Blogger API'sı: API'yi kullanma

Blogger API, REST API'lerini kullanarak Blogger içeriğini uygulamanızla entegre etmenizi sağlar. Başlamadan önce yetkilendirmeyi ayarlamanız gerekir.

Giriş

Bu belge, Blogger API ile etkileşimde bulunabilecek uygulamalar yazmak isteyen geliştiriciler için hazırlanmıştır. Blogger, kullanıcıların düşüncelerini devamlı olarak yayınlamasına olanak tanıyan web siteleri oluşturmak için kullanılan bir araçtır.

Blogger kavramlarına aşina değilseniz kod yazmaya başlamadan önce Başlarken makalesini okumanız gerekir.

İstekleri yetkilendirme ve başvurunuzu tanımlama

Uygulamanızın Blogger API'lerine gönderdiği her isteğin uygulamanızı Google'a tanımlaması gerekir. Uygulamanızı tanımlamanın iki yolu vardır: OAuth 2.0 jetonu (isteği yetkilendiren) kullanma ve/veya uygulamanın API anahtarını kullanma. Bu seçeneklerden hangisinin kullanılacağını belirlemek için:

 • İstek için yetkilendirme gerekiyorsa (bireysel özel veriler için istek gibi) uygulama, istekle birlikte bir OAuth 2.0 jetonu sağlamalıdır. Uygulama, API anahtarını da sağlayabilir ancak bunu yapmak zorunda değildir.
 • İstek yetkilendirme gerektirmiyorsa (herkese açık veri isteği gibi) uygulama API anahtarını, OAuth 2.0 jetonunu veya her ikisini birden sağlamalıdır. Size en uygun seçenek hangisi olursa olsun uygulama kullanılmalıdır.

Yetkilendirme protokolleri hakkında

Uygulamanız, istekleri yetkilendirmek için OAuth 2.0 kullanmalıdır. Başka hiçbir yetkilendirme protokolü desteklenmez. Uygulamanız Google ile Oturum Açma işlevini kullanırsa yetkilendirme işleminin bazı kısımları sizin için gerçekleştirilir.

OAuth 2.0 kullanarak istekleri yetkilendirme

Herkese açık olmayan kullanıcı verileri için Blogger API'lerine yapılan istekler, kimliği doğrulanmış bir kullanıcı tarafından yetkilendirilmelidir.

Bu işlem bir OAuth istemci kimliği ile gerçekleştirilir.

OAuth istemci kimliği alma

veya Kimlik Bilgileri sayfasında bir tane oluşturun.

OAuth 2.0 ile yetkilendirme işleminin ("akış") ayrıntıları, yazdığınız uygulamanın türüne bağlı olarak değişiklik gösterir. Aşağıdaki genel işlem tüm uygulama türleri için geçerlidir:

 1. Uygulamanız kullanıcı verilerine erişmesi gerektiğinde Google'dan belirli bir erişim kapsamı ister.
 2. Google, kullanıcıya uygulamanızı kullanıcının verilerinden bazılarını istemeye yetkilendirmesi için bir onay ekranı gösterir.
 3. Kullanıcı onaylarsa Google, uygulamanıza kısa süreli bir erişim jetonu verir.
 4. Uygulamanız, erişim jetonunu isteğe ekleyerek kullanıcı verileri için istekte bulunur.
 5. Google, isteğinizin ve jetonun geçerli olduğuna kanaat getirirse istenen verileri döndürür.

Bazı akışlarda başka adımlar da yer alır. Örneğin, yeni erişim jetonları almak için yenileme jetonları kullanmak. Farklı uygulama türlerine yönelik akışlar hakkında ayrıntılı bilgi için Google'ın OAuth 2.0 dokümanlarına bakın.

Blogger API'leri için OAuth 2.0 kapsam bilgileri şöyledir:

https://www.googleapis.com/auth/blogger

Uygulamanızın OAuth 2.0 kullanarak erişim isteğinde bulunabilmesi için hem kapsam bilgilerine hem de uygulamanızı kaydederken Google tarafından sağlanan bilgilere (ör. istemci kimliği ve istemci gizli anahtarı) ihtiyacı vardır.

