Şartlar ve Koşullar

Google Developer Öğrenci Kulüpleri Çözüm Yarışması Resmi Kuralları

GİRİŞ YAPMAK VEYA KAZANMAK İÇİN SATIN ALINMASI GEREKMEZ. YASAKLANDIĞI YERLERDE GEÇERSİZ. Yarışma; Brezilya, QUEBEC, KÜRÜME, SOYADI DONETSK HALK CUMHURİYETİ VE LUHANSK HÜKÜMÜ VE LUHANSK HÜKÜMÜ VE LUHANSK HÜKÜMÜ, RUHANSK REPUBLIC, NORTH REPUBLIC, RUHANSK REPUBLIC, NORANSK REPUBLIC, RUHANSK REPUBLICS, BREZİLYA, QUEBEC, KRİME DIŞINDA DÜNYA DAĞILIĞINDA 50 BİRLEŞİK DURUMDA SAHİP OLUR.

YARIŞMAYA KATILMANIZ, BU RESMİ KURALLARI KABUL ETTİĞİNİZ ANLAMINA GELİR.

Google Developer Student Clubs Solution Challenge ("Yarışma"), katılımcıların (öğrenciler), bir veya daha fazla Google ürünü veya platformu kullanarak Birleşmiş Milletler 17 Sürdürülebilir Kalkınma Hedeflerinden bir veya daha fazlasını çözen ve ele alan bir çözüm geliştirmeleri gereken bir beceri yarışmasıdır. Ayrıca kullanıcının çözümden nasıl yararlanabileceğini gösteren bir videoyu (en fazla 120 saniye uzunluğunda) YouTube'a göndermelidir.

Geliştirdiğiniz çözüm (bundan sonra "Katılım" olarak anılacaktır) içeren çözüm, Resmi Kurallar'a göre kazananları seçecek olan jüri tarafından değerlendirilecektir. Ödüller, değerlendirme kriterlerine göre en yüksek puanı alan katılımcılara verilecektir. Ayrıntıların tamamını aşağıda bulabilirsiniz.


1. BAĞLAYICI SÖZLEŞME:

Yarışmaya katılmak için Resmi Kuralları ("Kurallar") kabul etmeniz gerekir. Bu nedenle, anladığınızdan ve kabul ettiğinizden emin olmak için, lütfen katılmadan önce bu Kurallar'ı okuyun. Yarışma'ya bir giriş göndererek bu Kuralları kabul etmiş olursunuz. Bu Kurallar'ı kabul etmezseniz, Yarışma'ya uygulama gönderemez ve bu Kurallar'da açıklanan ödülleri kazanmaya uygun olmazsınız. Bu Kurallar, sizinle Google arasında, Yarışma'ya ilişkin bağlayıcı bir yasal sözleşme oluşturur.2. UYGUNLUK:

Yarışma'ya katılmaya uygun olmanız için: (1) Google'a katılım sırasında ikamet edilen (veya Tayvan'da en az yirmi yaşında) reşit olma yaşından büyük (4) Google Geliştirici Kulübü2'den büyük (4) Geliştirici Kulübü'ne (Ocak2) kayıtlı bir Geliştirici (4) Geliştirici Kulübü'ne sahip olmanız; Yarışma; Brezilya, Quebec, Kırım, sözde Donetsk Halk Cumhuriyeti ve sözde Luhansk Halk Cumhuriyeti, Küba, İran, Suriye, Kuzey Kore, Rusya, Beyaz Rusya ve yasalarca yasaklandığı yerlerde geçersizdir. Google, UNICEF, Birleşmiş Milletler'in ve bunların ana şirketleri, yan kuruluşları, satış ortakları ve ilgili yöneticileri, memurları, çalışanları, reklam ve tanıtım ajansları, temsilcileri ve aracıları ("Yarışma Tüzel Kişileri") ve Yarışma Tüzel Kişileri'nin üyeleri, Yarışma Tüzel Kişileri'nin üyeleri, Yarışma Tüzel Kişileri ve onların yakın aileleri (her bir hanenin, kardeşlerinin, eşlerinin, eşlerinin veya iş ortaklarının yaşayıp yaşamadıklarına bakılmaksızın, Yarışma Tüzel Kişileri, çalışanları, yüklenicileri ve bu Yarışma'ların üyeleri) Google, herhangi bir zamanda uygunluğu doğrulama ve herhangi bir anlaşmazlığı karara bağlama hakkını saklı tutar.

Bir şirketin üyesi olarak veya işvereniniz adına katılıyorsanız, bu kurallar bireysel olarak sizi ve/veya işvereninizi bağlar. Başka bir tarafın çalışanı, yüklenicisi veya aracısı olarak işe alınma şartlarınızın kapsamında hareket ediyorsanız, söz konusu tarafın eylemlerinizden tümüyle haberdar olduğunu ve ödül alma olasılığınız da dahil olmak üzere, bunları onayladığını garanti edersiniz. Ayrıca, eylemlerinizin işvereninizin veya şirketinizin politikalarını ya da prosedürlerini ihlâl etmediğini de garanti edersiniz.3. SPONSOR:

Yarışma, Google LLC ("Google" veya "Sponsor") sponsorluğunda gerçekleşecektir. Google LLC, bir Delaware şirketi olup iş merkezi 1600 Amphitheater Parkway, Mountain View, CA, 94043, ABD adresindedir.4. YARIŞMA SÜRESİ:

Yarışma, 22 Ocak 2024 tarihinde Amerika Birleşik Devletleri'nde Pasifik Saat Dilimi'ne (PT) göre 00:00:00'da başlayıp 22 Şubat 2024 saat 23:59:59'da sona erecektir ("Yarışma Dönemi"). KATILIMCILAR, BU SORUMLULUĞUN SORUMLULUĞUNUN SORUMLULUĞUNDADIR.5. NASIL GİRİŞ YAPILIR?

