สตริงคำเตือนของ Google Play Protect สำหรับหมวดหมู่มัลแวร์และ MUwS

เมื่อ Google Play Protect ตรวจพบการละเมิดนโยบายมัลแวร์ ผู้ใช้ก็จะแสดงคำเตือน สตริงคำเตือนสำหรับการละเมิดแต่ละรายการจะมีอยู่ด้านล่าง

หากต้องการดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับมัลแวร์และวิธีที่เราจัดประเภทหมวดหมู่แอปที่อาจเป็นอันตราย โปรดดูลิงก์ต่อไปนี้

หมวดหมู่ ข้อความเตือน
ประตูหลัง เมื่อ Google Play Protect ตรวจพบประตูหลัง ระบบจะแสดงคำเตือนต่อไปนี้ "แอปนี้อาจให้สิทธิ์เข้าถึงข้อมูลหรืออุปกรณ์โดยไม่ได้รับอนุญาต"
การฉ้อโกงผ่านการเรียกเก็บเงิน เมื่อ Google Play Protect ตรวจพบการประพฤติมิชอบทาง SMS ระบบจะแสดงคำเตือน "แอปนี้เพิ่มการเรียกเก็บเงินที่ไม่ได้รับอนุญาตในบิลโทรศัพท์โดยส่งข้อความ SMS ที่มีค่าใช้จ่ายสูงหรือลงทะเบียนการเรียกเก็บเงินเป็นประจำ"
การฉ้อโกงผ่านการโทร เมื่อ Google Play Protect ตรวจพบการประพฤติมิชอบเกี่ยวกับการโทร ระบบจะแสดงคำเตือน "แอปนี้อาจเพิ่มการเรียกเก็บเงินที่ไม่ได้รับอนุญาตในบิลโทรศัพท์โดยการโทรออกโดยไม่ได้รับอนุญาต"
การฉ้อโกงผ่านค่าธรรมเนียม เมื่อ Google Play Protect ตรวจพบการประพฤติมิชอบเกี่ยวกับค่าผ่านทาง ระบบจะแสดงคำเตือน "แอปนี้เพิ่มการเรียกเก็บเงินที่ไม่ได้รับอนุญาตในบิลค่าโทรศัพท์ด้วยการลงทะเบียนการเรียกเก็บเงินตามรอบ"
สตอล์กเกอร์แวร์ เมื่อ Google Play Protect ตรวจพบสตอล์กเกอร์แวร์ ระบบจะแสดงคำเตือน ต่อไปนี้ต่อผู้ใช้ "แอปนี้สามารถสอดแนมคุณได้โดยตรวจสอบตำแหน่งหรือกิจกรรมที่คุณทำในอุปกรณ์เครื่องนี้"
การปฏิเสธการให้บริการ (DoS) เมื่อ Google Play Protect ตรวจพบ DoS ระบบจะแสดงคำเตือน "แอปนี้พยายามโจมตีระบบเคลื่อนที่และคอมพิวเตอร์อื่นๆ" ต่อผู้ใช้
เครื่องมือดาวน์โหลดที่เป็นอันตราย เมื่อ Google Play Protect ตรวจพบโปรแกรมดาวน์โหลดที่เป็นอันตราย ระบบจะแสดงคำเตือนต่อไปนี้แก่ผู้ใช้ว่า "แอปนี้อาจติดตั้งแอปที่อาจเป็นอันตรายโดยไม่ได้รับอนุญาตจากคุณ"
ภัยคุกคามซึ่งไม่ส่งผลต่อ Android เมื่อ Google Play Protect ตรวจพบภัยคุกคามที่ไม่ใช่ของ Android ระบบจะแสดงคำเตือน "แอปนี้อาจเป็นอันตรายต่ออุปกรณ์ที่ไม่ใช่ Android"