İpucu: Google API'leri istemci kitaplıkları, yetkilendirme işleminin bazı adımlarını sizin yerinize gerçekleştirebilir. Bu kitaplıklar çeşitli programlama dilleri için kullanıma sunulmuştur. Ayrıntılar için kitaplıkların ve örneklerin bulunduğu sayfayı inceleyin.

API anahtarı edinme ve kullanma

Herkese açık veriler için Blogger API'lerine yapılan isteklere API anahtarı veya erişim jetonu olabilecek bir tanımlayıcı eşlik etmelidir.

Anahtar al

veya Kimlik Bilgileri sayfasında bir tane oluşturun.

Bir API anahtarınız olduktan sonra, uygulamanız key=yourAPIKey sorgu parametresini tüm istek URL'lerine ekleyebilir.

API anahtarı, URL'lere yerleştirmek için güvenlidir; herhangi bir kodlama yapmanız gerekmez.

Bloglarla çalışma

Blog alma

Blogun URI'sine bir HTTP GET isteği göndererek belirli bir blog hakkında bilgi alabilirsiniz. Blogun URI'si aşağıdaki biçimdedir:

https://www.googleapis.com/blogger/v3/blogs/blogId

İstek

GET https://www.googleapis.com/blogger/v3/blogs/2399953?key=YOUR-API-KEY

Herkese açık bir blog almak için kullanıcının kimliğinin doğrulanması gerekmez. Uygulamanın herkese açık blog istekleri için Authorization HTTP üst bilgisi içermesi gerekmez. Ancak API anahtarını sağlamanız gerekir.

Blogger'da kimlik doğrulama gerektiren özel bloglar da bulunur.

Yanıt

İstek başarılı olursa, sunucu bir HTTP 200 OK durum kodu ve blog verileriyle yanıt verir:

{
 "kind": "blogger#blog",
 "id": "2399953",
 "name": "Blogger Buzz",
 "description": "The Official Buzz from Blogger at Google",
 "published": "2007-04-23T22:17:29.261Z",
 "updated": "2011-08-02T06:01:15.941Z",
 "url": "http://buzz.blogger.com/",
 "selfLink": "https://www.googleapis.com/blogger/v3/blogs/2399953",
 "posts": {
  "totalItems": 494,
  "selfLink": "https://www.googleapis.com/blogger/v3/blogs/2399953/posts"
 },
 "pages": {
  "totalItems": 2,
  "selfLink": "https://www.googleapis.com/blogger/v3/blogs/2399953/pages"
 },
 "locale": {
  "language": "en",
  "country": "",
  "variant": ""
 }
}

Blogu URL'siyle alma

Bir URL'yi kullanarak aşağıdaki URI'ye url parametresiyle bir HTTP GET isteği göndererek blog alabilirsiniz:

https://www.googleapis.com/blogger/v3/blogs/byurl?url=blog-url

İstek

https://www.googleapis.com/blogger/v3/blogs/byurl?url=http://code.blogger.com/

Yanıt

İstek başarılı olursa, sunucu bir HTTP 200 OK durum kodu ve tanımlanan blog'un tam temsilini göstererek yanıt verir:

{
 "kind": "blogger#blog",
 "id": "3213900",
 "name": "Blogger Developers Network",
 "description": "The official Blogger Developers Network weblog.",
 "published": "2007-02-09T10:13:10-08:00",
 "updated": "2012-04-15T19:38:01-07:00",
 "url": "http://code.blogger.com/",
 "selfLink": "https://www.googleapis.com/blogger/v3/blogs/3213900",
 "posts": {
 "totalItems": 55,
 "selfLink": "https://www.googleapis.com/blogger/v3/blogs/3213900/posts"
 },
 "pages": {
 "totalItems": 1,
 "selfLink": "https://www.googleapis.com/blogger/v3/blogs/3213900/pages"
 },
 "locale": {
 "language": "en",
 "country": "US",
 "variant": ""
 }
}

Bir kullanıcının bloglarını alma

Blog toplama URI'sine bir HTTP GET isteği göndererek kullanıcının bloglarının listesini alabilirsiniz:

https://www.googleapis.com/blogger/v3/users/userId/blogs

İstek

GET https://www.googleapis.com/blogger/v3/users/self/blogs
Authorization: /* OAuth 2.0 token here */

Not: Kendi bloglarını listelemek için kullanıcının kimliği doğrulanmalıdır. Bu nedenle, GET isteğiyle Authorization HTTP üst bilgisini sağlamanız gerekir.

Yanıt

İstek başarılı olursa, sunucu bir HTTP 200 OK durum kodu ve kullanıcının blog listesinin tam bir temsiliyle yanıt verir:

{
 "kind": "blogger#blogList",
 "items": [
  {
   "kind": "blogger#blog",
   "id": "4967929378133675647",
   "name": "Brett's Test Blawg",
   "description": "",
   "published": "2010-10-06T23:33:31.662Z",
   "updated": "2011-08-08T06:50:02.005Z",
   "url": "http://brettmorgan-test-blawg.blogspot.com/",
   "selfLink": "https://www.googleapis.com/blogger/v3/blogs/4967929378133675647",
   "posts": {
    "totalItems": 13,
    "selfLink": "https://www.googleapis.com/blogger/v3/blogs/4967929378133675647/posts"
   },
   "pages": {
    "totalItems": 1,
    "selfLink": "https://www.googleapis.com/blogger/v3/blogs/4967929378133675647/pages"
   },
   "locale": {
    "language": "en",
    "country": "",
    "variant": ""
   }
  }
 ]
}

Yayınlarla çalışma

Blogdan yayın alma

Yayın koleksiyonu URI'sine bir GET isteği göndererek belirli bir blogdaki yayınların listesini alabilirsiniz. Bir yayın koleksiyonunun URI'si aşağıdaki biçimdedir:

https://www.googleapis.com/blogger/v3/blogs/blogId/posts

İstek

Aşağıda bununla ilgili bir örnek verilmiştir:

GET https://www.googleapis.com/blogger/v3/blogs/2399953/posts?key=YOUR-API-KEY

Herkese açık bir blog almak için kullanıcının kimliğinin doğrulanması gerekmez. Uygulamanın herkese açık blog istekleri için Authorization HTTP üst bilgisi içermesi gerekmez. Ancak API anahtarını sağlamanız gerekir.

Blogger'da kimlik doğrulama gerektiren özel bloglar da bulunur.

Yanıt

İstek başarılı olursa sunucu bir HTTP 200 OK durum kodu ve yayınların listesiyle yanıt verir:

{
 "kind": "blogger#postList",
 "nextPageToken": "CgkIChiAkceVjiYQ0b2SAQ",
 "items": [
  {
   "kind": "blogger#post",
   "id": "7706273476706534553",
   "blog": {
    "id": "2399953"
   },
   "published": "2011-08-01T19:58:00.000Z",
   "updated": "2011-08-01T19:58:51.947Z",
   "url": "http://buzz.blogger.com/2011/08/latest-updates-august-1st.html",
   "selfLink": "https://www.googleapis.com/blogger/v3/blogs/2399953/posts/7706273476706534553",
   "title": "Latest updates, August 1st",
   "content": "elided for readability",
   "author": {
    "id": "401465483996",
    "displayName": "Brett Wiltshire",
    "url": "http://www.blogger.com/profile/01430672582309320414",
    "image": {
     "url": "http://4.bp.blogspot.com/_YA50adQ-7vQ/S1gfR_6ufpI/AAAAAAAAAAk/1ErJGgRWZDg/S45/brett.png"
     }
   },
   "replies": {
    "totalItems": "0",
    "selfLink": "https://www.googleapis.com/blogger/v3/blogs/2399953/posts/7706273476706534553/comments"
   }
  },
  {
   "kind": "blogger#post",
   "id": "6069922188027612413",
   elided for readability
  }
 ]
}

Belirli bir yayını alma

Gönderinin kaynak URI'sine GET isteği göndererek bir blogdan belirli bir yayını alabilirsiniz. Bir yayın kaynağının URI'si aşağıdaki biçimdedir:

https://www.googleapis.com/blogger/v3/blogs/blogId/posts/postId

İstek

GET https://www.googleapis.com/blogger/v3/blogs/2399953/posts/7706273476706534553?key=YOUR-API-KEY

Herkese açık bir blog almak için kullanıcının kimliğinin doğrulanması gerekmez. Uygulamanın herkese açık blog istekleri için Authorization HTTP üst bilgisi içermesi gerekmez. Ancak API anahtarını sağlamanız gerekir.