KATILMAK İÇİN SATIN ALINMASI GEREKMEZ. Yarışma'ya katılmak için, 22 Şubat 2024, saat 23:59'da (PT) veya öncesinde goo.gle/solutionchallenge adresinde ("Yarışma Sitesi") bulunan Yarışma web sitesini ziyaret edin ve "Katılım"ı göndermek için verilen talimatları izleyin.

Aşağıda belirtilen Giriş Koşullarını inceleyin (bundan sonra "Şartlar" olarak anılacaktır). Girişlerin yazılı bölümleri uygun kabul edilmeleri için İngilizce olmalıdır. Katılım, en azından İngilizce kullanımını desteklemelidir.

Katılımda:

 • Birleşmiş Milletler'in 17 Sürdürülebilir Kalkınma Hedeflerinden birini veya daha fazlasını ele alın.
 • Başvuruyu veren kişi dahil olmak üzere toplam en fazla 4 ekip üyesi olmak üzere, yalnızca üniversite veya üniversite öğrencilerinden oluşan bir ekip tarafından oluşturulmuş ve gönderilmiş olmalıdır.
 • Gönderim sırasında Google Geliştirici Öğrenci Kulübü'nün (GDSC) parçası olan en az bir kişinin bulunduğu bir ekipten olmalısınız.
 • Şu tarihler arasında oluşturulmalıdır:
  • 1. Tur için: 1 Şubat 2023 - 22 Şubat 2024
  • 2. Tur için: 1 Şubat 2023 - 5 Mayıs 2024
 • Girişi gönderen ekibin üyeleri tarafından yazılan özel kodun bağlantısını ekleyin. Konumun uygun şekilde paylaşıldığından ve erişilebilir olduğundan emin olun.
  • Bağlantı, jürileri kodunuzu içeren, GitHub veya Bitbucket gibi bir Sürüm Denetim Sistemi'nde barındırılabilen bir depoya yönlendirmelidir. Bu deponun kök dizinine bir README.txt veya README.md dosyası eklemeniz gerekir. Bu dosya, çözümü test edebilmemiz için kodunun nasıl çalıştırılacağıyla ilgili açık talimatlar içermelidir.
 • Aşağıdakiler dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere bir veya daha fazla Google ürünü veya platformunun kullanımı:
  • Android
  • Angular
  • Artırılmış gerçeklik (AR) / VR
  • Google Cloud
   • Sunucusuz işlevler
   • Kubernetes
   • Makine Öğrenimi Hizmetleri
   • Veri mühendisliği
  • Firebase
  • Flutter
  • Google Analytics
  • Google Asistan
  • Google Haritalar Platformu
  • Google Play
  • Makine Öğrenimi
  • Web
  • Google Pay
  • Google Cüzdan
  • Earth Engine
  • Google Workspace
  • Diğer Google ürünleri veya platformları (daha fazla bilgi)
 • Diğer açık kaynaklı projeleri içerebilir ancak bunun nerede olduğunu açıklığa kavuşturması gerekir (bunu kod içinde yapmak yeterlidir).
 • Üretken yapay zekayı içerebilir ancak durumun nerede olduğunu netleştirmeli (bunu kod içinde yapmak yeterlidir) ve bu 5. Bölüm'deki şartlara uymalıdır.
 • Ekip, önceden gönderilmiş bir projeyi yeniden kullanamaz veya yeniden gönderemez.
 • YouTube'a liste dışı olarak yüklenmiş, uzunluğu 120 saniyeden uzun olmayan bir video ekleyin. Giriş, video dahil olmak üzere aşağıdaki ölçütleri karşılamalıdır:
  1. Aşağılayıcı, rahatsız edici, tehdit edici, karalayıcı, aşağılayıcı, karalayıcı nitelikte olmamalı veya uygunsuz, çirkin, cinsel içerikli, küfürlü, kaba, işkence, iftira içeren ya da herhangi bir gruba veya kişiye karşı nefreti ya da zararı teşvik eden veya Google'ın Yarışma'nın temasına ve ruhuna uygun olmayan herhangi bir içerik barındırmamalıdır.
  2. Videonun oluşturulduğu herhangi bir eyaletteki geçerli federal, eyalet, il veya yerel yasa ve yönetmelikleri ve düzenlemeleri ihlal eden ya da bunlara aykırı olan içerik, materyal veya herhangi bir öğe barındırmamalıdır.
  3. I İçerik, herhangi bir üçüncü tarafın reklamını, sloganını, logosunu, ticari markasını gösteren veya bir üçüncü tarafın, ticari kuruluşun sponsorluğunu ya da desteğini belirten veya Sponsor'un şahsi karar verme yetkisiyle belirlenen Yarışma ruhuna uymayan herhangi bir içerik, materyal veya öğe barındırmamalıdır.
  4. Üçüncü tarafa veya tüzel kişiye ait içerik, materyal veya öğe içermeyen, kullanmayan ya da kullanmayan, orijinal, yayınlanmamış bir çalışma olmalıdır.
  5. Üçüncü tarafın tanıtım, gizlilik veya fikri mülkiyet haklarını ihlal eden içerik, öğe ya da malzeme içeremez.
  6. 120 saniyeden uzun olamaz. Bu süreden uzunsa jüri yalnızca ilk 120 saniyeyi değerlendirir. 1x hızda üretilmelidir ve demo video süresi gereksinimlerini karşılayacak şekilde ayarlanamaz (ör. hızlandırılmış). Video sesin uygun olması için İngilizce olması gerekir.
  7. Demo, çalışan uygulamanızı göstermelidir. Bir kullanıcının, kullanıcı arayüzü üzerinden çalışan ekip tarafından oluşturulan özel kodla nasıl etkileşimde bulunacağını göstermelidir.

