ביקורת על Google Workspace Marketplace

הצוות של Google Workspace Marketplace בודק את התוספים ל-Classroom בהשוואה לדרישות שפורסמו.

הכנה

צריך לתת לחשבונות הצוות של Google גישה לאפליקציה שלכם כדי לבדוק את התהליכים שעוברים המשתמשים ולהשלים אותם.

 • teacher@marketplacetest.info
 • teacher2@marketplacetest.info
 • student@marketplacetest.info
 • student2@marketplacetest.info

בדיקה

צוות הבדיקה של Google Workspace Marketplace פועל בהתאם לתוכנית שלנו לבדיקת תוספים, כדי לוודא שהתוסף עומד בדרישות לשימוש בתוספים ל-Classroom ושהוא מיישם את התכונות הנדרשות.

צוות הבדיקה בודק את היכולות הבאות:

 • למנהלי דומיין...
  • אפשרות להתקין את התוסף דרך דומיין מ-Google Workspace Marketplace.
 • כמורים...
  • לחשבונות המורים שצוינו למעלה יש גישה לתוסף.
  • היכולת ליצור ולהקצות עבודה באמצעות קובץ מצורף של תוסף.
  • (אופציונלי) אפשרות לבדוק עבודות ולתת ציון.
 • כתלמידים...
  • חשבונות הסטודנטים שרשומים למעלה יכולים לגשת לתוסף.
  • היכולת להציג קובץ מצורף שהוקצה.
  • (אופציונלי) יכולת להשלים את המטלה ולהגיש אותה.

לולאת משוב

אחרי הבדיקה של התוסף, צוות הבדיקה של Google Workspace Marketplace משווה את המוצר שלכם לרשימת הדרישות לתוספים ל-Classroom. הבעיות שיזוהו מפורטות במסמך Google Docs. תוכלו להיעזר במסמך הזה ב-Google Docs כדי לפנות ישירות לצוות הבדיקה.