2023 Global Kickoff etkinliğini izleyin

Şartlar ve Koşullar

Google Geliştirici Öğrenci Kulüpleri Çözüm Yarışma Resmi Kuralları

GİRİŞ YAPMAK VEYA KAZANMAK İÇİN SATIN ALMA GEREKMEZ. YASAKLANDIĞI YERLERDE KULLANIN. YARIŞMA, 50 AMERİKA BİRLEŞİK DEVLETİN İHLALİ, BREZİLYA, QUEBEC, CRIMEA, CUBA, IRAN, SURİYE ve KUZEY KORE HARİÇ TUTULMUŞTUR.

BU YARIŞMAYA KATILMANIZ, BU RESMİ KURALLARI KABUL ETTİĞİNİZ ANLAMINA GELİR.

Google Developer Student Clubs Çözüm Çözümü ("Yarışma"), katılımcıların (öğrencilerin) bir veya daha fazla Google ürünü ya da platformu kullanarak bir veya daha fazla Birleşmiş Milletler 17 Sürdürülebilir Kalkınma Hedefi'ni çözüme ulaştıran bir çözüm geliştirmesi gereken bir beceri yarışmasıdır. Ayrıca YouTube'a kullanıcının çözümü nasıl kullanabileceğini gösteren bir video (en fazla 120 saniye) göndermelidir.

Geliştirip video oluşturduğunuz çözüm (bundan sonra "Giriş" olarak anılacaktır) jüri üyeleri tarafından değerlendirilecektir. Jüri, kazananları bu Resmi Kurallara göre belirleyecektir. Ödüller, değerlendirme ölçütleri arasında en yüksek puana sahip katılımcılara verilecektir. Ayrıntıların tamamını aşağıda bulabilirsiniz.


1. BAĞLAYICI SÖZLEŞME:

Yarışmaya katılmak için bu Resmi Kuralları ("Kurallar") kabul etmeniz gerekir. Bu nedenle, anlayıp kabul etmek için lütfen katılmadan önce bu kuralları okuyun. Yarışma'ya giriş göndermek bu Kurallar'ı kabul etmek anlamına gelir. Bu Kurallar'ı kabul etmediğiniz sürece Yarışma'ya giriş gönderemez ve Kurallar'da açıklanan ödülleri almaya uygun olmazsınız. Bu Kurallar, sizinle Google arasında Yarışma'ya ilişkin bağlayıcı bir yasal sözleşme oluşturur.2. UYGUNLUK:

Yarışma'ya katılabilmek için (1) giriş sırasında ülke, eyalet, il veya yargı alanının reşit olma yaşından (veya Tayvan'da en az yirmi yaşında) büyük bir öğrenci olmanız gerekir; (2) Brezilya, Quebec, Kırım, Küba, İran, Suriye veya Kuzey Kore'de ikamet etmemeli ya da (3) herhangi bir öğrenci, YouTube'a Yarışma; Brezilya, Quebec, Kırım, Küba, İran, Suriye ve Kuzey Kore'de ve yasaların izin vermediği yerlerde geçersizdir. Google, UNICEF, Birleşmiş Milletler ve bunların ana şirketleri, yan kuruluşları, satış ortakları ve ilgili yöneticileri, memurları, çalışanları, reklam ve tanıtım ajansları, temsilcileri ve aracıları ("Yarışma Tüzel Kişileri") ve bunlar, aşağıdaki durumlardan bağımsız olarak, şunlardan bağımsız olarak: Google, uygunluğu doğrulama ve herhangi bir zamanda bir anlaşmazlıkta karar verme hakkını saklı tutar.

Bir şirketin üyesi olarak veya işvereniniz adına katılıyorsanız bu kurallar bireysel olarak ve/veya işvereniniz için bağlayıcıdır. Çalışanınız, yükleniciniz veya başka bir tarafın aracısı olarak işe alınma şartlarınızın kapsamında hareket ediyorsanız, söz konusu tarafın eylemlerinizden tümüyle haberdar olduğunu ve ödül alma olasılığınız da dahil, bunları onayladığını garanti edersiniz. Ayrıca, eylemlerinizin işvereninizin veya şirketinizin politikalarını ya da prosedürlerini ihlal etmediğini de garanti edersiniz.3. SPONSOR:

Yarışma, 1600 Amphitheater Parkway, Mountain View, CA, 94043, ABD adresinde faaliyet gösteren bir Delaware şirketi olan Google LLC ("Google" veya "Sponsor") sponsorluğunda.4. YARIŞMA DÖNEMİ:

Yarışma, 11 Ocak 2023 tarihinde ABD'de Pasifik Saati (PT) ile 12:00:00'da başlayıp 5 Haziran 2023 saat 23:59:59'da ("PT") sona erer. Katılımcılar,5. NASIL GİRİLİR?

