Bắt đầu Chương trình thông báo lỗ hổng

Không một tổ chức nào có khả năng bảo mật tuyệt đối. Bảo mật và quyền riêng tư là các yếu tố quan trọng đối với lòng tin của người dùng đối với ứng dụng của bạn, nhưng các vi phạm vẫn xảy ra hằng ngày. Không bao giờ có đủ thời gian hoặc tài nguyên để bảo vệ mọi thứ. Bạn sẽ làm gì? Hãy tưởng tượng nếu bạn có thể khai thác kiến thức của hàng trăm nhà nghiên cứu bảo mật, tất cả đều giúp bạn xác định lỗ hổng trong ứng dụng. Bạn có thể tìm và khắc phục các lỗ hổng khi đưa vào quá trình sản xuất, giúp giảm nguy cơ xảy ra sự cố bảo mật. Bạn cũng có thể sử dụng dữ liệu này để tìm nguyên nhân gốc rễ của lỗ hổng, đồng thời cải thiện toàn diện chương trình bảo mật của mình.

Làm cách nào để biết liệu bạn đã thực sự sẵn sàng bắt đầu chương trình thông báo lỗ hổng hay chưa?

Phần đánh giá của chúng tôi sẽ giúp bạn xác định liệu bạn có mọi thứ cần thiết để bắt đầu và giúp bạn xác định cũng như giải quyết các phần còn thiếu.