Blogger'da kimlik doğrulama gerektiren özel bloglar da bulunur.

Yanıt

İstek başarılı olursa, sunucu bir HTTP 200 OK durum kodu ve yayının içeriğiyle yanıt verir:

{
 "kind": "blogger#post",
 "id": "7706273476706534553",
 "blog": {
  "id": "2399953"
 },
 "published": "2011-08-01T19:58:00.000Z",
 "updated": "2011-08-01T19:58:51.947Z",
 "url": "http://buzz.blogger.com/2011/08/latest-updates-august-1st.html",
 "selfLink": "https://www.googleapis.com/blogger/v3/blogs/2399953/posts/7706273476706534553",
 "title": "Latest updates, August 1st",
 "content": "elided for readability",
 "author": {
  "id": "401465483996",
  "displayName": "Brett Wiltshire",
  "url": "http://www.blogger.com/profile/01430672582309320414",
  "image": {
   "url": "http://4.bp.blogspot.com/_YA50adQ-7vQ/S1gfR_6ufpI/AAAAAAAAAAk/1ErJGgRWZDg/S45/brett.png"
  }
 },
 "replies": {
  "totalItems": "0",
  "selfLink": "https://www.googleapis.com/blogger/v3/blogs/2399953/posts/7706273476706534553/comments"
 }
}

Yayın arama

q arama sorgusu parametresiyle yayın arama URI'sine bir GET isteği göndererek blogdan yapılan yayınları arayabilirsiniz:

https://www.googleapis.com/blogger/v3/blogs/blogId/posts/search?q=query terms

İstek

GET https://www.googleapis.com/blogger/v3/blogs/3213900/posts/search?q=documentation&key=YOUR-API-KEY

Herkese açık bir blog almak için kullanıcının kimliğinin doğrulanması gerekmez. Uygulamanın herkese açık blog istekleri için Authorization HTTP üst bilgisi içermesi gerekmez. Ancak API anahtarını sağlamanız gerekir.

Blogger'da kimlik doğrulama gerektiren özel bloglar da bulunur.

Yanıt

İstek başarılı olursa, sunucu bir HTTP 200 OK durum kodu ve yayının içeriğiyle yanıt verir:

{
 "kind": "blogger#postList",
 "nextPageToken": "CgkIChiAj86CpB8QzJTEAQ",
 "items": [
 {
  "kind": "blogger#post",
  "id": "1387873546480002228",
  "blog": {
   "id": "3213900"
  },
  "published": "2012-03-23T01:58:00-07:00",
  "updated": "2012-03-23T01:58:12-07:00",
  "url": "http://code.blogger.com/2012/03/blogger-documentation-has-moved-to.html",
  "selfLink": "https://www.googleapis.com/blogger/v3/blogs/3213900/posts/1387873546480002228",
  "title": "Blogger Documentation has moved to developers.google.com",
  "content": "content elided for readability",
  "author": {
   "id": "16258312240222542576",
   "displayName": "Brett Morgan",
   "url": "http://www.blogger.com/profile/16258312240222542576",
   "image": {
    "url": "https://resources.blogblog.com/img/b16-rounded.gif"
   }
  },
  "replies": {
   "totalItems": "0",
   "selfLink": "https://www.googleapis.com/blogger/v3/blogs/3213900/posts/1387873546480002228/comments"
  }
 },
 ...
 ]
}

Yayın ekleme

Yayın JSON gövdesine sahip yayın koleksiyonu URI'sine POST isteği göndererek blog için yayın ekleyebilirsiniz:

https://www.googleapis.com/blogger/v3/blogs/blogId/posts/

İstek

POST https://www.googleapis.com/blogger/v3/blogs/8070105920543249955/posts/
Authorization: /* OAuth 2.0 token here */
Content-Type: application/json

{
 "kind": "blogger#post",
 "blog": {
  "id": "8070105920543249955"
 },
 "title": "A new post",
 "content": "With <b>exciting</b> content..."
}

Yayın oluşturmak için kimliğinizin doğrulanması gerekir.