SATIN ALMAK VEYA KAZANMAK İÇİN SATIN ALMA GEREKMEZ. Yarışma'ya girmek için goo.gle/solutionchallenge adresindeki Yarışma web sitesinde ("Yarışma Sitesi") 31 Mart 2023 saat 23:59'a (PT) veya öncesine kadar ziyaret edin ve "Katılım" talimatlarını uygulayın.

Aşağıda belirtilen Giriş gereksinimlerini bulun (bundan sonra "Şartlar" olarak anılacaktır). Girişlerin uygun olması için girişlerin yazılı bölümlerinin İngilizce olması gerekir. Giriş en azından İngilizce kullanımını desteklemelidir.

Giriş için gerekenler:

 • Birleşmiş Milletler 17 Sürdürülebilir Kalkınma Hedeflerinden birini veya daha fazlasını ele alın.
 • Yalnızca üniversite veya kolej öğrencileri tarafından oluşturulmuş ve gönderilmiş olup girişi gönderen üye dahil toplam en fazla 4 ekip üyesi bulunmalıdır.
 • Üniversitesinde veya yüksekokulunda Google Developer Student Club (GDSC) bünyesinde en az bir kişinin yer aldığı bir ekipten gelir.
 • Şunlar arasında oluşturulmalıdır:
  • 1. Tur: 12 Nisan 2022 - 31 Mart 2023.
  • 2. tur için: 12 Nisan 2022 - 5 Haziran 2023.
 • Girişi gönderen ekibin üyeleri tarafından yazılan özel kodun bağlantısını ekleyin. Belgenin uygun şekilde paylaşılıp erişilebilir olduğundan emin olun.
  • Bağlantı, jüriyi GitHub veya Bitbucket gibi bir sürüm kontrol sisteminde barındırılabilecek kodunuzu içeren bir depoya yönlendirmelidir. Bu depoda, kök dizine bir README.txt veya README.md dosyası eklemeniz gerekir. Bu dosya, çözümü test etmek için kodunu nasıl çalıştıracağımıza dair net talimatlar içermelidir.
 • Aşağıdakiler dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere bir veya daha fazla Google ürünü ya da platformunun kullanımı:
  • Android
  • Angular
  • Google Cloud - ölçeklenebilirlik sağlamak için GCP'yi kullanır
   • Sunucusuz işlevler
   • Kubernetes
   • Makine Öğrenimi Hizmetleri
   • Veri mühendisliği
  • Firebase
  • Google Haritalar Platformu
  • Tensorflow
  • Progresif Web Uygulamaları (PWA)
  • Flutter
  • Asistan / Actions on Google
  • Diğer Google ürünleri veya platformları
 • Başka açık kaynak projeleri içerebilir ancak bunun nerede olduğunu netleştirmelidir (bunun için kodun kullanılması yeterlidir).
 • Bir ekip, daha önce gönderilen bir projeyi yeniden kullanamaz veya yeniden gönderemez.
 • YouTube'a gönderilen, 120 saniyeden uzun olmayan ve aşağıdaki ölçütleri karşılaması gereken bir video ekleyin:
  1. Aşağılayıcı, rahatsız edici, tehdit edici, karalayıcı, kötüleyici, iftira eder nitelikte olmamalı veya herhangi bir şekilde uygunsuz, çirkin, cinsel, küfürlü, çirkin, işkence, yerici, ayrımcı ya da bir grup veya kişi aleyhine nefreti veya zarar verici davranışı teşvik eden ya da başka bir şekilde, Google'ın şahsi karar verme yetkisine dayanarak Yarışma'nın teması ve ruhuna uygun olmayan içerik barındırmamalıdır.
  2. Yasalara aykırı veya videonun oluşturulduğu tüm eyaletlerdeki geçerli federal, eyalet, il veya yerel yasa ve yönetmelikleri ihlal eden ya da bunlara uymayan içerik, malzeme veya öğe barındırmamalıdır.
  3. I, herhangi bir üçüncü tarafın reklamını, sloganını, logosunu, ticari markasını gösteren veya bir üçüncü tarafın, ticari kuruluşun sponsorluğunu ya da desteğini belirten veya Sponsor'un şahsi karar verme yetkisiyle belirlediği Yarışma ruhuna uymayan herhangi bir içerik, materyal veya öğe barındırmamalıdır.
  4. Üçüncü taraf veya tüzel kişiliklere ait içerik, malzeme veya unsur içermeyen ya da kullanmayan, orijinal, yayınlanmamış bir çalışma olmalıdır.
  5. Üçüncü tarafların reklam, gizlilik veya fikri mülkiyet haklarını ihlal eden içerik, öğe veya materyaller içeremez.
  6. I, 120 saniyeden uzun olamaz. Daha uzunsa jüri üyeleri yalnızca ilk 120 saniyeyi değerlendirir.
  7. Demo, çalışan uygulamanızı göstermelidir. Kullanıcının, Kullanıcı arayüzü üzerinden çalışan ekip tarafından oluşturulan özel kodla nasıl etkileşimde bulunacağını göstermelidir.

