ผสานรวมกับปุ่ม "ใหม่" UI ของไดรฟ์

เมื่อผู้ใช้คลิกปุ่ม "ใหม่" ของ UI ของไดรฟ์และเลือกแอปใน UI ของไดรฟ์ ไดรฟ์จะเปลี่ยนเส้นทางผู้ใช้ไปยัง URL ใหม่ของแอปนั้น ตามที่ระบุไว้ในกำหนดค่าการผสานรวม UI ของไดรฟ์

จากนั้นแอปจะได้รับชุดตัวแปรเทมเพลตเริ่มต้นภายในพารามิเตอร์ state ข้อมูล state เริ่มต้นสำหรับ URL ใหม่คือ

{
 "action":"create",
 "folderId":"FOLDER_ID",
 "folderResourceKey":"FOLDER_RESOURCE_KEY",
 "userId":"USER_ID"
}

เอาต์พุตนี้มีค่าต่อไปนี้

 • create: การดำเนินการที่กำลังดำเนินการ ค่าจะเป็น create เมื่อผู้ใช้คลิกปุ่ม "ใหม่" ของ UI ของไดรฟ์
 • FOLDER_ID: รหัสของโฟลเดอร์หลัก
 • FOLDER_RESOURCE_KEY: คีย์ทรัพยากรของโฟลเดอร์หลัก
 • USER_ID: รหัสโปรไฟล์ที่ระบุตัวผู้ใช้ได้แบบไม่ซ้ำกัน

แอปของคุณต้องดําเนินการตามคําขอนี้โดยทําตามขั้นตอนต่อไปนี้

 1. ตรวจสอบว่าช่อง action มีค่าเป็น create
 2. ใช้ค่า userId เพื่อสร้างเซสชันใหม่ให้กับผู้ใช้ ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับผู้ใช้ที่ลงชื่อเข้าใช้ได้ที่ผู้ใช้และกิจกรรมใหม่
 3. ใช้เมธอด files.create เพื่อสร้างทรัพยากรไฟล์ หากตั้งค่า folderId ในคำขอ ให้ตั้งค่าช่อง parents เป็นค่า folderId
 4. หากมีการตั้งค่า folderResourceKey ในคำขอ ให้ตั้งค่าส่วนหัวของคำขอ X-Goog-Drive-Resource-Keys ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับคีย์ทรัพยากรได้ที่เข้าถึงไฟล์ที่แชร์ลิงก์ด้วยคีย์ทรัพยากร

พารามิเตอร์ state มีการเข้ารหัส URL แอปของคุณจึงต้องจัดการอักขระหลีกและแยกวิเคราะห์เป็น JSON

ผู้ใช้และกิจกรรมใหม่

แอปไดรฟ์ควรถือว่าเหตุการณ์ "สร้าง" ทั้งหมดเป็นการลงชื่อเข้าใช้ที่อาจเกิดขึ้น ผู้ใช้บางรายอาจมีหลายบัญชี ดังนั้นรหัสผู้ใช้ในพารามิเตอร์ state อาจไม่ตรงกับเซสชันปัจจุบัน หากรหัสผู้ใช้ในพารามิเตอร์ state ไม่ตรงกับเซสชันปัจจุบัน ให้สิ้นสุดเซสชันปัจจุบันของแอปแล้วลงชื่อเข้าใช้ในฐานะผู้ใช้ที่ขอ