Yanıt

İstek başarılı olursa, sunucu bir HTTP 200 OK durum kodu ve yayının içeriğiyle yanıt verir:

{
 "kind": "blogger#post",
 "id": "6819100329896798058",
 "blog": {
 "id": "8070105920543249955"
 },
 "published": "2012-05-20T20:08:00-07:00",
 "updated": "2012-05-20T20:08:35-07:00",
 "url": "http://brettmorgan-test2.blogspot.com/2012/05/new-post.html",
 "selfLink": "https://www.googleapis.com/blogger/v3/blogs/8070105920543249955/posts/6819100329896798058",
 "title": "A new post",
 "content": "With <b>exciting</b> content...",
 "author": {
 "id": "16258312240222542576",
 "displayName": "Brett Morgan",
 "url": "http://www.blogger.com/profile/16258312240222542576",
 "image": {
  "url": "https://resources.blogblog.com/img/b16-rounded.gif"
 }
 },
 "replies": {
 "totalItems": "0",
 "selfLink": "https://www.googleapis.com/blogger/v3/blogs/8070105920543249955/posts/6819100329896798058/comments"
 }
}

Yayın silme

Yayın kaynağı URI'sine DELETE isteği göndererek bir blogdaki yayını silebilirsiniz:

https://www.googleapis.com/blogger/v3/blogs/blogId/posts/postId

İstek

Aşağıda bununla ilgili bir örnek verilmiştir:

DELETE https://www.googleapis.com/blogger/v3/blogs/8070105920543249955/posts/6819100329896798058
Authorization: /* OAuth 2.0 token here */

Bir yayını silmek için kimliğinizin doğrulanması gerekir.

Yanıt

İstek başarılı olursa, sunucu bir HTTP 200 OK durum kodu ile yanıt verir.

Bir yayını yoluna göre alma

Blogların yayınıyla ilgili URI'ye path parametresiyle bir GET isteği göndererek yayını blogdan alabilirsiniz. Yol isteği bazında yayınların URI'si aşağıdaki biçimdedir:

https://www.googleapis.com/blogger/v3/blogs/blogId/posts/bypath?path=post-path

İstek

https://www.googleapis.com/blogger/v3/blogs/2399953/posts/bypath?path=/2011/08/latest-updates-august-1st.html&key=YOUR-API-KEY

Herkese açık bir blog almak için kullanıcının kimliğinin doğrulanması gerekmez. Uygulamanın herkese açık blog istekleri için Authorization HTTP üst bilgisi içermesi gerekmez. Ancak API anahtarını sağlamanız gerekir.

Blogger'da kimlik doğrulama gerektiren özel bloglar da bulunur.

Yanıt

İstek başarılı olursa, sunucu bir HTTP 200 OK durum kodu ve yayının içeriğiyle yanıt verir:

{
 "kind": "blogger#post",
 "id": "7706273476706534553",
 "blog": {
  "id": "2399953"
 },
 "published": "2011-08-01T19:58:00.000Z",
 "updated": "2011-08-01T19:58:51.947Z",
 "url": "http://buzz.blogger.com/2011/08/latest-updates-august-1st.html",
 "selfLink": "https://www.googleapis.com/blogger/v3/blogs/2399953/posts/7706273476706534553",
 "title": "Latest updates, August 1st",
 "content": "elided for readability",
 "author": {
  "id": "401465483996",
  "displayName": "Brett Wiltshire",
  "url": "http://www.blogger.com/profile/01430672582309320414",
  "image": {
   "url": "http://4.bp.blogspot.com/_YA50adQ-7vQ/S1gfR_6ufpI/AAAAAAAAAAk/1ErJGgRWZDg/S45/brett.png"
  }
 },
 "replies": {
  "totalItems": "0",
  "selfLink": "https://www.googleapis.com/blogger/v3/blogs/2399953/posts/7706273476706534553/comments"
 }
}

