Method: invitations.get

מחזירה הזמנה.

השיטה הזו מחזירה את קודי השגיאה הבאים:

  • PERMISSION_DENIED אם המשתמש ששלח את הבקשה לא מורשה להציג את ההזמנה המבוקשת או בגלל שגיאות גישה.
  • NOT_FOUND אם לא קיימת הזמנה עם המזהה המבוקש.

בקשת HTTP

GET https://classroom.googleapis.com/v1/invitations/{id}

בכתובת ה-URL נעשה שימוש בתחביר המרת gRPC.

פרמטרים של נתיב

פרמטרים
id

string

המזהה של ההזמנה להחזרה.

גוף הבקשה

גוף הבקשה חייב להיות ריק.

גוף התגובה

אם הפעולה בוצעה ללא שגיאות, גוף התגובה יכלול מופע של Invitation.

היקפי הרשאות

כדי להשתמש בתכונה הזו יש צורך באחד מההיקפים הבאים של OAuth:

  • https://www.googleapis.com/auth/classroom.rosters
  • https://www.googleapis.com/auth/classroom.rosters.readonly

למידע נוסף, ניתן לעיין במדריך ההרשאות.