Zaawansowana biblioteka Java do obsługi OAuth 1.0a i OAuth 2.0

Biblioteka klienta Google OAuth na potrzeby Javy działa z dowolną usługą OAuth w internecie, nie tylko z interfejsami API Google. Biblioteka jest oparta na bibliotece klienta HTTP Google dla języka Java i obsługuje standard Java 7 (lub nowszy) (SE) oraz Enterprise (EE), Androida 4.0 (lub nowszego) i Google App Engine.

Dostęp do interfejsów API Google znajdziesz w bibliotece klienta Google API dla języka Java.

To jest biblioteka open source i masz dostęp do źródła na GitHubie. Darowizny są mile widziane.
Funkcje oznaczone adnotacją @Beta na poziomie klasy lub metody mogą ulec zmianie. Mogą one być w dowolny sposób zmodyfikowane, a nawet usunięte w każdej większej wersji. Nie należy używać funkcji beta, jeśli kod sam jest biblioteką (czyli jest używany w CLASSPATH użytkowników znajdujących się poza Twoją kontrolą).
Wycofane funkcje inne niż beta zostaną usunięte po 18 miesiącach od wydania, w którym zostały po raz pierwszy wycofane. Musisz poprawić przypadki użycia przed tym terminem. Jeśli tego nie zrobisz, mogą wystąpić jakiekolwiek problemy. Nie masz też gwarancji wystąpienia błędu kompilacji.