Yayın güncelleme

Bir yayın yayınının URI'sına yayın JSON gövdesi ekleyerek PUT isteği göndererek blog yayını yayınlayabilirsiniz:

https://www.googleapis.com/blogger/v3/blogs/blogId/posts/postId

İstek

PUT https://www.googleapis.com/blogger/v3/blogs/8070105920543249955/posts/3445355871727114160
Authorization: /* OAuth 2.0 token here */
Content-Type: application/json

{
 "kind": "blogger#post",
 "id": "3445355871727114160",
 "blog": {
 "id": "8070105920543249955"
 },
 "url": "http://brettmorgan-test2.blogspot.com/2012/05/new-post_20.html",
 "selfLink": "https://www.googleapis.com/blogger/v3/blogs/8070105920543249955/posts/3445355871727114160",
 "title": "An updated post",
 "content": "With really <b>exciting</b> content..."
}

Bir yayını güncellemek için kimliğinizin doğrulanması gerekiyor.

Yanıt

İstek başarılı olursa, sunucu bir HTTP 200 OK durum kodu ve yayının içeriğiyle yanıt verir:

{
 "kind": "blogger#post",
 "id": "6819100329896798058",
 "blog": {
 "id": "8070105920543249955"
 },
 "published": "2012-05-20T20:08:00-07:00",
 "updated": "2012-05-20T20:08:35-07:00",
 "url": "http://brettmorgan-test2.blogspot.com/2012/05/new-post.html",
 "selfLink": "https://www.googleapis.com/blogger/v3/blogs/8070105920543249955/posts/6819100329896798058",
 "title": "An updated post",
 "content": "With really <b>exciting</b> content...",
 "author": {
 "id": "16258312240222542576",
 "displayName": "Brett Morgan",
 "url": "http://www.blogger.com/profile/16258312240222542576",
 "image": {
  "url": "https://resources.blogblog.com/img/b16-rounded.gif"
 }
 },
 "replies": {
 "totalItems": "0",
 "selfLink": "https://www.googleapis.com/blogger/v3/blogs/8070105920543249955/posts/6819100329896798058/comments"
 }
}

Bir yayını yama semantiği ile güncelleme

Yayın JSON URI'sine bir post JSON gövdesi ile bir PATCH isteği göndererek yama semantiği içeren bir yayını güncelleyebilirsiniz.

https://www.googleapis.com/blogger/v3/blogs/blogId/posts/postId

İstek

Aşağıda bununla ilgili bir örnek verilmiştir:

PATCH https://www.googleapis.com/blogger/v3/blogs/8070105920543249955/posts/3445355871727114160
Authorization: /* OAuth 2.0 token here */
Content-Type: application/json

{
 "content": "With absolutely <b>fabulous</b> content..."
}

Bir yayını güncellemek için kimliğinizin doğrulanması gerekiyor.

Yanıt

İstek başarılı olursa, sunucu bir HTTP 200 OK durum kodu ve yayının içeriğiyle yanıt verir:

{
 "kind": "blogger#post",
 "id": "6819100329896798058",
 "blog": {
 "id": "8070105920543249955"
 },
 "published": "2012-05-20T20:08:00-07:00",
 "updated": "2012-05-20T20:08:35-07:00",
 "url": "http://brettmorgan-test2.blogspot.com/2012/05/new-post.html",
 "selfLink": "https://www.googleapis.com/blogger/v3/blogs/8070105920543249955/posts/6819100329896798058",
 "title": "An updated post",
 "content": "With absolutely <b>fabulous</b> content...",
 "author": {
 "id": "16258312240222542576",
 "displayName": "Brett Morgan",
 "url": "http://www.blogger.com/profile/16258312240222542576",
 "image": {
  "url": "https://resources.blogblog.com/img/b16-rounded.gif"
 }
 },
 "replies": {
 "totalItems": "0",
 "selfLink": "https://www.googleapis.com/blogger/v3/blogs/8070105920543249955/posts/6819100329896798058/comments"
 }
}

Yorumlar üzerinde çalışma

Bir yayın için yorumları alma

Yorum toplama URI'sine bir GET isteği göndererek yayınla ilgili yorumların listesini alabilirsiniz. Bir yorum koleksiyonunun URI'si aşağıdaki biçimdedir:

https://www.googleapis.com/blogger/v3/blogs/blogId/posts/postId/comments

İstek

GET https://www.googleapis.com/blogger/v3/blogs/2399953/posts/6069922188027612413/comments?key=YOUR-API-KEY

&"Genel blog'u almak için kullanıcının kimliğinin doğrulanması gerekmez. Uygulamanın herkese açık blog istekleri için Authorization HTTP üst bilgisi içermesi gerekmez. Ancak API anahtarını sağlamanız gerekir.

