958e9feb7819f78138874dbb61425342f
11.0.0 (RQ1D.201205.012.A1, Dec 2020, Verizon) Flash קישור 469e0b574671e3bd0dbcd79ae79feda84527c2c5a898210b0fd50b60ac302152
11.0.0 (RQ1A.210105.003, ינואר 2021) Flash קישור a20c2ff34342eee1b615591e0b93fbbce531d113afd3b21c223695fdb17488e9
11.0.0 (RQ1D.210105.003, ינואר 2021, Verizon) Flash קישור 0e88c45a8b84a704dba63e5bbb42c9f2ca94c416f5d185cee5056a42f6f84fd2
11.0.0 (RQ1A.210205.004, פברואר 2021) Flash קישור 2cd0868f87cb933c7ff564957e29e110265cb9f7302729a6cb923ba75c619ba8
11.0.0 (RQ1C.210205.006, פברואר 2021, Google Fi, T-Mobile, Sprint) Flash קישור 3cfac3207babb7f633b4c4ecd96d1a447a256ab046776071d393430551d82154
11.0.0 (RQ1D.210205.004, פברואר 2021, Verizon) Flash קישור ba05d41a48da438a80706d7c6820071d08f127722689f364f9a3fa60f1f3358d
11.0.0 (RQ2A.210305.006, מרץ 2021) Flash קישור c3f080631e24528b7b10c71196a3e83c6cdd0ec0a78668125ea089d50081e95c
11.0.0 (RQ2A.210305.007, מרץ 2021, וירג'ין/בריטניה בלבד) Flash קישור a5c9b8d46b3130542cf6f862fe0898dd6fd4e1c0fa16f6fb28628ae0de8ef018
11.0.0 (RQ2A.210405.005, אפריל 2021) Flash קישור 092bbed1777b728d9a6cf5e466aeedc3188f26106e58a5129ee3bef4918f6936
11.0.0 (RQ2A.210505.003, מאי 2021) Flash קישור 0ff3e0bf7442a88091fdb3971d4b5eb6f7c2552058c8a238068285eb4652aa66
11.0.0 (RQ3A.210605.005, יוני 2021) Flash קישור 7818928db2592aceaed2fb5c09fcff7ff19cdf894a69eb0ca832a5f3b2bd7d46
11.0.0 (RQ3A.210705.001, יולי 2021) Flash קישור 67bacfc39da31e6f2a90d68643ea052d0e1890957b35f11e74f517cb3589944a
11.0.0 (RQ3A.210805.001.A1, אוגוסט 2021) Flash קישור 9fda0a3e73304c6d294e43bd99a2c5f647e45870edafdfa4ab1fc24237c92f8a
11.0.0 (RQ3A.210905.001, ספטמבר 2021) Flash קישור 2b7df6fd07156c1d311e28b9c81735edbdc5b27d46c2bb510189650751a5c7ab
11.0.0 (RQ3A.211001.001, אוקטובר 2021) Flash קישור 4b21beea034eda31522fe28f9c9eda99c33dbb3bc27cc9eca6ad1129486fe9a8
12.0.0 (SP1A.210812.015, אוקטובר 2021) Flash קישור dbebdff2b47a2afe40905b4f2e4cd7524bd57df4303c58bea556bc57a47a3295
12.0.0 (SP1A.210812.016.A1, אוקטובר 2021, Verizon) Flash קישור 4bbd939498d577e37cc4461f03dcfe4cbc0ffa06a4aa44374c8544d05d16f89f
12.0.0 (SP1A.211105.002.A1, נובמבר 2021, Verizon, Verizon MVNOs) Flash קישור be47b99b1cca3c9cc563a33615a7e673a3154d75d2385b108a5b2a9f70174497
12.0.0 (SP1A.211105.003, נובמבר 2021) Flash קישור 39b4b71c13710b5718e0e7f063e193b0428746ceb39e1f06eb1a5fd9c1bc626f
12.0.0 (SP1A.211105.004, Nov 2021, Telstra, Optus, Vodafone AU) Flash קישור bb68fd75519f74996d368d7faabc63b86c81285ec708a76b478da69675405c65
12.0.0 (SQ1A.211205.008, דצמבר 2021) Flash קישור 80d6ad75c32adbf8f464f2eaf89ba721b9bf29c905e4f8b774dddfb7977121a4
12.0.0 (SQ1A.220105.002, ינואר 2022) Flash קישור 23886e602a30f5275a8762a544db7d3c592d74afd4011a8cfb247d8523a93fc6
12.0.0 (SQ1A.220205.002, פברואר 2022) Flash קישור d2deade9b7bb6de91a23f65111d16bde821df2798be27eff80ea9673459bc3b9
12.1.0 (SP2A.220305.012, מרץ 2022) Flash קישור 0047127f8ac9ab93df5e06c6b52d1ef235ff64c2b44db9c32379e163ba3d5015
12.1.0 (SP2A.220405.003, אפריל 2022) Flash קישור 414216557c52a927c5ac9623910e60e478a9310ad7a7b1f0a21efc618f4fe2c5
12.1.0 (SP2A.220505.002, מאי 2022) Flash קישור dfbd855da5b31ce2d48582b07a3420943ddba6eb6652017903f3ebada0080a60
12.1.0 (SQ3A.220605.009.A1, יוני 2022) Flash קישור b03e1e6c3abc988f0b34c6446e9af19cabe5699d23851ec60bdf93a758e8c9a6
12.1.0 (SQ3A.220705.003.A1, יולי 2022) Flash קישור 87426cb607e5d7758f14e04d2ef277438f5e7ebcc7807419171e16c77f494753
13.0.0 (TP1A.220624.014, אוגוסט 2022) Flash קישור 2969e15279c46057b38740c40805bb7a9493dc25a4f8d3f1030dff5319268cf9
13.0.0 (TP1A.220905.004, ספטמבר 2022) Flash קישור 48ff8061f5f45bc6ea59ea5652d28b0fe64e1301b549b3d28418f5dd5e517905
13.0.0 (TP1A.221005.002, אוקטובר 2022) Flash קישור c0df5be9a8f7c14d202e74f1806c4354cf653aa4583d7d3afa0b1fd040a61a5b
13.0.0 (TP1A.221105.002, נובמבר 2022) Flash קישור a06bda389d767c2909a7e486bcc6d7e45676f6d7030744f13d86e14b50cb4174
13.0.0 (TQ1A.221205.011, דצמבר 2022) Flash קישור 006e2997084720a0f68d18feffe3a09d2af1dfb8111d4c22d45e8d08b59b0a01
13.0.0 (TQ1A.230105.001, ינואר 2023) Flash קישור e53edb4ee8349dc818e18adb50ceec74ffccc26344a0221b2d4ed51d115096fe
13.0.0 (TQ1A.230205.001.D2, פברואר 2023, T-Mobile, T-Mobile MVNOs) Flash קישור 8e802a8e6a3d010f3ea9433d69c3c446c8d0666d86bf4908337a7447c73149c2
13.0.0 (TQ1A.230205.002, פברואר 2023) Flash קישור 8b7c5b997762b1664e1ffd06dcbbfdd79b1b6c48c8c0e582796633b0b7ad0845
13.0.0 (TQ2A.230305.008.A3, Mar 2023, T-Mobile, T-Mobile MVNOs) Flash קישור b89e428f431bc3e9913393b87bd870a3ad828b18d3fc87a4731740e191733eb6
13.0.0 (TQ2A.230305.008.C1, מרץ 2023) Flash קישור 907bf4e41972134b7a180cb57e5ea8951b6f5ac6a5c63a5d377773cc9644e7a7
13.0.0 (TQ2A.230405.003, אפריל 2023) Flash קישור a854ba24a113a1caeab74b890366559c98da2fe0ad066e54b90d82f41568a6f1
13.0.0 (TQ2A.230405.003.A2, Apr 2023, T-Mobile, T-Mobile MVNOs) Flash קישור 405c46a6d95841c35a10a95cb02d456a692555e007c7a5b13764afcbdfd2c91f
13.0.0 (TQ2A.230405.003.B2, Apr 2023, Telus) Flash קישור e02276e084c10768cc4657b19d3c62992e55c52d50c306a8822aab3b88093acd
13.0.0 (TQ2A.230505.002, מאי 2023) Flash קישור c5aac8fc9f0b8ee4bbd5c084910a8de5f8958fa210d2a9eed008e2e1b4189fdb
13.0.0 (TQ2A.230505.002.A1, May 2023, T-Mobile, T-Mobile MVNOs) Flash קישור 04e8aeb87981e37d4ccefcc70bde4d6138a98efaee29b0ed320355b0b13900e4
13.0.0 (TQ3A.230605.011, יוני 2023) Flash קישור 03bc2bdb0a94253587fc301b5b253cfd5cc8ee87b3bf9b94491bbbdc8e6c5cd6
13.0.0 (TQ3A.230705.001, יולי 2023) Flash קישור 7805664f407bf9131d8bbec679c00fb07ac3034c3270bbb46269fa94d1d0813b
13.0.0 (TQ3A.230805.001, אוגוסט 2023) Flash קישור 4fd0e3b494256600908721dd69215f3797bf7cbce438e17e98d06b7d78fdb8b0
13.0.0 (TQ3A.230805.001.A2, Aug 2023, Verizon, Verizon MVNOs) Flash קישור 2c4d5831403bb62b0f496590e2808482eefb051a8abc5545e4485d91c4ad1ac0
13.0.0 (TQ3A.230901.001, ספטמבר 2023) Flash קישור ae237efd5531feedc43038ec8326f2f7f418541deab1363b500d23b3b355ee10
13.0.0 (TQ3A.230901.001.C2, Sep 2023, Verizon, Verizon MVNOs) Flash קישור 23b610ddf079671ec37c94aaea6e878acd141147a173d3f492d9c83b0fe496dd
14.0.0 (UP1A.231005.007, אוקטובר 2023) Flash קישור fc54866335ba7efdcca38e61fcd939025f5140df2490a61c8a824f03267850b2
14.0.0 (UP1A.231105.001, נובמבר 2023) Flash קישור 98e180caf107c721657624aebebfe5b179cb7f692221099c6a5905d5546f59ae
14.0.0 (UP1A.231105.001.B2, פברואר 2024) Flash קישור 46a218d9dc2bf1802a584fa4e7e1b4d609a62189bd87a474201fb6d84e1c3e1c

'sunfish' עבור Pixel 4a

גרסה פלאש הורדה סיכום ביקורת (checksum) SHA-256
10.0.0 (QD4A.200317.024.A1, מאי 2020, ספקים מיפן ו-Verizon) Flash קישור 2e462cf35f699683bd65941db1f80ba3b7b6a7da9af496c33bd188d488a81d7a
10.0.0 (QD4A.200317.027, מאי 2020) Flash קישור f137d3d1efd95c2f34f67c140e3c3907b0d8db11a932ee7bc9883082901440dd
10.0.0 (QD4A.200805.001, אוגוסט 2020, ספקים מיפן ו-Verizon) Flash קישור 99540370fd2b7c7194b3b23289b5dc3b35a737e6d21c12df9d44148b111f3c98
10.0.0 (QD4A.200805.003, אוגוסט 2020) Flash קישור fac7c08d3d4cb92078fbcdbcc7e80fc4c438612a1a004d3d12814f51928458f3
11.0.0 (RP1A.200720.010, ספטמבר 2020, אירופה, המזרח התיכון ואפריקה (EMEA) וספקי שירות בסינגפור) Flash קישור d626956b724b8eaff0c0021f6207661889d566610e81f323f11f831630619165
11.0.0 (RP1A.200720.011, ספטמבר 2020, כל הספקים מלבד אירופה, המזרח התיכון ואפריקה (EMEA) וסינגפור) Flash קישור 1a38c5a683d79c06b454f4b88afec982aca33b67c474fdc0c2542408a0367f3a
11.0.0 (RP1A.201005.006, אוקטובר 2020) Flash קישור d80cc80f37263fef127003a21e29f6887d33d8f068d153a0c1f0acbaa61544b2
11.0.0 (RP1A.201105.002, נובמבר 2020) Flash קישור da295a978e1fb92f4eba9140bcc0a38c3a71a47315d5f3c1913b6fbf5aea33fe
11.0.0 (RQ1A.201205.008, דצמבר 2020) Flash קישור 46217d49025b8c0bf80cb7b6a94765173ac08b3112c8c47b94ffe53595343aed
11.0.0 (RQ1A.210105.002, ינואר 2021) Flash קישור 0d4aed85bafc40f29a83a465acb5ab4281060b31643faaf33d5c7c3dc62045c6
11.0.0 (RQ1A.210205.004, פברואר 2021) Flash קישור afba4501f01612a2a4a9b97725b53ebbe0db1c2f5352ff139ea5e5fb2a954ca2
11.0.0 (RQ2A.210305.006, מרץ 2021) Flash קישור 76e8900417212dfb2aad35c2bdc78ff78b783aba4ac87bdb5951e04138be0797
11.0.0 (RQ2A.210305.007, מרץ 2021, וירג'ין/בריטניה בלבד) Flash קישור 87ad45be2000446dfa7283bf498e840d6403c39378fe7bd2619ddddd9fbf92b0
11.0.0 (RQ2A.210405.005, אפריל 2021) Flash קישור ab0ba039ae94f4102545b431d9ed6e4919af3ccdefe8901c8b9fd8defac3c3a3
11.0.0 (RQ2A.210505.002, מאי 2021) Flash קישור 30079813c79486966647068496afdf239c5dd0f4db7b26ecfc6a43660db5094a
11.0.0 (RQ3A.210605.005, יוני 2021) Flash קישור be5414679b4305e75d1e21180ff525c4e3527bf593da57997d6ff618d992ce33
11.0.0 (RQ3A.210705.001, יולי 2021) Flash קישור 51f6d2ad6ebc58241612dfbd8e48082ceb65071284aba9037d7d43356c4a05ff
11.0.0 (RQ3A.210805.001.A1, אוגוסט 2021) Flash קישור 551be12c34905b4862a86adfb2ceba053c1cb89904bb882bfc9a85b59e0dd135
11.0.0 (RQ3A.210905.001, ספטמבר 2021) Flash קישור c4484e419adc95e9d12ce8318202056d82fd1719f86aa7f34f6330471986d6d9
11.0.0 (RQ3A.211001.001, אוקטובר 2021) Flash קישור 5d6da39f4611f22eb6a1e75dd5beeecb7734ae249fc8f9e725f7aa8e94100957
12.0.0 (SP1A.210812.015, אוקטובר 2021) Flash קישור 5a1091a354a39d423a80d2079fe410eb3bf9014e589a26d0463582b52922a2c5
12.0.0 (SP1A.210812.016.A1, אוקטובר 2021, Verizon) Flash קישור 52dce8618ee7c7694d4f21be16e13f452849bbf82720e847ba79ab7479fb7512
12.0.0 (SP1A.211105.002, נובמבר 2021) Flash קישור db7c9cbd3b214b44f3333265c2db3a13928e69e54e2a520dc0ab2ea848b81dcd
12.0.0 (SP1A.211105.002.A1, נובמבר 2021, Verizon, Verizon MVNOs) Flash קישור 51fae4e81a4e069863ec18782b414f4eb888348bc13f9be5223e9fbc8c771247
12.0.0 (SP1A.211105.004, Nov 2021, Telstra, Optus, Vodafone AU) Flash קישור d1c4cdf7df772387007526921a1d2467ee469d1f3a6f3e1fe731ae13d222eee3
12.0.0 (SQ1A.211205.008, דצמבר 2021) Flash קישור 2a1f8ab325d2af3567e27a553818116b1d67fede59d4274d06e47ee4152cc0a2
12.0.0 (SQ1A.220105.002, ינואר 2022) Flash קישור 8f5138d8da3c16117e771f80679938ba97824126c6859b15c1c909a38075fd24
12.0.0 (SQ1A.220205.002, פברואר 2022) Flash קישור 9cce60790c951532e8085a8ebac42e258ee7c84353c8d198035dcb424ef451fd
12.1.0 (SP2A.220305.012, מרץ 2022) Flash קישור f4a9c665b3614ef4ad84e0b5cb9d4207837288c72430974dcbdf81d6ba460f5c
12.1.0 (SP2A.220405.003, אפריל 2022) Flash קישור 1efe375bc03b534cdf5bbe7a0124c141169c3ab1b95aa008149928c5aecfa569
12.1.0 (SP2A.220505.002, מאי 2022) Flash קישור 2ca902f10574fa45806c598e8cf10584aa2dc3dd0fb1cf75882e50426187221c
12.1.0 (SQ3A.220605.009.A1, יוני 2022) Flash קישור 7d440084e8672cab1f283bea308c69387883ab7af660de4cc018312f483d2daf
12.1.0 (SQ3A.220705.003.A1, יולי 2022) Flash קישור c1963f71ccbe9a393a16f98f53b9504620e298ea50353b0e347c7f892ff56d02
13.0.0 (TP1A.220624.014, אוגוסט 2022) Flash קישור 0d6587706e00f53da15255d36c8a9306c144de6a2c05af0dc6304e9b73de82fe
13.0.0 (TP1A.220905.004, ספטמבר 2022) Flash קישור b55d9ef42e487dc1cf787e24abe402d6083ca3e785a7eecf4b90fd42ea9f1d9f
13.0.0 (TP1A.221005.002, אוקטובר 2022) Flash קישור ce14ad3cb569d75b9db381ca075fee374bc7f72b7c3c65a6c01f23fec9794361
13.0.0 (TP1A.221105.002, נובמבר 2022) Flash קישור 4fcff485a0614555a436a65d6a12b83cdfaf9f8f4da502e7b3a94c061279042b
13.0.0 (TQ1A.221205.011, דצמבר 2022) Flash קישור 05560ded5d018dcf4584a6292b8ff81e8de208a9eccc581968e46ee82ddccab5
13.0.0 (TQ1A.221205.011.B1, Dec 2022, Canada) Flash קישור a5eb8073d3d87fb03ffee0c47164e9e9513361ab5e6e3c1d8e2faeea866cf701
13.0.0 (TQ1A.230105.001, ינואר 2023) Flash קישור c8465a2837e4de976ace4ac2038d50140320ce4f2e77805f7602c2d4b26faba3
13.0.0 (TQ1A.230105.001.B1, ינואר 2023, קנדה) Flash קישור e32586efe7461c1ca3332c54c7d2ea28d66d9f452020e93974776e68d515736c
13.0.0 (TQ1A.230205.001.B2, פברואר 2023, קנדה) Flash קישור 6fc00894a91a427d098086d818fdb86522eb543facd0ac1703b061939bf0982c
13.0.0 (TQ1A.230205.002, פברואר 2023) Flash קישור 2d0ec997f54cd83a0b4447a2fcf032616a615528ac93d5b30fbf3a04bb481585
13.0.0 (TQ2A.230305.008.C1, מרץ 2023) Flash קישור 97732c431378d70382dc5bee7af00033a9d849fc34d90d77223eb370df43fc10
13.0.0 (TQ2A.230405.003, אפריל 2023) Flash קישור 1cb87bfbd4a89f14e922564dbda57fc94ab72bce8cc119aa58bdd5295e5b1ef2
13.0.0 (TQ2A.230405.003.B2, Apr 2023, Telus) Flash קישור 18da85940847ddc97ae1cd0d1f4a326d588d0a52262425e2e1906fd06737eb5e
13.0.0 (TQ2A.230505.002, מאי 2023) Flash קישור 9c73277b5dcfa4e022b11290e1215208123ee5f08b18aab0e8eae09d3b6d4851
13.0.0 (TQ3A.230605.011, יוני 2023) Flash קישור e77342146259b8dbefc5b3ba729851a640755f960caf5e76ad658868e4a92385
13.0.0 (TQ3A.230705.001, יולי 2023) Flash קישור bd87134788bcca09bff2b3100106ffaa843850603f835b08c9468de488584973
13.0.0 (TQ3A.230805.001, אוגוסט 2023) Flash קישור b3d86cc61452d79b7e67426fe40594ede549ead3ab20d7729caf1a1dfbd8e107
13.0.0 (TQ3A.230805.001.A2, Aug 2023, Verizon, Verizon MVNOs) Flash קישור cff2a83bd71084982a29d244a91426abd43542c329da7964fa85206aa74109ac
13.0.0 (TQ3A.230805.001.S1, נובמבר 2023) Flash קישור 82902ea98c80f1a22706279a30d2bc46aa55cbe60703c9a02ba043bd052c6d99

"coral" ל-Pixel 4 XL

גרסה פלאש הורדה סיכום ביקורת (checksum) SHA-256
10.0.0 (QD1A.190821.007, אוקטובר 2019) Flash קישור e915f51a4afd2ec6b1a802e105a9e3427613e813d208ae38878a3973f5d0e6b6
10.0.0 (QD1A.190821.011, אוקטובר 2019) Flash קישור 6dbd28f34a2db88e3c4c02104b7ed8ad1338cbe72585a5ac10d435a8a53a3e6c
10.0.0 (QD1A.190821.011.C4, אוקטובר 2019) Flash קישור 6a29be3b076158de063248b1995fc275474d38a1178d67bb34a99df5a592db64
10.0.0 (QD1A.190821.007.A3, Nov 2019) Flash קישור db77f854196b6a21d99e0cea6e4bee9e70a372423013226ecd7dbe64e1857110
10.0.0 (QD1A.190821.014, נובמבר 2019) Flash קישור 4ea7d6457f8c9edd59081d6281691522afe61ff3be3dd8b4e9fab893c6c1b5f5
10.0.0 (QD1A.190821.014.C2, Nov 2019) Flash קישור 839d41c9b1b733e9fec112915b376d7f2916a7f4a27625411d7dd0f518780ee7
10.0.0 (QQ1B.191205.011, דצמבר 2019, ספקים של אירופה, המזרח התיכון ואפריקה (EMEA), T-Mobile (US), Google Fi) Flash קישור 0c24f5e0eade8f038dba4a7f6a086575589143f940d0a29dfe06b2af3c4c3cf1
10.0.0 (QQ1B.191205.012.A1, Dec 2019) Flash קישור a2b67bf7b2dbbb516fcac9f890041cf8aa362ee526eabdb783809635b82abbdb
10.0.0 (QQ1C.191205.016.A1, דצמבר 2019, בחר ספקים מיפן ו-TW) Flash קישור fbb333d0f15ea6d088bdf2cd0e9d1371fc5bcbc7d97f9b6ef03868cec4b056f3
10.0.0 (QQ1B.200105.004, ינואר 2020) Flash קישור 143dfd87bda8e3064f041c1a97b3d4e3a34d0ac79977c79a7829c7df1532edaa
10.0.0 (QQ1C.200105.004, ינואר 2020, ספקים נבחרים מיפן ו-TW) Flash קישור 7dcbe7c415184078308b173a7d4e03f442a214625e62d2d18faa663dfd802348
10.0.0 (QQ1D.200105.002, Jan 2020, NTT DOCOMO) Flash קישור 1e2dd846042f15ac6f0344b85405750bef08ff7d6d7fbef45e85400d7bb115c4
10.0.0 (QQ1B.200205.002, פברואר 2020) Flash קישור 89d8438423ef5398e19bca74e1cc1088900ae2476e208b3b4be2860f8631f732
10.0.0 (QQ1C.200205.002, פברואר 2020, ספקים נבחרים מיפן וטייוואן) Flash קישור 2949c30167a4bbb8afe7f5cb291e1acc22211851b3b2ba5e69673044529e3449
10.0.0 (QQ1D.200205.002, פברואר 2020, NTT DOCOMO) Flash קישור 1b0df87390f1832353007b83bb58a9516718a7b6f19c46da21617e4da4eb2fae
10.0.0 (QQ2A.200305.003, מרץ 2020, כל הספקים מלבד AT&T) Flash קישור 48e2864fede93381d2012461f1dff072dd290bf846ea4a75b4c9d80d58bd2fb0
10.0.0 (QQ2A.200305.004.A1, Mar 2020, AT&T בלבד) Flash קישור dac8f068d9b9b2d4ea69515d1c0e2e697b7f81f2ae79e982eff8b51595377910
10.0.0 (QQ2A.200405.005, אפריל 2020) Flash קישור bca55b2e780e4b96652d128450c8f9828dd0c68b207b14c52e6174599cb4e4e6
10.0.0 (QQ2A.200501.001.A3, מאי 2020, ספקים בטייוואן) Flash קישור eec9e56eb2b1bd0479b7eca718327a7c29365678933889cce4359a9577cfa587
10.0.0 (QQ2A.200501.001.B2, מאי 2020, כל הספקים מלבד TW) Flash קישור 74a73da2275d52dcd93d43ab08f0be5ad6024325c6ff977e8688a18686374de9
10.0.0 (QQ3A.200605.001, יוני 2020) Flash קישור dbd8ce2047c1be0763653151ddfdf193f7e2c17721934c602e09c2b3fa9b0006
10.0.0 (QQ3A.200605.002.A1, יוני 2020, Telstra בלבד) Flash קישור a3e65c7754f0b9deaeba897264647f3331fd4afbb824d212429eaf7161ef6244
10.0.0 (QQ3A.200705.002, יולי 2020) Flash קישור 63bc583a283abeefa4c3479767d51d50bb26f01fc9b835e0844e9041d8037a2f
10.0.0 (QQ3A.200805.001, אוגוסט 2020) Flash קישור 875379d2c1d5e771f6d815a7d3e1d65d0da1d4883be21199c2c9f9415a8574e5
11.0.0 (RP1A.200720.009, ספטמבר 2020) Flash קישור dac149ce84006f312c7da87906ae9732781c0063271bcf2fd2db6eb7bfaa9f75
11.0.0 (RP1A.201005.004, אוקטובר 2020) Flash קישור 1eb5827f98ec68b71bfd651d667a7cf557832f2e2850540d322d2a3a6fcc07a8
11.0.0 (RP1A.201105.002, נובמבר 2020) Flash קישור daf14cdaebf25c55a0325e9bf3941a7dff674bdbfd79c6650aa9ede53976ec58
11.0.0 (RQ1A.201205.008, דצמבר 2020) Flash קישור 7d37156ab809afe4fe62e4e0d435f1dc47d98267a10d64842829e65c92c53e0e
11.0.0 (RQ1A.201205.008.A1, Dec 2020, AT&T) Flash קישור cef8db114d6c81e54e44a5b2c8e1f0b1ab4d5cf8dbd68d08fa6bb768b6526dcd
11.0.0 (RQ1A.210105.003, ינואר 2021) Flash קישור 9e688c2fb87da3612f674d2c7473daf881b742e11ed4a57c4fe47f4be96a674b
11.0.0 (RQ1A.210205.004, פברואר 2021) Flash קישור 876609cffd1f841cdb55db305aa3932ab4abbde179711e2786608f64235098fb
11.0.0 (RQ2A.210305.006, מרץ 2021) Flash קישור 82bad63d5f97e060ffad92749f1969c94a66a872ba2227fcc1e7aecbc61690f4
11.0.0 (RQ2A.210405.005, אפריל 2021) Flash קישור eba0f8e1eb87a9d56e9cb6ab2857d47472e97197cc9a0e5d4072d245b22509f3
11.0.0 (RQ2A.210505.002, מאי 2021) Flash קישור 0ec4212ff3810cb90a05985b8d79cb31128625f16f821ba2545fd1de7cf962ae
11.0.0 (RQ3A.210605.005, יוני 2021) Flash קישור 31d8d230141c6b8491283150f0ab1ac4bdc5ddc776a685fbee308a2c42910cbe
11.0.0 (RQ3A.210705.001, יולי 2021) Flash קישור a51415bb8c4d0d65bdf99391407cf5833f877fc524a573293b1b2a208da99d97
11.0.0 (RQ3A.210805.001.A1, אוגוסט 2021) Flash קישור d1df0406d421bdc9e0722c2aeea6c1ec6da5832bb61ecd59def69386b51629d7
11.0.0 (RQ3A.210905.001, ספטמבר 2021) Flash קישור 23639cbcb72cb7100aef818906c784b6756ea1fa64aa0aa2d439bc35c2a60fc5
11.0.0 (RQ3A.211001.001, אוקטובר 2021) Flash קישור c086a4c3256d3e9851d4952c18788c2b8c331c4428c183aed031b35b6c4a5468
12.0.0 (SP1A.210812.015, אוקטובר 2021) Flash קישור e95fce4ca045bc8e772f4e4ae4c977b93efe373c15dedd90e1fb7b5b17ce38a7
12.0.0 (SP1A.210812.016.A1, אוקטובר 2021, Verizon) Flash קישור 3e202ff2ecae1cd2855049efa35c321bda010d7a3ae5fa6aca6c90d8b98b90df
12.0.0 (SP1A.211105.002, נובמבר 2021) Flash קישור 931626da266938ad366079bfffeb2a284c9d0ef27c4948508efff854df68fff8
12.0.0 (SP1A.211105.002.A1, נובמבר 2021, Verizon, Verizon MVNOs) Flash קישור 08da1a9f48e79e869d2bce2877ea470f3ead943b41f9a59f7d16d2e12bbfc00e
12.0.0 (SP1A.211105.004, Nov 2021, Telstra, Optus, Vodafone AU) Flash קישור 204cbcdb17f91bc3de5fdcf3b69969ab6bd0f318d0b9a0e84224e7520203c205
12.0.0 (SQ1A.211205.008, דצמבר 2021) Flash קישור d82cc3cc0de0b7e4670a8c081f6b3ae8380d4128f0f0580d4936df6ace7213ef
12.0.0 (SQ1A.220105.002, ינואר 2022) Flash קישור 2ce64cb55b48943116ccd96767418767a7f15a12b13c22b0b641b5cb209557f4
12.0.0 (SQ1A.220205.002, פברואר 2022) Flash קישור 8ab126bc0a57a977adcc2fd45eca9af937a8cc46063840ae89fbb244a2a27ab3
12.1.0 (SP2A.220305.012, מרץ 2022) Flash קישור 1b787a94e2bf49609a33140414d4c08f2ba0ea4e6de101dd186ce01dd6f69816
12.1.0 (SP2A.220405.003, אפריל 2022) Flash קישור 7c0ef94e4180cfb3df57f80b1cba73110d3bc6f084eed989a7eac9dc72c7d0b6
12.1.0 (SP2A.220505.002, מאי 2022) Flash קישור 165116a17ccc12e6b449fdc292c127484e7efc02ce6fdb6aa79234e115175e31
12.1.0 (SQ3A.220605.009.A1, יוני 2022) Flash קישור c6d6ea9f00bde8db03c19c50e601612e0bd189ffadd6391936684a96b0106646
12.1.0 (SQ3A.220705.003.A1, יולי 2022) Flash קישור 7d16101823b6e63d453c2d31f1e81a68cf98b07aecf790e1d4d67e129d9f5793
13.0.0 (TP1A.220624.014, אוגוסט 2022) Flash קישור 8f60813e670c146e880226d9b04f7a92229c06cb89351a17f60ea2b94c06e58a
13.0.0 (TP1A.220905.004, ספטמבר 2022) Flash קישור 8e79a64da5e92a9b8bc071e9e0a811ba6ed918582680a2fdb4f9c7271a3ff1a5
13.0.0 (TP1A.221005.002, אוקטובר 2022) Flash קישור e70c4640478599d0068120051862a66315a028b346c5c268462f7ab164f5ec7c
13.0.0 (TP1A.221005.002.B2, פברואר 2023) Flash קישור db99b1f89e2fea16cbf48c876809c78d6dc46279e7311ab52d00d8125ef3a5d9

