پشتیبانی از Google API Client Library برای جاوا

Google API Client Library برای انجمن جاوا

سوالات توسعه بپرسید

در StackOverflow سوال بپرسید:

درخواست ها و نقص های ویژگی فایل

می‌توانید ویژگی‌ها را پیشنهاد دهید و مشکلات را در ردیاب مشکلات عمومی ما گزارش دهید. این یک مکان عالی برای جامعه برای بحث و ردیابی پیاده‌سازی ویژگی‌ها یا رفع رفع اشکال، و همچنین به اشتراک گذاشتن راه‌حل‌ها و وصله‌ها است.

اگر اشکالی پیدا کردید:

اگر درخواست ویژگی دارید:

بحث و گفتگو

ما یک گروه بحث برای کاربران و مشارکت کنندگان ایجاد کرده ایم تا در مورد کتابخانه سرویس گیرنده Google API برای جاوا بحث کنند.

مشارکت

این یک کتابخانه منبع باز است و از مشارکت پذیرفته می شود.

با کتابخانه همراه باشید

همچنین می توانید نگاهی به یادداشت های انتشار بیاندازید.