Blogger'da kimlik doğrulama gerektiren özel bloglar da bulunur.

Yanıt

İstek başarılı olursa, sunucu bir HTTP 200 OK durum kodu ve yorumlar listesiyle yanıt verir:

{
 "kind": "blogger#commentList",
 "nextPageToken": "CgkIFBDwjvDXlyYQ0b2SARj9mZe9n8KsnlQ",
 "prevPageToken": "CgkIFBisvMGRlyYQ0b2SARj9mZe9n8KsnlQ",
 "items": [
  {
    "kind": "blogger#comment",
    "id": "9200761938824362519",
    "post": {
     "id": "6069922188027612413"
    },
    "blog": {
     "id": "2399953"
    },
    "published": "2011-07-28T19:19:57.740Z",
    "updated": "2011-07-28T21:29:42.015Z",
    "selfLink": "https://www.googleapis.com/blogger/v3/blogs/2399953/posts/6069922188027612413/comments/9200761938824362519",
    "content": "elided",
    "author": {
     "id": "530579030283",
     "displayName": "elided",
     "url": "elided",
     "image": {
      "url": "elided"
     }
    }
  },
  {
   "kind": "blogger#comment",
   "id": "400101178920857170",
   elided for readability
  }
 ]
}

Belirli bir yorumu alma

Yorum kaynağı URI'sine GET isteği göndererek bir yayındaki belirli bir yorumu alabilirsiniz. Bir yorum kaynağının URI'si aşağıdaki biçimdedir:

https://www.googleapis.com/blogger/v3/blogs/blogId/posts/postId/comments/commentId

İstek

GET https://www.googleapis.com/blogger/v3/blogs/2399953/posts/6069922188027612413/comments/9200761938824362519?key=YOUR-API-KEY

&"Genel blog'u almak için kullanıcının kimliğinin doğrulanması gerekmez. Uygulamanın herkese açık blog istekleri için Authorization HTTP üst bilgisi içermesi gerekmez. Ancak API anahtarını sağlamanız gerekir.

Blogger'da kimlik doğrulama gerektiren özel bloglar da bulunur.

Yanıt

İstek başarılı olursa, sunucu bir HTTP 200 OK durum kodu ve yorum verileri ile yanıt verir:

{
 "kind": "blogger#comment",
 "id": "9200761938824362519",
 "post": {
  "id": "6069922188027612413"
 },
 "blog": {
  "id": "2399953"
 },
 "published": "2011-07-28T19:19:57.740Z",
 "updated": "2011-07-28T21:29:42.015Z",
 "selfLink": "https://www.googleapis.com/blogger/v3/blogs/2399953/posts/6069922188027612413/comments/9200761938824362519",
 "content": "elided",
 "author": {
  "id": "530579030283",
  "displayName": "elided",
  "url": "elided",
  "image": {
   "url": "elided"
  }
 }
}

Sayfalarla çalışma

Blog için sayfa alma

Sayfa koleksiyonu URI'sine bir GET isteği göndererek bloga ait sayfaların listesini alabilirsiniz. Sayfa koleksiyonu için URI şu biçimdedir:

https://www.googleapis.com/blogger/v3/blogs/blogId/pages

İstek

GET https://www.googleapis.com/blogger/v3/blogs/4967929378133675647/pages?key=YOUR-API-KEY

&"Genel blog'u almak için kullanıcının kimliğinin doğrulanması gerekmez. Uygulamanın herkese açık blog istekleri için Authorization HTTP üst bilgisi içermesi gerekmez. Ancak API anahtarını sağlamanız gerekir.

