Ortak Drive'lara genel bakış

Ortak Drive, Google Drive'da Drive'ım ile paralel çalışan bir kuruluş yapısıdır. Paylaşılan sürücüler, tek bir kullanıcı yerine bir kuruluşa ait dosyaları destekler. Bir dosya ortak Drive'da veya Drive'ım klasöründe düzenlenebilir, ancak bu iki konumda organize edilemez. Bununla birlikte, Drive kısayolları, ortak Drive'lardaki dosyalara veya klasörlere Drive'ım ya da Drive'lar klasörlerini işaret etmek için kullanılabilir.

Erişim denetimi

Ortak Drive'lar, Drive'daki diğer içeriğe benzer bir izin modeli kullanır. Drive'ım bölümündeki dosyaların aksine, bir ortak Drive'da içerik sahibidir. İzinler hakkında daha fazla bilgi edinmek için Dosya, klasör ve sürücü paylaşma başlıklı makaleye göz atın.

İzin dağıtımı

Drive'ım bölümündeki öğelerde olduğu gibi, üst öğelerdeki izinler de alt öğelere yayılır. Ancak, ortak Drive'da izinler kesinlikle geniş kapsamlıdır. Örneğin, ortak drive için role=commenter sahibi olan bir kullanıcının erişim düzeyi, klasör hiyerarşisinde başka bir noktada düşürülemez. Ancak, belirli bir dosya grubu için bu kullanıcıların erişimleri artırılabilir.

Ortak drive dosyalarının yalnızca bir üst öğesi olmalıdır. Bu, ortak Drive dosyalarının tek bir ortak Drive'a ait olduğu ve bu ortak Drive içinde tek bir konumda bulunduğu anlamına gelir. Tek bir konumun olması, ortak Drive dosyaları için izin kurallarını basitleştirir.

Üye ve dosya erişimini karşılaştırma

Ortak drive'da iki permissions sınıfı bulunur:

  • Üye izinleri, doğrudan veya bir grup aracılığıyla ortak Drive'a erişim izni verilen kullanıcılar içindir. Üyeler, ortak Drive'ın adı gibi ortak Drive meta verilerini görüntüleyebilir. Üyeler, ortak Drive'daki tüm dosyalara erişebilir. Erişim düzeyi, üyeye verilen role değerine göre belirlenir (ör. commenter veya reader).

  • Dosya erişim izinleri, ortak Drive'daki bir dosya alt kümesine erişim izni verilen kullanıcılar içindir. Örneğin, bir kullanıcıyla tek bir dosya paylaşıldığında dosya erişim izni oluşturulur.

Tek bir kullanıcı ortak drive'ın üyesi olabilir ve ortak drive'da bulunan dosyalar için dosya erişim izinlerine sahip olabilir. Kullanıcının ortak Drive'daki üyeliği kendisine daha yüksek bir erişim düzeyi veriyorsa dosya erişim izninin yerini alabilir.

Kullanıcı ortak Drive'ın üyesi olmadığında veya üye erişim düzeyi düştüğünde dosya izinleri iptal edilir. Ayrıca kullanıcılar, doğrudan kendileriyle paylaşılan ortak Drive'daki tüm dosya ve klasörlere erişimi kaybeder.

Ortak Drive'lar için roller

Drive'ım bölümündeki öğelerde olduğu gibi, ortak Drive'daki her kullanıcıya belirli bir rolle erişim verilir. Ortak Drive'lar için şu roller kullanılır:

  • fileOrganizer rolü, kullanıcıların ortak Drive'daki dosyaları organize etmesine ve içeriği çöp kutusuna taşımasına olanak tanır.

  • organizer rolü, fileOrganizer ile aynı ayrıcalıkları verir. Ayrıca, kullanıcıların içeriği kalıcı olarak kaldırmasına ve ortak Drive adını ve üyeliğini değiştirmesine de olanak tanır.

  • writer rolü, kullanıcıların ortak Drive'lara dosya eklemesine ve ortak Drive öğesini paylaşmasına olanak tanır.

Ortak Drive'larda owner rolüne izin verilmez.

Ortak Drive'da izin verilen roller ve işlemler hakkında daha fazla bilgi edinmek için Roller ve izinler bölümüne bakın.

Üyeler ve düzenleyen kuralları

Ortak Drive'larda hem organizerCount hem de memberCount alanı bulunur. Bu alanların değerleri, ortak Drive'a kimlerin erişebileceğini belirleyebilir. organizerCount ve memberCount alanları için kurallar aşağıda verilmiştir:

  • organizerCount değeri sıfır olan bir ortak drive'ı yalnızca yöneticiler yönetebilir.

  • Bir ortak drive'a sıfır üzerinden memberCount ile yalnızca yöneticiler erişebilir.

  • organizerCount veya sıfırdan büyük memberCount değerine sahip bir ortak Drive'a yalnızca yöneticiler erişebilir. Bu durum yalnızca kalan izinler boş gruplar veya alan dışında paylaşımı devre dışı bırakmadan önce eklenen harici kullanıcılar içinse geçerlidir.

  • organizerCount ve memberCount alanları, kuruluşun üyeleri ile harici üyeler arasında ayrım yapmaz.

  • Dosya izninde yazılan varlıklar, ortak drive'daki dosyalara memberCount sıfır değeriyle erişebilir.

Daha fazla bilgi edinmek için Ortak drive arama bölümünü inceleyin.