סקירה כללית בנושא iframes

קיימים חמישה מסגרות iframe שבהן תוכן התוסף שלכם גלוי למשתמשים.

מורים יכולים לגשת לתצוגות המפורטות הבאות:

תלמידים יכולים לגשת לתצוגה הבאה:

בדף פרטים על הטמעת iframes תוכלו לקבל מידע טכני בנוגע למסגרות ה-iframe האלה.