פתרון בעיות של אימות & הרשאות

בדף הזה מתוארות כמה בעיות נפוצות שאולי תיתקלו בהן בקשר לאימות והרשאה.

This app isn't verified

אם במסך ההסכמה של OAuth מוצגת האזהרה "האפליקציה הזו לא מאומתת", האפליקציה מבקשת היקפים שמספקים גישה לנתוני משתמשים רגישים. אם האפליקציה משתמשת בהיקפים רגישים, היא חייבת לעבור תהליך אימות כדי להסיר את האזהרה הזו והגבלות אחרות. במהלך שלב הפיתוח, אפשר להמשיך מעבר לאזהרה הזו על ידי בחירה באפשרות Advanced > Go to {Project Name} (לא בטוח).

File not found error for credentials.json

כשמריצים את דוגמת הקוד, יכול להיות שתופיע הודעת השגיאה "הקובץ לא נמצא" או "לא נמצא קובץ כזה" בנוגע ל-Credentials.json.

השגיאה הזו מתקבלת אם לא אישרתם את פרטי הכניסה של אפליקציית שולחן העבודה. במאמר יצירת פרטי כניסה מוסבר איך יוצרים פרטי כניסה לאפליקציה במחשב.

אחרי שיוצרים את פרטי הכניסה, חשוב לוודא שקובץ ה-JSON שהורדתם נשמר בתור credentials.json. לאחר מכן מעבירים את הקובץ לספריית העבודה.

Token has been expired or revoked

כשמריצים את דוגמת הקוד, יכול להיות שתוצג הודעת השגיאה "האסימון בוטל" או "האסימון בוטל".

השגיאה הזו מתקבלת כשפג התוקף של אסימון הגישה משרת ההרשאות של Google או כשהוא בוטל. במאמר תאריך תפוגה של אסימון רענון מוסבר על סיבות אפשריות ועל פתרונות אפשריים.

שגיאות JavaScript

בטבלה הבאה מפורטות כמה שגיאות נפוצות שקשורות ל-JavaScript.

Error: origin_mismatch

השגיאה הזו מופיעה בתהליך ההרשאה, אם המארח והיציאה שמשמשים להצגת דף האינטרנט לא תואמים למקור JavaScript מותר בפרויקט במסוף Google Cloud. ודאו שהגדרתם מקור JavaScript מורשה ושכתובת ה-URL בדפדפן תואמת לכתובת ה-URL המקורית.

idpiframe_initialization_failed: Failed to read the 'localStorage' property from 'Window'

השגיאה הזו מופיעה כשלא מפעילים בדפדפן קובצי cookie ואחסון נתונים של צד שלישי. האפשרויות האלה נדרשות בספרייה של כניסה באמצעות חשבון Google. למידע נוסף, ראו אחסון נתונים וקובצי cookie של צד שלישי.

idpiframe_initialization_failed: Not a valid origin for the client

השגיאה הזו מתקבלת כשהדומיין הרשום לא תואם לדומיין שמשמש לאירוח דף האינטרנט. ודאו שהמקור שרשמתם תואם לכתובת ה-URL בדפדפן.