ŞİRKET BAŞINA BİR (1) KATILIM GÖSTERİN. Sonraki girişler diskalifiye edilir. Tüm Yuvarlak girişler, 31 Mart 2023 saat 23:59'a (PT) kadar gönderilmelidir. Tüm ikinci tur girişleri, 5 Haziran 2023 saat 23:59'a (PT) kadar gönderilmelidir. Başvuru malzemeleri tamamen veya kısmen okunamaz, eksik, hasarlı, değişiklik yapılmış, taklit, sahtekarlığa tabi veya geç alınmışsa geçersizdir. Tüm girişler, başvuru sırasında gönderilen e-posta adresinin yetkili hesap sahibi tarafından yapılmış kabul edilir ve potansiyel kazananın söz konusu e-posta adresinin yetkili hesap sahibi olduğunu gösteren bir kanıt sağlaması gerekebilir. "Yetkili hesap sahibi"; bir internet servis sağlayıcı, online servis sağlayıcı veya alanın e-posta adresini atamakla sorumlu başka bir kuruluş tarafından bir e-posta adresine atanan gerçek kişidir.

Yarışma Süresi boyunca Sponsor, temsilcileri ve/veya Jüri Üyeleri (aşağıda tanımlanmıştır) şartları karşıladığından emin olmak için her Girişi değerlendirecektir. Sponsor, koşulları karşılamayan bir Girişi gönderen tüm başvuru sahiplerinin, şahsi karar verme yetkisini kullanarak diskalifiye etme hakkını saklı tutar.6. DEĞERLENDİRME:

Her giriş, Sponsor'un ve/veya Google Geliştirici Uzmanı programının kayıtlı üyeleri olan ve/veya UNICEF ve/veya Birleşmiş Milletler'in ("Jüri") çalışanları olan bir uzman heyeti tarafından değerlendirilecektir.

1. Tur Gönderimi: Katılımcılar, 17 Mart 2023 ile 31 Mart 2023 tarihleri arasında başvurularını gönderecektir.

1. Tur Değerlendirmesi: Yaklaşık 11 Nisan 2023 tarihlerinde, 3 Mayıs 2023'e kadar, her değerlendirme Jüri tarafından aşağıdaki değerlendirme ölçütlerine göre değerlendirilecektir.

İlk 100 Giriş: Jüri 1. turdaki tüm ilk girişler arasından ilk 100 girişi seçecektir. İlk 100 girişteki ekiplere, 2. Tur değerlendirmesi için tekrar katılımlarını göndermeden önce çözümlerini iyileştirmek üzere uzmanlardan danışmanlık alma fırsatı sunulacaktır.

2. Tur Gönderimi: İlk 100 girişten gelen katılımcılar 4 Mayıs 2023 ile 2 Haziran 2023 tarihleri arasında başvurularını yeniden göndermiştir.

2. Değerlendirme: Yaklaşık 7 Haziran 2023 ile 16 Haziran 2023 tarihleri arasında, 2. Tur Gönderimi için her bir değerlendirme, Jüri tarafından aşağıdaki değerlendirme ölçütlerine göre yeniden değerlendirilecektir.

İlk 10 Giriş: Jüri Üyeleri, 2. Tur'un tüm gönderim başvuruları arasından aşağıdaki değerlendirme ölçütlerine göre en iyi 10 kazananı seçecektir. İlk 10'a girebilecek potansiyel kullanıcılar, 2023 Çözüm Yarışması Demo Günü canlı yayınında görüşlerini gösterme şansına sahip olacak.