KİŞİ BAŞINA BİR (1) GİRİŞ SINIRI. Sonraki girişler diskalifiye edilir. 1. Tur girişleri 22 Şubat 2024 saat 23:59'a (PT) kadar alınmış olmalıdır. 2. Tur girişleri 5 Mayıs 2024, saat 23:59'a (PT) kadar teslim edilmelidir. Tümü veya bir kısmı okunamayan, eksik, hasarlı, değişiklik yapılmış, taklit, sahtekârlıkla elde edilmiş veya geç girişler geçersizdir. Tüm katılımların, başvuru sırasında gönderilen e-posta adresinin yetkili hesap sahibi tarafından yapıldığı kabul edilir ve potansiyel kazanandan söz konusu e-posta adresinin yetkili hesap sahibi olduğunu gösteren bir kanıt sağlaması istenebilir. "Yetkili hesap sahibi"; bir internet servis sağlayıcı, çevrimiçi hizmet sağlayıcı veya söz konusu alan adı için e-posta adresi atamakla sorumlu başka bir kuruluş tarafından bir e-posta adresine atanan gerçek kişidir.

Sponsor, temsilcileri ve/veya Jüri Üyeleri (aşağıda tanımlanmıştır), Gereklilikleri karşıladığından emin olmak için her Katılımı değerlendirecektir. Sponsor, Gereklilikleri karşılamayan bir Katılım sağlayan katılımcıları tümüyle kendi takdirine bağlı olarak diskalifiye etme hakkını saklı tutar.6. DEĞERLENDİRME:

Her başvuru, Sponsor'un ve/veya Google Geliştirici Uzman Programı'nın kayıtlı üyesi olan ve/veya UNICEF ve/veya Birleşmiş Milletler'in ("Jüri") çalışanları olan uzmanlardan oluşan bir heyet tarafından değerlendirilecektir.

1. Tur Gönderimi: Katılımcılar, başvurularını 22 Ocak 2024 - 22 Şubat 2024 tarihleri arasında gönderir.

1. Tur Değerlendirmesi: Yaklaşık 4 Mart 2024'ten 14 Mart 2024'e kadar her Başvuru Jüri tarafından aşağıdaki değerlendirme ölçütlerine göre değerlendirilecektir.

En İyi 100 Başvuru: Jüri, 1. turdaki tüm ilk girişler arasından ilk 100'ü seçecektir. Bu ilk 100 başvuruyu gönderen ekiplere, 2. Tur değerlendirmesi için Başvurularını tekrar göndermeden önce çözümlerini iyileştirmeleri için uzmanlardan danışmanlık alma fırsatı sunulacak.

2. Tur Gönderimi: İlk 100 girişten katılımcılar 29 Nisan 2024 - 5 Mayıs 2024 tarihleri arasında başvurularını yeniden gönderir.

2. Tur Değerlendirmesi: Yaklaşık olarak 8 Mayıs 2024'ten 15 Mayıs 2024'e kadar, 2. Tur gönderimleri jüri üyeleri tarafından aşağıdaki değerlendirme ölçütlerine göre yeniden değerlendirilecektir.

İlk 10 Başvuru: Jüri, 2. Tur gönderim başvuruları arasından aşağıdaki değerlendirme ölçütlerine göre ilk 10 potansiyel kazananı seçecektir. İlk 10 potansiyel kazananlar, 2024 Çözüm Yarışması Demo Günü sanal canlı yayınında projelerini sergileme şansı elde edecek.

İlk 3 Başvuru: Jüri, canlı yayın etkinliği sırasında 2024 Çözüm Yarışması Demo Günü canlı yayınında sunulan girişlere uygulanan aşağıdaki değerlendirme kriterlerine göre 2024 Çözüm Yarışması için resmi en iyi 3 potansiyel kazananı seçecektir.Değerlendirme Ölçütleri

Etki (25 puan)

 • Giriş, kişinin problem açıklamasını kullanarak net bir zorluk oluşturuyor mu? (5 puan)
 • Çözüm için BM'nin Sürdürülebilir Kalkınma hedef ve hedeflerinden hangilerini seçtiklerini ve bunun nedenini açık bir şekilde açıklıyorlar mı? (5 puan)
 • Kullanıcılardan, testlerden ve yinelemeden gelen geri bildirimler (5 puan)
  • Ekip, gerçek kullanıcılardan aldıkları üç geri bildirim noktasını ve bunları test etmek için attıkları adımları net bir şekilde açıklıyor mu?
  • Ekibin neler öğrendiğine ve kullanıcı geri bildirimlerine dayanarak çözümün nasıl tekrarlandığına dair kanıt var mı?
 • Çözüm, ekibin belirlediği sıkıntıyı (ve sorun ifadesini) ele alıyor mu? Ekip; metrikler, hedefler ve sonuçları kullanarak çözümünün başarısını yeterli düzeyde açıklıyor mu? (5 puan)
 • Sonraki adımlara dair kanıt var mı? Ekip, çalışmaya devam edecekleri takdirde ileride daha geniş bir kitleye ulaşmaları için net bir plan gösteriyor mu? (5 puan)