'flame' ל-Pixel 4

גרסה פלאש הורדה סיכום ביקורת (checksum) SHA-256
10.0.0 (QD1A.190821.007, אוקטובר 2019) Flash קישור 04b0499db27c14335dd01f5036225c1bb30132dfc786fbc1ee579af64e138351
10.0.0 (QD1A.190821.011, אוקטובר 2019) Flash קישור f4d0cfd109d2ea5e4f3e807df5350edc26aede247ea2e0f5c2e338afd7a83c62
10.0.0 (QD1A.190821.011.C4, אוקטובר 2019) Flash קישור dd397091f50f3196f39df636cf6cad53ef82fc5c066db3d39fbb7343f53d2045
10.0.0 (QD1A.190821.007.A3, Nov 2019) Flash קישור 35a5dbf59dd35162983dc0e8d48964213db7edec6df276da9a4a70e535a7cde9
10.0.0 (QD1A.190821.014, נובמבר 2019) Flash קישור 9dd347a337a0257353ee9ec0c37f7c8544b410e972f91c70accd27c0c5696efa
10.0.0 (QD1A.190821.014.C2, Nov 2019) Flash קישור 5da1cdd33f943a672d2341c55a42d74ee0aa1cb7d74626b1684023e510064aac
10.0.0 (QQ1B.191205.011, דצמבר 2019, ספקים של אירופה, המזרח התיכון ואפריקה (EMEA), T-Mobile (US), Google Fi) Flash קישור a18ac5d7418990bb20a95e34d96945866c77b642e0209be194e5a6e32e1f13e1
10.0.0 (QQ1B.191205.012.A1, Dec 2019) Flash קישור 92088d95966976d5b602f36b71500c968d018cc08d5d9402d0d53f1e68522177
10.0.0 (QQ1C.191205.016.A1, דצמבר 2019, בחר ספקים מיפן ו-TW) Flash קישור b022ad7507af19715d5e4ca8e8cc844af9cb12197bd5eecf9f6732f52bdd41d8
10.0.0 (QQ1B.200105.004, ינואר 2020) Flash קישור 1ebb473b2b38d48ace7ea1f0f6c5393ebad401a7c5b13a99a6bdbc019feb4957
10.0.0 (QQ1C.200105.004, ינואר 2020, ספקים נבחרים מיפן ו-TW) Flash קישור e73f37b5ce015c211508b514548b718e4f31ac16c5a0b533aaf824e05ddb725f
10.0.0 (QQ1D.200105.002, Jan 2020, NTT DOCOMO) Flash קישור 61902b3945fd1d5b9eac03f1b9439d2c353addb13e6cff288b178e5782e4ed50
10.0.0 (QQ1B.200205.002, פברואר 2020) Flash קישור 6cea5d825c113fad1beafb15d1938f46df73242ae518f47e44c08200899e71bc
10.0.0 (QQ1C.200205.002, פברואר 2020, ספקים נבחרים מיפן וטייוואן) Flash קישור 7dd1a02bd29eb81717e007fabd26c1669a0eb64256a5f1308fed2c9bab53a6ed
10.0.0 (QQ1D.200205.002, פברואר 2020, NTT DOCOMO) Flash קישור b6d27121e104cd70dae66a156c8aa21babae296be370abcffbb4450041a7a4e9
10.0.0 (QQ2A.200305.003, מרץ 2020, כל הספקים מלבד AT&T) Flash קישור 1e898b5caf62be7aaed4dd9522ae99f5ad04a10563e80c535f5d88ba110026a4
10.0.0 (QQ2A.200305.004.A1, Mar 2020, AT&T בלבד) Flash קישור 68cfdc896ec316f11ddbcf03493848bf9ee86793f93aca947591ab16de3b6176
10.0.0 (QQ2A.200405.005, אפריל 2020) Flash קישור e66176924039c4dbe68f5b15ca7ae4fa7b19bd9dc80c1ee96ce39a498f9516fa
10.0.0 (QQ2A.200501.001.A3, מאי 2020, ספקים בטייוואן) Flash קישור 6ffc96532e843855addbe4a20f86aabd928e08d3a04cb1776b40918b8f141564
10.0.0 (QQ2A.200501.001.B2, מאי 2020, כל הספקים מלבד TW) Flash קישור 6b360ec68258da31c175bc58b761d70409ace6cf77b5ce8cc0e3e07b951154b7
10.0.0 (QQ3A.200605.001, יוני 2020) Flash קישור 8f1b5911b7b05046af18a1fef0167830f1eeba801343514c53ed1ec09dbd1026
10.0.0 (QQ3A.200605.002.A1, יוני 2020, Telstra בלבד) Flash קישור be23a80484dd48cb16a04d62c4b5970e6872c8d7a7d60ae7076e1f038fb4a5eb
10.0.0 (QQ3A.200705.002, יולי 2020) Flash קישור 34428c2d4b258684251404fdd26ab12585b11454ee119996b3af33c06a38c2d6
10.0.0 (QQ3A.200805.001, אוגוסט 2020) Flash קישור d93c74e6c36a65f69ff81436cc22c5e607dd7bf22a52c7c47d1dc14b7126f51a
11.0.0 (RP1A.200720.009, ספטמבר 2020) Flash קישור 1c9d4fcfae7da5960e2a929eea2db0f2bc286308b26e9cf15c951388dcd3473b
11.0.0 (RP1A.201005.004, אוקטובר 2020) Flash קישור d138f1bd6f104ec0ad4bd0dab61beb376d14cb53d64fffd9e043ff1b42ddbdc2
11.0.0 (RP1A.201105.002, נובמבר 2020) Flash קישור 351561c69f8cddd62df25b574c468959bc9df8a8e707067d159e82c050c4a768
11.0.0 (RQ1A.201205.008, דצמבר 2020) Flash קישור 6eeb6917520276450d09b85a4ec0b7f5b79b593d8492c0b19c1b4d825ed9ba71
11.0.0 (RQ1A.201205.008.A1, Dec 2020, AT&T) Flash קישור 5b3c6e1ebaf855df5120903586cb25714263b93302e3664a62720cb5d0e29eb4
11.0.0 (RQ1A.210105.003, ינואר 2021) Flash קישור 6072751aa495fe216a079edd2b03f1f8158a04b978d8989e49ab9523ed852519
11.0.0 (RQ1A.210205.004, פברואר 2021) Flash קישור 4a4b6383056bf2b40c8cc97dd5a3ff0f45cf1ed7acd57d04f415791fa03564bf
11.0.0 (RQ2A.210305.006, מרץ 2021) Flash קישור cec4092d3c3661492689ef2974c82236061631d02e6b4e9489f0033570ebdee3
11.0.0 (RQ2A.210405.005, אפריל 2021) Flash קישור d3efc764b419ecf4063bd405613006ee71dae04867c86a95ea33212951246be9
11.0.0 (RQ2A.210505.002, מאי 2021) Flash קישור ceca25cb81fab0af2822e1a039c350f6ce03ba794427811a05317e1b70659bc5
11.0.0 (RQ3A.210605.005, יוני 2021) Flash קישור ab9365880d1bdcaa8a5acf7a7c90377c9c91861afbe43ae7019150ee7afc68c3
11.0.0 (RQ3A.210705.001, יולי 2021) Flash קישור 545bb56729146ad7774913500dd10fd6f3b5ab1b65f0ac6c41736a511d4dd2a6
11.0.0 (RQ3A.210805.001.A1, אוגוסט 2021) Flash קישור 88f9fe84035641d5ebd87a0e6f091264155cf8dad309dbcca122ccaaf055bc9b
11.0.0 (RQ3A.210905.001, ספטמבר 2021) Flash קישור 34e05d6e760fdd2e9ae5c354393834ef817a25d4bec9a6ab3c00b1bfc24a92dd
11.0.0 (RQ3A.211001.001, אוקטובר 2021) Flash קישור 2e1faa99925a18d0f876baf19e3e7b9c2efdaa2dff2b9b898c51b66f44dd5bba
12.0.0 (SP1A.210812.015, אוקטובר 2021) Flash קישור 0cfe1e423059b3e4b6065408ed4556a75d1c53ca342bbb2dd3ea9e7c3fdec9bd
12.0.0 (SP1A.210812.016.A1, אוקטובר 2021, Verizon) Flash קישור 21b0576ca8e9f0f25b0b174253a83e5ac1a5b6c4797e1beaffca11da694a3821
12.0.0 (SP1A.211105.002, נובמבר 2021) Flash קישור 3218b9eedeae389815218a2ce2840fae3be0caeb3a94e6aedcc7be8c4881bc85
12.0.0 (SP1A.211105.002.A1, נובמבר 2021, Verizon, Verizon MVNOs) Flash קישור 7306a92eb5df9aca3be803534d8e8cd69c80cb79f353dc48a23d8e9d69cf5991
12.0.0 (SP1A.211105.004, Nov 2021, Telstra, Optus, Vodafone AU) Flash קישור 37c56bb385c1ad81b307d31715ab979c0e84f463d52de1b7227cd47814520474
12.0.0 (SQ1A.211205.008, דצמבר 2021) Flash קישור 7bed982fdbda4b191cea868e31cbf7c68d3ab6ff1befbbd3e517ab7dec2004ea
12.0.0 (SQ1A.220105.002, ינואר 2022) Flash קישור 635ac9dd5a096f4f3eb4e26b1553063681bbb225c57f600ba9dc14e64eba53a3
12.0.0 (SQ1A.220205.002, פברואר 2022) Flash קישור cd171a4b7b54f9e729de6a348274a2edad6e3f7ae1543fdf39f70a51935613c3
12.1.0 (SP2A.220305.012, מרץ 2022) Flash קישור 44625682d28344540bdd34e2dab678c794d7343208593942d75844ed0ebe20c9
12.1.0 (SP2A.220405.003, אפריל 2022) Flash קישור 0138b22040a493223b621fffe1f1d288d307c67524432805f674be05925c3580
12.1.0 (SP2A.220505.002, מאי 2022) Flash קישור b1f5341d413756a24662144b7ea96a9a0918b4673db41d69af71da0df188ae1a
12.1.0 (SQ3A.220605.009.A1, יוני 2022) Flash קישור 6762fa669273093db63bc1b85f707c3a5f5112c42861d6bcd4fae93a9ae0eb50
12.1.0 (SQ3A.220705.003.A1, יולי 2022) Flash קישור fdd776283419c4a2fce92c8f542ac03474668d96e11e849538a69499050212e7
13.0.0 (TP1A.220624.014, אוגוסט 2022) Flash קישור 7b8f6f73aeee25aff2e641feff41d826cfb99f2ad7d186b6843b5dfaddcdedb4
13.0.0 (TP1A.220905.004, ספטמבר 2022) Flash קישור d3d046c81803d74bb7327a99a8e66884256f2853fb14c2f555a2f7719a6961f8
13.0.0 (TP1A.221005.002, אוקטובר 2022) Flash קישור f91d46b51e2e7a83c75f5d8655717d938def82a89f6ce87db5cfd0ac4bca8cc4
13.0.0 (TP1A.221005.002.B2, פברואר 2023) Flash קישור 38e4f49a8f72a8f9522f86874187de47add539372fa8c951d11ebde4f9c21103

"bonito" ל-Pixel 3a XL

גרסה פלאש הורדה סיכום ביקורת (checksum) SHA-256
9.0.0 (PD2A.190115.029, מרץ 2019) Flash קישור aac5b874226790cff9133ac62fef4724a05c00ab03ca988750eb712aed0bbc5e
9.0.0 (PD2A.190115.032, מרץ 2019) Flash קישור 18c01bb19316442a8d5545155a163cbbf871b58d79313fe76f819fbca186e1fa
9.0.0 (PQ3B.190605.006, יוני 2019) Flash קישור 8677ce70e0b22160474d9363ce5e885e6340e86de3e5d7489a680fd5fc74bea8
9.0.0 (PQ3B.190705.003, יולי 2019) Flash קישור db56e533a61f949b5eb753fb9561c84e68147b868b7f75fb0330cfcc815169de
9.0.0 (PQ3B.190801.002, Aug 2019) Flash קישור 61a2836d098d640e0d7b79a4630f386f5e4d82a7d6a0e91289f141dab99541a5
10.0.0 (QP1A.190711.019, ספטמבר 2019) Flash קישור 1c773c29c75a6ddb16216c3432f0755364332be55036ad760e93e9fe5fc50db1
10.0.0 (QP1A.190711.020, ספטמבר 2019) Flash קישור 1f47c677bcb3ce427103a6388e3f07fb8a03789353cfd3baceb6c24e13b62f9a
10.0.0 (QP1A.190711.020.C3, Sep 2019) Flash קישור ffac7a4a1412546609f3dddffa6f83b5dc61ad424cf625b9c71429ddd2726cb6
10.0.0 (QP1A.191005.007, אוקטובר 2019) Flash קישור 9754d7c6c75199cc3c45eac5a9bf0ae685c3ce75e84b079e2a58af01b896e89a
10.0.0 (QP1A.191105.003, נובמבר 2019) Flash קישור 2c1af983da0c508f44a2c715f20850b5e7d82ee66d0ac0ab225e0cc855a04047
10.0.0 (QQ1A.191205.011, דצמבר 2019) Flash קישור af411823b4a061b869fb3f2bb6fd507a48a45a37eeec4c10b6799b675cfcab97
10.0.0 (QQ1A.200105.002, ינואר 2020) Flash קישור 3169d39601cf5e2bbec9680c244365e132903c8e3df7b1ca05629b4e94688a0d
10.0.0 (QQ1A.200205.002, פברואר 2020) Flash קישור 238bc80e5739832d56ce3d610fe728fedc6d0b963f38f9cb25ece4ba14206260
10.0.0 (QQ2A.200305.002, מרץ 2020) Flash קישור 418015e0a8841aeaebd98eff8212102c6d9bb8cb7764d34365d72e4be5526d0d
10.0.0 (QQ2A.200405.005, אפריל 2020) Flash קישור b665bcf328236e471e15b6fcec868b6ae8f6ce6d48663f1ace70d4ef03790f64
10.0.0 (QQ2A.200501.001.A3, מאי 2020, ספקים בטייוואן) Flash קישור 47094e7feb125fe047be315368cf3fc25966e67b990c4ccc0739b8277e47cd1c
10.0.0 (QQ2A.200501.001.B2, מאי 2020, כל הספקים מלבד TW) Flash קישור 10a8e252ccfa1d2e62023b7893483015ee7d426195c6a6b09132fd2746d0c2dd
10.0.0 (QQ3A.200605.002, יוני 2020) Flash קישור 0aee3f14b7337026d8ea7ef8c988918c81d69acbfc0b0431ae13036f38fdd695
10.0.0 (QQ3A.200605.002.A1, יוני 2020, Telstra בלבד) Flash קישור 50f9cf8267388e0931b0f7659a611a8ea01bc25ffbf9ea82df788cac3f1fa75f
10.0.0 (QQ3A.200705.002, יולי 2020) Flash קישור 2721068af6609529dc71254c7e9eac24082847ee055847ce77a4247d756506d7
10.0.0 (QQ3A.200805.001, אוגוסט 2020) Flash קישור ff7e8a815a9ba048b4eb6cd94cedc17e4284fda1bef17d25551248018bd1a5fc
11.0.0 (RP1A.200720.009, ספטמבר 2020) Flash קישור 2a8679c5e648fa0fe2d43bcb3b02aed6aa65523f544200ef9dc96eac2b91f7a6
11.0.0 (RP1A.201005.004, אוקטובר 2020) Flash קישור 896191f9df8b1858d4060ae07fc622e52fb6d4c36a023f5fae7123cc2f9b0b67
11.0.0 (RP1A.201105.002, נובמבר 2020) Flash קישור 30f25dd2b0049915da8fd45c42c9b56becbebcba54adcb2af56e68d6d1cb357f
11.0.0 (RQ1A.201205.003, דצמבר 2020) Flash קישור 50cf5456d599002bba908d815a5fd0bfb926b4490a5c70e57c641d7641036321
11.0.0 (RQ1A.210105.002, ינואר 2021) Flash קישור 7c12d01807b90348ce7540067495ec62050dee47b77cd76bd5ac179672006cc2
11.0.0 (RQ1A.210205.004, פברואר 2021) Flash קישור 980275f444f67c23638304ed72b3c569f3f008302263a26aab1af161a9dbfbe5
11.0.0 (RQ2A.210305.006, מרץ 2021) Flash קישור ad2aeddc927eec804fd9e93638199a96c6accd7922688e172011861b939e9479
11.0.0 (RQ2A.210405.005, אפריל 2021) Flash קישור 37d05dc24069715a52b7c491c4a3b8668ca4b942d51c061949decf55a61e9674
11.0.0 (RQ2A.210505.002, מאי 2021) Flash קישור eca5fd06f5a4ab60165a0f101d6e6f80213923aa6a2f239e418ec810fd03bec5
11.0.0 (RQ3A.210605.005, יוני 2021) Flash קישור 66210064ae7a05527c8217f557cd99a4146d984666ddf5dcfbd5f5a12abbe395
11.0.0 (RQ3A.210705.001, יולי 2021) Flash קישור 5d1f2940b6274553b040e4ca2773a5b31a2f195b7fd397212379c0fde16077c2
11.0.0 (RQ3A.210805.001.A1, אוגוסט 2021) Flash קישור 4deed5603ff2fcedf9bfe5650cf439b74dd033516d4bb07e02b0125154cb08c7
11.0.0 (RQ3A.210905.001, ספטמבר 2021) Flash קישור 67870f338cb093831637a68fa6f470250952085851e2b25be6353e92cb070072
11.0.0 (RQ3A.211001.001, אוקטובר 2021) Flash קישור 2df77e538d2e89c9750fa6ed946afa197ab8142b4ec830c096c2ea87914b9e5d
12.0.0 (SP1A.210812.015, אוקטובר 2021) Flash קישור 872afcc782ef8c8834ad51bee9d507ccbb6f587ebe142e94aa38e31c3bae9465
12.0.0 (SP1A.210812.016.A1, אוקטובר 2021, Verizon) Flash קישור 8a51e8a7715d57f083936ce7d8691cf40938b89014cba542b3b79026f644d479
12.0.0 (SP1A.211105.002, נובמבר 2021) Flash קישור 246867a1f6f9e020038d34460bee499e94e74d9d4ffa5b7cd31743faeafb7fe0
12.0.0 (SP1A.211105.002.A1, נובמבר 2021, Verizon, Verizon MVNOs) Flash קישור 48ae46f7fa12a28192e6ce3b3f80054a14b611ed5ba1546a37bda5efc13ed6ce
12.0.0 (SQ1A.211205.008, דצמבר 2021) Flash קישור 4c96f820b8367dac8dbb42b1b9115b2251b610db98b903a6680d145ac12be5fa
12.0.0 (SQ1A.220105.002, ינואר 2022) Flash קישור 4f5ed95d5ad5e02180e05b5965ef827fa59d6cedef40355a5bad3ce4ba353cba
12.0.0 (SQ1A.220205.002, פברואר 2022) Flash קישור 3f67ac2fa5076d65b8c50eb0d1687d5aeda40492fa89471c94dfc6bc3fac2a00
12.1.0 (SP2A.220305.012, מרץ 2022) Flash קישור 0a1c00a1a0d3609155130c837c4d61d440f4f24207edaeb56522af4c030e4859
12.1.0 (SP2A.220405.003, אפריל 2022) Flash קישור 60d408eafb1f24896461fde2b9db30a615c058268cd6438ab9564fcf53a3b60f
12.1.0 (SP2A.220505.002, מאי 2022) Flash קישור 7586d75da37f0f610ca4c28d1aa52f43cff6a3717a2afd28a328de7ac668d81d
12.1.0 (SP2A.220505.006, מאי 2022) Flash קישור 5adf23171f3efd561b8b9394d4e167e70e821d768ac6f753d0091996804ea37e
12.1.0 (SP2A.220505.008, ספטמבר 2022) Flash קישור db19d2aaff36f29b7f58f11acad856f9382dafa1ae9160a692782e27cd7b0002

