הרשאות ותהליכי עבודה לדוגמה של כניסה לחשבון

הקבוצה הזו של תהליכי הדגימה מספקת רעיונות שיכולים לעזור לכם לתכנן הרשאות ומשימות כניסה: