شروع کار با جستجوی کد

مقدمه

می‌توانید فایل‌ها یا قطعه‌های کد خاصی را با استفاده از کادر جستجوی واقع در بالای رابط کاربر جستجوی کد جستجو کنید:

کادر جستجو

برای شروع، رابط کاربری Code Search را برای پروژه خود باز کنید:

همه جستجوها به طور پیش فرض از عبارات منظم RE2 استفاده می کنند. اگر نمی خواهید از عبارات منظم استفاده کنید، جستجوی خود را در دو علامت نقل قول ( ") قرار دهید. به عنوان مثال:

"foo()" # Treats the parentheses as literals. Doesn't match 'food'.
foo() # Parentheses are treated as part of a regular expression. Matches 'food'.

ارجاعات متقابل

مراجع متقابل برای برخی از مخازن موجود است. در جایی که ارجاعات متقابل فعال هستند، نمادها پیوندهایی به تعریف آنها هستند. با کلیک بر روی تعریف نماد، لیستی از موارد استفاده نشان داده می شود.

بعدش چی

  • فایل ها یا محتویات فایل را جستجو کنید.
  • در مستندات مرجع جستجوی کد با عملگرها، فیلترها و میانبرهای صفحه کلید پشتیبانی شده آشنا شوید.