'sargo' ל-Pixel 3a

גרסה פלאש הורדה סיכום ביקורת (checksum) SHA-256
9.0.0 (PD2A.190115.029, מרץ 2019) Flash קישור b05c97da93de98219c526c9cb59f4e9f5bcd0ab5daa7c8503ce0b44c1446b14e
9.0.0 (PD2A.190115.032, מרץ 2019) Flash קישור c0068fd4b78c939cb9a84921f2c1fc15c5316618edaa9647c46387c58f24fe58
9.0.0 (PQ3B.190605.006, יוני 2019) Flash קישור 81f898b7b792f1d25a1245922e130f0933d9937be3f3fcd2e089894c321ef3e6
9.0.0 (PQ3B.190705.003, יולי 2019) Flash קישור 55d7c2c4445b698051ab12af5966789a94b2deb8aff8f596b5a16484016e38d7
9.0.0 (PQ3B.190801.002, Aug 2019) Flash קישור 56817dc2993f0b3b6cf1972c74329ff154465849b8284731a27f8284a12fee5f
10.0.0 (QP1A.190711.019, ספטמבר 2019) Flash קישור 585217b66b0f6b23bf03979d5853756d009ff45dd14750d754b90fc5d9109986
10.0.0 (QP1A.190711.020, ספטמבר 2019) Flash קישור afb4dbc1df968aace547691a063a6bb6b2cc8cb6cc448b199a8b5b78803beb43
10.0.0 (QP1A.190711.020.C3, Sep 2019) Flash קישור 2037b55299b85e6567c076172d4b19daf27d7d552ce497e6b4683769440896ed
10.0.0 (QP1A.191005.007, אוקטובר 2019) Flash קישור 664181b1f02e42f177ca3cff0713f0c9f195a4b49b059649d0a5bb5677687b1a
10.0.0 (QP1A.191105.003, נובמבר 2019) Flash קישור 267092f18ed05f9cecaa45f15a4cd189bc482da66e3fca775480850c36e0ab28
10.0.0 (QQ1A.191205.011, דצמבר 2019) Flash קישור c5ec22ee48d84d2a9d55e378d1346425759af5b95c9397b0dde83faab9160156
10.0.0 (QQ1A.200105.002, ינואר 2020) Flash קישור 0c3e12c2499d8132bd4e21772c4028c24e993852abe0622e025a7325a555ef73
10.0.0 (QQ1A.200205.002, פברואר 2020) Flash קישור 36d5179f8e3bdf4ce7ea1c7d76b231fd4671468bf2394ad7a4b65f53e5d47dd0
10.0.0 (QQ2A.200305.002, מרץ 2020) Flash קישור e03d9a432164579b13e3f015ba501fb785c7a1ac9f76d8cabda2752f498625dd
10.0.0 (QQ2A.200405.005, אפריל 2020) Flash קישור af86653245a7b0a8881fc9599e66715b0311af800a7b684bffcaf9eacdb34f9e
10.0.0 (QQ2A.200501.001.A3, מאי 2020, ספקים בטייוואן) Flash קישור 2022f8507528c891b6f568e8cf650b448cd121cb7354701ea4d3aae81abed322
10.0.0 (QQ2A.200501.001.B2, מאי 2020, כל הספקים מלבד TW) Flash קישור cc3250a0b754e6182de407db761a0987885cd7ad4bad71068019a1cd13c71bc4
10.0.0 (QQ3A.200605.002, יוני 2020) Flash קישור 62d573305daa3ade73816b62766f4aa5d5f622446f7515d630718898a06b9d85
10.0.0 (QQ3A.200605.002.A1, יוני 2020, Telstra בלבד) Flash קישור 2064a7a3ac663799a3bd661a64b8a450a51c399bdb49e30c54b03606128644c8
10.0.0 (QQ3A.200705.002, יולי 2020) Flash קישור af222e377ee2a9effcc47dde8fde0e6cb68c03f17ca9747c9e243e1c6b39e390
10.0.0 (QQ3A.200805.001, אוגוסט 2020) Flash קישור a1d05d064e60084fa3f2b14d17b1c1667fc595ebe9333abc89184aca77117053
11.0.0 (RP1A.200720.009, ספטמבר 2020) Flash קישור a39fea10865ca1e543c3e45192aada757ba70cc1c143145e1c0ada0a983d087a
11.0.0 (RP1A.201005.004, אוקטובר 2020) Flash קישור d7dbd0f4a3a9cc8448954d8283eef6daa1a54dcfa3de88d3ae474ef651f47df5
11.0.0 (RP1A.201105.002, נובמבר 2020) Flash קישור 2433e0c0574d731c103951d16164bd2502b34d386e2ab12082f686c784c3929c
11.0.0 (RQ1A.201205.003, דצמבר 2020) Flash קישור f23d156401ef9b18cb2d034394ee821badefc7fb5b05129d6ed3318043e77ca6
11.0.0 (RQ1A.210105.002, ינואר 2021) Flash קישור 48e2ceb87d7d06328d16ed4b3d8d248e2587c35e57a86fc3731704602fb48246
11.0.0 (RQ1A.210205.004, פברואר 2021) Flash קישור cfe24f6ea039d362991a2d3de8e85f37914004b7bf1df446b25de1214fb92cfe
11.0.0 (RQ2A.210305.006, מרץ 2021) Flash קישור c553e4a1e53da7e4c5edf0c5c6aa0669d42ad97b3ea103a97cb9e322b25dbbcd
11.0.0 (RQ2A.210405.005, אפריל 2021) Flash קישור 5c82997ce548bf4f5b6303f5c688d0ae16a612614ba58a5e3e83ebadc3f36cde
11.0.0 (RQ2A.210505.002, מאי 2021) Flash קישור aca757e9ca25471aca3ac6ef85ebf4eb5cb0db1b81a38a592c6dddcba6714646
11.0.0 (RQ3A.210605.005, יוני 2021) Flash קישור ac1ecfd992a67f4ece76fd632e83beca6fbfdcb6b6523106c096c7381afd03bb
11.0.0 (RQ3A.210705.001, יולי 2021) Flash קישור b20022d09fcd173215c0d387a1123e93e7d09a4a247b65cf1fc9074e7bf88492
11.0.0 (RQ3A.210805.001.A1, אוגוסט 2021) Flash קישור 32a5c41f8395857973cad4f6b5a33659b5aee4791f0c9a9f79ce7eb31690624f
11.0.0 (RQ3A.210905.001, ספטמבר 2021) Flash קישור 2dd7b68fd4c050cf1c1aa6ecba179ff620ec0a81aabb7906c376b68b21be94f6
11.0.0 (RQ3A.211001.001, אוקטובר 2021) Flash קישור 2a1befeafe28dc9709681a3517ca30637b6ea5dcfa70b3a69ab9750e9faa601c
12.0.0 (SP1A.210812.015, אוקטובר 2021) Flash קישור 2814957a2be903a57d4ea60518721a0681f2c8ed073bae6b9d6762e6b6aadb10
12.0.0 (SP1A.210812.016.A1, אוקטובר 2021, Verizon) Flash קישור a4ef60111a18dc256ac48fd2f0671dd28e42f874e534845a4ac2939102d9a28c
12.0.0 (SP1A.211105.002, נובמבר 2021) Flash קישור 973270419450f44b881eaa9ca236057801df7fb9775fb6aabd4f7dfe876b6948
12.0.0 (SP1A.211105.002.A1, נובמבר 2021, Verizon, Verizon MVNOs) Flash קישור 69298079c95a041b1895d2b7b14f954e38b7402c9820b948a456d86cea63fd9a
12.0.0 (SQ1A.211205.008, דצמבר 2021) Flash קישור 2358b75baa08a1100a3fb34c18c1affaff613a6d144fdcdcfc281642001d749c
12.0.0 (SQ1A.220105.002, ינואר 2022) Flash קישור 500674e470a607a5d41f1809779521c032ed4b19322eec294774771400f42188
12.0.0 (SQ1A.220205.002, פברואר 2022) Flash קישור 6e9afc3aa858326ea2717c4f3c70f45def214dd0efc75e08694624e9833d1ea0
12.1.0 (SP2A.220305.012, מרץ 2022) Flash קישור 6a43e8336e38043a0659d92e2e0f28add66dc82d56a4298f901bd2cd2191c940
12.1.0 (SP2A.220405.003, אפריל 2022) Flash קישור c5347c7a2b7f401511c893c252a9c225f49c8bfe14f0b3d36802dfebfec6f79f
12.1.0 (SP2A.220505.002, מאי 2022) Flash קישור f89f634ad7bcdb201997ef51f8a260afcd5bb6769144490ba307539cfe96b672
12.1.0 (SP2A.220505.006, מאי 2022) Flash קישור 978959e1abaa1d39d2a26eafeebae69e90f6a82bcc214750f40e73bebed24767
12.1.0 (SP2A.220505.008, ספטמבר 2022) Flash קישור 071e368a127ce5a3c553f8b717895eaf1e44dec78971dc4c80baa7237d2d37f1

"crosshatch" ל-Pixel 3 XL

גרסה פלאש הורדה סיכום ביקורת (checksum) SHA-256
9.0.0 (PD1A.180720.030, ספטמבר 2018) Flash קישור 38b1b90a38dfd7f449cba4eb2cf786b76e39ee3d9b17cbc1ba6db6463545863e
9.0.0 (PD1A.180720.031, Sep 2018, Verizon) Flash קישור 7e9da376a846c934eb3b4ca39833996ee453c3ad67bb23a365ba09862c286d03
9.0.0 (PQ1A.181105.017.A1, Nov 2018) Flash קישור 6f06f1a05e1fd18624a3f0b8d91ca0c38584ba77edc77ed2f2dd8e1651c61537
9.0.0 (PQ1A.181205.006, דצמבר 2018) Flash קישור 96b235048c53d3b37039c092889f1b8a749e9a407fea63659e0b3b90bd91c50e
9.0.0 (PQ1A.181205.006.A1, Dec 2018, Docomo) Flash קישור 99bead334525f4d26ef5777ebc910648674597e1322a2a95e9e2d4f9df5d69cf
9.0.0 (PQ1A.190105.004, ינואר 2019) Flash קישור 7165155c738eac530a3d27bd03d166b3358065183627c41d4c4804a19a2795b0
9.0.0 (PQ2A.190205.001, פברואר 2019) Flash קישור b72bfd04a10ff6bd21de60f120242768851fc13a7cb404dd628c7fd4de23c5a2
9.0.0 (PQ2A.190305.002, מרץ 2019) Flash קישור dc7e9ca44a19fa2ce5a5ed54fc7be5f2f830006b4a0958842f90d5bc514ab91e
9.0.0 (PQ2A.190405.003, אפריל 2019) Flash קישור 379f92bd93a5cece17f5123ef6668099f71ddbc4add05f252bfe45f3066e7104
9.0.0 (PQ3A.190505.002, מאי 2019) Flash קישור 99879eba8020ad35c69a90f3b3d4443e857283d51deec33cd644da5c645e5f5a
9.0.0 (PQ3A.190605.003, יוני 2019) Flash קישור 3a0d8bba48f542533edaf2fb135c23ef5133efbd709951627e85662752d7d569
9.0.0 (PQ3A.190605.004.A1, יוני 2019, Verizon) Flash קישור 0933f2080c5bba78f2858c892ec899cda67c6c01373a25bbcae013fb906a7fc6
9.0.0 (PQ3A.190705.003, יולי 2019) Flash קישור e59cf7a412e48d0f78463a67dc0085d98b811026d7c593b8d61925c2d9895e02
9.0.0 (PQ3A.190801.002, Aug 2019) Flash קישור 15db810de7d3aa3ad660ffe6bcd572178c8d7c3fa363fef308cde29e0225b6c1
10.0.0 (QP1A.190711.019, ספטמבר 2019) Flash קישור 130c70bec13e24d0671f52fcc9ff4332b04011e7df9a8f53be42f13f9e02993e
10.0.0 (QP1A.190711.020, ספטמבר 2019) Flash קישור 2eae0727565dc516a60e05f8502671d24e6d4b25770618d83d8a763147e259d3
10.0.0 (QP1A.190711.020.C3, Sep 2019) Flash קישור 59b11ce9a2cd8ef2f75fc3ebe6124924eade2a624d4e9bf516e82d16b9d79749
10.0.0 (QP1A.191005.007, אוקטובר 2019) Flash קישור 2989a08d105bcbe12087d54054eb0c8a412ed220e1b4df06f93e33e0618e18fc
10.0.0 (QP1A.191105.003, נובמבר 2019) Flash קישור 8b53e5ec648d6ee76345b653637658fee1da3a46a3cbd18ebff310dbaf00cf96
10.0.0 (QQ1A.191205.008, דצמבר 2019) Flash קישור ff62c0224a3cffe0dbcfd45adf0a42b4271bd907b3f0839fe2940bf41ba7b88b
10.0.0 (QQ1A.200105.002, ינואר 2020) Flash קישור 853405e1c585e2a5c28f8fdf9ea8b2a03a2868eb7cb3137dde5fc6ffa854caf4
10.0.0 (QQ1A.200105.003, ינואר 2020, T-Mobile/Fi) Flash קישור 6d235f477ac74153bf8bc23e69e30c81cb500ca2ac72a3d67731f916981דאציאה
10.0.0 (QQ1A.200205.002, פברואר 2020) Flash קישור 3e5c17fd3cf6ae1dfb4aae64f932587b42d35e2a6d80fde173c20b0167d7e4df
10.0.0 (QQ2A.200305.002, מרץ 2020) Flash קישור f08faf04c8d22782546a2db608ff4c6433469c3102b750d8fbfd7ee7f737ebbb
10.0.0 (QQ2A.200405.005, אפריל 2020) Flash קישור 2d1c565238f072ac52cac629c6b6f0c503cde938d00fe8e97530da452afa15c6
10.0.0 (QQ2A.200501.001.A3, מאי 2020, ספקים בטייוואן) Flash קישור c834e2776cfc347ef0154e11fc432c8b451ed0af15401651ef5dbfd13926ecca
10.0.0 (QQ2A.200501.001.B2, מאי 2020, כל הספקים מלבד TW) Flash קישור 81a2fe0d10823a4aa9b0d3dcff2ae032bac3dee86c7d85621c6a867e45189216
10.0.0 (QQ3A.200605.001, יוני 2020) Flash קישור 6acb047f6abedc53f8bcd77fc3f8063d9c2f1728430b5f5bcc42e79ae33490be
10.0.0 (QQ3A.200605.002.A1, יוני 2020, Telstra בלבד) Flash קישור 7e05d48657cba313ab02164c7fb234b8beccddb8e4b295a602c01ed289b7ceab
10.0.0 (QQ3A.200705.002, יולי 2020) Flash קישור 4f657fc7a19ee9b52742574be2c481180db72ad93e51d621fc4e9c5290b07ea0
10.0.0 (QQ3A.200805.001, אוגוסט 2020) Flash קישור 38ae2ec58185fca09fa9f78ac8ead88e0abb20beaddd9a6c9d431123c303c7c4
11.0.0 (RP1A.200720.009, ספטמבר 2020) Flash קישור 33d2acea7bb28fbbb4c83b4b5f5cdca2c7d5ba8e5e8fa2105336f06f13445382
11.0.0 (RP1A.201005.004, אוקטובר 2020) Flash קישור c7b477a72ed36047dafb103d9612b8b3c8b4e12707fd073c95c117d68fee3b0b
11.0.0 (RP1A.201105.002, נובמבר 2020) Flash קישור c60d8b3ab2960bf3bff25985f0c64447f4b4e111a71017e0128669fc49a80cac
11.0.0 (RQ1A.201205.003, דצמבר 2020, כל הספקים מלבד Verizon) Flash קישור d5cb2a935898bedd8073d4986bc688fbdfcd10c6faa1be2f15a2bd2f78a0505c
11.0.0 (RQ1A.201205.003.A1, Dec 2020, Verizon) Flash קישור dc0c6e07eeefecd6ed2ca8e4c3ce60ecd1d40b6b165e36ab39fe720cdedb3591
11.0.0 (RQ1A.210105.003, ינואר 2021) Flash קישור 3540ddb425e9f94163ff7a27248638c2301fbc98fde803fe0c57bd3b5141294e
11.0.0 (RQ1D.210105.003, ינואר 2021, Verizon) Flash קישור 7c671fb2556dd790f14fb8fe85be99b039750d5b6c340eff198113a49a977cb5
11.0.0 (RQ1A.210205.004, פברואר 2021) Flash קישור c9b061a5491bd26e1d8a96326d97651dbf1ad64e5fc0ec4608b64a84c194d285
11.0.0 (RQ1D.210205.004, פברואר 2021, Verizon) Flash קישור 30f2e60af5f5be2d07ad7574cb8080670a66bd8660949abbbe3e0d5987effd39
11.0.0 (RQ2A.210305.006, מרץ 2021) Flash קישור 92a7de4f4c47b01477b275fe96630e90e9aea765db1dd8a05f98e88c6ec8983c
11.0.0 (RQ2A.210405.005, אפריל 2021) Flash קישור 4b22f2d67244d0303ad03c73961bfc7afe4fbf64221aadb48abedef846238624
11.0.0 (RQ2A.210405.006, אפריל 2021, ספקים מקנדה) Flash קישור 07e8d551132a69171401275d14f6a2fa8b4e0b3f71eae9ba639df0ed30a07668
11.0.0 (RQ2A.210505.002, מאי 2021) Flash קישור 796587eec0e5c01d3f6bfdd8bc006b54d1d932169902e67934568b64b650995f
11.0.0 (RQ3A.210605.005, יוני 2021) Flash קישור 46501e19a2981094c1cc5cdffbeee7756cc345b85d2fe6ace89a8b628654dfdc
11.0.0 (RQ3A.210705.001, יולי 2021) Flash קישור cb8cccb0019987c33a47b50349b336030593f914e01c869871fe00724bb23e15
11.0.0 (RQ3A.210805.001.A1, אוגוסט 2021) Flash קישור dcbbb40157dac0188c615318235230aabdc6cacef908b19c3d995e571f80f485
11.0.0 (RQ3A.210905.001, ספטמבר 2021) Flash קישור 94be46cc1873c273aaf16df6af2020980f90a402ace9f3327c1b839093cc133c
11.0.0 (RQ3A.211001.001, אוקטובר 2021) Flash קישור 9d99e161e72b68da4fc7535537ca789714819179a7e592a291b9a66971841e00
12.0.0 (SP1A.210812.015, אוקטובר 2021) Flash קישור 6dae03f8e91644f6ee0b9e872faaee2b43312c490f05934940c68074dced303a
12.0.0 (SP1A.210812.016.A1, אוקטובר 2021, Verizon) Flash קישור 914cd97219b85da79fafc4cd466395aca3501c03e3711d7663791f6ab5b20e88
12.0.0 (SP1A.210812.016.A2, ינואר 2022) Flash קישור 0de199e10b56e3673a75384e41b570080f2d94b0e7b5e7d4b7cec31461f7a0c4
12.0.0 (SP1A.210812.016.B1, פברואר 2022, Telstra, Optus, Vodafone AU) Flash קישור 93807a222aec1b89f7a226c55584b35ced253d808279ec419e6c8aa319a76f8a
12.0.0 (SP1A.210812.016.C1, פברואר 2022) Flash קישור 67ea87fcce2c2ea5da0d0a12b476a4bb1844040bd7c20f17f105d13b253e2a62
12.0.0 (SP1A.210812.016.B2, יוני 2022, Telstra, Optus, Vodafone AU) Flash קישור b2d529d6ce6dde71d5d54e2768ce828625e2d705e766777adaf3c78b7681a7dc
12.0.0 (SP1A.210812.016.C2, יוני 2022) Flash קישור 27f59137f9802f6913f92d820bb0cbd80793f6e4a80c5f05e1242810903d4aea

"blueline" ל-Pixel 3

גרסה פלאש הורדה סיכום ביקורת (checksum) SHA-256
9.0.0 (PD1A.180720.030, ספטמבר 2018) Flash קישור d6fefe86e203d4c5b9f2559f82443fb883a34f82cf3a633a87bb342e2fd8bfca
9.0.0 (PD1A.180720.031, Sep 2018, Verizon) Flash קישור 3df41a2b65335bb6c130f36b0bbd87c3f90822b7ef04f210232daacc3693142a
9.0.0 (PQ1A.181105.017.A1, Nov 2018) Flash קישור b00ec7b509c78ed06648e94ddb6fedcbac29a309d605cad11b55ace7865e2723
9.0.0 (PQ1A.181205.006, דצמבר 2018) Flash קישור af1829a69d8c041729725a2dbd7033f12e4ef346f41353b8416bc25f6609e5cc
9.0.0 (PQ1A.181205.006.A1, Dec 2018, Docomo) Flash קישור e0442d3b0a9e5636f4979b5780b6173635fe73917e88ffe1b9d36c2bc45aa7bc
9.0.0 (PQ1A.190105.004, ינואר 2019) Flash קישור 49adfd52b308b97c5bf576eea7e0ea8ba0f510866b5aea823e1cf1c8d93c3594
9.0.0 (PQ2A.190205.001, פברואר 2019) Flash קישור 7bb97f58ff9abbb6730da2ff6dea6ff938c936054d8d935ee27f412816cc21b8
9.0.0 (PQ2A.190305.002, מרץ 2019) Flash קישור b8869812509521216f02bac1d24bf146e0fc11175dc79645b0a91b4029d7ddf8
9.0.0 (PQ2A.190405.003, אפריל 2019) Flash קישור c12f40f0b189eb2daa80d029917bc9a8841da89cfcafa21b8f61b0d9f90826e7
9.0.0 (PQ3A.190505.002, מאי 2019) Flash קישור 26d2002511d6a13fc523334b7f783dd757edd543179c7a5dc2f7e1d322efc6e3
9.0.0 (PQ3A.190605.003, יוני 2019) Flash קישור 258494df9d2bfb354f7afce3257369fb0b424a5dcd988b34d01b221ef1dc2caa
9.0.0 (PQ3A.190605.004.A1, יוני 2019, Verizon) Flash קישור da940910bf3ac99af6ae53be3971698737ba7cb86f42b4d19e67078fd19d7a58
9.0.0 (PQ3A.190705.003, יולי 2019) Flash קישור c14bfb79b6660398f0454279b98ab45ace896e115c462643c0685089f5f1758f
9.0.0 (PQ3A.190801.002, Aug 2019) Flash קישור f3d66c498994c7ca8c63a97f74bbd2634db7f91e1e114e7924cb721a149ddd2b
10.0.0 (QP1A.190711.019, ספטמבר 2019) Flash קישור 434cc9b1e193aa337723a8a6961339c0046243e5a34cd74a1c44d31d9705cde8
10.0.0 (QP1A.190711.020, ספטמבר 2019) Flash קישור b5633fdfa34df0fccc4b6dc86799b1a2ee6a2fc1de1cd9c8a08da7703ad81ec2
10.0.0 (QP1A.190711.020.C3, Sep 2019) Flash קישור 1996b3cfc4e83743127f356d349aef2bf577c96d9c8d109b9c8917c81125ab04
10.0.0 (QP1A.191005.007, אוקטובר 2019) Flash קישור c36610c69c9561a53498836f3719b6d1b523496d6c9ffd48745b6b57d668b03a
10.0.0 (QP1A.191105.003, נובמבר 2019) Flash קישור ceab9fdce7f0dcf4c319378b8111f5849af606fc2ebde65296f5910ce7f36c78
10.0.0 (QQ1A.191205.008, דצמבר 2019) Flash קישור bc480ac4e1ed999b30db1bf386bbb4e5ff267257a0e3b781daf396a1769415d2
10.0.0 (QQ1A.200105.002, ינואר 2020) Flash קישור 05623904d4104d694e3ce6c067bd7fa631b6de71dc62690f1e887aeb001aa296
10.0.0 (QQ1A.200105.003, ינואר 2020, T-Mobile/Fi) Flash קישור 8e0fc70e8d598ce753b8e3a9ef77381293af63ea0e91c9c72837233b2d2eb14e
10.0.0 (QQ1A.200205.002, פברואר 2020) Flash קישור 25feefff12afcbe9c0fbbb1e8b53001c5ccc7275769345adde47227f6a6f2b7a
10.0.0 (QQ2A.200305.002, מרץ 2020) Flash קישור d781450808addd8c210999bdd2c2fcd91458d07c0b39be185ad114d041247100
10.0.0 (QQ2A.200405.005, אפריל 2020) Flash קישור 207f10c7c924c96c973ff3c32a9e3683bea85ba4cd08799781fce6543083e806
10.0.0 (QQ2A.200501.001.A3, מאי 2020, ספקים בטייוואן) Flash קישור c6ff28b2581210773014c361cb6804f1881e4884f8d4b1252fe9bebe50ac8708
10.0.0 (QQ2A.200501.001.B2, מאי 2020, כל הספקים מלבד TW) Flash קישור 3d893ff2938a4b76c329c1772fb1008283604b21a3fadd14f66c3d0263b91baa
10.0.0 (QQ3A.200605.001, יוני 2020) Flash קישור 80a32a4a83ead776f4b10c69b27101084f61ccd63c604af53238cf545011fe1a
10.0.0 (QQ3A.200605.002.A1, יוני 2020, Telstra בלבד) Flash קישור 6c7d2c7dd7df9b314357a8e66633126aadf167d46b915d0686b172d780bfe3ab
10.0.0 (QQ3A.200705.002, יולי 2020) Flash קישור 7c1e334bbde1684bc628d7cc3822a2595677f678fd9bc16ecb72255ca7e16560
10.0.0 (QQ3A.200805.001, אוגוסט 2020) Flash קישור 1ba5d2c20f71e46f08a0ae05bc2b478c3e4b3641ec661e9fdb0b8e7ec4df6a22
11.0.0 (RP1A.200720.009, ספטמבר 2020) Flash קישור 145e4cc4e9591f6d02ce209a87030747170186e4634f43641ce4a027ae7d0bb1
11.0.0 (RP1A.201005.004, אוקטובר 2020) Flash קישור 5fbe8c390c1207ce5ac834a2edcdb82a69a647f3ac3d47317abecef8acc23fcd
11.0.0 (RP1A.201105.002, נובמבר 2020) Flash קישור 0347d8cd0a70609ebb46f62f635b6d8d91435312b37eed6df17eff02e9aec34c
11.0.0 (RQ1A.201205.003, דצמבר 2020, כל הספקים מלבד Verizon) Flash קישור fc834072c95e2394cdbbfee0d9ec87aebcf32bd5f975a9a6f2c1413ac8a6b205
11.0.0 (RQ1A.201205.003.A1, Dec 2020, Verizon) Flash קישור c9390617a3f59509334fe9714ee7c549d1bce684579d1e7ef169fcf2f8a185a5
11.0.0 (RQ1A.210105.003, ינואר 2021) Flash קישור c567712209c7cf083b5f0101da938f9d3d132f5e3a7d3b42efd5a67de73c904e
11.0.0 (RQ1D.210105.003, ינואר 2021, Verizon) Flash קישור 51787c70f6e9ecc4d7b42e50f026df51bca733677fd9de298b1db5786d089365
11.0.0 (RQ1A.210205.004, פברואר 2021) Flash קישור 3ab98ba8d8e94c16908255a3ed8d75d784a188c0d6aa49f5198cc9d10b887042
11.0.0 (RQ1D.210205.004, פברואר 2021, Verizon) Flash קישור 3666d1407b7675e3f9ae14f7a1e8463e01b7ddc495e586ff416d7dfc51f5d589
11.0.0 (RQ2A.210305.006, מרץ 2021) Flash קישור b4a2f36e9e9df4f711c325c1d03d3841f974174dc2796a7f2e44e9b24fa89c8b
11.0.0 (RQ2A.210405.005, אפריל 2021) Flash קישור f855106fa49e3a3362ac0c1a8e435f39144879fdf0c7e5a2f893f0a048eaa5f9
11.0.0 (RQ2A.210405.006, אפריל 2021, ספקים מקנדה) Flash קישור b694baf0e7a455969df0969e38e58b3042120ab00d6d7567836f3e0ec472a132
11.0.0 (RQ2A.210505.002, מאי 2021) Flash קישור 687d8468ec80530140148d75c8971930398267b8d1e20ef89edebc1f4db7e988
11.0.0 (RQ3A.210605.005, יוני 2021) Flash קישור 53820251f58e1fff6caaa24dbee010dcace627d2dbff413f13283ca45f59849e
11.0.0 (RQ3A.210705.001, יולי 2021) Flash קישור adc37858b3dcba0e48a92fe47901879ce11e8fcea123948f80769f416f12d559
11.0.0 (RQ3A.210805.001.A1, אוגוסט 2021) Flash קישור c2672e81a3975ca11f3258c6709b7d5878964ac22d14d1395a6eb650e1a6b65b
11.0.0 (RQ3A.210905.001, ספטמבר 2021) Flash קישור 2e414dda6a829af4881ef47b89d84dd8d1643b3d4256e6a62fdc2dd865442542
11.0.0 (RQ3A.211001.001, אוקטובר 2021) Flash קישור 2cca42397f29cc3b032dbd2b627e65049ffd894be4801a39c292e663d01cbc71
12.0.0 (SP1A.210812.015, אוקטובר 2021) Flash קישור c5f3469cfd9ac914377eac1d05eb60bde3b88d109c9e618eecf82a938bad5625
12.0.0 (SP1A.210812.016.A1, אוקטובר 2021, Verizon) Flash קישור 514272b9973ab900dd92ab7652291498e868d9778be77979291e9ed60c287838
12.0.0 (SP1A.210812.016.A2, ינואר 2022) Flash קישור 0e1330dfe4606b92fb441592f1f9e1d8a0a3bd99ade19df6e21cbb003a9593d8
12.0.0 (SP1A.210812.016.B1, פברואר 2022, Telstra, Optus, Vodafone AU) Flash קישור 630114cdf68b480853e9713c87521d8898cfec3c4ee82d3df63ece91ab0b314a
12.0.0 (SP1A.210812.016.C1, פברואר 2022) Flash קישור b41403db20d13a6f74f8a626ee9ee591adb435768d9f8cf40fefc8c294e2a4e1
12.0.0 (SP1A.210812.016.B2, יוני 2022, Telstra, Optus, Vodafone AU) Flash קישור 6eeb77ae47a1933f5c2052bcc1ad36f86833cb05ee193032faa1e8eedf549e42
12.0.0 (SP1A.210812.016.C2, יוני 2022) Flash קישור fa981d87b6b28a1996161accbb147f46fe29663bb2ce6cc13dc9e500cbc59c93