İlk 3 Giriş: Jüri üyeleri, canlı yayın etkinliğinde 2023 Çözüm Yarışması'nda resmi olarak en çok kazanan ilk 3 kazananı belirliyor. Bu yarışmanın jürisi, 2023 Çözüm Yarışması Demo Günü canlı yayınında başvurulara uygulanır.Değerlendirme Ölçütleri

  Etki (25 puan)

  1. Giriş, sorun beyanını kullanarak açık bir zorluk sunuyor mu? (5 puan)
  2. Çözüm için hangi UN Sürdürülebilir Kalkınma hedeflerini ve hedeflerini seçtiklerini net bir şekilde açıklıyorlar mı? (5 puan)
  3. Kullanıcılardan geri bildirim, test ve iterasyon (5 puan)
   • Ekip gerçek kullanıcılardan aldıkları üç geri bildirim noktasını ve bunları test etmek için attıkları adımları açık bir şekilde açıklıyor mu?
   • Ekibin öğrendikleri ve kullanıcı geri bildirimlerine göre çözümün nasıl geliştirildiğine dair kanıt var mı?
  4. Çözüm, ekibin tespit ettiği zorluğu (ve sorunu) ele alıyor mu? Ekip; metrikleri, hedefleri ve sonuçları kullanarak çözümlerinin başarısını yeterli düzeyde açıklıyor mu? (5 puan)
  5. Sonraki adımlara dair bulgu var mı? Ekip, daha büyük bir kitleyi gelecekte de devam edecek şekilde tanıtmak için net bir plan sunuyor mu? (5 puan)
 1. Teknoloji (25 puan)
  1. Ekip; mimariyi, üst düzey bileşenleri, her bileşenin sorumluluğunu, uygulanan belirli ürünleri ve platformu net bir şekilde açıklıyor mu? Ekip hangi Google teknolojisini kullandığını net bir şekilde açıkladı mı? (5 puan)
  2. Çözüm, zorluğun üstesinden gelmek için gereken tüm teknik bileşenleri uyguluyor mu? (5 puan)
  3. Kod testi ve yineleme (5 puan)
   • Ekip, kodunu oluştururken karşılaştıkları bir zorluğu, bu sorunla nasıl başa çıktığını ve yapılması gereken teknik kararlar ile uygulamaları vurguluyor mu? Ekip, kodlarını yönetme konusunda yol göstermiş mi?
  4. Video demosu gerçek bir çalışma uygulamasını (örnek değil) ve kullanıcının çözümle nasıl etkileşim kuracağını gösterir mi? Demo, seçilen Google teknolojisinin veya platformunun özelliklerinin etkili ve uygun şekilde nasıl kullanıldığını gösteriyor mu? (5 puan)
  5. Çözüm, mevcut biçiminde veya küçük yapısal değişikliklerde daha fazla kullanıcıyı ve ölçeği artırabilir mi? (5 puan)


 2. Jüri Üyeleri, her bir Katılımı değerlendirmenin yanı sıra yukarıda listelenen kriterlere göre alınan puanlardan oluşan bir toplam puan belirler. 1. tur girişlerinden en yüksek toplam puanı alan ilk 100 giriş arasında potansiyel 100. kısa liste seçilecektir. 2. tur gönderimlerinde, toplamda en yüksek puanı alan ilk 10 giriş ilk 10 kazanan olarak seçilecektir. İlk 10 potansiyel kazanan arasından jüri, 2023 Çözüm Yarışması Demo Günü canlı yayınında belirtilen başvurulara dayanarak, yukarıda verilen değerlendirme ölçütlerine göre 2023 Çözüm Yarışması için resmi olarak ilk 3 kazananı seçecek. 2023 Solution Challenge Demo Day canlı yayınında ilk 10'da yapılan girişler arasında en yüksek toplam puanı alan ilk 3 giriş, 2023 Solution Challenge için potansiyel kazanan ilk 3 kazanan olarak seçilecektir. Beraberlik durumunda, “Geri bildirim/Test/Tekrarlama” kategorisinde Jüri Üyelerinden daha yüksek puanı alan Giriş seçilecektir. Bir potansiyel kazananın herhangi bir nedenle diskalifiye edilmesi durumunda, bir sonraki en yüksek toplam puanı alan Giriş, potansiyel kazanan olarak seçilecektir.

  19 Haziran 2023'te veya buna yakın bir tarihte, kazanan ilk 10 kazanan seçilecek ve Sponsor'un takdirine bağlı olarak telefon ve/veya e-postayla bilgilendirilecektir. Bir potansiyel kazanan ilk bildirim denemesinden sonraki 5 gün içinde bildirim denemesine yanıt vermezse bu tür bir potansiyel kazanan diskalifiye edilir ve burada açıklanan değerlendirme ölçütlerine göre alınan tüm uygun girişler arasından alternatif bir kazanan seçilir. Telefonla bildirim bağlamında ise, potansiyel kazanan Sponsor ile canlı bir görüşme gerçekleştirdiğinde veya potansiyel kazananın sesli mesaj hizmetine ya da Sponsor makinesi tarafından yanıt makinesine bir mesaj bırakıldığında, söz konusu bildirim (hangisi önce gerçekleşirse) kabul edilecektir. Yasalarca izin verilmeyen yerler dışında, her potansiyel kazananın bir Uygunluk, Yükümlülük ve Beyan Bildirgesi'ni imzalaması ve Sponsor'un gerekli gördüğü ek bilgileri sağlaması gerekebilir. Gerekli olması halinde kazananlar, bildirimin gönderilmesinden sonraki 21 gün içinde bu gerekli belgelerin tümünü iade etmelidir. Aksi takdirde, potansiyel kazananın ödülü kaybedtiği kabul edilir ve burada açıklanan değerlendirme ölçütlerine göre başka bir potansiyel kazanan seçilir. Olası kazananın reşit olmaması durumunda, ebeveyni veya yasal vasisi belgeleri imzalamalı ve burada açıklandığı şekilde iade etmelidir. Tüm bildirim gereksinimleri ve bu Kurallardaki diğer şartlar sıkı bir şekilde uygulanacaktır.

