ภาพรวม

Android Enterprise เป็นโครงการริเริ่มที่นำโดย Google เพื่อช่วยให้ใช้อุปกรณ์และแอป Android ในที่ทำงานได้ โปรแกรมนี้นำเสนอ API และเครื่องมืออื่นๆ ให้นักพัฒนาซอฟต์แวร์ผสานรวมการสนับสนุน Android เข้ากับโซลูชัน Enterprise Mobility Management (EMM) เว็บไซต์นี้แสดงภาพรวมของโปรแกรมและข้อมูลพื้นฐานที่จำเป็นสำหรับการเริ่มสร้างโซลูชัน Android Enterprise สำหรับนักพัฒนาซอฟต์แวร์อุปกรณ์ Android: กรณีการใช้งานระดับองค์กร

ส่วนนี้จะอธิบายตัวเลือกการจัดการที่มีใน Android เพื่อรองรับการทำให้ใช้งานได้ในองค์กร คุณสามารถใช้เครื่องมือและบริการของ Android Enterprise เพื่อรองรับตัวเลือกใดตัวเลือกหนึ่งหรือทั้งหมดในโซลูชัน EMM ของคุณผสานรวม Android เข้ากับโซลูชัน EMM ของคุณ

โซลูชัน Android Enterprise ประกอบด้วยองค์ประกอบ 3 อย่าง ได้แก่ คอนโซล EMM, Android Device Policy และ Managed Google Play

คอนโซล EMM

โดยทั่วไปแล้ว โซลูชัน EMM จะอยู่ในรูปแบบคอนโซล EMM ซึ่งเป็นเว็บแอปพลิเคชันที่คุณพัฒนา ซึ่งช่วยให้ผู้ดูแลระบบไอทีจัดการองค์กร อุปกรณ์ และแอปของตนได้ เพื่อรองรับฟังก์ชันเหล่านี้สำหรับ Android คุณต้องผสานรวมคอนโซลกับคอมโพเนนต์ API และ UI ที่ Android Enterprise มีให้

Android Device Policy

อุปกรณ์ Android ทั้งหมดที่องค์กรจัดการผ่านคอนโซล EMM ของคุณจะต้องติดตั้ง Android Device Policy ในระหว่างการตั้งค่า Android Device Policy เป็นแอปของ Android ซึ่งจะนำนโยบายการจัดการที่กำหนดในคอนโซล EMM ไปใช้กับอุปกรณ์โดยอัตโนมัติ

Managed Google Play

รูปที่ 5 Managed Google Play

Managed Google Play เป็น Google Play เวอร์ชันสำหรับองค์กรที่ช่วยอำนวยความสะดวกในการจัดการแอปสำหรับโซลูชัน Android Enterprise โดยเป็นการผสานรวมประสบการณ์ของผู้ใช้ที่คุ้นเคยและฟีเจอร์ App Store ของ Google Play เข้ากับชุดความสามารถในการจัดการที่ออกแบบมาสำหรับองค์กรโดยเฉพาะ

คุณสามารถฝัง Managed Google Play ลงในคอนโซล EMM เพื่อให้ ผู้ดูแลระบบไอทีใช้งานฟีเจอร์ต่างๆ ได้ เช่น

  • การค้นหาแอปสาธารณะ
  • การเผยแพร่แอปส่วนตัว
  • การเผยแพร่เว็บแอป
  • การจัดระเบียบแอป

ในอุปกรณ์ที่มีการจัดการ Managed Google Play คือ App Store สำหรับองค์กรของผู้ใช้ อินเทอร์เฟซคล้ายกับ Google Play ซึ่งผู้ใช้เรียกดูแอป ดูรายละเอียดแอป และติดตั้งแอปได้ ผู้ใช้จะติดตั้งได้เฉพาะแอปจาก Managed Google Play ที่องค์กรอนุมัติให้เท่านั้น ซึ่งต่างจาก Google Play เวอร์ชันสาธารณะฟีเจอร์วงจรของ Android EMM

