Yer Listesi (harita) şablonu

Yer Listesi şablonu, uygulama kitaplığı tarafından sağlanan haritanın üzerine yerleştirilmiş, yerlerin sıralı bir listesini (veya alt listeler için kapsayıcıları) sunar.

Şunları kapsar:

Yer Listesi (harita) şablonunun dizeleri

İşaretçiler

İşaretçiler, liste öğelerini haritadaki konumlara bağlamak veya bir yer belirleme konumu belirlemek için kullanılır. İşaretçiler, haritadaki herhangi bir alanda olduğu gibi, dokunulabilir olarak tanımlanabilir. Böylece kullanıcılar bir işaretçiye dokunarak ilgili işaretçiyle ilgili bilgileri görüntüleme gibi bir işlemi tetikleyebilir.

Örnek işaretçiler
İşaretçilerinizi uygulamanızın markasıyla eşleşecek şekilde özelleştirin

İşaretçi türleri

  1. Harita işaretleyici: Haritada şu karakterlerden biriyle etiketlenmiş halde: metin (en fazla 3 harf), bir simge veya resim
  2. Liste işaretçisi (gösterilmemiştir): Listede, eşleşen meta verilere ve resim veya simge öğesine sahip harita işaretleyiciye karşılık gelen işaretçi
  3. Sabit işaretleyici (isteğe bağlı): Haritada, arama alanının merkezini göstermek için kullanılır

Uygulamalar, işaretçilerin arka plan rengini herhangi bir renkle özelleştirebilir. Harita işaretleyici için kullanılan renk, liste işaretleyiciye uygulanır.

Yer Listesi (harita) şablonu örnekleri

Yer Listesi (harita) şablonu, işaretçiler, yer işaretçisi
Yer Listesi (harita) şablonu, alt listeler

İlgili harita işaretçileri ve sabit işaretçiyi içeren konum listesi (Android Auto örneği)

Alt listelere işaret eden düzeltme işaretleri içeren liste (AAOS örneği)

Yer Listesi (harita) şablonu kullanıcı deneyimi gereksinimleri

Uygulama geliştiriciler:

ZORUNLUDUR Her liste öğesi için süreyi veya mesafeyi göster (kapsayıcı öğeleri hariç).
ZORUNLUDUR Her liste satırıyla bir işlem ilişkilendirin (yalnızca bilgi içeren satırlara izin verilmez).
ZORUNLUDUR Yalnızca uygulama türüne uygun yerleri görüntüleyin (park uygulamaları için park yerleri, şarj uygulamaları için şarj istasyonları).
GEREKLİ Listeye en az bir konum veya göz atılabilir liste öğesi (kapsayıcı) ekleyin.
GEREKLİ Listedeki her bir konuma karşılık gelen bir işaretçiyi haritada gösterin.
GEREKLİ Yerleri, en yakın veya en alakalı olanlarla sınırlandırın.
GEREKLİ Listenin içerik yenilemesini destekleyerek kullanıcıların orijinal listenin kapsama alanı dışına çıktıktan sonra listeyi güncelleyebilmesini sağlayın.