"taimen" ל-Pixel 2 XL

גרסה פלאש הורדה סיכום ביקורת (checksum) SHA-256
8.0.0 (OPD1.170816.010, ספטמבר 2017) Flash קישור c796ddb4c774aa7c06b03f83adef30c3bb1d5b2e431abf711117ce18e62d5491
8.0.0 (OPD1.170816.011, Sep 2017, Telstra) Flash קישור 1b02df7a423f2638323309b4412372adcb66ce3874fb036a4642af883bee3f7b
8.0.0 (OPD1.170816.012, ספטמבר 2017, Rogers, Fido) Flash קישור 205744037fce9f7bc278507a7d019522ea4787f9b04493b7af653f61837e0f16
8.0.0 (OPD3.170816.012, ספטמבר 2017, Verizon) Flash קישור abe3dadfaa649bbdff0f014e27ec4fbeb73a7ee02a24d3fb3aaa53835a73e5db
8.0.0 (OPD1.170816.025, נובמבר 2017) Flash קישור 907c40302ff8e63cc6d633372f33f904424bd5ec4e9e0397d7aa9a8a54621cc2
8.0.0 (OPD3.170816.023, נובמבר 2017, Verizon) Flash קישור b8ea46873a20f1399cd6c4c98283ea8f4cd023a77f8e30ab263253886ba1e444
8.1.0 (OPM1.171019.011, דצמבר 2017) Flash קישור 2df1c1cbb1761bf63cc5919ee071c998823576c7f068b91565282248e69ee4e1
8.1.0 (OPM2.171019.012, Dec 2017, Telus בלבד) Flash קישור 0985fde27be8cf17feebafd97b41d95ac14c559bf2a3e5d4dec40db64306fccb
8.1.0 (OPM1.171019.013, ינואר 2018) Flash קישור 6d9954c389ec8d252f531f9f079f4b8b9ef7ca4519478f5df765e40da924f2f6
8.1.0 (OPM1.171019.014, ינואר 2018, O2/בריטניה בלבד) Flash קישור 2e06f724b28edf57299ea157ca08a96ea73ee325f2bf5b2639d9e165c16a3f85
8.1.0 (OPM1.171019.018, פברואר 2018) Flash קישור e96a86aeaae2998ff6c3fcc5ed88cc08ed88aad1c28802b0e709833cc1d6b7b4
8.1.0 (OPM1.171019.021, מרץ 2018) Flash קישור 55f528f1b56d736ed38dca20843657f26de11fee8e92dcf781370cc8522088cc
8.1.0 (OPM2.171019.029, אפריל 2018) Flash קישור 2937a3995f35c1ed917388afe962e9c02b0c7434c853b20689303c1819bee58b
8.1.0 (OPM4.171019.015.A1, אפריל 2018, Telus ו-Kodo בלבד) Flash קישור 6793351f09d778c691beb878bdc286620e393714ef55ed415e7f2322afe2e6d8
8.1.0 (OPM2.171019.029.B1, מאי 2018) Flash קישור 8faa494b5b7aaf195160551d21cab230b37f5ae1d33acf1d85fa04915ae8bc50
8.1.0 (OPM4.171019.016.B1, מאי 2018, ספקי Fi) Flash קישור f28b4a9b2c25ae32c6d0506e41f89473ef43662d197c97c49b38966abdbfdb7f
8.1.0 (OPM2.171026.006.C1, יוני 2018) Flash קישור 2123605944b0952de2c4d84bd8b3521119a99f3264f2ccbd2d1cbad519a15df5
8.1.0 (OPM4.171019.021.E1, Jun 2018, T-Mobile) Flash קישור 87ca98249597ddae2ff2ed0570d9a13a7bf24f25f4c1e5e7d543421b04edffb3
8.1.0 (OPM2.171026.006.H1, יולי 2018) Flash קישור 57328312ff7ce98f4091a80a988ef21a00a2d01d7bd54494873a408f1d0bd8ff
8.1.0 (OPM4.171019.021.R1, Jul 2018, T-Mobile) Flash קישור dcbe1346be702a246b27da547d0be56f701835087f7d6bac47356a4ea85284a2
9.0.0 (PPR1.180610.009, Aug 2018) Flash קישור 3fb334772a8d8256d4aae0420f4015e01f44703002797a851c66edd4477a9028
9.0.0 (PPR1.180610.011, Aug 2018, Telstra) Flash קישור 9f0cb004c3b42789c150293aa6a6eecb0f289324ce1403befde93b106da59829
9.0.0 (PPR2.180905.005, ספטמבר 2018) Flash קישור c21252d46416ab94fa4dd22e8f3b13de7b12e817a2a9a3c23a7a2fe805415d2b
9.0.0 (PPR2.181005.003, אוקטובר 2018) Flash קישור f0a1d2c1aa9fb4c2b15e5519d3c5606e43048ff63a7d7e862ef5647a9f08d718
9.0.0 (PQ1A.181105.017.A1, Nov 2018) Flash קישור e79a94ed6954dc9243a5f601ca37da1c54d14731005f11c279d68ad3e7bbdece
9.0.0 (PQ1A.181205.002, דצמבר 2018) Flash קישור 4d01cf614a511bfdf84928eb976a04e5f203741b5ea200db3024557244a6bbbb
9.0.0 (PQ1A.190105.004, ינואר 2019) Flash קישור 1fa0246a1e4aa38fbf4aee0a635721ea278c9edf7f554c184626eb22f376ff54
9.0.0 (PQ2A.190205.002, פברואר 2019) Flash קישור 5bf777e465c0f3573371b04347ab0ad085f5102a7ec350c34569a1c86be2f864
9.0.0 (PQ2A.190305.002, מרץ 2019) Flash קישור 8f42be1a67742c3ddb7a71539ad59e036d0e256e2cee6dd0d9a9a8c7c458f1ae
9.0.0 (PQ2A.190405.003, אפריל 2019) Flash קישור 3d72fe7129d0be55f92df8cc15b8fc9bf77db5a5043f06bb0919f896126d5d1e
9.0.0 (PQ3A.190505.001, מאי 2019) Flash קישור f91e5af8dd8675c737b78b03c60143c14e78155d1561115a9ec1a5e3a6aacc58
9.0.0 (PQ3A.190605.003, יוני 2019) Flash קישור 59303ad91d7876a231d72a62681c3dfd58905b759c87f12e7d085c39d4fb1a0a
9.0.0 (PQ3A.190705.001, יולי 2019) Flash קישור 884e074c374080550450d6b9356e9732043d38a5e4957aedcac9c82ec6f20fb5
9.0.0 (PQ3A.190801.002, Aug 2019) Flash קישור b26aa2d7f03fd3ebb3d5de4840efe2614043bffac46b918f24ed8791d94f90a2
10.0.0 (QP1A.190711.019, ספטמבר 2019) Flash קישור c97ea4e821ae88d9aa99b516f6a24db5110c171864a3200e9c6ca8dbd645eca5
10.0.0 (QP1A.190711.020, ספטמבר 2019) Flash קישור 6f0233dd1c8faf8dad2324245e08ed18d8757eec99d724095941ea14e3eddeb2
10.0.0 (QP1A.191005.007.A1, אוקטובר 2019) Flash קישור 3ed471615bd9592c26dd372e5e418e52aafbff15552dbb14f02832f64085cb06
10.0.0 (QP1A.191105.004, נובמבר 2019) Flash קישור c198eda7d3203793a46f876f1b67a01537847888ee75c9805f25b91e149af25d
10.0.0 (QQ1A.191205.008, דצמבר 2019) Flash קישור 8ce46d6ddd27073ef6029617d03f39ce0b395ea1fffd43e838404505ae16fc47
10.0.0 (QQ1A.200105.002, ינואר 2020) Flash קישור 10d1c3227e4e37994386f6d5940a2a6a973ceba423369a75200e7f2fb6a5f915
10.0.0 (QQ1A.200205.002, פברואר 2020) Flash קישור f382b0cf72f2cfa6ebd406511b6e4a58be72178866f9a36780e6a9397bc278c5
10.0.0 (QQ2A.200305.002, מרץ 2020) Flash קישור 0e3198556031148a94e281768aeec3825f81d2a28be8162716a41ae79c2aea2c
10.0.0 (QQ2A.200405.005, אפריל 2020) Flash קישור a6d14374fa1906b81e280839859b48b667450ae21466499afa238bc14538eb5a
10.0.0 (QQ2A.200501.001.A3, מאי 2020, ספקים בטייוואן) Flash קישור 05a0464abbdd5841c389327ce3816b5d9dbc7e9665998c47dfb8b2e55a90adcb
10.0.0 (QQ2A.200501.001.B3, מאי 2020, כל הספקים מלבד TW) Flash קישור 6b28b80bc045838dfdd6cc15512f6655c09d784fc75955424adf5e6cffa069b0
10.0.0 (QQ3A.200605.001, יוני 2020) Flash קישור 6829d5ffbaee18beb59893dcbe4d945e5af211497ae3e931d765a6e92c6cee32
10.0.0 (QQ3A.200605.002.A1, יוני 2020, Telstra בלבד) Flash קישור 8ca5332807da8b73d6e9d0a5bc502aac69bd2c1005fe17a71bf0fc230be57210
10.0.0 (QQ3A.200705.002, יולי 2020) Flash קישור 0262da86ba309e2c7d9807c9b5b5d8af7c6a8cf297165a6effb1cf0254bf5695
10.0.0 (QQ3A.200805.001, אוגוסט 2020) Flash קישור 305df20c865426b9be467cc6a44081a8cac3992257f86ab9c5c91321596fd6b8
11.0.0 (RP1A.200720.009, ספטמבר 2020) Flash קישור f2d162efe821721e9e7839065514fbb25a1d659078f2e8e5ef3ecaa2804cf954
11.0.0 (RP1A.201005.004, אוקטובר 2020) Flash קישור f797c86c31a79d2f219a8a75e643899fa3576cefca9245314aa87fe80a1f04e2
11.0.0 (RP1A.201005.004.A1, דצמבר 2020) Flash קישור 2f5c4987a8e1c29bb2843d7f7d36721d52f2eb25a0fe4c74b3590e34a06eb44f

"walleye" ל-Pixel 2

גרסה פלאש הורדה סיכום ביקורת (checksum) SHA-256
8.0.0 (OPD1.170816.010, ספטמבר 2017) Flash קישור 63083164c20ee40077d0a1f54b48dc6cb861fcde03f8e5f1cbbed85a36200295
8.0.0 (OPD1.170816.011, Sep 2017, Telstra) Flash קישור cd9a3474ca8f281316fe5d580fc2f90a51832e4e514db28bf006a1560e97b3c8
8.0.0 (OPD1.170816.012, ספטמבר 2017, Rogers, Fido) Flash קישור a771b8c2760d8f3eeeeaa94737186489ae39cbcb2a912ad3d03895de29bbb4a2
8.0.0 (OPD3.170816.012, ספטמבר 2017, Verizon) Flash קישור 9626515dd78cb1ff1cdac07b72c17ade6ea932c14011bac5c1bf0ffe8b25e16d
8.0.0 (OPD1.170816.018, נובמבר 2017) Flash קישור b153660d7451973f29b1b8e1eda74f977479e4c534d77488a29c272e398ae9ff
8.0.0 (OPD2.170816.015, נובמבר 2017, DTAG) Flash קישור 5e7a47f0f4c1a9234aa4d022213cf2ed2f9fd147b0d86cc2ece0ec2d25095fd8
8.0.0 (OPD3.170816.016, נובמבר 2017, Verizon) Flash קישור 4bc6a6f9751467b65d8aab46e40bf37e81061fb436fc70642399d2de8cb8a404
8.0.0 (OPD1.170816.025, נובמבר 2017) Flash קישור 4752baaee571f7d645099ad8de38ce525ebbeb182660953d0da71caacfbf8c9c
8.0.0 (OPD3.170816.023, נובמבר 2017, Verizon) Flash קישור f269631e3ed65d3bfe21a6ea4d143b8280571687c1ccfbe79efac34715935f79
8.1.0 (OPM1.171019.011, דצמבר 2017) Flash קישור f74dd4fd9c7816a694901b01ba922c5033acb972f5fe5e51630400e4bfb07700
8.1.0 (OPM2.171019.012, Dec 2017, Telus בלבד) Flash קישור 9b47e323f005402ed008b8dee5bc014dd6f89876bd6c374308860a0458df5cc0
8.1.0 (OPM1.171019.013, ינואר 2018) Flash קישור 56e2f2dcd03083cacf177b2dcadef13fa5a2f69e42a075e64a4f33beb1448887
8.1.0 (OPM1.171019.014, ינואר 2018, O2/בריטניה בלבד) Flash קישור 123066fb33acd740fd8ccb09111b1d3d2f9c0e8e3ea119a58ece102eee98e7ed
8.1.0 (OPM2.171019.016, ינואר 2018, Verizon) Flash קישור d162f4a51ef5f5fa4660e6319e5a1fbf3950cbb3c77243dd8ce09b6b0ce07ec0
8.1.0 (OPM1.171019.019, פברואר 2018) Flash קישור b994668911759ec000d671ce73728dc23e91bef8ea4bd6947a9c274645aeb803
8.1.0 (OPM1.171019.021, מרץ 2018) Flash קישור ab7d4133548a10d6983e377e2c65d4287d37bf28901569f2039464dde63909f1
8.1.0 (OPM2.171019.029, אפריל 2018) Flash קישור 4129626633cbab200c6c18fc52b2dd832714ef96761e1866b60d462e4dd39cac
8.1.0 (OPM4.171019.015.A1, אפריל 2018, Telus ו-Kodo בלבד) Flash קישור a91245077caf240831a835b26d0b44d703d702fbec29ec320abb31aa10f68ebb
8.1.0 (OPM2.171019.029.B1, מאי 2018) Flash קישור f30863534452ad2a899d874c0bc31c95ff1595d1b3c558f9d5c805120a851bde
8.1.0 (OPM4.171019.016.B1, מאי 2018, ספקי Fi) Flash קישור 6f46fa2228cc1aff8a990851c13c46c0dd6e372139b35a605814bb21ef0430b9
8.1.0 (OPM2.171026.006.C1, יוני 2018) Flash קישור 1c0e0e5aa24feab53fbb43d26d246c485f166bc7eb67e1e07345b502ffa51c60
8.1.0 (OPM4.171019.021.E1, Jun 2018, T-Mobile) Flash קישור 5a35d247ab5cdd5150b9d7417667123757d2e16b5ca40ac4c9a8a4de4c3d329c
8.1.0 (OPM2.171026.006.G1, יולי 2018) Flash קישור f7f5a6228b5e5a7b3e9de82fcbb98b313c448dfdd5c43d58525d4b9ed49b3eef
8.1.0 (OPM4.171019.021.Q1, Jul 2018, T-Mobile) Flash קישור a4b251468a0a6236088f78cba6ddca7038fbb90acb4e0a4e331f0295177fba0c
9.0.0 (PPR1.180610.009, Aug 2018) Flash קישור 4149f7e5a7ea4b852910d6d25f2d594d07f20e9781cf8e6e9585f0a33edb54ce
9.0.0 (PPR1.180610.011, Aug 2018, Telstra) Flash קישור 0fbd304845b6a1e8c5960deedb70aab0f804a4b1bb93242b3bbcdad586982769
9.0.0 (PPR2.180905.005, ספטמבר 2018) Flash קישור 4895938f17a317c1373c37480c33b09f7d2d531cd3d4275d2c2773c103c9370a
9.0.0 (PPR2.181005.003, אוקטובר 2018) Flash קישור 8613da61efa69e8aaac416b7c26e239843a2829876a61c462707530a87a8dffb
9.0.0 (PQ1A.181105.017.A1, Nov 2018) Flash קישור 408e5a32abf252fb4acdf72c0ba98a39397807ae87031104825ea9cadb09a515
9.0.0 (PQ1A.181205.002, דצמבר 2018) Flash קישור fb27eb5ac91d339f5cc426fdd8202db7579d0ee72b7b2674d67d4449c342066d
9.0.0 (PQ1A.190105.004, ינואר 2019) Flash קישור 78374c71a13d5edc72424b46e08f05dc9fa9e5e53af452fd3be48d8c3346bb41
9.0.0 (PQ2A.190205.002, פברואר 2019) Flash קישור 781881b5f420246a5da8c1ff72977d58867b0743805ea2e410cc46d9356a02cf
9.0.0 (PQ2A.190305.002, מרץ 2019) Flash קישור 73bd98dee9844d0322e84a134ba541fa682061446cfe32cd8d88ae803d971a30
9.0.0 (PQ2A.190405.003, אפריל 2019) Flash קישור e9a0ea4ca785784e23004033e13b6ba3610e31257c21609689c089190bb254c6
9.0.0 (PQ3A.190505.001, מאי 2019) Flash קישור d2730d9cd155ada199c7c9d90eebb4e43cc7e2702f6853e59e2f79d4be6be291
9.0.0 (PQ3A.190605.003, יוני 2019) Flash קישור 952d65cf3904e2d88a1f80a935c5b5f017494f8758e8d8706c29e3b1f5bd1eaa
9.0.0 (PQ3A.190705.001, יולי 2019) Flash קישור cc471c8c7ffaa899e30438fa30b8d33b92b12a3c92d3e592c53bfc5983de205b
9.0.0 (PQ3A.190801.002, Aug 2019) Flash קישור f9a5e2307ff6d36afc94899f88d094e4468e9211e5181cfc5d0db5ff4ab417f2
10.0.0 (QP1A.190711.019, ספטמבר 2019) Flash קישור c6730808415aaf2246fb7ba2e2da2d538368d92c6f1e743ad5df36b812792e40
10.0.0 (QP1A.190711.020, ספטמבר 2019) Flash קישור fa9552eaef3531e2abae09b5e3aae510b7a052f6938a145dc1caed8b98a146c4
10.0.0 (QP1A.191005.007.A1, אוקטובר 2019) Flash קישור 78ad96e7de96b9fd24033b978e9bd4c7546ca9c46e0ef818b174d46bc9234b13
10.0.0 (QP1A.191105.004, נובמבר 2019) Flash קישור 46d5a6f0693750241b72457865b0169537560c9569f9d1d587a7b7ebeb6c353c
10.0.0 (QQ1A.191205.008, דצמבר 2019) Flash קישור fcc4bb811eed22a4cecf3b3746ed5619ba2d25aca7a4fb6b427ae8011d68ce61
10.0.0 (QQ1A.200105.002, ינואר 2020) Flash קישור 877e8ab1131301ef680056e45ca40a87421a72833d53fda87ed00fadb1fe7480
10.0.0 (QQ1A.200205.002, פברואר 2020) Flash קישור 3f01c9f0de5bdb6bc8f66937d7d615dbde11b4fb8892f4dddba3fb7e1ac6ec3a
10.0.0 (QQ2A.200305.002, מרץ 2020) Flash קישור e5da4d98ce71af9f6cdb2192fa7f921443769682539b58959f83ccf6f9004b49
10.0.0 (QQ2A.200405.005, אפריל 2020) Flash קישור 1f086f95d0587f0800f5a815c0f6f58415d9c6de456dd19dddfa9b4dfdb46bdb
10.0.0 (QQ2A.200501.001.A3, מאי 2020, ספקים בטייוואן) Flash קישור 9f518dde7261d0d2b8abcb08f5b6f42af0e34a6cfc825c1486ea6eca123d36e2
10.0.0 (QQ2A.200501.001.B3, מאי 2020, כל הספקים מלבד TW) Flash קישור 4dee41ec5c26276680723fd0c1d04460f5e8b30265360e824c6d6f29e4e1eb40
10.0.0 (QQ3A.200605.001, יוני 2020) Flash קישור 66e8d94e168420e7cbe19f67b3a127e2ae55a61e44019ee10c9b11026edf4e93
10.0.0 (QQ3A.200605.002.A1, יוני 2020, Telstra בלבד) Flash קישור 4db5016297d4c791f05098d1b7508a88663387e5cb25c9b7179e3d8afcbe3721
10.0.0 (QQ3A.200705.002, יולי 2020) Flash קישור c144ce2919f94c4c57a5bd3bb9ae73d242fec52f170e4d1055ac17d0cc884d9e
10.0.0 (QQ3A.200805.001, אוגוסט 2020) Flash קישור a33673529250a7e3347bbd375c5bd9e00af3cbda670fa1c583941305dbab73e4
11.0.0 (RP1A.200720.009, ספטמבר 2020) Flash קישור 55e6ce7b4a1b9e1a619bdc278f8e9da4f577acabfc13a29fc73bef0ccceb1709
11.0.0 (RP1A.201005.004, אוקטובר 2020) Flash קישור 78b8d156a944a5664f366ea75f78068e45a8000d112a4a48fe1402a24b7aadf9
11.0.0 (RP1A.201005.004.A1, דצמבר 2020) Flash קישור 0c23f6cf9e2194a3e72b1288f65c5a7f2f6c020080af49c8a494ee99ab3eb543