Teknoloji (25 puan)

 • Ekip şunları net bir şekilde açıklıyor mu: mimari, üst düzey bileşenler, her bileşenin sorumluluğu, uyguladıkları belirli ürünler ve platform? Ekip hangi Google teknolojisini neden kullandığını açık bir şekilde açıkladı mı? (5 puan)
 • Çözüm, sorunu çözmek için gereken tüm teknik bileşenleri uyguluyor mu? (5 puan)
 • Kod testi ve yineleme (5 puan)
  • Ekip, kodunu oluştururken karşılaştıkları bir zorluğu, bu sorunu nasıl ele aldıklarını ve alması gereken teknik kararları ve uygulamaları vurguluyor mu? Ekip, kodlarını çalıştırmayla ilgili bir rehbere yer vermiş mi?
 • Tanıtım videosu gerçek bir uygulamayı (model değil) gösteriyor mu ve kullanıcının çözümle nasıl etkileşim kuracağını gösteriyor mu? Demo, çözümün seçilen Google teknolojisi veya platformunun özelliklerini nasıl etkili ve uygun şekilde kullandığını gösteriyor mu? (5 puan)
 • Bu çözüm, mevcut haliyle veya küçük yapısal değişikliklerle daha fazla kullanıcıyı destekleyebilir ve ölçeği artırabilir mi? (5 puan)

Proje Kurulumu (10 puan)

 • Giriş, sorun beyanı kullanarak net bir meydan okumayı belirtiyor mu? (5 puan)
 • Bu çözüm, BM'nin Sürdürülebilir Kalkınma ile ilgili hedefleri ve hedefleri için kullandıkları çözümlerden hangilerini seçtikleri ve bunun nedeni açık bir şekilde açıklanıyor mu? (5 puan)

Uygulama (10 puan)

 • Ekip şunları net bir şekilde açıklıyor mu: mimari, üst düzey bileşenler, her bileşenin sorumluluğu, uyguladıkları belirli ürünler ve platform? Ekip hangi Google teknolojisini neden kullandığını açık bir şekilde açıkladı mı? (5 puan)
 • Çözüm, sorunu çözmek için gereken tüm teknik bileşenleri uyguluyor mu? (5 puan)

Geri Bildirim / Test / Yineleme (10 puan)

 • Kullanıcılardan, testlerden ve yinelemeden gelen geri bildirimler: Ekip, gerçek kullanıcılardan aldıkları üç geri bildirim noktasını ve bunları test etmek için uyguladığı adımları net bir şekilde açıklıyor mu? Ekibin neler öğrendiğine ve kullanıcı geri bildirimlerine dayanarak çözümün nasıl tekrarlandığına dair kanıt var mı? (5 puan)
 • Kod testi ve yineleme: Ekip, kodunu oluştururken karşılaştıkları bir zorluğu, sorunu nasıl ele aldıklarını ve alması gereken teknik kararları ve uygulamaları vurguluyor mu? Ekip, kodlarını çalıştırmayla ilgili bir rehbere yer vermiş mi? (5 puan)

Başarı ve Çözümün Tamamlanması (10 puan)

 • Çözüm, ekibin belirlediği zorluğu ele alıyor mu? Ekip; metrikler, hedefler ve sonuçları kullanarak çözümünün başarısını yeterli düzeyde açıklıyor mu? (5 puan)
 • Tanıtım videosu çalışan uygulamayı ve kullanıcının çözümle nasıl etkileşim kuracağını gösteriyor mu? Demo, çözümün seçilen Google ürününün veya platformunun özelliklerini ne kadar etkili ve uygun şekilde kullandığını gösteriyor mu? (5 puan)

Ölçeklenebilirlik / Sonraki Adımlar (10 puan)

 • Sonraki adımlara dair kanıt var mı? Ekip, çalışmaya devam edecekleri takdirde ileride daha geniş bir kitleye ulaşmaları için net bir plan gösteriyor mu? (5 puan)
 • Bu teknoloji, şu anki biçimiyle veya küçük yapısal değişiklikler nedeniyle daha fazla kullanıcıyı destekleyebilir mi ve ölçeğin artması genellikle başarı ve büyümeyle ilişkili olabilir mi? (5 puan)

Jüri üyeleri her Katılımı değerlendirecek ve yukarıda listelenen değerlendirme kriterlerine dayalı puanlardan oluşan bir toplam puan vereceklerdir. 1. Tur Başvuru girişlerinden, en yüksek toplam puanı alan ilk 100 giriş potansiyel ilk 100 kısa liste olarak seçilecektir. 2. Tur başvurularından, en yüksek toplam puanı alan ilk 10 başvuru potansiyel ilk 10 kazanan olarak seçilecektir. Jüri, ilk 10 potansiyel kazanan arasından 2024 Çözüm Yarışması Demo Günü canlı yayınında sunulan girişlere uygulanan yukarıda listelenen değerlendirme kriterlerine göre, 2024 Çözüm Yarışması için resmi ilk 3 potansiyel kazananı seçecektir. 2024 Çözüm Yarışması Demo Günü Canlı Yayını'nda sunulan ilk 10 başvuru arasından en yüksek toplam puanı alan ilk 3 başvuru, 2024 Çözüm Yarışması'nın ilk 3 potansiyel kazananı olarak seçilecektir. Beraberlik durumunda, "Geri Bildirim/Test/Yineleme" kategorisinde Jüri üyelerinden daha yüksek puan alan Katılım potansiyel kazananlardan biri olarak seçilecektir. Bir potansiyel kazananın herhangi bir nedenle diskalifiye edilmesi durumunda, bir sonraki en yüksek toplam puanı alan Katılım potansiyel kazanan olarak seçilecektir.