  Yarışmaya başvuru yapılmaması durumunda herhangi bir ödül verilmeyecektir. Jürinin kararı nihai ve bağlayıcıdır.  7. YARIŞMA KANALLARINA YÖNLENDİRMELER:

  • İlk 50 Girişi: Markalı tişörtler alır (KB: 15 TL). Uygun olan her ekip için öğrenci başına 1. Uygun olan tüm ekipler Sertifika alır.
  • İlk 10 Giriş (Giriş başına en fazla 4 katılımcı): 2023 Çözüm Yarışması Demo Günü'nde dünyanın dört bir yanından Google çalışanlarına ve geliştiricilere girişlerini gösterme fırsatı verilecek. Ayrıca Swag kutusu (Tişört, çıkartma, sırt çantası vb. dahil) Google çalışanları ve GDE'lerden sanal rehberlik alacak. ARV: 250 $).
   Yarışma Finalistleri (Giriş başına en fazla 4 katılımcı): Tanınmış 7 ek ekipteki her kişi öğrenci başına 1.000 ABD doları nakit para ödülü alacaktır. Koşulları karşılayan her ekip için 1.000 ABD dolarından fazla kazanç sağlanmaz.
  • En Çok Oy Alan 3 Kazanan (Giriş başına en fazla 4 katılımcı): İlk 3 yarışmadaki her kişiye 3.000 ABD doları nakit para ödülü verilir. Koşulları karşılayan her ekip için 12.000 ABD Doları'nı geçemez.

  Ayrıca, kazanan ekiplerin hikayelerinin yayınlanması ve alakalı kitlelerle paylaşılması için Google Developers kanallarında öne çıkarılacaktır.

  Herhangi bir ödülü kazanma olasılığı, 31 Mart 2023 saat 23:59'a (PT) ve daha önce katılanların becerisine uygun olarak kabul edilen başvuruların sayısına bağlıdır. Ödüller, nihai ödül kabul belgelerinin Sponsor'a ulaşmasından itibaren yaklaşık 10-12 hafta içinde verilir. Sponsor'un şahsi karar verme yetkisi dışında, ödüllerin devir, ikame veya nakit karşılığına dönüştürülmesine izin verilmez. Herhangi bir nedenle, herhangi bir nedenle, tümüyle veya kısmen, ödüllerin verilmemesi durumunda, Sponsor, ödülü tamamen veya kısmen, eşit veya daha yüksek bir parasal değere sahip bir ödülle ikame etme hakkını saklı tutar. Değer, dalgalanma gösterebilecek pazar koşullarına tabidir ve gerçek pazar değeri ile ARV arasındaki fark ödüle dahil edilmez. Ödüller kısıtlamalara ve/veya lisanslara tabi olabilir ve kullanılabilmesi için ek donanım, yazılım, hizmet veya bakım gerekebilir. Kazanan, ödüllerin üreticiler tarafından belirlenen koşullara uygun şekilde kullanılmasından ve kullanım, hizmet veya bakımla ilişkili tüm ek maliyetlerden sorumludur. Yarışma Tüzel Kişileri yapmamıştır ve Yarışma Tüzel Kişileri, ödüllerin kalitesi, mekanik durumu, satılabilirliği veya belirli bir amaca uygunluğu dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere ödüllerin kullanımıyla ilgili hiçbir garanti, beyan veya teminata, açık veya zımni, hiçbir yasaya veya garantiye ilişkin hiçbir sorumluluk üstlenmemektedir.