"marlin" ל-Pixel XL

גרסה הורדה סיכום ביקורת (checksum) SHA-256
7.1.0 (NDE63H, אוקטובר 2016) קישור 96adcecf136d0389569e28a3396eba92880d77df3ceb8e39b0a765d99ddf0929
7.1.0 (NDE63L, אוקטובר 2016) קישור 71a65e7ef49f88a8f376831378984c019e8f078dbd39499eb4ca9e1a475df9f0
7.1.0 (NDE63P, אוקטובר 2016) קישור dcdaaa51d4b4c0a67c4b670f76fe53b852b38d7b2ce65399ac56799bfc1ca7bb
7.1.0 (Europe, NDE63U, Nov 2016) קישור 24e8abeb4e1f09bff31577b46661110bf7d5745abb9269b638f6fb86a338d271
7.1.0 (NDE63V, נובמבר 2016) קישור a66866ba4b8f9f1baa856828d46a747d769098add86098bece50854983ecea3e
7.1.0 (Verizon, NDE63X, נובמבר 2016) קישור 8b520419e32141f68d9f12d7e302bfb77885ed5587908d30b2a0e94ed07038a7
7.1.1 (NMF26O, דצמבר 2016) קישור 4f68765c108fc3d45ece7bca8e873561e29c5ee83c8671f1b7785f57a8888070
7.1.1 (NMF26Q, דצמבר 2016, Europe/O2) קישור 5d515cbc8d5b98bc36375355ef34af73e27afdfd0a1f7f0bde6ca8fe4cca6564
7.1.1 (NMF26U, ינואר 2017) קישור 10ffd61d7cf7c62a77ad04cc6dc2a4ba2fc9f7655b63bcb87ffdee7558c33661
7.1.1 (NMF26V, ינואר 2017, אירופה/O2) קישור e6bda2087d010f86589e799dae19d56d7beff307251bd2820693cfac360e65e8
7.1.1 (NOF26V, פברואר 2017) קישור 1dce14a1cde69ac72e14894c980a823920885c78410d8f1b431565517a56e72f
7.1.1 (NOF26W, פברואר 2017, Rogers בלבד) קישור d2cb05747fbd11e2590faf3c4675bd32e61e5aa401d7548786ef0fed17096968
7.1.1 (NOF27B, מרץ 2017) קישור 2259c206286971ef7a48cee8bdad9f5fb9914e9dccb282d96ba0b6385eb20072
7.1.1 (NOF27C, מרץ 2017, Rogers בלבד) קישור b49c0e7b058564efb6deb9278dac9263124b2341bf9660accdc56fbceb90e623
7.1.1 (NOF27D, אפריל 2017) קישור 01a800f05ac28216632b4a38976517c7812bd8381cd411d04151f61ab2dbc041
7.1.2 (N2G47E, אפריל 2017) קישור ebc79a0b5015bd1d5d8d72c3a984cbf0de6e8d5bd26ab93fd2afcc9791199fc1
7.1.2 (N2G47J, אפריל 2017, Deutsche Telekom) קישור 503d88f556a481677ecaadb62e83fa3a2b73f103271b954f629838f45ea4168a
7.1.2 (NHG47K, אפריל 2017, Verizon) קישור fc027c3b428914d1a52fae80d88f5d3fd4f7ce9ac055edaa571ae5afcb85044d
7.1.2 (N2G47O, מאי 2017) קישור 7150cd63ebb56bdb518a9915116773f6541cea7f01540580151d2ceb0814b65d
7.1.2 (N2G47T, מאי 2017, Deutsche Telekom) קישור a25a7b1b3d0cc3bbacde793348ea7c35d5e89b7d6ae7c0dd2831a7715580e870
7.1.2 (NHG47L, מאי 2017, Verizon) קישור df0057379caccbab2184c79258686de5fa1c7946d42326c912b5b607a22fa654
7.1.2 (NHG47N, יוני 2017, Verizon) קישור 61938704ed1a67daa281ef6516fa59316829e51e431413a512bea3b673c47721
7.1.2 (NJH34C, יוני 2017, Deutsche Telekom) קישור be914eaa15adb62dfec8bbd8856ce538f738f25d59a8c861ede6b053d0b773c2
7.1.2 (NJH47B, יוני 2017) קישור 12f9e64e0aa9488a200023dc2544af3d878a5d1a09836d6473a4ced4bf954e3f
7.1.2 (NKG47L, יוני 2017, T-Mobile, Fi שאלה, ו-Rogers) קישור 9fbf9d8ef0e5977799e1d7637b65914f0f5fcfaaf774fd1758739d8e6ce4f0ca
7.1.2 (NHG47O, יולי 2017, Verizon) קישור a2b41619842a7fc8b7bb5fc13e052337b3fffca68cf26b12d5292188fe25db52
7.1.2 (NJH47D, יולי 2017) קישור 5ba1ef91e32a9fe527240050092ec4b8c781c7979a6d043d0363d187360ef31c
7.1.2 (NKG47M, יולי 2017, T-Mobile, ספקי Fi) קישור f0fa887a31e39b00db5d957ea2d575205fd7627cacdb2c7c79fb6cdfe1e9f182
7.1.2 (NZH54B, יולי 2017, Deutsche Telekom) קישור 857c01792c36278c8758b3e14a1ee0c5b4123e6afab1fffc380b80c232058b30
7.1.2 (NHG47Q, אוגוסט 2017, Verizon) קישור 8b788af852d231a6ad99324aaed38f093ca07d4ad771b80609be7bf0d7033c2c
7.1.2 (NJH47F, אוגוסט 2017) קישור 497f7f663a8f31418ff4de343d123e70946e03253bceb908b1ac3ab87c72093f
7.1.2 (NKG47S, אוגוסט 2017, T-Mobile, Fi תלויי ו-Rogers) קישור a434e157f855427c929113e16aa5f54b73c135ea0fc5ae5fbac9ee8a08393ad8
7.1.2 (NZH54D, אוגוסט 2017, Deutsche Telekom) קישור d34033faf5631fb66f8bc31d26928bb69a97c71b621e93ccd4edca0bf259313a
8.0.0 (OPR6.170623.011, Aug 2017, Bell, Telus, Telstra, T-Mobile, Sprint, USCC, Rogers/Fido) קישור 985fd412c40dd1ec6ee780185b30c5854627b5301da2a48f252155a0265116de
8.0.0 (OPR6.170623.012, אוגוסט 2017) קישור 6304451dd6744b1a2faadd7921f28a217e8dbe4bf20c6cfc20bf350b1e0f07df
8.0.0 (OPR1.170623.026, ספטמבר 2017, Fi/קנדה) קישור 1ed9b4b2cf045e04b8506eaa4927d7825d65d02460f5755d08549150dc411985
8.0.0 (OPR3.170623.007, ספטמבר 2017) קישור bf187b023f59fe92dfd7d2b9492ad9f319ee4e10b8435d421204cc5dbbe47110
8.0.0 (OPR1.170623.027, אוקטובר 2017, Fi/קנדה) קישור c3d7fe5d445492d72ecedb11ce332af4f198c0bfc2933ed62161673a90261582
8.0.0 (OPR3.170623.008, אוקטובר 2017) קישור 2079f0098bf999fae5d25956c96da17698649c8bf5fa8e2d9bfb95ff5d33a563
8.0.0 (OPR1.170623.032, נובמבר 2017, Fi/קנדה) קישור 990d8d518fe2a2bcab17e01410866b3bf6cb75ff4aa7b2d1a345b79042f00573
8.0.0 (OPR3.170623.013, נובמבר 2017) קישור af0b65646b391da6f8386421fbc65fe4de859d9f6db526ae7fef79f0712d3d90
8.1.0 (OPM1.171019.011, דצמבר 2017) קישור fe9d06f36e908d7267614697bc83a3fa04fcbe83667c12bff977b8ac6a7ca856
8.1.0 (OPM1.171019.012, ינואר 2018) קישור b7b24003e805360c09c9798770d0c4280d977264e93815e7a8394560598c65bb
8.1.0 (OPM1.171019.014, ינואר 2018, O2/בריטניה בלבד) קישור 3ab03172cdc0e1bdd56af3f59a978b35c3b0935cf6c546f9e144608f716d679d
8.1.0 (OPM1.171019.016, פברואר 2018) קישור 5d034d9ab6aeb0880c9d60b0cb743830629f24d2ffa154b93a0e2806958b50b0
8.1.0 (OPM1.171019.021, מרץ 2018) קישור eb9f8156dcc88fee3800cd9b9bbac62b2bf23a5f175cb2b9e0f90d53d5cbd465
8.1.0 (OPM2.171019.029, אפריל 2018) קישור 96b864b33a719d382d8d50c2113bb9333cf67f2fa5147c9616e882e4787ebfca
8.1.0 (OPM4.171019.016.B1, מאי 2018) קישור 77cb10f105425713b23d3f9b488a9da54b861ed282548968bb868f539f4b47c4
8.1.0 (OPM4.171019.021.D1, יוני 2018) קישור 19d49a07453c6f7cdcf539bc67291cf389b9099fe01153f18a68b91a0db938ae
8.1.0 (OPM4.171019.021.P1, יולי 2018) קישור d5fc023e90f37c8d353f331411a22131aa41cf6f0047401bf03747039b8fa2a7
9.0.0 (PPR1.180610.009, Aug 2018) קישור 90a4fa8b99796aad1a2347dd4399aa89db9bc7da3e573749136ab0713246e97d
9.0.0 (PPR1.180610.010, Aug 2018, Telus) קישור 3b90270cd90527298e2679ba5dafe89508949254e10a6865a5ecf4b4a6975b08
9.0.0 (PPR1.180905.003, Sep 2018, Telus) קישור 051c4ec5c33c6a948a48c9c83b36c73c976b320d3ddbc0bf15f9468d61c76a0c
9.0.0 (PPR2.180905.006, ספטמבר 2018) קישור df8ec9745c436000568af9b4205f5ba3c1fe67e164cad4f906a77458c3a656fb
9.0.0 (PPR2.180905.006.A1, Sep 2018, Verizon) קישור a78fe26434e04f8d5015bab79f717fc7b03b13286370b079b7e96d1f7562512a
9.0.0 (PPR1.181005.003, Oct 2018, Telus בלבד) קישור 87fbdecc08c8e9cabd17449118d9cc3df4db3e82663280200867dc04b25d7ee8
9.0.0 (PPR2.181005.003, אוקטובר 2018) קישור 59b2d3ddc0ee8b42f88cceb01f2a52cbca5028af1969e7abaade3424688b935d
9.0.0 (PPR1.181005.003.A1, Nov 2018, Telus בלבד) קישור 960a173f0f84e2c3c0c5d96643e6ca3f99d5a898a932c6e3a62c52282d6fb3f4
9.0.0 (PPR2.181005.003.A1, Nov 2018) קישור 918e249f00d79941799d0e8f09f539ad8e52d8188eaaef6c10a4360880093dee
9.0.0 (PQ1A.181205.002.A1, Dec 2018) קישור 9a129f3e1bed577fd87078042384648ce88d541d0d76ced3bc08bd78626adadd
9.0.0 (PQ1A.190105.004, ינואר 2019) קישור 2a6c1b278b0a07561a1080f4c0017fb9628654d12f55c20775501477ce5af700
9.0.0 (PQ2A.190205.003, פברואר 2019) קישור 8a9a1ff816b8d117c60c44db8e4b9dd84bc07ea9b95c3745d17e6cad349b4b38
9.0.0 (PQ2A.190305.002, מרץ 2019) קישור adea2e1109a841867f336f91087274e90cdec36a7c9a5f8a78f5bcf500f570d8
9.0.0 (PQ2A.190405.003, אפריל 2019) קישור d30b60f0716850430dad505b928b917d61c502603250b4e7e9206a086f62b106
9.0.0 (PQ3A.190505.001, מאי 2019) קישור 5dac573cedb98a1c8b8e9cf0bf87710e9f0d32a4290ed2339412fdc437fca331
9.0.0 (PQ3A.190605.003, יוני 2019) קישור 14ebecf79fdfdbe2eba81470180942cd643be21c9ecf2cc86bc3e89d0e9dd0bf
9.0.0 (PQ3A.190705.001, יולי 2019) קישור 522f27c4d50055f6402ca9d4d62fb07425e3af7c4766b647a4096ce3041984ba
9.0.0 (PQ3A.190801.002, Aug 2019) קישור 13dbb265fb7ab74473905705d2e34d019ffc0bae601d1193e71661133aba9653
10.0.0 (QP1A.190711.019, ספטמבר 2019) קישור 3f4a20df5868981e6af189c88fd09e17ba042b5955dffac8593b48b14d6ae85c
10.0.0 (QP1A.190711.020, ספטמבר 2019) קישור 2db5273a273a491fee3e175f3018830fc58015bdbacfedb589d67acf123156f8
10.0.0 (QP1A.191005.007.A1, אוקטובר 2019) קישור c27241e0aaf46f4ff60d8279efd9ac6f6ac8e80b1bd08c43d75f851313efaa12
10.0.0 (QP1A.191005.007.A3, דצמבר 2019) קישור bef6653301371b66bd7fca968cf52013c0bf6862f0c7a70a275b0f0d45ab3888

"sailfish" עבור Pixel

גרסה הורדה סיכום ביקורת (checksum) SHA-256
7.1.0 (NDE63H, אוקטובר 2016) קישור 43ba5f8130a58770edce6cb0c6c43920798e038cd7cdec2c54f22a1dd474a7c8
7.1.0 (NDE63L, אוקטובר 2016) קישור 49876a7c9e8f14da672dad27a0e404cccbb1330a4c9ebd398c34583a576eba6c
7.1.0 (NDE63P, אוקטובר 2016) קישור aaaa2f1a592ba43de10396938220c4ed65ff3341edd01afd4b5a4f506b39042c
7.1.0 (Europe, NDE63U, Nov 2016) קישור 3fa367096c251cd5ab1a6c465cb60fc075b08b999148bbf0036f1533e3efd364
7.1.0 (NDE63V, נובמבר 2016) קישור 1b3155ff623e8a872a788c54e650a0077175f54d723a185f52fff8a3170478ff
7.1.0 (Verizon, NDE63X, נובמבר 2016) קישור dc45f6c83547266bf9e49edeae0978c3d734278febec2f7023aae4bf299e4fec
7.1.1 (NMF26O, דצמבר 2016) קישור 58719f26685322bc1c7bc0a313746ceaec6772499913fc671d58f4f0150a9278
7.1.1 (NMF26Q, דצמבר 2016, Europe/O2) קישור a84e0e4b2f80bf8b88857cbde28e0617380a94590dcfc24713aa1bc1ec3671fb
7.1.1 (NMF26U, ינואר 2017) קישור b161fe98c4308b7e611ca3e432a8ba7141c2cb607b63e2b7e3e7a39c7d1c4943
7.1.1 (NMF26V, ינואר 2017, אירופה/O2) קישור 8ba1f89e1db6cf9a770abc065a63db96ac9ac00613a7ec088ccb35440feb645e
7.1.1 (NOF26V, פברואר 2017) קישור 65092b3813a769483af3b810635452c8e016b19f71c1920a8c33711ab875b84f
7.1.1 (NOF26W, פברואר 2017, Rogers בלבד) קישור 277fc9006dca8b34bfc616b4bf83626d84271f7555e2c1aa41248cd68d481e13
7.1.1 (NOF27B, מרץ 2017) קישור 5a8a6e118af74588e9be13a5a6bd0d620b95067a6f7c5f808ae1c04739398400
7.1.1 (NOF27C, מרץ 2017, Rogers בלבד) קישור 2451ef017181043e83820f7340c8ef479bca5b927f56b16b9a3c3ca598dd1460
7.1.1 (NOF27D, אפריל 2017) קישור be4efef17af09d268ab5d27a6d2ab51412e544b3f076f3d7a71e2b62df1f4eee
7.1.2 (N2G47E, אפריל 2017) קישור 00a46e7ec5e000a18d17b07a348933b00eefc078c934dc726917c0fd92bebbe4
7.1.2 (N2G47J, אפריל 2017, Deutsche Telekom) קישור 0a1664643d721ebb6235b291ad6d2ce77c01286dfbd63469b0f43b331ab64bb1
7.1.2 (NHG47K, אפריל 2017, Verizon) קישור 59f23c7a6e672337c4a5e4b98f240de63db7f2d161c08d05cf23ca92c31114c9
7.1.2 (N2G47O, מאי 2017) קישור f2bc8024b015fdf1e79d0ae3da187cb0c371c7fd5a24e384abe75a0c7c1bdb41
7.1.2 (N2G47T, מאי 2017, Deutsche Telekom) קישור fecae045bc1444880a2325207a25780770581eedf931c3a9c01aa46b1a670c68
7.1.2 (NHG47L, מאי 2017, Verizon) קישור 509076eee8f730c1d3fa950158fbb55478db69f483fcde94c1e2e0f5a3685307
7.1.2 (NHG47N, יוני 2017, NHG47N) קישור 5cea9f9192c66266aee9c3b3d4004798323f6d051e209c7b87a2f2f76c35ac6c
7.1.2 (NJH34C, יוני 2017, Deutsche Telekom) קישור 3158e0a296be4677ae02c6d8b6b4ec722975dd07915efa0e62acd6a2eebb22a4
7.1.2 (NJH47B, יוני 2017) קישור 1b1673a3baa0e1d44c0da04323c40f71b7501ee3e83c43c5eee01633075ce61f
7.1.2 (NKG47L, יוני 2017, T-Mobile, Fi שאלה, ו-Rogers) קישור 2a584648a6f9ecc17309e290e69121b1547fe5e2b25d9c74abb898f817c54a55
7.1.2 (NHG47O, יולי 2017, Verizon) קישור 17c5ea14e8b9b984d37ea03ee9af11263574b071f21cac219d1ae2ec51f9fa05
7.1.2 (NJH47D, יולי 2017) קישור 953f6c699769cd123398185570047182334da19dee235e178a523d449e4e9c4a
7.1.2 (NKG47M, יולי 2017, T-Mobile, ספקי Fi) קישור 713b66132e92bb8c5ced2282628998de9d5835a1d0bfd6d74a15312bdb5d5349
7.1.2 (NZH54B, יולי 2017, Deutsche Telekom) קישור 087eff7b428a4624ed4fc0bb51896b324892b625ad7bef03a0428ea38448a628
7.1.2 (NHG47Q, אוגוסט 2017, Verizon) קישור 135beab7f55a7f9fcf5ae3384d0e79bfb3b39fbd963dc836d3b61dbf23dab8ae
7.1.2 (NJH47F, אוגוסט 2017) קישור 6fd9b2c42ebbde474fff37765b90c8b688128cda24b2fffbeb46523a5acdfa14
7.1.2 (NKG47S, אוגוסט 2017, T-Mobile, Fi תלויי ו-Rogers) קישור f4b60f104d33fed036efb00d33125bbf672b01b0a53f8a87b84836ed7959efb7
7.1.2 (NZH54D, אוגוסט 2017, Deutsche Telekom) קישור 127f058367fa854002e6fd4221cfbcdc748398b122a2b39dc5cad7aa9e902be3
8.0.0 (OPR6.170623.011, Aug 2017, Bell, Telus, Telstra, T-Mobile, Sprint, USCC, Rogers/Fido) קישור 0d71259400371b8da44e6300324dbd6cbe26d6ae2641745becab9d7d1607e9db
8.0.0 (OPR6.170623.012, אוגוסט 2017) קישור 8ada9373e6f86cac20023bd6c7889edb0449fc7085913d1e45f8a1491b17942c
8.0.0 (OPR1.170623.026, ספטמבר 2017, Fi/קנדה) קישור 26d3f82f8f5bed5be4c3ca4ea8642ce58253ca753359ae2fc8a7835cc4730103
8.0.0 (OPR3.170623.007, ספטמבר 2017) קישור 6a2629bab74c58b769403f1f25fd81ea64bdfbf6fc30281f2d9c2fb95a4e6bb7
8.0.0 (OPR1.170623.027, אוקטובר 2017, Fi/קנדה) קישור 87caffce63fcf8af3e20f95831fda86fd311a551fab666e0364e0f86f7d33a6b
8.0.0 (OPR3.170623.008, אוקטובר 2017) קישור bb8bb3a3f81dbb5ea19cc16d9244c089146bd9f4653f9771e0add8b130c19f1e
8.0.0 (OPR1.170623.032, נובמבר 2017, Fi/קנדה) קישור e011ef434ae32e24f14c19d83a859ed76a156209ba4552c393af38f5b1f3efd6
8.0.0 (OPR3.170623.013, נובמבר 2017) קישור bdc49b40d4a45b376e86c435487160d54a4f94baff00862c1e579ec60c9d5be3
8.1.0 (OPM1.171019.011, דצמבר 2017) קישור 56d15350a2c54960b149fc8a080547f17e1c4bba4da89bb03f6c634746ca6318
8.1.0 (OPM1.171019.012, ינואר 2018) קישור 49ed1aec7de3bd002340a9db6d19903f0a3e8c8c94b21a2efbfabea8b94e5dc6
8.1.0 (OPM1.171019.014, ינואר 2018, O2/בריטניה בלבד) קישור 32322b4cf384d2f77963385afd713e87d1cd40b398c6532ba39c806aec181f10
8.1.0 (OPM1.171019.016, פברואר 2018) קישור 8a6591cc28c420e779e881f46b725446bea2dc0760380465484a7976df796a19
8.1.0 (OPM1.171019.021, מרץ 2018) קישור 68d3b69a17a4f4bc0aea85ffc7db69b4103f7e5ac7568d0469a6a389927df407
8.1.0 (OPM2.171019.029, אפריל 2018) קישור bee9592ca8e5863f54e42dcba3102f44caaa68176cb4d721d3e57872a70384e7
8.1.0 (OPM4.171019.016.B1, מאי 2018) קישור 68c3a77dd68f2694e312507e90f8af6b7b32b33bf273ecd1def159850bfa8d2c
8.1.0 (OPM4.171019.021.D1, יוני 2018) קישור e23151353bfeb8fc400ad5bf99c34136e2a6356343b68307d66826b0f18e0840
8.1.0 (OPM4.171019.021.P1, יולי 2018) קישור 0bcf4315bcbd2dfe8878b00c778833ec61ddfdd156f33729fa02318f0317016a
9.0.0 (PPR1.180610.009, Aug 2018) קישור a945cab87553f7010764c2ea14745d3ef5aa7780e6d77c04babcc1787fac99b9
9.0.0 (PPR1.180610.010, Aug 2018, Telus) קישור 94ca010620ff958fdcf7d5da2bcdba1c00636e9f2247889cc516355a674ccde8
9.0.0 (PPR1.180905.003, Sep 2018, Telus) קישור 5b219c2e767532a3f03a57698e4b82a0b845b03cfb521908c8e67697aab3928a
9.0.0 (PPR2.180905.006, ספטמבר 2018) קישור Bad3cb1809c9bdf451149ce9d0db79d76a84cc3a1fb3602df485b55664d3d60c
9.0.0 (PPR2.180905.006.A1, Sep 2018, Verizon) קישור b063909b211beea28e6879a12db1dade1eb4c007900082c10ea160f15c6feae7
9.0.0 (PPR1.181005.003, Oct 2018, Telus בלבד) קישור 15fafd9ddcb3c614d57453061d6ce2188b83daba008373b64b68bc5476a6a6b1
9.0.0 (PPR2.181005.003, אוקטובר 2018) קישור 727c51f523fda0fbff4f7950b691c43e7ebe791e4bc54a00c7d111e3789d3fc4
9.0.0 (PPR1.181005.003.A1, Nov 2018, Telus בלבד) קישור 6a2c3b69a43f93e576f953d7c8368648bd26f7d23667556a65af40282a72f7af
9.0.0 (PPR2.181005.003.A1, Nov 2018) קישור dec6298c7893c8a24599a764ce4ea41d4f5707ba4d69024c57a5b37b3e3c0975
9.0.0 (PQ1A.181205.002.A1, Dec 2018) קישור 6a61ff636875d6dd382ffb9ce3103ebc85b55754c7926179e03a8525833144ee
9.0.0 (PQ1A.190105.004, ינואר 2019) קישור fc5db1d45784659f8746e6895a13dddc4550d3af0b61925313b65c7bd503cc7e
9.0.0 (PQ2A.190205.003, פברואר 2019) קישור 164a72699b7efea606ebedf573fa7b4bae1dcbdadede220483383ce329553efe
9.0.0 (PQ2A.190305.002, מרץ 2019) קישור 73582e64a61bd909c460b3a6687d6c9d2d8c1ba0ea18250c1ec7643714fdae6b
9.0.0 (PQ2A.190405.003, אפריל 2019) קישור 3b16bbc758cc201b276157a9852e49c19d046f3d9a9891aa96f7cc84571c03de
9.0.0 (PQ3A.190505.001, מאי 2019) קישור f3d2032d0862961a1712445226f942f7f430851fbbac045b724cffafaa5c6e83
9.0.0 (PQ3A.190605.003, יוני 2019) קישור 3128c984ab63e16219113c4df7b03bdec6afacd8a6b5c0e46daac67c0237671f
9.0.0 (PQ3A.190705.001, יולי 2019) קישור 7f9ff7f7fd447ecb9a3724878c71afc8ea64969cb085b900ce6827da3cc97a1a
9.0.0 (PQ3A.190801.002, Aug 2019) קישור 029a3376237220354c6bddc98a38a893976fb280a42b8c091200d5527ccbcd45
10.0.0 (QP1A.190711.019, ספטמבר 2019) קישור 83a2626261bf21d208376677db969e2920cd6d7814f04b4673035b68020dd9c2
10.0.0 (QP1A.190711.020, ספטמבר 2019) קישור 0bb952229c861826b799084be63d834b63d227f22fb3d26a470d5d9b52b6d662
10.0.0 (QP1A.191005.007.A1, אוקטובר 2019) קישור 78c6703ea4473ed65c51d6e258bb67368962bd13aad3975db08b42c7b8d49cb0
10.0.0 (QP1A.191005.007.A3, דצמבר 2019) קישור d455265945bb936a653730031af7d7a4aba70dc0c775024666a53491c9833b61

