ข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับ API กิจกรรม Google ไดรฟ์

API กิจกรรม Google ไดรฟ์ประกอบด้วยทรัพยากร DriveActivity ซึ่งแสดงถึงการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นกับออบเจ็กต์ภายใน Google ไดรฟ์ของผู้ใช้ และเมธอด activity.query ที่ช่วยให้คุณดึงข้อมูลเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงเหล่านั้นได้

ส่งคำขอ

แอปของคุณขอข้อมูลกิจกรรมของผู้ใช้โดยใช้เมธอด activity.query คุณสามารถขอกิจกรรม สำหรับรายการในไดรฟ์ที่ระบุ หรือทุกอย่างในโฟลเดอร์ไดรฟ์ สำหรับคำขอหนึ่งๆ คุณเลือกที่จะจำกัดการตอบกลับตามข้อจำกัด เช่น ช่วงเวลาหรือประเภทการดำเนินการได้ และจะเลือกให้รวมกิจกรรมในคำตอบได้ ดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สร้างคำขอใน Drive Activity API

คำตอบ

การตอบสนองต่อคำขอคือรายการกิจกรรมที่ตรงกับพารามิเตอร์ที่ระบุ โดยที่ทรัพยากร DriveActivity แสดงถึงแต่ละกิจกรรม

คำอธิบายกิจกรรมในไดรฟ์

ทรัพยากร DriveActivity คือคอลเล็กชันของออบเจ็กต์ Action ซึ่งแต่ละรายการจะอยู่ในตัวเองเหมือนเหตุการณ์ Action ประกอบด้วย ActionDetail (เช่น Createหรือ Edit), Actor (เช่น User หรือ Administrator), Target (เช่น DriveItem หรือ Drive) และ Timestamp หรือ TimeRange

ทรัพยากร DriveActivity ยังมีข้อมูลสรุป เช่น ทุก Actor และ Target จากการดำเนินการทั้งหมด แบบรวม Timestamp หรือ TimeRange และข้อมูลที่สำคัญที่สุดหรือตัวแทน ActionDetail ของ Action

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดดูที่โมเดลข้อมูล API กิจกรรมไดรฟ์

การเปิดเผยประวัติกิจกรรม

ระบบอาจไม่รายงานกิจกรรมบางอย่างในไดรฟ์เมื่อใช้ API นี้ การที่ API กิจกรรมไดรฟ์จะรายงานการเปลี่ยนแปลงหนึ่งๆ ต่อออบเจ็กต์หรือไม่นั้น ขึ้นอยู่กับว่าการเปลี่ยนแปลงนั้นหรือข้อมูลเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงจะแสดงต่อผู้ใช้ที่ได้รับการตรวจสอบสิทธิ์ในแอปพลิเคชันของคุณหรือไม่

ระดับการเข้าถึงจะอิงตามสิทธิ์ที่ตั้งไว้สำหรับออบเจ็กต์ มีหลายกรณีที่แชร์ไฟล์และโฟลเดอร์ในไดรฟ์ ดังนี้

  • หากผู้เขียนแชร์เอกสาร ทั้งผู้สร้างและผู้ใช้ที่ตรวจสอบสิทธิ์แล้วจะเห็นประวัติกิจกรรมของเอกสาร
  • หากมีการแชร์เอกสารกับผู้ใช้แล้วเปลี่ยนให้เป็นแบบส่วนตัว ผู้ใช้ที่ผ่านการตรวจสอบสิทธิ์จะเห็นประวัติกิจกรรมทั้งหมดขณะมีสิทธิ์เข้าถึงและมีการจำกัดสิทธิ์ดังกล่าวแล้ว
  • หากไม่เคยแชร์เอกสารกับผู้ใช้ ผู้ใช้จะไม่เห็นประวัติกิจกรรม

เริ่มต้นใช้งาน

หากต้องการใช้ประโยชน์สูงสุดจาก Drive Activity API ให้ผสานรวมแอปกับ Google Drive API ก่อน หากต้องการเริ่มต้นใช้งาน Drive Activity API ให้ดูวิธีสร้างโปรเจ็กต์และให้สิทธิ์คำขอ หรือเจาะลึกและอ่านข้อมูลเกี่ยวกับกิจกรรมในเอกสารอ้างอิง API