Migrate to Drive API (wersja 3)

Jeśli używasz obecnie interfejsu Drive API w wersji 2, możesz przejść na jego wersję 3.

Pełną mapę wszystkich różnic w zasobach między poszczególnymi wersjami znajdziesz w dokumentacji wersji 2–3.

Wersja {drive_api_short} jest ustawiona inaczej dla każdego języka:

      var DISCOVERY_DOCS = ["https://www.googleapis.com/discovery/v1/apis/drive/v3/rest"];
   service = build('drive', 'v3', credentials=creds)
   const drive = google.drive({version: 'v3', auth});