'ryu' ל-Pixel C

גרסה הורדה סיכום ביקורת (checksum) SHA-256
6.0.1 (MXB48J) קישור ce6d5a7bdfd61f2fe93b0e77d9b67f19a4e78825221c45c08ab1a6836b178de6
6.0.1 (MXB48K) קישור e13a6b012eb407fbdddfef2a5b482a1c12b28db6ee4250bc61fe0d2d835f6508
6.0.1 (MXB48T) קישור 5bf811b544432444d47949d18620644bfcb857b017913afea36fbd4a9cb6831a
6.0.1 (MXC14G) קישור 491498662e87df1398bed2ac11f253c97acd16f275f35d61f254c49b02c2f34d
6.0.1 (M5C14J) קישור ee1c55092fa4f2ba3eef69576b556f23af6b752d38c05d485fd972bfa70f31a1
6.0.1 (MXC89F) קישור de76375c3dc79338e97f67fa3092e502d9fc960cd296ed8be4582aa14d79b492
6.0.1 (MXC89H) קישור 11161f523b4305d5ca81e7a7fe3da7bc7ec718598801fe41f7cdfb59544a219a
6.0.1 (MXC89K) קישור 9a5ae97e093abda91131dd9337b40d49f866da58b60f34c06145d6100f56c5ec
6.0.1 (MXC89L) קישור 1f9a5fcbf9d91e79720bcaebd2873116090065b05f8ece1f764c64f4b781e791
7.0.0 (NRD90M) קישור 29233f1ac43e9309d6c8ee6273682a7ca172f129a062d611eb9f77c6e7eb5e3a
7.0.0 (NRD90R) קישור 843758b3c5bc6ef0e73102b13c1a7e33a0b2645c39c4966ade312a5d2e6574ae
7.0.0 (NRD91D, אוקטובר 2016) קישור 13a00ca040924b6101e9a6b4f9ba7327ad72364f7d4e6b27498bdf0a651a9fa7
7.0.0 (NRD91N, נובמבר 2016) קישור 5abda8a4f6fb35f1aa3d2fc5b347e6bf0b84f2747572ac4dbd7d9c902bb64694
7.1.1 (NMF26H, דצמבר 2016) קישור 52ad10d82325d9c36be9b79839d7397a4bedd94834f8281db31cb4e3ded48ccb
7.1.1 (N4F26I, ינואר 2017) קישור 2aa98ca14987da8229eca8210bc1c15b4fbba75abe25dfec0f4e8583af024d9a
7.1.1 (N4F26O, פברואר 2017) קישור 307fc15eac81233b93ced1bd87570c891ad0ca4290288e56cadd750d9f544e1d
7.1.1 (N4F26T, מרץ 2017) קישור d05202a077105a822e3755049878bb11337481e42f7a0325470068275df1b7e2
7.1.2 (N2G47D, אפריל 2017) קישור 191d8ea6b78033f8d9af290401a282345f2ac4cde7c2078e389482fb9230988d
7.1.2 (N2G47O, מאי 2017) קישור 7918a74f901fbcade1ce7ee145f6685bf7c1a87d7cd57267972b07092c575024
7.1.2 (N2G47W, יוני 2017) קישור 45c8abfaef1af9255611f6a9f7d57a2a7ce78738e19e2a20be4699d4b9487104
7.1.2 (N2G48B, יולי 2017) קישור fa17d9734da41b154a3592feb2f36313da60badcca6a8903a683e2ebc1920517
7.1.2 (N2G48C, אוגוסט 2017) קישור 0bc0ee15ad02bd3bd222c7b0abc6f518512978c79470e5addb5f5f45646f2c0d
8.0.0 (OPR6.170623.010, אוגוסט 2017) קישור 81a1479d62eddc5657c6b496a5581bafe07265b61f7e0c3b259430fcc7119758
8.0.0 (OPR1.170623.026, ספטמבר 2017) קישור e27ff2c88f88b13d1e431321b27b1bcf7fe6552c0644aba914ffea286e38ea0e
8.0.0 (OPR1.170623.027, אוקטובר 2017) קישור fde49df968a67e51a3f36876af19820323e26949a49d3884f53aacd4df64b344
8.0.0 (OPR1.170623.032, נובמבר 2017) קישור 020f1cf911cc78dc36162b3bdb68ec6dd965ad3a92e9f4a78c7a519d18470075
8.1.0 (OPM1.171019.011, דצמבר 2017) קישור ccc99463d567d42e2d2a4e65be64670fa28d1f4cd9fcf1e6616ad6a4b71e65ec
8.1.0 (OPM1.171019.015, ינואר 2018) קישור 64c65be241b20f085c554c09ccc87cb10222ce7d96861558f14fabe9c8f50f7b
8.1.0 (OPM1.171019.016, פברואר 2018) קישור fd9cb83e1fa9d9b5616d7662d44771a6fcea012abb4a86131544f975ea88babe
8.1.0 (OPM1.171019.022.A1, מרץ 2018) קישור e5c762a178dc2194c86f7a5091b2302a44e6237aa99a7efd76b9cd97cee8bab4
8.1.0 (OPM1.171019.026, אפריל 2018) קישור 8f7df21829368e87123f55f8954f8b8edb52c0f77cb4a504c783dad7637dd8f4
8.1.0 (OPM4.171019.016.C1, מאי 2018) קישור 1fa1406541eac02e3f422ec03d48af2b352564e21efed50b9c62e93d622e517e
8.1.0 (OPM4.171019.021.D1, יוני 2018) קישור d198e485ca4485f4ebef484d82dbb01072ad0890feaf9ea6c03a7bcd33cc2435
8.1.0 (OPM4.171019.021.N1, יולי 2018) קישור 1f31fdce8d6f941ceef09dcfe81e3a65ef8eb33c857c1f80ef3af6c204c364a9
8.1.0 (OPM4.171019.021.Y1, אוגוסט 2018) קישור 02bcca943089ca31e9a83c4500fd9d37f7b7c584230fa2130294fcdc33f08c81
8.1.0 (OPM4.171019.021.Z1, ספטמבר 2018) קישור 5caf896d79430f4a12dd1cb937bbed7b1557456875543cd6d587e999e2e9b91c
8.1.0 (OPM8.181005.003, אוקטובר 2018) קישור d5eea99520bf396c85648b1cc4e6bba73b9943c21e17425bc2621cc5309db04b
8.1.0 (OPM8.181105.002, נובמבר 2018) קישור fa8f00b5d15ae705b22acf65291dd1cc28c72fca61f60e2e6dd38f4aab705f56
8.1.0 (OPM8.181205.001, דצמבר 2018) קישור 11eb366bfa1eddeda13f2610c88df33742e931b9783e078992b13c447e5e1d65
8.1.0 (OPM8.190105.002, ינואר 2019) קישור 9f1e2867ac928fcd96e6ed176ffea95bc27c7b84402c9875c47e51c05acf2e30
8.1.0 (OPM8.190205.001, פברואר 2019) קישור 84f16195106f3c282795178784916012bda76bdf3fc454262c07793479a7667c
8.1.0 (OPM8.190305.001, מרץ 2019) קישור 0d59fffd3d3ba68d79098cc9f5347449ee9b1cb336fcf615e3515ae7e62885f4
8.1.0 (OPM8.190405.001, אפריל 2019) קישור 08674d7bcb287541ebddb597e4abbade0bb7d059f6a048a5b8c9b1f53524faba
8.1.0 (OPM8.190505.001, מאי 2019) קישור d60195096f4507e88d17c572db7fba9081088b5597f83d6494e5025de0118a6f
8.1.0 (OPM8.190605.003, יוני 2019) קישור 4548e81b985d4870b850a26eb0cee211b026068f1974781df1f2249e0866c857
8.1.0 (OPM8.190605.005, יוני 2019) קישור 25b457f38b549d7195b8b1b09b77c5fbf02e249d4e7789ae71fe8070036d0d8c

"angler" ל-Nexus 6P

גרסה הורדה סיכום ביקורת (checksum) SHA-256
6.0.0 (MDA89D) קישור 9f001626d37785a4845e2d61c53caaff839a31713062e49b29ede6b5fe807e68
6.0.0 (MDB08K) קישור 4655088655f64e4f778adebe9e0ac8099447af643cf983262a95a1abf4401053
6.0.0 (MDB08L) קישור bb060be5690856a09325862c94c3568775034bc0c78678d6cdc2ea6dd77feb5d
6.0.0 (MDB08M) קישור 5690aabf9b18d19ffff5949907eb123f15aff6cbfa31f67c1eeef0650a1fa1fe
6.0.0 (MMB29N) קישור 63f8243f3bc4fed4638ce9bc943d989da34e73775de6efa1677dad37be3fa1b7
6.0.1 (MMB29M) קישור 616cf265c50f3960883f4c0e22b5e795defd8853cfdc83c61448054a06bf6a7f
6.0.1 (MMB29P) קישור ba26af977515fc9279f78aec766b6e1da33d3ecb8101985a46d7f35b5e7cde7a
6.0.1 (MMB29Q) קישור 24a6e02f2c3134a32e0d164d0163834595787faab48b07e92fc4a4a89d26e255
6.0.1 (MMB29V) קישור 17366b60a63f8d3a9844f7562ea04d1a4409a9ce908452316656d3a3c8207153
6.0.1 (MHC19I) קישור 545ef1061782108ad699b96a1f05a59c73eeed6662d8d6fe6448c796a1143752
6.0.1 (MHC19Q) קישור e49fbdfd9982787166b5b159861f9d41ba817b87c1ec43f8ec9eb02565d78689
6.0.1 (MTC19T) קישור 095027d58b891101167b85a0032998e720da588ceb0b4411c6b1c3f942d68e4c
6.0.1 (MTC19V) קישור b322694cd8b4f2dfba77889dd9cc645b59e535c4c944816e35632261625f8771
6.0.1 (MTC19X) קישור ee8f6cd94ce599d6b938ad055c7a1c333b9ef525acba63fc81fc7385bf167f0b
6.0.1 (MTC20F) קישור 4355fe06c7f4fe5a319838991bdef3381cf566253030f968e877f4003e4d5148
6.0.1 (MTC20L) קישור b7864fdb261080ba1ab7126f7f2dee9e80fab088375677c51fb0347a52fb6179
7.0.0 (NRD90T) קישור 75edc1f7a52c81907a294530bcd1248cc821b627e22f97076c1ee31ea11de179
7.0.0 (NRD90U) קישור 7c9b6a2b91be9cfad51e40cd43a9c82be9829a4af6d581c456802ec41017b4d9
7.0.0 (NBD90X, אוקטובר 2016) קישור 4e17ed23bd461960996a32453d2d378ee3ac036b964bef68e5c1df55971a65af
7.0.0 (NBD91K, נובמבר 2016) קישור 6f206c95da22ae17a26e5da22a14a09e676ded955ec401948493433c4b927fac
7.1.1 (NMF26F, דצמבר 2016. כל הספקים מלבד Verizon) קישור ef60724457149b9db8ad9fcd4202e4f110d0541f8f2c9228ec07e0135a120315
7.1.1 (N4F26I, ינואר 2017) קישור ff60a4656fcd7bc0cb051362d1733e876257e393685229bb698753b471081d75
7.1.1 (N4F26J, ינואר 2017) קישור 01874fd682f11ee513242fa5c75a15c52f97371b1c06a8795bf288fc913ef7bb
7.1.1 (N4F26O, פברואר 2017) קישור c53f0a502154f4e78884d6b39041a2a7adda89c928c3681e0d613a34b864ff13
7.1.1 (NUF26K, פברואר 2017, Verizon בלבד) קישור bde381d45306c6adfcbb0c14c5e0603b0230a1a983a2492b0117197efa263143
7.1.1 (N4F26T, מרץ 2017) קישור 50ddc7027f726f32a93d1035b95cdc56518b07edb3c0507e27edb41fcb0dc5a6
7.1.1 (NUF26N, מרץ 2017, Verizon בלבד) קישור 4612cdec702583cc7ccd95b7c99ebe2b74338f6e2594468581bfad452e026e3b
7.1.1 (N4F26U, אפריל 2017) קישור 131d7b01edd691eede96c64a5911466b944e32929e156d8e5bec6841593af6fd
7.1.2 (N2G47H, אפריל 2017) קישור f1111327051062c28aa80a96a51f56b1897ecb619a7f3f09696a192420954fdc
7.1.2 (N2G47O, מאי 2017) קישור dc258043828b0a6b96791011857eb8c1b82ae67496e433ebccbc516cd1db4a91
7.1.2 (N2G47W, יוני 2017) קישור bd87661ac3d16c7902abf9fc44b50606ff6cc8c90d0dca9364032d303e882ce4
7.1.2 (N2G48B, יולי 2017) קישור 34c51cadceaa568bdf324d6e3a1788c837b4b9256c64565ee0f3869094974201
7.1.2 (N2G48C, אוגוסט 2017) קישור 6a21e52889246aee2be75479af1a684d4e1c78259dfc88a73a1e57e786cd771b
8.0.0 (OPR6.170623.013, Aug 2017, Not for T-Mobile/USCC/Fi) קישור a63b2f21ad07d7b163cdb0ff26b4d3aedfa3869462d4b86369dc35d5653895bb
8.0.0 (OPR6.170623.019, ספטמבר 2017) קישור 9fd72ad64ea223f8578f7058c83864e8764706abaff8283b527249f6fe57af61
8.0.0 (OPR5.170623.007, אוקטובר 2017) קישור b4c75d12530fcb7f92d4e0716296ad1e582e59f335f96c12d236d732c7a24803
8.0.0 (OPR5.170623.011, נובמבר 2017) קישור 0e60ceb689de1a430925188d7412f9fcfb2f3cfe25f33830f701a4644863f8ca
8.0.0 (OPR5.170623.014, דצמבר 2017) קישור 9cce48d868ea2cfe39aca6ef17d914bec503fccdb20c2d4d9b205cec1dc62ca4
8.1.0 (OPM1.171019.011, דצמבר 2017) קישור 39448337f1716a7e097a9b32655b826ca308a2adb0182263f086a1e284d900df
8.1.0 (OPM3.171019.013, ינואר 2018) קישור 3204625a24c0569e7e13d44edef656fcf1d35816b2854f38c6ffebbdcf826a53
8.1.0 (OPM5.171019.014, ינואר 2018, Softbank) קישור a96bc15a458a77441348da3caf72d2d179f4793bad6347f105097fe01e139af6
8.1.0 (OPM3.171019.014, פברואר 2018) קישור 75d6fd94c97b914dd76605d35b46526250ae8a52745d50e0ab2e4395ac5d0584
8.1.0 (OPM5.171019.015, פברואר 2018, Softbank) קישור 1e006a8d17ebc3ca22d17491f2dcc1e47444eb1d45c9ff56233ced3924bd2ec9
8.1.0 (OPM3.171019.016, מרץ 2018) קישור 08de5265eb9519b313e55ba2df526b9f02496b91b869c3effa3184de43af2cf6
8.1.0 (OPM5.171019.017, מרץ 2018, Softbank) קישור 64398f101c8ba3a5ca72148a60cdd7212d10f95a5dcac2069322bfd37e5fe89b
8.1.0 (OPM3.171019.019, אפריל 2018) קישור e48da4e058f987600da708513bc31d334351577bd1b47204ee6cb4b79afed557
8.1.0 (OPM5.171019.019, אפריל 2018) קישור e6191337ae977b5a1bac32cbafae6c5edf9765d3f80f7693c5ce16d60b6fc628
8.1.0 (OPM2.171019.029.A1, מאי 2018) קישור bf17e55271cbcf6235f5772cf6db06af6db4003b0b3873d6bc5517e3f8024815
8.1.0 (OPM6.171019.030.B1, יוני 2018) קישור ab13a98be182f7046a98fbaf657b1825ced93e14ded2b0fbaf2d0e8fc422f17c
8.1.0 (OPM6.171019.030.E1, יולי 2018) קישור 1abcb2f11fa3ad926b140173693499feb70db9d5ee6ece05c9c902aae1017f64
8.1.0 (OPM6.171019.030.H1, אוגוסט 2018) קישור 00138df633bacd55beb96a1211863b849f08c145265defcd9638569ef07010bc
8.1.0 (OPM6.171019.030.K1, ספטמבר 2018) קישור adc4f0698eb760d5fc76b8c4d8d72727600975320eeb4f0d19555decba066d20
8.1.0 (OPM7.181005.003, אוקטובר 2018) קישור 42c955a4869bb3e3be569aefd4c7f03677fdce7908c314d8bb407b86550a43b6
8.1.0 (OPM7.181105.004, נובמבר 2018) קישור 41baa917b4ca6034a36c30d20540b21b81b4d91bb2b3db01a24af83ead797798
8.1.0 (OPM7.181205.001, דצמבר 2018) קישור b75ce068f23a0e793805f80fccbc081eca52861ef5eb080c47f502de4c3f9713

"bullhead" עבור Nexus 5X

גרסה הורדה סיכום ביקורת (checksum) SHA-256
6.0.0 (MDA89E) קישור d716b566f82f8716287592febeee294792dfd32edbe9cdd6e9f5ced38b54cadc
6.0.0 (MDB08I) קישור 329f65828483310fffcd4615ec15583f41f63a4442c880efc4e81154c4f6040e
6.0.0 (MDB08L) קישור 69995ae939970e1fe9e954ad8ecaf046aab046ac133bdcd0eb5e162ddc56d53d
6.0.0 (MDB08M) קישור 9f8fb666e998999fb8317c21fea9a34082c32ff26322a51994b506aec54388de
6.0.1 (MMB29K) קישור c3b91ce36655f47a63d26b6c6b94278e278049785de0de1df1bb1a1a8a9f4247
6.0.1 (MMB29P) קישור 806ea72b44b60dd62e4ac621244fc9d9e6d8f6930209f78456ffb448441b7036
6.0.1 (MMB29Q) קישור f82289500de3ac128452e0a91e98c42e940771bbe4c243827ad419dc73d42c31
6.0.1 (MMB29V) קישור 09b6d3d2770f75f82451a8ea03d5121e41dc070b1f286c785f17864a76ae480d
6.0.1 (MHC19J) קישור 8083681de1a1e0686788d7eb4215a01aaa994e238dc3ffab4c4bd73d674389
6.0.1 (MHC19Q) קישור 2e43836c99d6c78ce45b62a4591a151094ff4eb88aa08672ad4c9c1d63c9c9bb
6.0.1 (MTC19T) קישור dea1dfba857970acf3cb0aef10b826d2d40ed5467f478293bcd1e4a8f9821850
6.0.1 (MTC19V) קישור 61de3a6fa4ef9284972adae7deeec58a3e92528d6aa7637d31539f37deff345e
6.0.1 (MTC19Z) קישור 953a60d30ac717cdd5228492afffe108199ca4244e5bd3b68caa6d3d47449395
6.0.1 (MTC20F) קישור fa4661677b9c973a4d0a4ee50fed241af618904cd39c10d8682712fcfd327035
6.0.1 (MTC20K) קישור 4a950470af6c1e0111cfa8efbd77422928b88d01800dd2fadc6f8eeeae1b97a9
7.0.0 (NRD90M) קישור 61495c8b4e22e8ddb1522278905db3e571bb707d9ccddae8b0bdeab670fa8453
7.0.0 (NRD90R) קישור dc60b38f8f248aff594e4fce28d59727b0f2448817bd382eb1a86adb096b31ca
7.0.0 (NRD90S) קישור d6bf1f56311f03903908a7fa20f75e5f9c2d21d5cbe4cc26aeb85b19a05544df
7.0.0 (NBD90W, אוקטובר 2016) קישור d2f11c5f22d71eff939996291cb7430be2b9c29e8078765a10c935c29d7e5c38
7.0.0 (NRD91N, נובמבר 2016) קישור 7a2e3942c5963e51ce31ad5cedcb0a634d3c258c85188e4c273c903fa1cece14
7.0.0 (N5D91L, נובמבר 2016) קישור 7151a9237e64b64f53e50684bc1e0cef5143a40aebf74d4906425edf06f2ed89
7.1.1 (NMF26F, דצמבר 2016) קישור 7ad6b52c7f1aba6021dd256c3c4746299ecda3ccd39e7694a815e182daccbe16
7.1.1 (N4F26I, ינואר 2017) קישור 03896e0adb2ed6b19f0e3b8554763e48a16d9239449724c9a483cb69f6db93f7
7.1.1 (N4F26O, פברואר 2017) קישור 1da5304e52c43ae0fad1828fce9b60656b3c0613120a43f97d1101e857fdef75
7.1.1 (N4F26T, מרץ 2017) קישור 8eed1d9fc7f3d6365cdd41d10f0adab3888f97eeae6631f4afde9239ff0e585d
7.1.1 (N4F26U, אפריל 2017) קישור e6420fc10c3bce4625c75b2b322ccfdb6526259d9aebad32ba75af2e2114354e
7.1.2 (N2G47F, אפריל 2017) קישור f5d53a67662d1b4c2b2325813d823fc49ad9fb4a5b5361e91c3aff00157c1ddf
7.1.2 (N2G47O, מאי 2017) קישור 3ff32f55daae9d973021c3e67480d3210ace7aabc48eede762d2cea29180e3b2
7.1.2 (N2G47W, יוני 2017) קישור e4179e510e8fb930c42676d1fcfebeea4e3dfa648287834552e89c7bfc05132f
7.1.2 (N2G47Z, יולי 2017) קישור c3573ae2252cdc98d7f6e2d3ef31f79b97e38a44977e6d252158bfeaa152114c
7.1.2 (N2G48C, אוגוסט 2017) קישור 45d442a26832292df258d7be83de160f280681fa57a12932a3bccfbf088fc337
8.0.0 (OPR6.170623.013, אוגוסט 2017) קישור 203642e1a27ee0f00302cbf0003adfb8fabfb27821a6f33bad393472a20b97c8
8.0.0 (OPR4.170623.006, ספטמבר 2017) קישור e876a2762a721ba12abbe6849d31b4aa2c5eeff8decdc558d9964a1ee0403936
8.0.0 (OPR4.170623.009, אוקטובר 2017) קישור b9f20abf22bb2eb912ad66db316eb83f775871d7d953450294df33bd8a91baf2
8.0.0 (OPR6.170623.023, נובמבר 2017) קישור 71c4191efdfa2b9a293c0f59fa6865d99caadc4d99881f4b09b37c61cace4efd
8.0.0 (OPR4.170623.020, דצמבר 2017) קישור 152b858b7b89649327db77b8fabca8afc65b5f898eb7c5ffaa0c3b2321c17002
8.1.0 (OPM1.171019.011, דצמבר 2017) קישור 3be6fd1c8ad9759f1f77f0f2e62fae62ffdbe98d1b8f49af39e2ec7024ae7804
8.1.0 (OPM3.171019.013, ינואר 2018) קישור 20d6575420a4e5861903ac1941c454410f306b0ba2522353e7240ade8a536c5b
8.1.0 (OPM5.171019.014, ינואר 2018, Telstra ו-Softbank) קישור 2f815bacf3c2a0b839895a1903242afbf461dc84ad62e0f4483f1c75c5fdd697
8.1.0 (OPM3.171019.014, פברואר 2018) קישור 79f532473db66f4a494229198d967601e104a4a2f7acbfa246ce512c43926f29
8.1.0 (OPM5.171019.015, פברואר 2018, Telstra ו-Softbank) קישור 1a2de10b9f7aadfdad29244b2627b62eadcc208a52b64205146f82e8d29d1b8c
8.1.0 (OPM3.171019.016, מרץ 2018) קישור 6e4c89cba89bc9135abf3e8c12fcbf2c2fe77ceaf6ec6dbbb532baa78acf2f50
8.1.0 (OPM5.171019.017, מרץ 2018, Telstra ו-Softbank) קישור 5c65d4433dea790953c542fa8b7a44f949e35c568e55f06d2ad1726b42bbf1d3
8.1.0 (OPM2.171019.029, אפריל 2018) קישור c7ba966bb89462517e7c425773bc30fa26aff73f3a2ac350ea5617186f574b7e
8.1.0 (OPM4.171019.016.A1, מאי 2018) קישור d5756448fee7fefc556c9c804bee4fa02cfe2e95eb12ba9afd4f504e67e83413
8.1.0 (OPM6.171019.030.B1, יוני 2018) קישור b3487a6c5eccdb8bdfed9f2be4d58ca89ec3ec431cf6c5e67cfdd494a2c3e8e4
8.1.0 (OPM6.171019.030.E1, יולי 2018) קישור 0650f4c3118bc49f58fe7bbacb37aeed589702dd1ca6b11e69c413fdca3a14f5
8.1.0 (OPM6.171019.030.H1, אוגוסט 2018) קישור 81957f7fcbf6d47a595e9369dbbcc856d9918f6ee085882cc71376bc7c27e724
8.1.0 (OPM6.171019.030.K1, ספטמבר 2018) קישור 0ae3cd15376f946ad25695d75857a32c69bed28fbc6642a743057331fa5f4b22
8.1.0 (OPM7.181005.003, אוקטובר 2018) קישור e23fac1c7995e47e12823e3db577bb16f19894cb80545d3103e0087a396a1d2f
8.1.0 (OPM7.181105.004, נובמבר 2018) קישור 37df02882d3c90cebabf21fccc8f19094741f0694efd63f5c4f8787aecc9d8d2
8.1.0 (OPM7.181205.001, דצמבר 2018) קישור 5f189d84781a26b49aca0de84a941a32ae0150da0aab89f1d7709d56c31b3c0a