  Para Ödülleri. Para ödülleri ABD doları olarak verilir. Nakit, hediye kartı veya diğer nakit karşılığı olarak sunulabilir. Google, para ödüllerini yerel para birimine dönüştürmek için yetkili bir üçüncü tarafla birlikte çalışabilir. Para biriminin ABD doları dışındaki bir para birimine dönüştürülmesi için hangi para birimi döviz kurunun uygulanacağını Google'ın şahsi karar verme yetkisinin olduğunu kabul edersiniz.  8. DİĞER KAZANANLAR:

  Herkese açık olarak oy verilen favori Başvurular (katılımcılar, öğrenciler, arkadaşlar ve/veya katılımcıların aile üyeleri de dahil olmak üzere 2023 Çözüm Yarışması Demo Günü'ndeki izleyiciler ilk 10 giriş arasından favori girişlerine oy verebilir). 2023 Çözüm Yarışması Demo Günü'nde herkese açık izleyicilerden en çok oy alan başvuru, herkese açık şekilde oy verilen, kazanan potansiyel kazanan olarak seçilecek. Herkese açık olarak oy verilen, potansiyel kazananlar için özel ek bir promosyon kiti (KBOG: 129 TL) kazanılacak.  9. VERGİLER:

  POTENTIAL KAZANANLARA ÖDEMELER, GOOGLE İLE İSTEDİĞİ TÜM GOOGLE BELGELERİNİN TÜM GEÇERLİ HÜKÜMLERE, FEDERAL, YEREL VE FOREIGN INCLUDING INCLUDING INVLUDING INCLUDING INCLUDING INCLUDING INCLUDING INCLUDING INCLUDING INCLUDING INCLUDING INCLUDING INCLUDING INCLUDING INCLUDING INCLUDING INCLUDING INCLUDING INCLUDING dirnesini GOOGLE'IN FESİHLE YÖNLENDİRİLMESİ GEREKEN TÜM VERGİLER ÖDÜLLERDEN DÜŞÜLDÜ. ÖDÜLLERE UYGULANAN TÜM VERGİLER, KAZANANLARIN SÖZ KONUSU SORUMLULUKLARIDIR. Potansiyel kazananların, ödül alabilmek için Google tarafından istenen veya geçerli yasaların gerektirdiği tüm vergi belgelerini Google'a veya ilgili vergi dairesine göndermesi gerekir. Google, bu belgelerin her biri, potansiyel kazananın ikamet ettiği ülkenin yasaları (geçerli olduğu durumlarda) dahil olmak üzere, geçerli yasalara göre belirlenir. Potansiyel kazananlar, geçerli tüm vergi yasalarına ve beyanname şartlarına uygunluğundan sorumludur. Bir potansiyel kazanan bu belgeleri sağlamaz veya ilgili yasalara uymazsa ödül kaybedilebilir ve Google tamamen kendi takdirine bağlı olarak alternatif bir kazanan seçebilir.  10. GENEL KOŞULLAR:

  Tüm federal yasalar, eyalet, bölge yasaları ve yerel yasalar ve düzenlemeler geçerlidir. Google, yalnızca Google'ın şahsi karar verme yetkisiyle, hile, yanıltma veya diğer adil olmayan oyun uygulamaları ya da rahatsız edici davranışlar, kötüye kullanım, tehdit veya taciz eden diğer kişileri, Google'ı veya Jüri'yi kullanarak Yarışma'nın meşru işleyişini zayıflatmaya çalıştığı kanaatine varırsa Yarışma'dan katılanları diskalifiye etme hakkını saklı tutar.  11. FİKRİ MÜLKİYET HAKLARI:

  Katılımcı, bu Yarışma'ya bir Giriş göndererek, Giriş'teki fikri mülkiyete sahip olduğunu veya Giriş için kullanma hakkına sahip olduğunu garanti ve beyan eder. Ayrıca, Katılımcı, Giriş'in herhangi bir bölümünün, Katılımcı'ya ait olduğu kanaatine varılması durumunda, Katılımcı'nın, giriş koşulu olarak Google'a, yalnızca Yarışma'yı göstermek üzere sunma amaçlı olarak ve Site'de gösterime sunmak amacıyla, kabul etme amacı güdecek ve kabul etme niyetinde bulunarak, gösterime yönelik olarak ve yine de teklif etmek ve teklif etmek amacıyla, göstermek amacıyla, yine de göstermek amacıyla, yine de göstermek amacıyla teklif etmek amacıyla, yine de Site'yi göstermek amacıyla, yine de göstermek amacıyla, yine de göstermek amacıyla, yine de göstermek amacıyla Katılımcı, Google'ın Yarışma'nın reklam ve tanıtımıyla bağlantılı olarak Herkese veya diğer gruplara iletişim göndererek, ekran görüntülerini, animasyonları ve video klipleri tanıtım amaçlı kullanıma sunma hakkı dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere, Girişi kullanma, çoğaltma, herkese açık olarak sunma ve herkese açık şekilde gösterme hakkına sahip olacağını özellikle kabul eder.  12. GİZLİLİK:

