Przykłady biblioteki klienta interfejsów API Google dla języka Java

Dostępne próbki

Aby wyświetlić wszystkie przykłady dostępne dla biblioteki klienta interfejsów API Google dla języka Java, przejrzyj przykłady na GitHubie. Każdy przykład zawiera plik Instrukcje.html, w którym znajdziesz instrukcje konfigurowania tego przykładu i korzystania z niego. (Aby ułatwić sobie wyświetlenie instrukcji w przeglądarce, otwórz stronę http://htmlpreview.github.io/ i wklej URL pliku HTML w polu tekstowym).

Zachęcamy do przesyłania próbek innych interfejsów API zgodnie z opisem w naszym przewodniku po tym, jak zostać współtwórcą.

Jeśli chcesz poprosić o przykładowe użycie innych interfejsów API, których nie ma na tej liście, opublikuj swoje żądanie na StackOverflow, dodając tag powiązany z interfejsem API. Więcej informacji znajdziesz w artykule Przesyłanie żądań i defektów.