28 Mayıs 2024'te veya buna yakın bir tarihte, ilk 10 potansiyel kazanan seçilecek ve Sponsor'un takdirine bağlı olarak telefon ve/veya e-posta yoluyla bilgilendirilecektir. Bir potansiyel kazanan ilk bildirim denemesinden sonraki 5 gün içinde bildirim girişimine yanıt vermezse, bu tür bir potansiyel kazanan diskalifiye edilir ve burada açıklanan değerlendirme ölçütlerine göre alınan tüm uygun girişler arasından bir alternatif potansiyel kazanan seçilir. Telefonla yapılan bildirimde, potansiyel kazananla canlı bir görüşme yaptığında veya Sponsor söz konusu potansiyel kazanana ait sesli mesaj hizmetine ya da telesekretere bir mesaj bırakıldığında (hangisi önce gerçekleşirse) bu tür bir bildirim gönderilmiş sayılır. Yasalarla izin verilmeyen yerler dışında, her potansiyel kazananın bir Uygunluk ve Yükümlülük Beyanı ve Tanıtım İzni imzalaması ve Sponsor'un gerekli gördüğü ek bilgileri vermesi zorunlu kılınabilir. Gerekirse potansiyel kazananların bu tür gerekli belgelerin tümünü bildirim girişiminden sonraki 21 gün içinde göndermeleri gerekir. Aksi takdirde söz konusu potansiyel kazanan ödülü kaybedilmiş kabul edilir ve burada açıklanan değerlendirme ölçütlerine göre başka bir potansiyel kazanan seçilir. Potansiyel kazananın reşit olmaması durumunda, söz konusu belgelerin ebeveynleri veya yasal vasileri tarafından imzalanması ve burada açıklandığı şekilde geri verilmesi gerekir. Bu Kurallar'daki diğer zorunlulukların yanı sıra bildirime ilişkin tüm gereksinimlere de eksiksiz şekilde uyulması zorunludur.

Yarışmaya katılım sağlanmaması durumunda ödül verilmeyecektir. Jürinin kararları nihai ve bağlayıcıdır.7. YARIŞMAYI KAZANANLAR İÇİN ÖDÜLLER:

 • İlk 100 Başvuru: Markalı tişörtler (ARV: 15 ABD doları) kazanılacaktır. Uygun olan her takımda öğrenci başına 1. Uygun olan tüm ekipler Sertifika alacak.
 • İlk 10 Katılım (Giriş başına en fazla 4 katılımcı): 2024 Çözüm Yarışması Demo Günü'nde sanal olarak dünyanın dört bir yanındaki Google çalışanlarına ve geliştiricilere, Google çalışanlarından ve GDE'lerden (Markalı ürünler: tişört, çıkartma, sırt çantası vb. dahil) Swag kutusu da dahil olmak üzere Google çalışanlarından ve GDE'lerden sanal danışmanlık hizmeti verme fırsatı sunulur. ARV: 250 ABD doları).
  • Yarışma Finalistleri (Giriş başına en fazla 4 katılımcı): Tanınan 7 ek ekipten her bire,öğrenci başına 1.000 ABD doları tutarında Nakit Ödülü kazanacaktır. Uygun olan her takımın kazancı 4.000 ABD dolarını aşmayacaktır.
  • İlk 3 Katılım (Giriş başına en fazla 4 katılımcı): İlk 3 kazanan ekipten her bire 3.000 ABD doları tutarında Nakit Ödülü kazanır. Şartları karşılayan her takımın kazancı 12.000 ABD dolarını aşmayacaktır.

Buna ek olarak, Winning Teams Google Developers kanallarında öne çıkarılarak hikayelerinin ilgili kitlelerle paylaşılmasını sağlar.

Ödül kazanma şansı, 22 Şubat 2024 saat 23:59'da (PT) veya öncesinde alınan uygun katılım sayısına ve katılımcıların becerilerine bağlıdır. Ödüller, nihai ödül kabul belgelerinin Sponsor'a ulaşmasından itibaren yaklaşık 10-12 hafta içinde teslim edilecektir. Sponsor aksi yönde takdir kullanmadığı sürece, ödüllerin bir başkasına aktarılması, ikame edilmesine veya eşdeğer tutarda nakit olarak alınmasına izin verilmez. Ödül tümüyle veya kısmen, açıklandığı şekilde herhangi bir nedenle verilemezse, Sponsor söz konusu ödülü, tümüyle veya kısmen, eşit veya daha yüksek bir parasal değere sahip bir ödülle ikame etme hakkını saklı tutar. Değer, dalgalanma gösterebilecek pazar koşullarına tabidir ve gerçek pazar değeri ile ortalama sipariş değeri arasındaki herhangi bir fark ödüle dahil edilmeyecektir. Ödüller, kısıtlamalara ve/veya lisanslara tabi olabilir ve kullanılmaları için ek donanım, yazılım, hizmet ya da bakım gerektirebilir. Kazanan, ödülleri söz konusu üreticiler tarafından belirtilen koşullara uygun şekilde kullanma sorumluluğundan ve bu kullanım, hizmet veya bakımla ilişkili tüm ek maliyetlerin sorumluluğunda olacaktır. Yarışma Tüzel Kişileri herhangi bir şekilde sorumlu değildir ve Yarışma Tüzel Kişileri ödüllerin kullanımı, değeri veya bunlardan yararlanılmasıyla ilgili (ürünlerin kalitesi, mekanik durumu, satılabilirlik veya belirli bir amaca uygunluk dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere, üreticilerin garantileri için geçerli olabilecek tüm garantiler dışında) açık veya zımni, açık veya zımni garanti, beyan ya da teminattan hiçbir şekilde sorumlu değildir.

