Dokument Discovery: lista

Pobierz listę interfejsów API obsługiwanych w tym punkcie końcowym. Wypróbuj teraz

Metoda discovery.apis.list zwraca listę wszystkich interfejsów API obsługiwanych przez usługę Google APIs Discovery Service. Dane dla każdego wpisu są podzbiorem dokumentu opisującego ten interfejs API, a lista zawiera katalog obsługiwanych interfejsów API. Jeśli interfejs API ma wiele wersji, każda z nich ma swój wpis na liście.

Wyślij

Żądanie HTTP

GET https://discovery.googleapis.com/discovery/v1/apis

Parametry

Nazwa parametru Wartość Opis
Parametry opcjonalne
name string Uwzględnij tylko interfejsy API o podanej nazwie.
preferred boolean Zwraca tylko preferowaną wersję interfejsu API. "false" domyślnie.

Treść żądania

Nie używaj w tej metodzie treści żądania.

Odpowiedź

Jeśli operacja się uda, metoda zwróci odpowiedź w poniższym formacie:

{
 "kind": "discovery#directoryList",
 "discoveryVersion": "v1",
 "items": [
  {
   "kind": "discovery#directoryItem",
   "id": string,
   "name": string,
   "version": string,
   "title": string,
   "description": string,
   "discoveryRestUrl": string,
   "discoveryLink": string,
   "icons": {
    "x16": string,
    "x32": string
   },
   "documentationLink": string,
   "labels": [
    string
   ],
   "preferred": boolean
  }
 ]
}
Nazwa właściwości Wartość Opis Uwagi
kind string Stały ciąg znaków Discovery#directoryList
discoveryVersion string Określ wersję interfejsu Discovery API, która została użyta do wygenerowania tego dokumentu.
items[] list Poszczególne pozycje w katalogu. Jedna pozycja na parę interfejsu API/wersji.
items[].kind string Rodzaj tej odpowiedzi.
items[].id string Identyfikator tego interfejsu API.
items[].name string Nazwa interfejsu API.
items[].version string Wersja interfejsu API.
items[].title string Tytuł tego interfejsu API.
items[].description string Opis tego interfejsu API.
items[].discoveryRestUrl string Adres URL dokumentu REST wykrywania.
items[].icons object Linki z ikonami 16 x 16 i 32 x 32 symbolizujące interfejs API.
items[].icons.x16 string Adres URL ikony 16 x 16.
items[].icons.x32 string Adres URL ikony 32 x 32.
items[].labels[] list Etykiety stanu tego interfejsu API, np. limited_availability lub deprecated.
items[].preferred boolean true, jeśli jest to preferowana wersja.

Spróbuj!

Użyj poniższego eksploratora, aby wywołać tę metodę w aktywnych danych i zobaczyć odpowiedź. Możesz też wypróbować samodzielny eksplorator.