โปรแกรมสำรวจ Google APIs

Google API Explorer เป็นเครื่องมือที่พร้อมใช้งานในหน้าเอกสารประกอบข้อมูลอ้างอิงของ REST API ส่วนใหญ่ ซึ่งช่วยให้คุณลองใช้เมธอด Google API ได้โดยไม่ต้องเขียนโค้ด API Explorer จะดำเนินการกับข้อมูลจริง ดังนั้นโปรดใช้ความระมัดระวังเมื่อลองใช้วิธีสร้าง แก้ไข หรือลบข้อมูล โปรดอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมในเอกสารประกอบโปรแกรมสำรวจ API

วิธีเริ่มสำรวจ

  1. คลิกชื่อ API ที่ต้องการสำรวจในรายการด้านล่าง ซึ่งจะเปิดเอกสารอ้างอิง API ขึ้นมา
  2. ในเอกสารประกอบ ให้คลิกวิธีการที่ต้องการลองใช้ทางด้านซ้าย
  3. ทางด้านขวา ให้ป้อนรายละเอียดคำขอในแผงที่มีป้ายกำกับว่า "ลองใช้วิธีนี้" หรือคลิกเต็มหน้าจอ เพื่อดูตัวเลือกเพิ่มเติม
  4. คลิกดำเนินการเพื่อส่งคำขอไปยัง API และดูการตอบกลับของ API

ไดเรกทอรี Google API Explorer