Para Ödülleri. Para ödülleri ABD doları cinsinden verilir ve nakit, hediye kartı veya başka bir nakit eşdeğeri biçiminde teslim edilebilir. Google, para ödülleri yerel para birimine dönüştürmek için yetkili bir üçüncü tarafla birlikte çalışabilir. Herhangi bir para ödülünü ABD doları dışındaki bir para birimine dönüştürmek için hangi döviz kurunun uygulanacağına Google'ın karar verme yetkisinin olduğunu kabul edersiniz.8. DİĞER KAZANANLAR:

Herkesin oy verdiği bir favori giriş (katılımcılar, öğrenciler, arkadaşlar ve/veya katılımcıların aile üyeleri dahil olmak üzere herkes, 2024 Çözüm Yarışması Demo Günü'nü izleyenler, ilk 10 başvuru arasından en sevdikleri uygulama için oy verebilirler). 2024 Çözüm Yarışması Demo Günü'nde halka açık izleyicilerden en çok oy alan proje, herkese açık olarak oy verilen favori potansiyel kazananlar olarak seçilecektir. Herkese açık olarak oy verilen favori potansiyel kazananlara fazladan bir özelleştirilmiş promosyon seti (ARV: 129 ABD doları) verilir.9. VERGİLER:

POTANSİYEL KAZANANLARIN ÖDEMELERİ, GOOGLE TARAFINDAN GOOGLE TARAFINDAN İSTENEN TÜM BELGELERİ GOOGLE'A GÖNDERİLEN TÜM BELGELERİ GEÇERLİ DURUMLARA, FEDERALLERİN, YEREL VE YORUM RAPORU DAHİLİNE UYGUNLUK DURUMUNA UYMAYA İZİN VERİLEN AÇIK ŞARTLARA TABİDİR. GOOGLE'IN ALIKOYMA HAKKINA SAHİP OLDUĞU TÜM VERGİLER ÖDÜLLERDEN DÜŞÜLECEKTİR. ÖDÜLLERE UYGULANAN TÜM VERGİLERDEN YALNIZCA KAZANANLAR SORUMLU OLACAKTIR. Potansiyel kazananların, bir ödül almak için Google tarafından istenen veya başka bir şekilde geçerli yasaların gerektirdiği vergi belgelerini Google'a veya ilgili vergi dairesine, alakalı olduğu durumlarda potansiyel kazananın ikamet ettiği ülkenin yasaları da dahil olmak üzere geçerli yasalarca belirlenen şekilde göndermeleri gerekir. Potansiyel kazananlar, geçerli tüm vergi yasalarına ve resmi işlem zorunluluklarına uygun hareket etmekle sorumludur. Bir potansiyel kazanan bu belgeleri sağlamaz veya bu tür yasalara uygun hareket etmezse ödülü geri alınabilir ve Google tamamen kendi takdirine bağlı olarak alternatif bir potansiyel kazanan seçebilir.10. GENEL KOŞULLAR:

Tüm federal, eyalet, il ve yerel yasalar ve düzenlemeler geçerlidir. Google, kendi takdirine bağlı olarak, katılımcının hile, aldatma veya diğer haksız oynama uygulamaları ya da başka katılımcıları, Google'ı veya Jüri'yi tehdit ederek ya da taciz ederek Yarışma'nın meşru işleyişine zarar vermeye çalıştığına makul ölçüde inandığı takdirde, herhangi bir katılımcıyı Yarışma'dan diskalifiye etme hakkını saklı tutar.11. FİKRİ MÜLKİYET HAKLARI:

Katılımcı, bu Yarışma'ya Katılım göndererek, Katılımın amacı doğrultusunda Giriş'deki fikri mülkiyete sahip olduğunu veya kullanma hakkına sahip olduğunu beyan ve temin eder. Ayrıca katılımcı, Katılım'ın herhangi bir bölümünün katılımcıya ait kabul edilmesi durumunda, bir katılım koşulu olarak Google'a, yalnızca Katılımcı'nın Yarışma'nın reklamını yapmak, Yarışma'yı tanıtmak ve göstermek amacıyla Google'ın Yarışma'yı tanıtması ve göstermesi, göstermesi ve göstermesi amacıyla Yarışma'nın tanıtımı ve değerlendirmesi için gönderdiği, Yarışma'nın tanıtımı veya Yarışma'dan türev bir çalışmayı kullanması, çoğaltması, herkese açık olarak gerçekleştirmesi, herkese açık bir şekilde göstermesi ve oluşturması için daimi, geri alınamaz, dünya çapında geçerli, telifsiz ve münhasır olmayan bir lisans vereceğini kabul eder. Katılımcı, Google'ın; tanıtım amacıyla ekran görüntüleri, animasyonlar ve video klipler yayınlama hakkı dahil ancak bununla sınırlı olmamak üzere, herkese veya diğer gruplara iletişim yoluyla Yarışma'nın reklamı ve tanıtımı ile bağlantılı olarak Katılımı kullanma, yeniden üretme, herkese açık bir şekilde gerçekleştirme ve herkese açık bir şekilde gösterme hakkına sahip olacağını özel olarak kabul eder.12. GİZLİLİK:

