Bileşenler

Bu bölümde, birden fazla şablonda kullanılan aşağıdaki bileşenler açıklanmaktadır: