Wyszukiwarka kodu – pierwsze kroki

Wstęp

Konkretne pliki lub fragmenty kodu możesz wyszukiwać, korzystając z pola wyszukiwania u góry interfejsu wyszukiwania.

Pole wyszukiwania

Aby rozpocząć, otwórz interfejs Code Code w swoim projekcie:

Wszystkie wyszukiwania domyślnie korzystają z wyrażeń regularnych RE2. Jeśli nie chcesz używać wyrażeń regularnych, umieść wyszukiwanie w podwójnym cudzysłowie ( " ). Na przykład:

"foo()" # Treats the parentheses as literals. Doesn't match 'food'.
foo() # Parentheses are treated as part of a regular expression. Matches 'food'.

Odsyłacze

W przypadku niektórych repozytoriów są dostępne odwołania. W przypadku włączenia wzajemnych odniesień symbole są linkami do ich definicji. Po kliknięciu definicji symbolu pojawi się lista użytych elementów.

Co dalej

  • Wyszukaj pliki lub treść pliku.
  • Więcej informacji o obsługiwanych operatorach, filtrach i skrótach klawiszowych znajdziesz w dokumentacji wyszukiwarki Code Search.