Thư viện

Trang này cung cấp các đường liên kết đến những cách thuận tiện để truy cập các API Blogger.

Thư viện ứng dụng API Blogger

API Blogger được xây dựng dựa trên HTTP và JSON, vì vậy, mọi ứng dụng HTTP tiêu chuẩn đều có thể gửi yêu cầu tới API này và phân tích cú pháp các phản hồi.

Tuy nhiên, thay vì tạo các yêu cầu HTTP và phân tích cú pháp phản hồi theo cách thủ công, bạn nên sử dụng thư viện ứng dụng API của Google. Thư viện ứng dụng cung cấp khả năng tích hợp ngôn ngữ tốt hơn, cải thiện khả năng bảo mật và hỗ trợ cho việc thực hiện các cuộc gọi yêu cầu người dùng cho phép.

Go

Tải thư viện ứng dụng API Blogger cho Go (alpha) mới nhất. Đọc hướng dẫn dành cho nhà phát triển của thư viện ứng dụng.

Java

Trang này chứa thông tin về cách bắt đầu sử dụng Blogger API phiên bản 3 bằng cách sử dụng Thư viện ứng dụng API của Google cho Java. Để biết thêm thông tin, hãy xem tài liệu sau đây:

Thêm thư viện ứng dụng vào dự án

Chọn môi trường tạo bản dựng của bạn (Maven hoặc Gradle) qua các thẻ sau đây:

JavaScript

Đọc hướng dẫn dành cho nhà phát triển của thư viện ứng dụng.

.NET

Trang này chứa thông tin về cách bắt đầu sử dụng Blogger API phiên bản 3 bằng cách sử dụng Thư viện ứng dụng API của Google cho .NET. Để biết thêm thông tin, hãy xem tài liệu sau:

Tải thư viện xuống

Cài đặt gói NuGet: Google.Apis.

Node.js

Tải thư viện ứng dụng API Blogger mới nhất cho Node.js. Đọc hướng dẫn dành cho nhà phát triển của thư viện ứng dụng.

Obj-C

Tải thư viện ứng dụng API Blogger mới nhất cho Objective-C. Đọc hướng dẫn dành cho nhà phát triển của thư viện ứng dụng.

1.199

Tải thư viện ứng dụng API Blogger mới nhất cho PHP (beta). Đọc hướng dẫn dành cho nhà phát triển của thư viện ứng dụng.

Python

Trang này chứa thông tin về cách bắt đầu sử dụng Blogger API phiên bản 3 bằng cách sử dụng Thư viện ứng dụng API của Google cho Python. Để biết thêm thông tin, hãy xem tài liệu sau đây:

Mẫu

Mẫu blogger có thể giúp bạn bắt đầu bằng cách sử dụng thư viện ứng dụng.

Yêu cầu hệ thống

Cài đặt thư viện ứng dụng

Bạn có thể sử dụng trình quản lý gói để cài đặt hoặc tải thư viện ứng dụng Python xuống rồi cài đặt theo cách thủ công:

Cài đặt qua trình quản lý

Sử dụng pip hoặc setuptools để quản lý việc cài đặt của bạn. Trước tiên, bạn có thể cần phải chạy sudo.

 • pip (ưu tiên):
  pip install --upgrade google-api-python-client
 • Thiết lập công cụ:
  easy_install --upgrade google-api-python-client

Cài đặt theo cách thủ công

 1. Tải thư viện ứng dụng mới nhất cho Python.
 2. Giải nén mã.
 3. Cài đặt:
  python setup.py install

App Engine

Do các thư viện ứng dụng Python không cài đặt được trong môi trường chạy App Engine Python, nên bạn phải sao chép các thư viện đó vào ứng dụng của mình y như thư viện của bên thứ ba.

Ruby

Trang này chứa thông tin về cách bắt đầu sử dụng Blogger API phiên bản 3 bằng cách sử dụng Thư viện ứng dụng API của Google cho Ruby. Để biết thêm thông tin, hãy xem tài liệu sau đây:

Cài đặt gem google-api-client

Tuỳ thuộc vào hệ thống, bạn có thể cần phải thêm sudo vào trước các lệnh này.

Nếu bạn chưa từng cài đặt Thư viện ứng dụng API của Google cho Ruby, hãy cài đặt bằng cách sử dụng RubyGems:

gem install google-api-client

Nếu bạn đã cài đặt gem, hãy cập nhật lên phiên bản mới nhất:

gem update -y google-api-client

Bắt đầu sử dụng Thư viện ứng dụng API của Google cho Ruby

Để tìm hiểu cách đưa ra yêu cầu đầu tiên, hãy xem phần Hướng dẫn bắt đầu sử dụng.

Các cách khác để truy cập API Blogger

Bảng sau đây liệt kê các cách khác để truy cập API Blogger:

Phương thức truy cập Mô tả
APIs Explorer Một công cụ tương tác cho phép bạn thử các API của Google ngay trên trình duyệt.