ฟิชชิง เมื่อ Google Play Protect ตรวจพบฟิชชิง ระบบจะแสดงคำเตือน "แอปนี้เป็นแอปปลอม ซึ่งอาจขโมยข้อมูลส่วนตัวของคุณ เช่น ข้อมูลธนาคารและรหัสผ่าน"
การละเมิดสิทธิ์ในระดับสูงขึ้น เมื่อ Google Play Protect ตรวจพบการละเมิดสิทธิ์ระดับสูง ระบบจะแสดงคำเตือนต่อไปนี้ต่อผู้ใช้ "แอปนี้พยายามข้ามการป้องกันความปลอดภัยของ Android"
แรนซัมแวร์ เมื่อ Google Play Protect ตรวจพบแรนซัมแวร์ ระบบจะแสดงคำเตือน "แอปนี้อาจปิดใช้อุปกรณ์ของคุณหรือขู่ว่าจะเปิดเผยข้อมูลส่วนตัวหากคุณไม่จ่ายเงิน"
การรูท เมื่อ Google Play Protect ตรวจพบการรูท ระบบจะแสดงคำเตือน "แอปนี้พยายามเลี่ยงการรักษาความปลอดภัยของ Android"
สแปม เมื่อ Google Play Protect ตรวจพบสแปม ระบบจะแสดงคำเตือนต่อไปนี้ "แอปนี้อาจสแปมผู้อื่นด้วยข้อความที่ไม่ได้รับอนุญาต"
สปายแวร์ เมื่อ Google Play Protect ตรวจพบสปายแวร์ ระบบจะแสดงคำเตือน "แอปนี้พยายามสอดแนมข้อมูลส่วนตัวของคุณ เช่น ข้อความ SMS, รูปภาพ, เสียงที่บันทึกไว้ หรือประวัติการโทร" แก่ผู้ใช้"
โทรจัน เมื่อ Google Play Protect ตรวจพบโทรจัน ระบบจะแสดงคำเตือน "แอปนี้ปลอม ซึ่งจะพยายามเข้าควบคุมอุปกรณ์หรือขโมยข้อมูลของคุณ"
การคลิกหลอกลวง เมื่อ Google Play Protect ตรวจพบการคลิกหลอกลวง ระบบจะแสดงข้อความเตือนแก่ผู้ใช้ "แอปนี้พยายามใช้อุปกรณ์ของคุณเพื่อทำการฉ้อโกงผ่านโฆษณา"
การเก็บรวบรวมข้อมูล เมื่อ Google Play Protect ตรวจพบการเก็บรวบรวมข้อมูล ระบบจะแสดงคําเตือนต่อไปนี้ต่อผู้ใช้ "แอปนี้สามารถเก็บข้อมูลที่อาจใช้ติดตามคุณได้"
วิศวกรรมสังคม เมื่อ Google Play Protect ตรวจพบวิศวกรรมสังคม คำเตือนต่อไปนี้จะแสดงให้ผู้ใช้เห็น "แอปนี้มีลักษณะเหมือนแอปอื่นและอาจหลอกให้คุณเปิดเผยข้อมูลส่วนตัว ใช้อุปกรณ์ในทางที่ผิด หรือติดตั้งแอปอื่นๆ"
โฆษณาที่รบกวนผู้ใช้ เมื่อ Google Play Protect ตรวจพบโฆษณาที่รบกวนผู้ใช้ ระบบจะแสดงคำเตือน "แอปนี้อาจแสดงโฆษณาที่มีลักษณะการทำงานที่ไม่คาดคิด (เช่น อยู่นอกสภาพแวดล้อมของแอป ปิดไม่ได้ง่ายๆ หรือรบกวนฟังก์ชันการทำงานของอุปกรณ์)"
มาสก์แวร์ เมื่อ Google Play Protect ตรวจพบมาสก์แวร์ ระบบจะแสดงคำเตือน "แอปนี้เป็นอันตราย อาจทำให้อุปกรณ์และข้อมูลของคุณไม่ปลอดภัย"