"shamu" ל-Nexus 6

גרסה הורדה סיכום ביקורת (checksum) SHA-256
5.0 (LRX21O) קישור ef423ec5ab0f3f2370681206236b9e1817a7512375ce189352bc52a8a39d0a55
5.0.1 (LRX22C) קישור 2b930c37ced6aee159f7c2bfa1609f61976057339b2a7fb05636267f95a687c1
5.1.0 (LMY47D) קישור 228e9d64b34063d430700316b13a494277b12e519d7a74f2e51d71645b3f69a2
5.1.0 (LMY47E) קישור 9aeac3ca510f5aad8263e5656a10f0fef3a78a743253013b2803c2e6817cced1
5.1.0 (LMY47I) קישור 3a0545d80e2e1099069b952abb03fead6481d7d4a6eacf73559bb1f96278f308
5.1.0 (For T-Mobile ONLY) (LMY47M) קישור 617139c68a41784e5e971a0ff25212605bc8ced67df0c690c3b6667aa80e5284
5.1.1 (כל הספקים מלבד T-Mobile US) (LMY47Z) קישור 81b798d603186730e99c701053402156cb43b96a4f0f87daa22d78df2116a519
5.1.1 (For T-Mobile ONLY) (LYZ28E) קישור d8d3c84eb70b4c593a1b30a4ec228d6c6072f5f11f2d037c153f95cd7567825f
5.1.1 (ל-Project Fi בלבד) (LVY48C) קישור a1cf7213cfac6213b8c18c49ec0476d92b70286a0346eb8588d46a164dde3577
5.1.1 (LMY48I) קישור 70635eeaab9de2a2bca1cc5b0fdf84917ce07d13dcfcbf422052f16ccf663a92
5.1.1 (For T-Mobile ONLY) (LYZ28J) קישור 0296e96f8a23b6c4562a8535e9c2af9955edef09d09c98c8947d7ff6610c800e
5.1.1 (ל-Project Fi בלבד) (LVY48E) קישור bb92198f1c3b37da8c6933421bd898f282ec28b4661d5c1a9151b247b4af78ed
5.1.1 (LMY48M) קישור 25210911286e7959c4237fbeeb12db0214b094f94aba90b18365c23cd825cabe
5.1.1 (For T-Mobile ONLY) (LYZ28K) קישור 306b611df1796fa5795925f70066218ba75585825e0ae8241ed95b4a2959ee97
5.1.1 (ל-Project Fi בלבד) (LVY48F) קישור caf25cb7400b9cc3177c5f8d0e9d550cf39fc5c6e2f7d024f26d1b49f2e644f5
5.1.1 (LMY48T) קישור afc4b8b70c2c4ee68a287ed64bd1e435b9731083faee677981ad314146d1d93b
5.1.1 (For T-Mobile ONLY) (LYZ28M) קישור dd3dcb2028c57638b1c837951dc6ca56873ec44aef7bbc876c55602151e858d1
5.1.1 (ל-Project Fi בלבד) (LVY48H) קישור d197efba5e74588d35c77db8905423a71be8311c2a1058a3c7871ccc4ebedd71
5.1.1 (LMY48W) קישור 403fe3222fe103fae11ffd7ee27486aacc6479c69c9760e03cc4c430e1014a28
5.1.1 (LMY48X) קישור 2bf8d6fde027e0161d2eb3c45ea997016fdd8cc879f7201bd469d757209922c7
5.1.1 (LMY48Y) קישור 505ed3067bb04e45374eaad707e729c08b5d06586016c9c218449091f879732a
5.1.1 (For T-Mobile ONLY) (LYZ28N) קישור 5dffe2dccf71c1859a2c58d80a08e372cea3b8d49c20dbbcce5f520d1522e860
5.1.1 (ל-Project Fi בלבד) (LVY48I) קישור e9cedcb8f4f0be18576b7317fe915bbf868907be9859a2201b536d182f171789
6.0.0 (MRA58K) קישור 0c8cee76432db6fc40c169a61bbd6286b76e06bc5ebf5c79b2feba1b87e46660
6.0.0 (MRA58N) קישור 330ade99ba383bb263d8ec2bbfc8e936053d29080dc3c854cf0d2ec9a83d79fc
6.0.0 (MRA58R) קישור 0c3e2d0b5a4af48eb665836bb64c6a4c95554ba6efe9a3fad9cdc226afa1b65a
6.0.0 (MRA58X) קישור 9a18401432138127943e8ac2464d4f7b80920f8e6d74855a7adf8a037a4ae42a
6.0.1 (MMB29K) קישור 374c4c6adfc65c5c4202bde51647c1a949ef26fdd7820668eb9e509fa410ba80
6.0.1 (MMB29S) קישור a593f97c033cf678dd282c5216fcf920c1cea1e9ff6ae02fb44cfe8c21b618ca
6.0.1 (MMB29Q) קישור b6c05f68f0613d117f589f03325c4dd4bc025188e41df715e3a7696f803d4ea4
6.0.1 (MMB29V) קישור eb823e767cdd926638a00cf410a0580915c2a3e9d954c7dcffcf6835ee8b777a
6.0.1 (MMB29X) קישור 64449878d12147532f8664a3f2bf47801698e4f791ab807f2fe99549898e4080
6.0.1 (MOB30D) קישור df7014f9417a886bc9efc79d9a3548add5e0a18aea47f73ad3cd9e535e450db0
6.0.1 (MMB30G) קישור d5d540ed1bd8f8a544740dd75f2e8e61a43a15c13a9fa2e4312e86e59830ea36
6.0.1 (MOB30I) קישור 3692dac3560b0e03b5bab4c113ea9ebe1def8c4cbc54260b5cf5027829332a1e
6.0.1 (MMB30J) קישור dc940f6b6baeadf295806456c46fb1ca4800f1bdb43b3f92c257271ef419b8e1
6.0.1 (MOB30M) קישור e0a743824b3abf397d0d7158779356dc9bb5d9d6d34c1396209a379e06fee9ea
6.0.1 (MMB30K) קישור 3db934979cafe6c35448e8cff0c035e1e82b198e8577206e60a6a5da8b369961
6.0.1 (MOB30O) קישור 5d20bd38d77b33ae38c54fefe6fcef60a99270a13bdb5f780a2191b477950cf6
6.0.1 (MMB30R) קישור d587842660034fd6dc72b85c09b419ee96f68102ab35f7e6b6bbdbaeaaba7071
6.0.1 (MOB30W) קישור 21715256ba8d5e745954239b8da810e75f32e9ffed9bcd99bdd41e2a39d31647
6.0.1 (MMB30W) קישור 9a710d332de151cbdadaef3cfbb18641802d4f37c5ce5a4e2f5345799e9cf23d
6.0.1 (MOB31E) קישור 051e2d2525fcfc422c73e95bf360437c241789ea65a42bd95800f84f9da7a7e8
6.0.1 (MMB30Y, אוקטובר 2016) קישור 95eac974e01661d62fd115180b028116597f08c9b90eae0395719870b74d182d
6.0.1 (MOB31H, אוקטובר 2016) קישור 5ef08d521a7bd1df742bd81363ba0f59ed489983e48fc87769ae039080c4edc5
7.0.0 (NBD90Z, אוקטובר 2016) קישור 92e7bb058e3842fab33241feb2d315cb3ff9c00d9a8bb75d3fee4a70cfe9e841
6.0.1 (MMB31C, נובמבר 2016) קישור dd075f342df42597aefb588d4cc851cdfe22efbada1039db4e217e9232af1f6d
6.0.1 (MOB31K, נובמבר 2016) קישור 49a4de6b7ac963184da86e071002ccfb303b5afecf1a9b6fae77f5f6285c0a03
7.0.0 (NBD91P, נובמבר 2016) קישור 987282ffca6918cf82585b040d6e3dccf4895b9241a23d807925c56adbb179a3
7.0.0 (NBD91U, דצמבר 2016) קישור 1aca15622a90922a37a8b0071c60edabe241e72303c23219ce9d4f1e5a67f6a1
6.0.1 (MOB31S, ינואר 2017) קישור c73a35efb3e089177f94f758de9dff8fde0df77c27bb26be4cc876ee47d0d171
7.0.0 (NBD91X, ינואר 2017) קישור f653ffeabf1a2ef0d1c8b7b9cf85511198fcf5a2961982dc030d8f82b3830540
7.1.1 (N6F26Q, ינואר 2017) קישור 460b565b5939e29cd74811392f12690a0bb9fc8ced172df13935248e3f9f657b
6.0.1 (MOB31T, פברואר 2017) קישור a40106ffa0d636c705e3fd045e3cf97b8217aae3fae67038fec675a5a9a799fc
7.0.0 (NBD91Y, פברואר 2017) קישור 7e2f49150a570961f6e0a28083d9f932b2ff401af983c6b02e898bcd9bd4be18
7.0.0 (NBD91Z, פברואר 2017, ATT בלבד) קישור ffb1f6a6beb63fb932c86cc329c59038f4e49254316dcf2d825376e77beb5a48
7.1.1 (N6F26R, פברואר 2017) קישור d68bd4ce70cd7d94a098d16e949c6677264cb699d36e8ee29acb7162103dfeee
7.0.0 (NBD92D, מרץ 2017) קישור a5e9a1f535d69769caa72015d7dffc17e0a35e736f127b956f042abdaf1adbc9
7.0.0 (NBD92E, מרץ 2017, ATT בלבד) קישור 1ad7d1a49d15b7eccb0c41a7653a0eae5f147f64debd5bfe1d035aa00d51eae3
7.1.1 (N6F26U, מרץ 2017) קישור 6e52aa95b48d4d8e1f191e4370e4207b92b822100846d0cd6b8bf6ce2ebfa0f2
7.0.0 (NBD92F, אפריל 2017) קישור 55370c9de0c7b5edb8dfde126148eff68a88ceee224fb103c76867055b0b9dfc
7.0.0 (NBD92G, אפריל 2017) קישור 28a47aa1bf6909ccd04bdcef375d1af64abb898b1d31e3bbf9c8b58e0837d85b
7.1.1 (N6F26Y, אפריל 2017) קישור fdd4bbc7bf72e612973231bfb46bf0df14a39304ba7de788fbf4dd10e281c387
7.1.1 (N6F27C, מאי 2017) קישור 5a3649b7049e74196a449eb4c28296064c565aba72049727476d9377db0e9f7c
7.1.1 (N6F27E, יוני 2017) קישור 74a9a99ec3532ee39e5c5bde92e659d3b2b3884245f852998c2f9425c842d177
7.1.1 (N6F27H, יולי 2017) קישור 718e138faec60f7c065dd738011a720e9e3ff76101f7b9c614a756f487947197
7.1.1 (N6F27I, אוגוסט 2017) קישור edc6a1ba19d1fabfdeb1d2fdf6c2725e3be40c0eb8823f187449f710c86a64cd
7.1.1 (N8I11B, אוגוסט 2017) קישור 9f65ba637a135f7ed050c9d2e26bb47c23b0b79ca18711285e3853e4a54490d2
7.1.1 (NGI55D, ספטמבר 2017) קישור 1132151de197efe0bd8903aeccf7b097c0d3d52a07238e355eb7be35206e6737
7.1.1 (N6F27M, אוקטובר 2017) קישור bf5cce08f62344d79d5b533875c3485a03accf45bd28f45a4455154a2d83618c
7.1.1 (N8I11F, Oct 2017, T-Mobile) קישור ae7e8dcf559a9efc155eac9900cd4b07174ab916d4a95b350a09e1d35ed7a4b0
7.1.1 (NGI77B, אוקטובר 2017, Verizon) קישור 5cd75e2a3bbbe5d7cf886f6dba4dbfc16a04076e6ace11b4deeb1dc4e43b7465

"fugu" ל-Nexus Player

גרסה הורדה סיכום ביקורת (checksum) SHA-256
5.0 (LRX21M) קישור e012394cf4ee5cd2c8957f616a23a6f5f87cb04563265fef49507d5ec3b24032
5.0 (LRX21V) קישור 2f283d965537cbb19c7b694692cea2b1c9adcd64beb2070bec0f745c62f527d2
5.1.0 (LMY47D) קישור 3704b4084f2e6716ba7fa220732006bc78d5435628ae9fd9d371077f2dbbd6e2
5.1.1 (LMY47V) קישור c9a59be3af6db26cb76b5f492d900dfa1a424f2403733b98c300d39183dabfd3
5.1.1 (LMY48J) קישור c7b4e4c0afe8307ec8500249c237667afb7b46b27fdd0511571f8ffba97139f3
5.1.1 (LMY48N) קישור 80ab3689617cd0fc1d352815a9bae2021ca0ee7c33fc2d3cd821bcb2b10af8e6
6.0.0 (MRA58K) קישור 36637aa266810c8dfc38c7af9b50983c34535eecd975c562de24d73d453e45ea
6.0.0 (MRA58N) קישור 3b5bccdc7ef95f4d8757da2a5a7806bad50c6c3407fc55f7b9940f7ae479fa8b
6.0.1 (MMB29M) קישור 203edd000afc89c342e61e6ee2e8372bae8982fc779cf374d1ea7d7400241282
6.0.1 (MMB29T) קישור 80953b195520cf153dd82122a210610b2a64ff4a0d4803a0379c42675e33bdd3
6.0.1 (MMB29U) קישור b97861b28b239bbd6ccebb8e6a09db4aa1f17d90e82842e7e590d9f0831f3dbd
6.0.1 (MMB29V) קישור be9d09b4378f9a3274ce4ad7a45d5535823b556df30c6654a394d9748f3f5b2b
6.0.1 (MOB30D) קישור b89b36063035bd8a650b86eaa629ab798be15fca543ebb5739efce3638bf6fa9
6.0.1 (MOB30G) קישור 273c6d218a0955a1b40a3ca2489313f8c5010a4da96f255c85539f9bcc1559c3
6.0.1 (MOB30M) קישור 17465cb7c2f26ffca96fb83ab387d50cc41ebc4e9b5ed40ae173c0ca0a51f13d
6.0.1 (MOB30P) קישור a9127fa513717ec7af4afecebd8014b352922a1e77eb068e07d479b78bb83585
6.0.1 (MOB30W) קישור a92428145f52d5c2ab6d6dfba142d91ca804fd1d14c083f393f7f3205dd72b94
7.0.0 (NRD90M) קישור 3b5f38ea2d721136cf803e053e07c55c5a83780267f0897dd89a8840016bf385
7.0.0 (NRD90R) קישור 663a9f79612b3a1e3710148c62e4c0a4513c0fea34953ebb8268d94567a9b817
7.0.0 (NRD91D, אוקטובר 2016) קישור 60a7d0e500bfb45471c38b5aa4cf936fc992dd084dde743d664580b1763b589a
7.0.0 (NRD91N, נובמבר 2016) קישור c3105e53fbb91bcaa022d678358a426399d1260c459d8078a23e408040705723
7.1.1 (NMF26J, דצמבר 2016) קישור 4dd61763120d981caf22b2abbd3dad3e4f76229eee503b8aea873f9cdb7da255
7.1.1 (NMF26R, ינואר 2017) קישור ab8fe2f85e521640aaaeba566030175ea1d3fdf1b77c23537338d596146485ae
7.1.1 (NMF26X, פברואר 2017) קישור ace86f3e26d5b4d623dcf9a5629ca45b23c8da2c70bb8800535e0eec75519299
7.1.1 (NMF27D, מרץ 2017) קישור 55ddcf4e5f08f61a4b659a9a98953e671da884fda47f33a9cbab5b1beaaf75c8
7.1.2 (N2G47H, אפריל 2017) קישור 303349c6eebb9b9ce116102d7344326dde7e5ccb1fc685d98fc96e755d3d3898
7.1.2 (N2G47R, מאי 2017) קישור bd937e40d191d55c3948aa7caee39091e9c4e3d8b155fd8c8a15731f9ce8d98e
7.1.2 (N2G47X, יוני 2017) קישור bf5df918f463f815781e230b0a0fc74ca57a57ed58b29f4d14a6a24e2a955aef
7.1.2 (N2G48B, יולי 2017) קישור fe2179ef2c58c589862a6e521c6c63e6567fdef2b4084a26ccb083ddf3edcb99
7.1.2 (N2G48C, אוגוסט 2017) קישור fa00f5250df960e8adb51376580838e56b60349200b6cf46095b22a1942d425a
8.0.0 (OPR6.170623.021, ספטמבר 2017) קישור e34311b052e93b600bc217023f4b5b3d89db829acecb9dab962562fa3aa05996
8.0.0 (OPR2.170623.027, נובמבר 2017) קישור d4be396ec7e1b569234eefe22b4a27234f45af22b8b59c47c5148ea160521fbe

"volantisg" עבור Nexus 9 (LTE)

גרסה הורדה סיכום ביקורת (checksum) SHA-256
5.0.1 (LRX22C) קישור d8015ca4e9849fe90778be9c752a5b10f523be461b4aa4d0e651fbda2e75ad5c
5.0.2 (LRX22L) קישור cd3da5697f5ff9c930c78c2eaa1c17ab2d899b15a5bf16783900cc9732ff1806
5.1.1 (LMY47X) קישור 2a91598fbb84dd8466684f964dee48953fc405d967d52e31c458ec8b80841aa8
5.1.1 (LMY48I) קישור 898dfbd203defdf71629e9d0c715821256dec1124af57c6388652fce4f03ee87
5.1.1 (LMY48M) קישור 88a64c3719ed95447d6be74c8ecf9d4f9fe08372e8786b7734dccb93f5677f29
5.1.1 (LMY48T) קישור f7a4c09633b8e73c6cd0c04ec61ebf7075123e7694009c14d63f08ec0230b2
5.1.1 (LMY48X) קישור f461d081a260d8e9d92e88f5efd80b802661477f78a9dc1d27aa1a791aff950f
5.1.1 (LMY48Z) קישור e62889df41c193b4e2da6257fc88ff5eb5aff82a8b1ce48ff0140fc11e18d0e3
5.1.1 (LMY49F) קישור c9caeb4d9888c9db4d473cc50ea8a75f125634da7e1c66d423114e1b675d3037
6.0.0 (MRA58K) קישור 1dba8ee190a569583a73873734f06b70e1aeb2d7731b101a63a6651a26ed6d6f
6.0.0 (MRA58N) קישור d1194c114bf2adf985682661b5a5fa6dbba379af8845f1c32fc3168dab1b4277
6.0.1 (MMB29K) קישור ef7c9fd9a339de16c3afa82d1eee18650ff4760648acd3d56d45da9db0928ee3
6.0.1 (MMB29S) קישור 60e2b9e3837d5bbdd63e52a9ad54a3f45b20f34521e40d2fef8389872ea733a9
6.0.1 (MMB29R) קישור 4048f8815f4b489d475073333f780ed08fd022a5574d74cfc08423de9920bd42
6.0.1 (MMB29V) קישור 2a546a9ff09d57bc36858c5be4b7ca31357804735bbf382690b5b1e1bf3801aa
6.0.1 (MMB29X) קישור c2f54495871e70eea1b9e3cd21eba4057c7c9884b07a15f51b80d9fe9b4e2321
6.0.1 (MOB30D) קישור a6df68105124c7da8a196caa42cfbf18e4c23d3222e0a3f8475e3674365455fe
6.0.1 (MOB30G) קישור 06932bb6c7a1d03a7842be6090a7719f9923a6d58f197b738ff3ebcda2ec5b21
6.0.1 (MOB30M) קישור 7f1c67390e186c4a671fdd4fddd8aadd45ffc9a1fb8f0feb09fad9ff4cd0ba7b
6.0.1 (MOB30P) קישור bd9c5e6b3cf0ed1b20ba388afc457315443df5d3a78b3126db8c96f19fc09680
6.0.1 (MOB30W) קישור 1afbef6f45df55708d431a293371c67f5dd991daca8ec7f4593f9d77e2abd2c6
6.0.1 (MOB31E) קישור b8c6b9821622934872b8c162808bb76b78c2b18fd0a99c90fa423b1a79c11dcf
7.0.0 (NRD90R) קישור ba76b3613888e17fd9b36382dbfb5f4cf3e7416a612fbbeb5b6197d73c9be56f
7.0.0 (NRD91N, נובמבר 2016) קישור 972fb42bc769243968b833b2cae1f59082045392d548c63e3f675cf9fd51edac
7.1.1 (NMF26F, דצמבר 2016) קישור cb15d79007c1421b612fe6256268eb35c8ab2e7caa6ec4fa26be5b772bb5e117
7.1.1 (N4F26Q, פברואר 2017) קישור 52cefc279dc73193125f7531c3e9a49852776411b41eca64b0095197d8471280
7.1.1 (N4F26T, מרץ 2017) קישור ac2cfe5fd43d98d6f9880bd5f1a7f6b5fb57ed187e52205f4650eeb6bc235c5e
7.1.1 (N4F26X, אפריל 2017) קישור 5e0a6018465ffdb6bd97bb1680e3a59892f42d5580e63041c38baf29b75e06f7
7.1.1 (N4F27B, מאי 2017) קישור c3edb21e3a1e278dce4318897498efdc132e32a65bc851d5a516010e00287c8f
7.1.1 (N4F27E, יוני 2017) קישור e29015b9b6d5cb7e1f3f525c5e3bc7591865e80eed2111c479b63726a4d3f0f8
7.1.1 (N4F27I, יולי 2017) קישור a7d03ede5b642f98b8450422ea36c6bcd0c42cdfbd5e255f720dae4606c69255
7.1.1 (N4F27K, אוגוסט 2017) קישור a69e5f5e2535b9789998990f0138521d75761c463e70b0365f6c2ef78cd16574
7.1.1 (N4F27O, ספטמבר 2017) קישור 6826050ed70173fcdde8cf861f4c3f081f638f2a12b98ee93f7271dc1c72ec08
7.1.1 (N4F27P, אוקטובר 2017) קישור 1e29c858d283d75dab5c53eaa6397cd1f8bf4b3dd24efa03fb4b6f153eb899ac

"volantis" עבור Nexus 9 (Wi-Fi)

גרסה הורדה סיכום ביקורת (checksum) SHA-256
5.0 (LRX21Q) קישור 90cce0e6f02263122b4ed59ce8f8938d714ebae5febf41e36968aee9de385b99
5.0 (LRX21R) קישור d72d6d1a3f8f8ae3c6598dbec46ad6f8418341604ddace5ca3a1d5eaf2157e18
5.0.1 (LRX22C) קישור cd4320b7ee3d992901d31bba4a86e8f0575cb2a57feea3d3999d9865be125f55
5.0.2 (LRX22L) קישור 0e950403538452b615dc6a8145445c7a243d46d11e27bbc833fbfa5187c6c1ea
5.1.1 (LMY47X) קישור 1091433202f01ef83176d5afbbf70e64307038f0a8328e06e5597760361dc973
5.1.1 (LMY48I) קישור ff3f2f812df09f460ef10610eef0533cc0050239a09b1ad557fd6132817376db
5.1.1 (LMY48M) קישור 1348474657d40374a3b44b5980889af887c07ae9353040edb50aa9e5799f1692
5.1.1 (LMY48T) קישור b925de62459c521e6c09c69424a89b699c6f25c1ff5abab740fe86cc530b76e5
6.0.0 (MRA58K) קישור 1fc6a92388dcb946e4a2f6747ab70b0493b024cdfb3ffa0a6f577c6890516fee
6.0.0 (MRA58N) קישור 77facd1e6473e088fd6103e6d1be842a095fc58014e30f62bc06b3011f060e22
6.0.1 (MMB29K) קישור 0987fac30ebffe1bd61daac825c7d8af46562b7b13ffce1ce9015cb99c36c708
6.0.1 (MMB29S) קישור c1f746d3333cf8afa40eef744f6c91fcb52ff5b6f14cbff677e382e1f2406d81
6.0.1 (MMB29R) קישור bffa6ff738af18fe41973af19d18fd00ef7a793c5020a6210c75bb6adcc0bbca
6.0.1 (MMB29V) קישור da6c22ad9f77e1801d8a6b37d3690499fbfa1dd2939a127f4a9dab057da4c6b7
6.0.1 (MOB30D) קישור 391d89eda3e69d2f0beb6f5460395af016b28bca181e79d5d8e40a8e4a0a6892
6.0.1 (MOB30G) קישור 1c35d7992486d3f565eb7f1d20ccd1ef675c6fd8fe8c41ae798503ce4cb143b8
6.0.1 (MOB30M) קישור adffa5c14830ad2eae3ab4f616868e9311cc8cbfc653ba2abf200d9441e614d8
6.0.1 (MOB30P) קישור a742a2124f5e4e1fe8b4ea1db007698a9359a8e45215b320b4b388b73e41d551
6.0.1 (MOB30W) קישור c2c750bcd815a48ce061deae94a43ce156de0f5a97f5e7b59f9f96502fd740a9
7.0.0 (NRD90M) קישור fccddb6d82bd0c21b5200d047b24b6b5a6af798aa788540e1b607cc7a49a943b
7.0.0 (NRD90R) קישור 84de678f9f4b5b96f2f44dfba0ef0794a56e3727c11e410fb0f485f545083c78
7.0.0 (NRD91D, אוקטובר 2016) קישור a27db9bc4613f5fc41ce30372ce8401d445bee46358517389dbcfd0fa4de1289
7.0.0 (NRD91N, נובמבר 2016) קישור 97ea58bec951f11bf1ffff892ef0a8de746e9ae92a0657b90a305e4e58624fee
7.1.1 (NMF26F, דצמבר 2016) קישור dcb1615a22931332a1f2a7a352e4fb04f116c7f43dd86f2ae737714117339aa1
7.1.1 (N4F26M, ינואר 2017) קישור c8b6741d3327ecda89c8cd47625eff4ff213b3e00573e5fd291934b6979f06d1
7.1.1 (N4F26Q, פברואר 2017) קישור 2207298d3ef06cba1367a9e1fe4d7bf2483ed7e8dd6b735136ad9f448ec0ff3a
7.1.1 (N4F26T, מרץ 2017) קישור 641764b5643de7fb87d5333ceb35ab367cd3031f7fea7a0d0367c9dd1492108f
7.1.1 (N4F26X, אפריל 2017) קישור 788661ae86059575497edf290d714d92b2fb544502235bcef9a31841a0369899
7.1.1 (N4F27B, מאי 2017) קישור f171c46f88694d3246d9dfa7387e7566a892825c01e6762c70a98d8014fb35b5
7.1.1 (N9F27C, יוני 2017) קישור 0d0540fbc57f29ca22b13fbb0564330f0b84178ccf1f6b2c6f32a4ec0a7cc658
7.1.1 (N9F27F, יולי 2017) קישור 265c20e87359a6865c8edaa33510b36fce1c0b6b9f5936d8c30a9da7d6f5a2bf
7.1.1 (N9F27H, אוגוסט 2017) קישור d2ad51d621a60f903e3080a3ea648e6eb53a1eab5c26662c0bf2970eacb002c3
7.1.1 (N9F27L, ספטמבר 2017) קישור f8ffc0dabae79a8ac7608c57973b4ba148152fa9e0c6820b81e6376087847f75
7.1.1 (N9F27M, אוקטובר 2017) קישור a0d4773612f987fbff27b8eb0b4d94f17912e42e50ad7f6230d7b55f760ece8e

"hammerhead" עבור Nexus 5 (GSM/LTE)

