ข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับ API กิจกรรม Google ไดรฟ์

Google Drive Activity API ประกอบด้วยทรัพยากร DriveActivity ซึ่งแสดงถึงการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นกับออบเจ็กต์ภายใน Google ไดรฟ์ของผู้ใช้ และเมธอด activity.query ที่ให้คุณดึงข้อมูลเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงเหล่านั้นได้

ส่งคำขอ

แอปของคุณขอข้อมูลกิจกรรมของผู้ใช้โดยใช้เมธอด activity.query คุณสามารถขอกิจกรรมสำหรับรายการในไดรฟ์ที่ต้องการ หรือสำหรับทุกอย่างที่อยู่ในโฟลเดอร์ไดรฟ์ สำหรับคำขอหนึ่งๆ คุณเลือกที่จะจำกัดการตอบกลับตามข้อจำกัด เช่น ช่วงเวลาหรือประเภทการดำเนินการ และจะเลือกให้รวมกิจกรรมในคำตอบก็ได้ ดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สร้างคำขอใน Drive Activity API

คำตอบ

การตอบกลับคำขอคือรายการกิจกรรมที่ตรงกับพารามิเตอร์ที่ระบุ โดยที่ทรัพยากร DriveActivity แสดงถึงแต่ละกิจกรรม ดังนี้

คำอธิบายกิจกรรมในไดรฟ์

ทรัพยากร DriveActivity คือคอลเล็กชันของออบเจ็กต์ Action ซึ่งแต่ละรายการจะมีในตัวเองเหมือนกับเหตุการณ์ Action ประกอบด้วย ActionDetail (เช่น Create หรือ Edit), Actor (เช่น User หรือ Administrator), Target (เช่น DriveItem หรือ Drive) และ Timestamp หรือ TimeRange

ทรัพยากร DriveActivity ยังมีข้อมูลสรุป เช่น ทุกๆ Actor และ Target จากการดำเนินการทั้งหมด Timestamp แบบรวมหรือ TimeRange รวมถึงข้อมูลที่สำคัญที่สุดหรือเป็นตัวแทน ActionDetail ของ Action

โปรดดูข้อมูลเพิ่มเติมที่โมเดลข้อมูล API กิจกรรมของไดรฟ์

ระดับการเข้าถึงประวัติกิจกรรม

ระบบอาจไม่รายงานกิจกรรมบางอย่างในไดรฟ์เมื่อคุณใช้ API นี้ การที่ API กิจกรรมของไดรฟ์จะรายงานการเปลี่ยนแปลงออบเจ็กต์หนึ่งๆ หรือไม่นั้น ขึ้นอยู่กับว่าการเปลี่ยนแปลงหรือข้อมูลเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงนั้นจะปรากฏต่อผู้ใช้ที่ผ่านการตรวจสอบสิทธิ์ในแอปพลิเคชันของคุณหรือไม่

ระดับการเข้าถึงขึ้นอยู่กับการตั้งค่าสิทธิ์สำหรับออบเจ็กต์ มีหลายกรณีที่แชร์ไฟล์และโฟลเดอร์ในไดรฟ์ ดังนี้

  • หากผู้เขียนแชร์เอกสาร ทั้งผู้สร้างและผู้ใช้ที่ตรวจสอบสิทธิ์แล้วจะเห็นประวัติกิจกรรมของเอกสารดังกล่าวด้วย
  • หากมีการแชร์เอกสารกับผู้ใช้แล้วจึงทำให้เป็นแบบส่วนตัว ผู้ใช้ที่ตรวจสอบสิทธิ์แล้วจะดูประวัติกิจกรรมทั้งหมดได้ขณะผู้ใช้มีสิทธิ์เข้าถึงและจะถูกจำกัดสิทธิ์ด้วย
  • หากไม่เคยแชร์เอกสารกับผู้ใช้ ผู้ใช้จะไม่เห็นประวัติกิจกรรมใดๆ

เริ่มต้นใช้งาน

ในการใช้ Drive Activity API ให้เกิดประโยชน์สูงสุด ให้ผสานรวมแอปกับ Google Drive API ก่อน หากต้องการเริ่มต้นใช้งาน Drive Activity API ดูวิธีสร้างโปรเจ็กต์และให้สิทธิ์คำขอ หรือเจาะลึกและอ่านข้อมูลเกี่ยวกับกิจกรรมในเอกสารอ้างอิง API เลยก็ได้