Katılımcı, Google'ın kayıt işlemi ve Yarışma sırasında sağlanan kimliği tanımlayabilecek bilgileri (ad, posta adresi, telefon numarası ve e-posta adresi dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere) toplayabileceğini, saklayabileceğini, paylaşabileceğini ve başka bir şekilde kullanabileceğini onaylar ve kabul eder. Google, bu bilgileri kendi Gizlilik Politikası'na (http://www.google.com/policies/privacy/) uygun şekilde kullanır. Bu kapsamda, Yarışma'yı yönetmek ve bir girişin ödül kazanılması durumunda Katılımcı'nın kimliğini, posta adresini ve telefon numarasını doğrulamak için kullanılır.

Katılımcı'nın bilgileri, ABD dahil olmak üzere Katılımcı'nın ikamet ettiği ülke dışındaki ülkelere de aktarılabilir. Bu diğer ülkeler, Katılımcı'nın ikamet ettiği ülkeninkine benzer gizlilik yasaları ve yönetmeliklerine sahip olmayabilir.

Katılımcının kayıt sırasında istenen zorunlu verileri sağlamaması halinde Google, Katılımı diskalifiye etme hakkını saklı tutar.

Katılımcı, Google'a developerstudentclubs-support@google.com e-posta adresine yazarak, Google tarafından Yarışma ile bağlantılı olarak saklanan tüm kişisel verilere erişme, bunları inceleme, düzeltme veya silme isteğinde bulunma hakkına sahiptir.13. TANITIM:

Katılımcı, ödülü kabul ederek Sponsor'un ve ajanslarının, adlarını ve/veya görünümlerini ve Giriş'i, yasalarca izin verilmeyen durumlar dışında, ek ücret ödemeden reklam ve tanıtım amacıyla kullanacağını kabul eder.14.GARANTİ, TAZMİNAT VE BEYAN:

Katılımcılar, Katılımlarının kendi orijinal çalışmaları olduğunu, dolayısıyla, gönderilen Katılımın tek ve münhasır sahibi ve hak sahibi olduklarını ve Yarışma'ya Katılımı gönderme ve gerekli tüm lisansları verme hakkına sahip olduklarını garanti eder. Her katılımcı, (1) üçüncü tarafların mülkiyet haklarını, fikri mülkiyet haklarını, endüstriyel mülkiyet haklarını, kişisel veya manevi haklarını veya telif hakkı, ticari marka, patent, ticari sır, gizlilik, tanıtım veya gizlilik yükümlülükleri dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere, herhangi bir başka hakkı ihlal eden veya (2) ilgili eyalet yasasını ya da federal yasayı herhangi bir şekilde ihlal eden herhangi bir Giriş göndermemeyi kabul eder.

Yasaların izin verdiği azami ölçüde, her katılımcı, Yarışma Tüzel Kişileri'ni katılımcının herhangi bir eylemi, kusuru veya ihmalinden ve/veya burada belirtilen herhangi bir garantinin ihlalinden kaynaklanan tüm sorumluluk, hak talebi, talep, kayıp, hasar, maliyet ve masraflara karşı her zaman muaf tutar ve her zaman muaf tutmayı kabul eder. Yarışma'ya katılanların, Yarışma Kurallarına katılım veya hak ihlaline bağlı diğer hak taleplerinden, Yarışma'ya katılım veya Yarışma'ya katılım hakkı ile bağlı diğer hak taleplerinden, Yarışma'ya katılım haklarını yanlış şekilde dahil etmeyi veya Yarışma'ya katılımla ilgili diğer hak taleplerinden, Yarışma'ya katılım hakkını veya Yarışma'ya katılım hakkının yanlış olduğunu (Yarışma Tüzel Kişileri ile ilişkili herhangi bir telif hakkı ihlalini, hak ihlalini veya hak ihlalini; hak talep etmekten, tazmin etmeyi veya Yarışma Tüzel Kişileri'ni, bu hak taleplerinden, davalardan, davalardan veya davalardan ve bunlara karşı, ayrıca] herhangi bir ticari markaya katılım veya hak ihlaline yol açan) karşı savunmasını;

Katılımcı, Google'ı şunlarla ilişkili tüm yükümlülüklerden muaf tutar: (a) Yarışma Sitesi'ndeki herhangi bir arıza veya başka bir sorun; (b) katılım bilgilerinin toplanması, işlenmesi veya saklanmasıyla ilgili her türlü hata veya (c) herhangi bir ödül veya kazananların yazdırılmasında, sunulmasında veya duyurulmasında her türlü yazım hatası veya başka bir hata.15. KALDIRMA:

Yarışma kapsamında herhangi bir katılımcı tarafından kimliği, posta adresi, telefon numarası, e-posta adresi, hak sahipliği hakkında yanlış bilgi verilmesi veya bu Kurallar'a uyulmaması ya da benzer bir durum katılımcının Yarışma'dan hemen elenmesiyle sonuçlanabilir.16. İNTERNET:

