API Reference

Bu API referansı, kaynak türüne göre düzenlenmiştir. Her kaynak türünde bir veya daha fazla veri gösterimi ve bir veya daha fazla yöntem bulunur.

Accounts.customApps

Accounts.customApps Kaynak ayrıntıları için kaynak gösterimi sayfasına bakın.

Yöntem HTTP isteği Açıklama
Aksi belirtilmedikçe https://www.googleapis.com/playcustomapp/v1/accounts ile ilgili URI'lar
oluştur POST
https://www.googleapis.com/upload/playcustomapp/v1/accounts/account/customApps

ve
POST  /account/customApps
Yeni bir özel uygulama oluşturup yayınlayın.