Blogger'da kimlik doğrulama gerektiren özel bloglar da bulunur.

Yanıt

İstek başarılı olursa, sunucu bir HTTP 200 OK durum kodu ve sayfa listesiyle yanıt verir:

{
 "kind": "blogger#pageList",
 "items": [
  {
   "kind": "blogger#page",
   "id": "273541696466681878",
   "blog": {
    "id": "4967929378133675647"
   },
   "published": "2011-07-14T16:16:00.000Z",
   "updated": "2011-07-14T16:16:23.602Z",
   "url": "http://brettmorgan-test-blawg.blogspot.com/p/static-content.html",
   "selfLink": "https://www.googleapis.com/blogger/v3/blogs/4967929378133675647/pages/273541696466681878",
   "title": "Static Content",
   "content": "elided for readability",
   "author": {
    "id": "901569848744",
    "displayName": "brett",
    "url": "http://www.blogger.com/profile/16258312240222542576",
    "image": {
     "url": "https://resources.blogblog.com/img/b16-rounded.gif"
    }
   }
  }
 ]
}

Belirli bir sayfayı alma

Sayfa kaynak URI'sine GET isteği göndererek bir blogdan belirli bir sayfayı alabilirsiniz. Bir sayfanın URI'si aşağıdaki biçimdedir:

https://www.googleapis.com/blogger/v3/blogs/blogId/pages/pageId

İstek

GET https://www.googleapis.com/blogger/v3/blogs/4967929378133675647/pages/273541696466681878?key=YOUR-API-KEY

&"Genel blog'u almak için kullanıcının kimliğinin doğrulanması gerekmez. Uygulamanın herkese açık blog istekleri için Authorization HTTP üst bilgisi içermesi gerekmez. Ancak API anahtarını sağlamanız gerekir.

Blogger'da kimlik doğrulama gerektiren özel bloglar da bulunur.

Yanıt

İstek başarılı olursa, sunucu bir HTTP 200 OK durum kodu ve sayfa verileriyle yanıt verir:

{
 "kind": "blogger#page",
 "id": "273541696466681878",
 "blog": {
  "id": "4967929378133675647"
 },
 "published": "2011-07-14T16:16:00.000Z",
 "updated": "2011-07-14T16:16:23.602Z",
 "url": "http://brettmorgan-test-blawg.blogspot.com/p/static-content.html",
 "selfLink": "https://www.googleapis.com/blogger/v3/blogs/4967929378133675647/pages/273541696466681878",
 "title": "Static Content",
 "content": "elided for readability",
 "author": {
  "id": "901569848744",
  "displayName": "brett",
  "url": "http://www.blogger.com/profile/16258312240222542576",
  "image": {
   "url": "https://resources.blogblog.com/img/b16-rounded.gif"
  }
 }
}

Kullanıcılarla çalışma

Bir kullanıcı alınıyor

Kullanıcının kaynak URI'sine bir HTTP GET isteği göndererek kullanıcının bilgilerini alabilirsiniz:

https://www.googleapis.com/blogger/v3/users/userId

İstek

GET https://www.googleapis.com/blogger/v3/users/self
Authorization: /* OAuth 2.0 token here */

Not: Kullanıcının kendi bilgilerini listelemesi için kimlik doğrulaması yapılmalıdır. Bu nedenle, GET isteğiyle Authorization HTTP üst bilgisini sağlamanız gerekir.

Yanıt

İstek başarılı olursa, sunucu bir HTTP 200 OK durum kodu ve kullanıcının blog listesinin listesine bir bağlantıyla yanıt verir:

{
 "kind": "blogger#user",
 "id": "901569848744",
 "selfLink": "https://www.googleapis.com/blogger/v3/users/901569848744",
 "blogs": {
  "selfLink": "https://www.googleapis.com/blogger/v3/users/901569848744/blogs"
 }
}

Standart sorgu parametreleri

Aşağıdaki sorgu parametreleri, Blogger API'lerindeki tüm yöntemler ve kaynaklarla kullanılabilir.

Tüm Blogger API'leri işlemleri için geçerli olan sorgu parametreleri Sistem Parametreleri bölümünde açıklanmıştır.