גרסה הורדה סיכום ביקורת (checksum) SHA-256
4.4 (KRT16M) קישור fb4041cc77a51c2f8c93afcc06df4c50e029fef6441e1b794be495be9cf29efc
4.4.2 (KOT49H) קישור 3c5d358ba25ee32afc1b2fc9d7d7abbc8515f241f073a292da28e668c9ef6efb
4.4.3 (KTU84M) קישור 9c4610fb1964618685c099934784057bc13de4d3c1c34d70881b5fe7cd786382
4.4.4 (KTU84P) קישור 1f5f26b17be1bb63874d82cdb03a8dea70fcff5dd971f07e6aa6669123e4f8ce
4.4.4 גרסה 2 (ל-2Degrees/NZ, Telstra/AUS ו-הודו בלבד) (KTU84Q) קישור 654c5471bbb866193e571b9ac74da25bf436e21a8ee1f0f4af8fd06ad01e2f61
5.0 (LRX21O) קישור 56a09d43d0dcc808d9dd9e2ed4c424af29bec2b5f343632d6ad0386b2dfcf854
5.0.1 (LRX22C) קישור 3b22f4819d718818a65582c5c904073847b66227608f7485719935105a7e5b69
5.1.0 (LMY47D) קישור 7df990ed37728f44f4c77d1c42c306df802f61497799bde73168b17d89c6b6fc
5.1.0 (LMY47I) קישור f1734da163304f57b23f43d79755abec60e286ddfecacb95419ff5d642bcc7a1
5.1.1 (LMY48B) קישור e90640d2c2b53f9cad26addbefa42ef54d48002f0a0f95bec3bc92b161d2ffe3
5.1.1 (LMY48I) קישור 67766277bfc9db722d8d7837ef205bda492476101d45160a37525b0b27af4352
5.1.1 (LMY48M) קישור e01ca3b73688ee06e83d6a133369f8e254b3a64ce6fe85a491534d937b9848df
6.0.0 (MRA58K) קישור ccbc4611deaa6e35a77b700843f7ad0e74a72fd197d3a974d51058d4bb0d31e3
6.0.0 (MRA58N) קישור 30da525dd8aa256a796aebd0aafb030cbef584ed90cb64fb383f8ce4b79054e6
6.0.1 (MMB29K) קישור e5796b1407d0c3ee6b8c01468bed0f01ddaa6204db60cbce1a6c55ebd77434c4
6.0.1 (MMB29S) קישור 82c3474fc87298f160e0e512c6d32458568a3057c28caa333a97dbb773d6a6cf
6.0.1 (MMB29Q) קישור 27d8a4a55de5613b98985f71eeb85384d0a78aaf2ac372f56a2d08eef92fd8f5
6.0.1 (MMB29V) קישור 7f1b9c7ed1df6124b935ae1fd2543f814b182349e1852506e5bd5bdb417ecee7
6.0.1 (MMB29X) קישור 9ebfbf5473e00a25ec832b4e67c210f087aefe16b97b9b0f9d780e6d3131ab35
6.0.1 (MOB30D) קישור 43d1482d8771f5b5d97f54b19e84481651357b6e8f98a719a9b3d56a0026a5db
6.0.1 (MOB30H) קישור 2c178ff79014fd5703d423020d22df4618b192a9af9283c60105e88300c5aeb2
6.0.1 (MOB30M) קישור af019693798dceac03879feb3f46ee5b63802081c649d8bee821277d204c1810
6.0.1 (MOB30P) קישור 8d36be0cfcc28da4986da0a211403b2586ab90078f995891eaea608891d98ddc
6.0.1 (MOB30Y) קישור 5bea645798a9584f6b06419537befbbb41d0578a96b5c889f7a6d8c02e9d0962
6.0.1 (MOB31E) קישור 9050451400a69d8cd6e2b559e87c052bb7e8d7482640da18c39f25f30dba7d7d
6.0.1 (M4B30X, אוקטובר 2016) קישור 10cfaa5c8ff1753af20283f5e5f938ddebbad094c4e22aadbd925ecdc806e8b3
6.0.1 (M4B30Z, דצמבר 2016) קישור 625c027b21afe6de7c3d0de66e3a42000269dd00c2ef9a5347007734537f3ea2

'razor' ל-Nexus 7 [2013] (Wi-Fi)

גרסה הורדה סיכום ביקורת (checksum) SHA-256
4.3 (JSS15Q) קישור e5793513cac2602f5943b162a3693ea44f3a793187943edbcd94a6474894c308
4.3 (JSS15R) קישור 10bb907c4f7f465d0bcd7910b63485835f673d891b28c12629dd15db6d37d962
4.4 (KRT16S) קישור cb470f70e8e4c560fa0fa511806e73b12179c81fe4304adec623227a1a948a65
4.4.2 (KOT49H) קישור a3f2c6ab42e84796726102771e6a0ea1045e8bc42e51085105b6a06295dea1af
4.4.3 (KTU84L) קישור 99920590cd68095b4110a3930d45212b73d01ba6fc147b6f1192094eacae881a
4.4.4 (KTU84P) קישור 2482a7d5d363da6c4beeb2ca35d05934ccc32e70484dd089d81f79438d908e91
5.0 (LRX21P) קישור f6f1633af1d87d27b360188f60d8e047158e362ca2be53c66754df4a7d586bd0
5.0.1 (LRX22C) קישור b8489e3abf8c25544f0a688ff60dfa544c3bfcf2387bb537b06e3fd408b17c48
5.0.2 (LRX22G) קישור 980d1360ab8ea0dcb9550b4f25a8b7bda726efb0a6d95caa3347d42b1bc00b57
5.1.0 (LMY47O) קישור 066057739801c9401e8017c6e655867fbbd1f93f6c0798ed3845ffa60334d3d8
5.1.1 (LMY47V) קישור 18ea508292bd284b4bacebe1b165016b384ab943f4fed2313ae14d9596972917
5.1.1 (LMY48G) קישור 241edd58ebf1676d34676f55959772f1f886adaed005dd1ac114039dd67dde7a
5.1.1 (LMY48I) קישור deb25f226e98f0f1d4e50fc2a1770bf5f3a0183f67f803bd2192c079585f97cf
5.1.1 (LMY48M) קישור 7f8241f52fd0c9c43a67f04efae54f190314f6583cf6c292bf9a4f61206d3584
5.1.1 (LMY48T) קישור 0db131001ec2a7af3633a0eb12756000032095d5c6314dec2b5d9e916e70980a
6.0.0 (MRA58K) קישור 7b438d31eb3b50e008b2d8183dda864523aaab38032e219e017956af2d7676e2
6.0.0 (MRA58U) קישור 17f5967104ce9ac95eff76ec71806f521bd8309f49ae5ea064970e3241b38636
6.0.0 (MRA58V) קישור d3d8bc1f9f45bc485e9938dbfaec3d908c910352b8dd4f1d93b8cb971691e562
6.0.1 (MMB29K) קישור 8b43affc42eff296512156a982cdf9bba7373a891ba346f7c23f1903eb9b6afd
6.0.1 (MMB29O) קישור edef049a5a768ca1c9aac9f48ee53f716117ded8ef7b6b18db51d077e95a08a3
6.0.1 (MMB29Q) קישור 1fc8bb0c360426dd5bc745caf32c9f7451a66d707147a2991e5de43973eea947
6.0.1 (MMB29V) קישור 97ce617ec127e8de5c96ac552773d683210029df4f082539fbd3ab449be42f4a
6.0.1 (MOB30D) קישור 8e8b2ba7d0f014963a8e41cdc50ed82be428a9e49ed75dc0d1d6a3abb978d5b1
6.0.1 (MOB30J) קישור 582039814fd8b15f87760648ddb33e3412771cae1c687775677a9d0ffaed6a92
6.0.1 (MOB30M) קישור 4890ef1d9b1b5ec82e743f5433386fab7f8daff4f83ac7c07c5a054377c4056e
6.0.1 (MOB30P) קישור 2780fa5e07fcdc427aceb85fd78d9a205290b8bcd9f20fd3c1a145ec6985669a
6.0.1 (MOB30X) קישור 52684dffb1683ac1f012083e3476f2aad285ca937eaae1a88024ebaec1137339

"razorg" ל-Nexus 7 [2013] (נייד)

גרסה הורדה סיכום ביקורת (checksum) SHA-256
4.3 (JLS36C) קישור 834eab41c8021d9016b8d7b5324ad993c655f918f7c3a42ee967d06c60565c40
4.3.1 (JLS36I) קישור c7819e38d0beef181c864973a7cb889e20b50b2dd112c48d37979a9f8e7f7c82
4.4 (KRT16S) קישור 4c0e2bbfa073d76a9582e8d2f54fa8dda2c78eddd72cac16bafe3371f3d10d28
4.4.2 (KOT49H) קישור 67f0f487b1ca70376a9a6406abe5cfb713d47505502b8aa6326f9ca50c28f8
4.4.2_r2 (Verizon) (KVT49L) קישור 6cf4006d16d39ec27d0f3f3481257b8665c3b744c03bff6879f6c5474a611477
4.4.3 (KTU84L) קישור 23a280475cecb776484dcaccb4067916850e6b63a7ff5c2d483ce5e1b7540743
4.4.4 (KTU84P) קישור d0c428e1592fa6bbe252ba07dbacc65c8951106d1759bf4384b97c5f1b8ae460
5.0.2 (LRX22G) קישור c4fed480298d9b6404dccf5a513495cabf567970db8299340acac1f11f66e675
5.1.0 (LMY47O) קישור 9db6efe6c5957f1d1b9f74c6eb409bfd81c0ae8a4d346d8fc4a6dd74e4731a9d
5.1.1 (LMY47V) קישור d141b515f3296f0a6b25858d1fe375edbc74224d41a394227a4f65bfdab927c6
5.1.1 (LMY48P) קישור c3dc516cb278b55e17c9be513be6c162d27ddcd417baa9139e33f582d99f19cc
5.1.1 (LMY48U) קישור 96decafd96a1c5b6f131b8226499316a0da783299f70118116fca5ee2011b004
5.1.1 (LMY48X) קישור 0d952c83d9cfd3547a027af5f418f4a3b22cb172e727f033dce9de47737ba2ab
5.1.1 (LMY48Z) קישור 9a4845b2481e1ee24403c77c90daeee04d71ee3233ebed98972b9e23dfb953ce
6.0.0 (MRA58K) קישור 0f5a7c205a5ba7b386266c76c40d0d51a73f87ef24600440a1aa3b6e523bf2b5
6.0.0 (MRA58N) קישור 53fbc37c464be17d00dc4968a390269379b3135cdfeccf83dd93fe8f523560e9
6.0.0 (MRA58V) קישור 0811c13a4bc348c21de5168c54d996688705c6f554ecd6e5112885c02f7e530b
6.0.0 (MRA59B) קישור f4950bb48808f27624239600705eec295d8edc77a9c741d8ce4e056b3bca00b6
6.0.1 (MMB29K) קישור 6cb8af22ab0e42f33fa74366d57987f4e84949f8700c32cfa0e19b8431073956
6.0.1 (MMB29O) קישור eae673113adc18432111bbb3e28ccbc8d8de63dd584906cf814cfc0dc9dc860a
6.0.1 (MMB29Q) קישור 167e1d08d587492e6fb80b8e9f0b4f7045e8e10dd0cd0f031adf76328d9d927f
6.0.1 (MMB29V) קישור f3e59c6ee78d6e2a6bd14ffa8b6b9fc0a9fc47b3d52558f6f4520e2d8127b543
6.0.1 (MMB29X) קישור ae0af3077a350f6e5b4e8b44089909b288cc6fd6129e5024164ff3627d201cbb
6.0.1 (MOB30D) קישור 49fcc07944e8602afb975b96e9a1f92657d084b01856f8202379871c9c816695
6.0.1 (MMB30H) קישור fa562bcf201ee6c745151af8c12d21aea56b6995427136b7475d5edcffb3df71
6.0.1 (MOB30J) קישור d191030cab8aed8cc3af16f5e6d4d8abb8c1151d54155bb9409e6f982474cbcd
6.0.1 (MMB30J) קישור 38dd789f2827beabc3200c7ca5f2e4bc2c0d4e023c068924b13bedc1cdbfd790
6.0.1 (MOB30M) קישור 4cd6548fff3c6440b2e903f50209bfc1510f2ef91d9214e336534825df0c64c0
6.0.1 (MMB30M) קישור e600583325a4d50dce17c3aa9f3f7c7a875344d65b3b1a6e26e3f2dfdecb18a2
6.0.1 (MOB30P) קישור 4bece43545381a49428d96708de0933c755b3433c45d79eb363fbca9da59a1d9
6.0.1 (MMB30S) קישור 091a2b263e7f71ecab03d7bed5c58333bdab16fb0856464ac78f573b7bea14df
6.0.1 (MOB30X) קישור 10b7ca083e4c0ce193904faca8841594f680e61b63da7ec38bf1e970f7375f04

"mantaray" ל-Nexus 10

גרסה הורדה סיכום ביקורת (checksum) SHA-256
4.2.2 (JDQ39) קישור f36846bb4b228d01d208a99b6c02f5f2f6cf9e8034510253eedf5b45acbd047a
4.3 (JWR66Y) קישור af9fdf296e084ba904bcc0849746d15f3864a6524676a5cae097767f07607927
4.4 (KRT16S) קישור ffbec876b1b687833ac386b3b2c97d8a2b5d02deec95f17ba98fe6492d6c77be
4.4.2 (KOT49H) קישור 31e93f8d2f09408ae5981a38db83705e8181f79a749de30b6249cce7d5d07327
4.4.3 (KTU84L) קישור da64399fd39a24232cec93b89427248df0845f9f41867f5f03cb3b0032389e22
4.4.4 (KTU84P) קישור 21949d5d54356388c4b97493817a40f6b3aa82d423e20d6ec119d3f8220d599d
5.0 (LRX21P) קישור 0ba5bf74c2999280f06cdf7e8e61b07c43dd5b0e21cbdb18bd306125c88c5e1c
5.0.1 (LRX22C) קישור ac6bdf60e1db208fbaf34c0adc214a9857c67db28a0ba0ad2e49ead0b9f7781d
5.0.2 (LRX22G) קישור 7f1af28ea70841e1bc602187cc7ee3f5531aa90e730d5a637c004c884692db5f
5.1.0 (LMY47D) קישור 00f8e48aae783941d7f41254d887c444402f0d624b69bd9fd0075f13980eb7a3
5.1.1 (LMY47V) קישור 66a84c659286a9ea44a192e125bdd202d48573fcbf85cfc07a6ad24954bf42c2
5.1.1 (LMY48I) קישור 0fa0cdbc470db4a0379596c68e1579da3eb607a38aa152a4066750b43031f497
5.1.1 (LMY48M) קישור 7fefa227f288d54814d2ce15740cb51f5fe887b4b1fe82a727b07ef584adfd24
5.1.1 (LMY48T) קישור 6393672b4dd1f2f97a3e5788efcfdb6a5730c6968b06f158351e765fa83f1495
5.1.1 (LMY48X) קישור f16fd70b3b93c47d2c73e3cbc813d8f9f7e64426ba1651837c758188c89fe8bf
5.1.1 (LMY48Z) קישור 335473d6a8bd4e908384c7d95994c205a8ed37ce5308992f1ef7a7e1775b625a
5.1.1 (LMY49F) קישור c079e4a5933798325e6dad6ca596ace2df9eff3c1b06fe37d82970029133459e
5.1.1 (LMY49G) קישור d68cbae5f3dd41325a7112f913ac5d8e18364b740527dd2269a702d8ddd42799
5.1.1 (LMY49H) קישור ee7b7ce5e953227990a30aee0df47ec56ca175c0e4375447aaa3215701320332
5.1.1 (LMY49J) קישור b24f40e64a1c7e4a986be9596223737fb2fe0fb739160576cc2fc1250fa85a59

'occam' ל-Nexus 4

גרסה הורדה סיכום ביקורת (checksum) SHA-256
4.2.2 (JDQ39) קישור 5880aa93a1b14397b8162d4c4936267b52cac94035bc53db062498ecf0abf9e4
4.3 (JWR66Y) קישור 2b869d2f61c53a6018b48d13dfb3078bbd87ac79bba3339f1259c9dad1a23952
4.4 (KRT16S) קישור 3fb36835bf216b0d1426db5455ba7c435535b31b28dc1b9a16f77406f1b0c4ce
4.4.2 (KOT49H) קישור e859c810cb053b55e95e9663a33fe0175b5a388435d5d0850be58194bbb7d4e5
4.4.3 (KTU84L) קישור 6e75c072c9f4ece87e1bc4094b397bf86f4baf9b2141effd44ac13a4d2e1625f
4.4.4 (KTU84P) קישור 2373a5419f8e1f35f05f916d9ad2979b106b03193c3906e41c3e6d215d6d5076
5.0 (LRX21T) קישור 96341e4d26586141f404a293345d0fc0483b4a9b5654ebdd07dd987340cf44f9
5.0.1 (LRX22C) קישור 3657b013b097a893d5a84bcdb43093ba463f44abc7926879a31926986a3941d9
5.1.0 (LMY47O) קישור 414975799076d8f6997d2b028e84c9dd5ac9eb45ca44106dc059b7b86989d236
5.1.1 (LMY47V) קישור 85f8c9ff82f2eb60abacc9abacac19b3a837c044a974bc2b00874feff38f2567
5.1.1 (LMY48I) קישור f0ac517ad0ff8261fae610bec4e9f145d99a078fe066e406e6951ce4c21fd1bd
5.1.1 (LMY48M) קישור 791d6c4a716ceadbb830d67db823f377067becd2eca6dae5a00b38f5b1ddcb26
5.1.1 (LMY48T) קישור c43c7cfd7e77ae97dad0c2e0f3810f84bc5e2ca3b4dc74256eb7e13012ec1131

'nakasi' ל-Nexus 7 (Wi-Fi)

גרסה הורדה סיכום ביקורת (checksum) SHA-256
4.1.2 (JZO54K) קישור 25cab35cfc81a7d92679deece485590dd62070882124149295ded95463a1eb4f
4.2.2 (JDQ39) קישור 1ed5719bbf2a709f090f8d1da5c3afc62d6fcb381ee2559f130639873e1d7283
4.3 (JWR66Y) קישור 201de0b22cac0d5c8d51b249bf85dbe803b9a63b3eb1a7ceea0a4379b81b132c
4.4 (KRT16S) קישור 7e5a44631d7f7df7312c52fedd5fdd5ec4a2d94a99d173c8e67865bb267b6cba
4.4.2 (KOT49H) קישור f0e49b7a6a4bbe82019a60b919a75c9c18425c869e5de95c8b78fe13c2e00795
4.4.3 (KTU84L) קישור 933858800b0fa94d2ee2289506c10065e2be9570852d845fa1732925031e380a
4.4.4 (KTU84P) קישור 9482e892e274e27cc18028e82e206b2e9de82f17cd29ea6ab526592e997112d9
5.0 (LRX21P) קישור 7d66743ed60fba0d83a44513c7a98e912302fa5c1f5634c33a38a08510f82885
5.0.2 (LRX22G) קישור 386f8be2ae4ca68486535130f19eae68c93c59c770ea3e1e2da7b1876a15dd40
5.1.0 (LMY47D) קישור 7f853a00ac20643c216e28f220a34c14024404240c9dd5f6002de4f982be8c2c
5.1.1 (LMY47V) קישור 5a0bb0593ee9867bee61d59e94462e681c050da9db1397db98616e8887034614

"nakasig" ל-Nexus 7 (נייד)

גרסה הורדה סיכום ביקורת (checksum) SHA-256
4.2.2 (JDQ39) קישור 3ec660030b502a34bb2ed037eff55c79545b9b11f0bcf5f4b66c23647d029a83
4.3 (JWR66Y) קישור cd7ba7a0af525ba276442ad6d061f1cdb1a00daba8165fb28d6b4eb887c26184
4.4 (KRT16S) קישור e25602316aa198ac6afddb40c5758749b5b47e4574b3289fa07c6a7f063c9002
4.4.2 (KOT49H) קישור 624696368457946bce4b34a42759ab35ba1e226ffbfde5316118ec0a5f42ee51
4.4.3 (KTU84L) קישור d2e16b2a7c81d1f6cea2a60f61cfa983cf181cdbb6224b41cfb3bb4e32bcd386
4.4.4 (KTU84P) קישור ddaf388582775b569539a43791f94cb6b3475559864ee438e7e6a8b492406f86
5.0.2 (LRX22G) קישור bbbc5d726de1af4c524830a39de4431c17531b4affab3bc2d81375a4d914abfb
5.1.0 (LMY47D) קישור 3cccf586cea8a8117e6577d73f41d093e7450d33157e870195cd50ca9c458285
5.1.1 (LMY47V) קישור f96fcd164f2ef8f1d7c88efd553b6b7193fe56326e5ad4829a6f9eeb961c66cf

"tungsten" עבור Nexus Q

גרסה הורדה סיכום ביקורת (checksum) SHA-256
4.0.4 (IAN67K) קישור d766e5f1eb7cd276864bb255593279788a4c44a3935907ec3b5b0bc859e21c2d

"takju" ל-Galaxy Nexus "maguro" (GSM/HSPA+ ) (עם Google Wallet)

גרסה הורדה סיכום ביקורת (checksum) SHA-256
4.0.4 (IMM76I) קישור 1c4370b411bd23179277e8bc42f1eb8c9a344980bf30e30577b2f6f018249212
4.1.2 (JZO54K) קישור 50c467acdc6e7d512663ac587207a0b1eadb762e5d66afbc004d3081ee833bc4
4.2.2 (JDQ39) קישור 4bf9521a436e3d1db194a5e1837729088a4a5ad1e57ea09b1c59afdef2868a04
4.3 (JWR66Y) קישור c042afa00fbfaf547ff767dfa9f72df1421525c1e3dbc77fa58dc69aaa423355

"yaaju" ל-Galaxy Nexus "maguro" (GSM/HSPA+ )

גרסה הורדה סיכום ביקורת (checksum) SHA-256
4.0.4 (IMM76I) קישור 7e04639eee9459a94ee4ae7d1675e5a857bbf89ce36f4140db8dc68e4b00c3fa
4.1.2 (JZO54K) קישור d75228cffdc9d0f88d6ed9c63f79c35123269a1ed860df305fcbb00f03b438b6
4.2.2 (JDQ39) קישור 6f07b0690a3853fb7bd9915be2ea38525486c9fa0c474daca70de713c9671485
4.3 (JWR66Y) קישור 4cadea65393c1cc6f2a61232001fc34a37d4a8c95c2439ada3573682a18b139c

"mysid" עבור Galaxy Nexus "toro" (Verizon CDMA/LTE)

גרסה הורדה סיכום ביקורת (checksum) SHA-256
4.0.4 (IMM76K) קישור 09d74d643fd37411efeb66050883de389142788c8eccbd36360dd5c0127babb7
4.1.1 (JRO03O) קישור 1cc98d314f94cc873853831936d00f9cab9be774f8b78fc5fd0d791e79e4bdaa
4.2.2 (JDQ39) קישור 335d5931c3860e37748e26d719e9d18e5baf9e9f0bd2af9ad716113caac1d1c7

"mysidspr" ל-Galaxy Nexus "toroplus" (Sprint CDMA/LTE)

גרסה הורדה סיכום ביקורת (checksum) SHA-256
4.1.1 (FH05) קישור ff03148b27757fb7e83dc6a545f51ddc8b808e612406cf92b2f0516104cb8bc5
4.2.1 (GA02) קישור 063123bd699b1dfaef38591ad44bba453df1765051e7eedbc0ab5adba35fa04b

"soju" ל-Nexus S (גרסה ברחבי העולם, i9020t ו-i9023)

גרסה הורדה סיכום ביקורת (checksum) SHA-256
2.3.6 (GRK39F) קישור 8e2837843881e0848d8307f01eaefb1489762e6eeda36f62812447277d0eb638
4.0.4 (IMM76D) קישור c6e0efe396c9e1bc9f932926b4c439fecc56f624c6c9bee920d7410ead23f243
4.1.2 (JZO54K) קישור 3534fc3ecd8d9742791f18d6e427ba342db6adacbfbe3c5f1f6bfcc5da0cbbd8

"sojua" ל-Nexus S (גרסת 850MHz, i9020a)

גרסה הורדה סיכום ביקורת (checksum) SHA-256
2.3.6 (GRK39F) קישור cad4ab8aab10b37467795b0e7ddde6d63360ed9c6f27a2034d66ca5938877acd
4.0.4 (IMM76D) קישור 174c6bd19aa4e0d56187f64d09bdc595e601a4f48c048630acce443a692f4b97
4.1.2 (JZO54K) קישור 860d072998c6a5764a5c3b7d3a2c266615959751d550077170b45f8851bcaf6f

"sojuk" ל-Nexus S (גרסת קוריאה, m200)

גרסה הורדה סיכום ביקורת (checksum) SHA-256
2.3.6 (GRK39F) קישור 3910e795e66e3e5beb74e6246ac1b59280a2abaea3d99b83dee70ea32d0ec2eb
4.0.4 (IMM76D) קישור 9a5468c1aeaa201bf42553b86e6bbf83eefd237e540c13c9f783fa4aed3ae9e3
4.1.1 (JRO03E) קישור 176dca0aacb4601ed67961a4ab3b32714a93ec608adf3f4e1e287beebbeb4403

"sojus" ל-Nexus S 4G (d720)

גרסה הורדה סיכום ביקורת (checksum) SHA-256
2.3.7 (GWK74) קישור fe1fe8846d8b8e3642a5b303cb20b9aefd6e46e9f5ad142a754178eb5c937f76
4.0.4 (IMM76D) קישור e4190dff02df6cda7c4109c76ccf758071ab03f87d48720c9d36e7f817fb3d92
4.1.1 (JRO03R) קישור b78689114651587d1ff34ab4d3af9dc0885da3c6f70807e47c6dbdf634385f2a