Cloud Search מאפשר לחפש בכל נתוני הארגון בנוחות ובאמינות של התשתית של Google Cloud. ממשקי ה-API וערכות ה-SDK של Cloud Search עוזרים להרחיב את פוטנציאל החשיפה של Cloud Search לנתונים שמאוחסנים במאגרים של צד שלישי.
קוראים סקירה כללית טכנית של מוצר זה ומפעילים אפליקציה קטנה להתחלה מהירה.
יש לבחון את כל המשאבים והשיטות של ה-API. לוחצים על "רוצה לנסות?" בדף שיטה לניסוי עם ה-API.
קבלת עזרה, דיווח על באג או בקשת תכונה.