  Katılımcı, Google'ın kayıt işlemi ve Yarışma sırasında sağlanan ve ad, posta adresi, telefon numarası ve e-posta adresi dahil ancak bunlarla sınırlı olmayan kimlik bilgilerini toplayabileceğini, saklayabileceğini, paylaşabileceğini ve başka şekillerde kullanabileceğini onaylar ve kabul eder. Google, bu bilgileri Yarışma'yı yönetmek ve bir girişin ödül kazanmaya uygun bulunması halinde Katılımcı'nın kimliğini, posta adresini ve telefon numarasını doğrulamak da dahil olmak üzere Gizlilik Politikası'na (http://www.google.com/policies/privacy/) uygun şekilde kullanacaktır.

  Katılımcının bilgileri, ABD dahil olmak üzere Katılımcının ikamet ettiği ülke dışındaki ülkelere de aktarılabilir. Bu ülkelerde, Katılımcı'nın ikamet ettiği ülkedekine benzer gizlilik yasaları ve yönetmelikleri bulunmayabilir.

  Bir katılımcı kayıt sırasında zorunlu olan zorunlu verileri sağlamazsa Google, Girişi diskalifiye etme hakkını saklı tutar.

  Katılımcı, Google tarafından Yarışma'yla ilgili olarak saklanan tüm kişisel verilere developerstudentclubs-support@google.com adresinden ulaşarak yazma, bunları inceleme, düzeltme veya silme isteğinde bulunma hakkına sahiptir.  13. TANITIM:

  Katılımcı, ödülü kabul ederek Sponsorunun ve ajanslarının, yasalarca engellenmediği sürece, adlarını ve/veya benzerliklerini ve Girişlerini reklam ve tanıtım amacıyla ek ücret ödemeden kullanmasını kabul eder.  14. GARANTİ, TAZMİNAT ve AÇIKLAMA:

  Katılımcılar, kendi çalışmalarının kendi orijinal çalışmaları olduğunu, dolayısıyla gönderilen Katılımın tek ve münhasır sahibi olduklarını ve Yarışma'ya Girişi gönderme ve gereken tüm lisansları verme hakkına sahip olduklarını garanti eder. Katılımda bulunanların her biri, (1) üçüncü taraf mülkiyet haklarını, fikri mülkiyet haklarını, endüstriyel mülk haklarını, kişisel veya manevi hakları ya da telif hakkı, ticari marka, patent, ticari sır, gizlilik, tanıtım veya gizlilik yükümlülükleri dahil ancak bunlarla sınırlı olmaksızın başka herhangi bir hakkı ihlal eden veya (2) geçerli eyalet yasalarını veya federal yasaları başka herhangi bir şekilde ihlal eden hiçbir Girişi göndermemeyi kabul eder.

  Yasaların izin verdiği en geniş kapsamda, her bir katılımcı tüm Yarışma Tüzel Kişilerini herhangi bir yükümlülük, hak talebi, talep, kayıp, hasar, maliyet ve harcamanın, davalının herhangi bir eylemi, varsayılanı veya eksikliğinden ve/veya burada belirtilen herhangi bir garantinin ihlalinden dolayı her zaman muaf tutar ve her zaman muaf tutmayı kabul eder. Her türlü hak talebi,

  Katılımcılar, (a) Yarışma Sitesi'ndeki herhangi bir arıza veya başka bir sorun, (b) giriş bilgilerinin toplanması, işlenmesi veya saklanmasında herhangi bir hata ya da (c) herhangi bir ödül veya kazananla ilgili yazım, teklif veya duyuru ile ilgili tüm sorumlulukları Google'dan alır.  15. ELEME:

  Katılımcı tarafından kimlik, posta adresi, telefon numarası, e-posta adresi, bu hakka sahip olma veya bu Kurallar'a uymama gibi davranışlarda Yarışma'nın sağladığı tüm yanlış bilgiler, katılımcının Yarışma'dan hemen elenmesiyle sonuçlanabilir.  16. İNTERNET:

  Yarışma Tüzel Kişileri, Yarışma Sitesinin tamamının veya bozuk, bozuk ya da bozuk olan veya herhangi bir telekomünikasyon iletimi, iletişimde ya da şebeke bağlantısı olmayan şebeke bağlantısı ya da iletişim şebekesi ile (Nostalatör şebekesi, televizyon şebekesi, televizyon, hırsızlık veya şebeke bağlantısı ya da şebeke bağlantısı olmadan (varsa) herhangi bir televizyon bağsızlığından kaynaklanan ve bağlı olmayan televizyon şebekesi  17. İPTAL, DEĞİŞİKLİK YAPMA VEYA DİSKALİFİYE ETME HAKKI:

  Yarışma'nın bilgisayar virüsü, hata, kurcalama, yetkisiz müdahale, sahtekarlık, teknik arızalar veya Yarışma'nın yönetimi, güvenliği, adilliği, bütünlüğü ya da uygun şekilde yürütülmesini bozan veya olumsuz etkileyen herhangi bir başka nedenler dahil olmak üzere herhangi bir nedenle Yarışma'nın planlanan şekilde yürütülememesi halinde Google, şahsi karar verme yetkisini kullanarak Yarışma'yı iptal etme, feshetme, değiştirme veya askıya alma hakkını saklı tutar. Google, gönderim sürecinde veya Yarışma'nın ya da Yarışma Sitesi'nin herhangi bir bölümünde hile yapan tüm katılımcıları da diskalifiye etme hakkını saklı tutar. Yarışmacının, Yarışma Sitesi de dahil herhangi bir web sitesine kasten zarar verme veya Yarışma'nın yasal işleyişine sekte vurma yönünde yapılan herhangi bir girişim, ceza yasalarının ve toplumsal yasaların ihlâli anlamına gelir ve böyle bir girişimin ortaya çıkması durumunda, Google geçerli yasaların izin verdiği en geniş ölçüde hasar veren tarafa zarar verme hakkını saklı tutar.  18. İŞ TEKLİFİ VEYA SÖZLEŞMESİ DEĞİLDİR:

  hiçbir şekilde Yarışma'ya giriş göndermek, ödül kazanmak veya bu Kurallar'da belirtilen herhangi bir şey Google ya da Yarışma Tüzel Kişileri tarafından yapılan bir işe alma teklifi veya sözleşmesi olarak yorumlanmamalıdır. Girişinizi gönüllü olarak gönderdiğinizi ve gizli veya güvene dayalı olarak göndermediğinizi onaylarsınız. Google ile Yarışma Tüzel Kişileri arasında hiçbir gizli, güvene dayalı ilişki, ajans ilişkisi veya diğer ilişki ya da şartlar gereği ortaya çıkan bir sözleşme olmadığını ve bu Kurallar kapsamında bir Girişi gönderdiğiniz için böyle bir ilişki oluşmadığını onaylarsınız.  19. MALİYET VE YARGI İŞLEMLERİNE YÖNLENDİRME:

  Bu Kurallar, Amerika Birleşik Devletleri'nin Kaliforniya Eyaleti'nin yasalarının hükmü altındadır, bu yasalara tabidir ve bu yasalara uygun şekilde oluşturulmuştur ve tüm kanuni ihtilaf kurallarını hariç tutar. Bu Kuralların herhangi bir hükmünün geçersiz veya uygulanamaz olduğu kabul edilirse burada kalan tüm hükümler tam olarak yürürlükte kalır. Yasaların izin verdiği ölçüde, bu Yarışmadan kaynaklanan veya Yarışma ile bağlantılı olarak ortaya çıkan ihtilâf veya hak iddiası durumlarında dava açma, ihtiyati tedbir arama veya yargıya diğer herhangi bir şekilde başvurma veya başka herhangi bir prosedürü izleme hakkı hariç tutulmuştur ve tüm Katılımcılar bu tür haklardan açıkça feragat eder.  20. TAHKİM:

  Yarışma'ya girerek, Yarışma'yla herhangi bir şekilde ilişkili herhangi bir ihtilafı, hak iddiasını veya talebi ele alacak münhasır yargı kurumunun hangisi olacağına bağlayıcı tahkim kurulu tarafından karar verileceğini kabul edersiniz. Sizinle Google arasında bu Kurallar'dan kaynaklanan her tür ve nitelikteki ihtilaflar, daha sonra her iki tarafça karşılıklı olarak kabul edilen bir hakemden önce, San Jose, Kaliforniya, ABD bölgesinde yürürlükte olan bağlayıcı kurallar uyarınca bağlayıcı tahkim için Adli Tahkim ve Uyumlulaştırma Hizmetleri A.Ş.'ye ("JAMS") gönderilecektir. Taraflar, tahakkuk eden tahkim maliyetlerindeki eşit tutarı paylaşmayı kabul ederler.  21. KAZANANLAR LİSTESİ:

  1 Ağustos 2023'ten sonra, 1 Mart 2024'ten önce açık adresli damgalı zarfı göndererek kazananların listesini isteyebilirsiniz:

  Google LLC
  1600 Amphitheater Parkway Mountain View, CA 94043 ABD

  (Vermont'ta yaşayanların posta adresi sağlaması gerekmez).