ส่วนนี้จะแสดงภาพรวมของฟีเจอร์หลักๆ ที่คุณผสานรวมเข้ากับโซลูชัน EMM ได้

ให้สิทธิ์เข้าถึงแก่ลูกค้าใหม่

Android Enterprise มี API และขั้นตอนการตั้งค่าออนไลน์ให้คุณเริ่มต้นใช้งานลูกค้าใหม่ เมื่อองค์กรดำเนินการตามกระบวนการเริ่มต้นใช้งานเรียบร้อยแล้ว คุณจะสร้างทรัพยากร Enterprise สำหรับองค์กรนั้น

มีองค์กร 2 ประเภท ได้แก่ กลุ่มบัญชี Managed Google Play สำหรับองค์กรและกลุ่มบัญชี Google

จัดสรรอุปกรณ์และโปรไฟล์งาน

การจัดสรรเป็นขั้นตอนการตั้งค่าอุปกรณ์ Android สำหรับการจัดการ โดยทั่วไปจะต้องโอนรายละเอียดการตั้งค่า (เช่น ข้อมูลเข้าสู่ระบบ Wi-Fi ขององค์กร) ไปยังอุปกรณ์และการติดตั้ง Android Device Policy ดูรายการวิธีการจัดสรรทั้งหมดได้ที่รายการฟีเจอร์

จัดการอุปกรณ์

หลังจากจัดสรรอุปกรณ์หรือโปรไฟล์งานแล้ว อุปกรณ์หรือโปรไฟล์งานก็พร้อมที่จะได้รับการจัดการ Android รองรับนโยบายการจัดการอุปกรณ์และแอปมากกว่า 80 รายการผ่านทาง Android Management API Android Device Policy ซึ่งเป็นแอปการจัดการที่ติดตั้งไว้ในระหว่างการจัดสรรจะนำนโยบายที่กำหนดไว้ใน API ไปใช้กับอุปกรณ์

  1. เมื่อมีการจัดสรรอุปกรณ์หรือโปรไฟล์งาน Android Management API จะมอบหมายรหัสอุปกรณ์ที่ไม่ซ้ำกันให้กับอุปกรณ์
  2. ผู้ดูแลระบบไอทีจะใช้คอนโซล EMM ที่ผสานรวมกับ Android Management API เพื่อกำหนดค่านโยบายการจัดการอุปกรณ์และแอป
  3. ผู้ดูแลระบบไอทีจะกำหนดนโยบายเหล่านี้ให้กับอุปกรณ์หรือโปรไฟล์งานที่ต้องการ (เช่น รหัสอุปกรณ์เฉพาะ)
  4. Android Management API จะส่งนโยบายไปยังรหัสอุปกรณ์ที่ระบุ
  5. ในอุปกรณ์แต่ละเครื่องหรือโปรไฟล์งาน Android Device Policy จะบังคับใช้นโยบายที่ได้รับจาก Android Management API

Android Management API และ Android Device Policy จะจัดการขั้นตอนที่ 4 และ 5 โดยอัตโนมัติ ซึ่งหมายความว่าไม่ต้องใช้ความพยายามในการพัฒนาเพื่อสื่อสารการตั้งค่านโยบายกับอุปกรณ์

จัดการแอป

iframe ของ Managed Google Play ช่วยให้คุณรองรับการค้นพบแอป การเผยแพร่แอปส่วนตัว การเผยแพร่เว็บแอป และการจัดระเบียบแอปในคอนโซล EMM ได้โดยแทบจะไม่ต้องผสานรวม

Android Management API จะจัดการการเผยแพร่แอปผ่านวิธีการตามนโยบายที่อธิบายไว้ในหัวข้อจัดการอุปกรณ์ API รองรับวิธีการเผยแพร่แอป 2 วิธีหลักๆ ได้แก่ การเพิ่มแอปลงในแอป Managed Play Store ของอุปกรณ์ หรือพุชการติดตั้งแอปในอุปกรณ์จากระยะไกล


ถัดไป: พัฒนาโซลูชัน