מידע נוסף על שימוש ב-Data Portability API לייצוא נתונים של משתמשים

מידע על נקודות הקצה והשיטות שסופקו על ידי Data Portability API.

כדאי לדעת אילו סוגי נתונים מיוצאים ממוצרים נתמכים.

הצגת נתוני המשתמש והמדיניות למפתחים.

להציג משאבים כמו הערות המוצר ודף העזרה.