Yarışma Tüzel Kişileri; Yarışma Sitesi'nin tamamının doğru çalışmamasından; Yarışma Sitesi'nin herhangi bir kablolu yayın ekipmanının arıza yapmasından, Yarışma'nın kablolu bağlantı sunucularındaki arızalardan, kablolu ağ iletişim arızalarından, kablolu ağ aktarım hatalarından veya sistem arızalarından kaynaklanan herhangi bir teknik hatadan ya da yazılım arızası kaynaklı donanım veya yazılım arızaları, sistem hataları nedeniyle oluşan geç, kayıp, hasarlı, yanlış yönlendirilmiş, eksik, okunaksız, teslim edilemeyen veya tahrip edilmiş Katılımlardan veya giriş malzemelerinden sorumlu değildir.17. İPTAL ETME, DEĞİŞİKLİK YAPMA VEYA DİSKALİFİYE ETME HAKKI:

Bilgisayar virüsü, hata, müdahale, yetkisiz müdahale, sahtekarlık, teknik arızalar veya Yarışma'nın yönetimi, güvenliği, adilliği, bütünlüğü ya da uygun şekilde yürütülmesini bozan veya etkileyen başka herhangi bir neden de dahil olmak üzere, herhangi bir nedenle Yarışma planlandığı şekilde gerçekleştirilemezse, Google, kendi takdirine bağlı olarak, Yarışma'yı iptal etme, sonlandırma, değiştirme veya askıya alma hakkını saklı tutar. Google buna ek olarak, gönderme işleminde veya Yarışma'nın ya da Yarışma Sitesi'nin herhangi bir bölümünde hileli yollara başvuran herhangi bir katılımcıyı diskalifiye etme hakkını saklı tutar. Bir katılımcının, Yarışma Sitesi de dahil olmak üzere herhangi bir web sitesine kasten zarar verme veya Yarışma'nın yasal işleyişine sekte vurma yönünde yaptığı her türlü girişim, ceza yasalarının ve toplumsal yasaların ihlâli anlamına gelir ve böyle bir girişimin ortaya çıkması durumunda, Google bu tür bir katılımcının verdiği zararları yasaların izin verdiği en geniş ölçüde araştırma hakkını saklı tutar.18. İŞ TEKLİFİ VEYA SÖZLEŞMESİ DEĞİLDİR:

Yarışma'ya katılım talebi, ödül verilmesi veya bu Kurallar'daki herhangi bir şey hiçbir koşulda Google veya Yarışma Tüzel Kişileri tarafından yapılan bir işe alma teklifi veya sözleşmesi olarak yorumlanmayacaktır. Girişinizi gönüllü olarak gönderdiğinizi ve sır olarak göndermediğinizi kabul edersiniz. Sizinle Google veya Yarışma Tüzel Kişileri arasında hiçbir gizli, güvene dayalı ilişki, ajans ilişkisi veya diğer ilişki ya da şartlar gereği ortaya çıkan bir sözleşme olmadığını ve bu Kurallar'a göre bir Katılım gönderdiğiniz için böyle bir ilişki oluşmadığını onaylarsınız.19. FORUM VE YARGI SÜREÇLERİNE BAŞVURMA:

Bu Kurallar, Amerika Birleşik Devletleri'nin Kaliforniya Eyaleti'nin yasalarının hükmü altındadır, bu yasalara tabidir ve bu yasalara uygun şekilde yorumlanacaktır. Tüm kanuni ihtilaf kurallarını hariç tutar. Bu Kurallar'ın herhangi bir hükmünün geçersiz veya uygulanamaz olduğu kabul edilirse diğer tüm hükümler tam olarak yürürlükte kalır. Yasaların izin verdiği ölçüde, Yarışma'dan kaynaklanan veya Yarışma'yla bağlantılı olarak ortaya çıkan ihtilâf veya hak iddiası durumlarında dava açma, ihtiyati tedbir arama veya yargıya diğer herhangi bir şekilde başvurma veya başka herhangi bir prosedürü izleme hakkı hariç tutulmuştur ve tüm Katılımcılar, söz konusu haklarından açıkça feragat eder.20. tahkim:

Yarışma'ya katılarak, Yarışma'yla herhangi bir şekilde ilişkili herhangi bir ihtilafı, hak iddiasını veya talebi ele alacak münhasır yargı kurumunun hangisi olacağına bağlayıcı tahkim kurulu tarafından karar verileceğini kabul edersiniz. Sizinle Google arasında bu Kurallar'dan kaynaklanan her tür ve nitelikteki ihtilaf, San Jose, Kaliforniya, ABD bölgesinde yürürlükte olan kuralları uyarınca bağlayıcı tahkim için, her iki tarafça karşılıklı olarak bir hakem tarafından kararlaştırılmadan önce Adli Tahkim ve Arabuluculuk Hizmetleri, Inc.'e ("JAMS") gönderilecektir. Taraflar tahakkuk eden tahkim masraflarını eşit şekilde paylaşmayı kabul eder.21. KAZANANLAR LİSTESİ:

Kazananların listesini 1 Temmuz 2024'ten sonra ve 1 Nisan 2025'ten önce şu adrese kendi adresinizin yer aldığı pul yapıştırılmış bir zarf göndererek isteyebilirsiniz:

Google LLC
1600 Amphitheater Parkway Mountain View, CA 94043 ABD

(Vermont'ta yaşayanların posta ücreti sağlamasına gerek yoktur).