Kể từ ngày 13 tháng 6 năm 2023, Hành động trò chuyện không còn được dùng nữa. Để biết thêm thông tin, hãy xem phần Hành động trò chuyện ngừng hoạt động.
Luôn nắm bắt sự thay đổi về hành vi của người dùng cũng như tạo các tương tác mới từ tính năng hỗ trợ chủ động cho đến việc tương tác mà không cần dùng tay trên các thiết bị chính và thiết bị đồng hành của người dùng, bằng cách tích hợp với Trợ lý Google.

Trợ lý thông minh giúp người dùng của bạn hoàn thành nhiều việc hơn

Tận dụng công nghệ của Google trong AI và NLP, cho phép người dùng của bạn trò chuyện với Trợ lý Google – chẳng hạn như mở hoặc chuyển thẳng đến một đích cụ thể trong ứng dụng nhanh hơn và dễ dàng hơn – mà bạn không cần tạo thiết kế cuộc trò chuyện hoặc lập bản đồ số lượng lớn phản hồi.
Trợ giúp người dùng trong thời gian họ cần, từ điều khiển bằng giọng nói trong bối cảnh rảnh tay và không cần mắt hay làm nhiều việc cùng lúc để giảm thời gian hoàn thành các công việc của người dùng, ở nhà, đang di chuyển, trong ô tô và nhiều nơi khác.
Tận dụng các khung chung mà nhà phát triển đã quen thuộc khi bạn tích hợp Trợ lý Google, chẳng hạn như Android Studio, Tiện ích và lối tắt cho Hành động trong ứng dụng và Bảng điều khiển Hành động cho Nhà thông minh.
Dành cho nhà phát triển Android

Trên toàn hệ sinh thái Android, người dùng ngày nay có nhiều thiết bị hơn bao giờ hết. Mỗi thiết bị trong số này cung cấp ngữ cảnh hoặc tình huống khác nhau cho người dùng trong đó Trợ lý Google có thể bổ sung cho trải nghiệm người dùng hiện tại, cho phép người dùng tương tác với ứng dụng theo những cách mới.

Tính năng
Dành cho nhà phát triển Wear

Bật tính năng kịch bản di chuyển nhanh chóng và hiệu quả. Với Hành động trong ứng dụng trên Wear, nhà phát triển có thể mở rộng ứng dụng Wear OS bằng Trợ lý Google và nhanh chóng chuyển người dùng vào ứng dụng của bạn.

Bắt đầu xây dựng
Nghiên cứu điển hình

Adidas tích hợp với Trợ lý Google để cung cấp các bài tập thể lực điều khiển bằng giọng nói trên Wear OS.

Dành cho các nhà phát triển nhà thông minh

Xem tài liệu của Trợ lý