האם המשתמשים שלך משתמשים ב-Classroom דרך Google Meet? רוצים לדעת איך בודקים את הנוכחות של התלמידים בקורסים של Google Meet? הסקריפט למתחילים של Apps Script
Google Classroom הוא אמצעי בקרת המשימות בכיתות שלך. השירות ניתן בחינם למורים ולתלמידים. הוא מאפשר ליצור כיתות, להפיץ מטלות, לשלוח משוב ולראות הכול במקום אחד. ללא התקנה. ללא נייר. בקלות.

גישה פרוגרמטית לקורסים, למורים ולתלמידים

יצירה ועדכון של קורסים, הקצאת כינויים לקורסים
הקצאת מורים לקורסים, יצירת רשימות תלמידים של קורסים, אחזור רשימות קורסים עבור משתמשים
יצירת מטלות, שינוי עבודות של תלמידים, אחזור תוכן של קורס
הרשמה להתראות על רשימות התלמידים ב-Classroom ועל שינויים בקורס
יצירה, שליחה וקבלה של הזמנות לקורסים עבור מורים ותלמידים
להוסיף לחצן 'שיתוף' של Classroom לאתר שלך, כדי לאפשר למורים ולתלמידים לשתף בקלות תוכן עם הכיתות שלהם.
שליחת הזמנות לאפוטרופוסים והצגת אפוטרופוסים של משתמשי Classroom