Method: properties.patch

Bir mülkü günceller.

HTTP isteği

PATCH https://www.googleapis.com/drive/v2/files/{fileId}/properties/{propertyKey}

URL, gRPC Kod Dönüştürme söz dizimini kullanır.

Yol parametreleri

Parametreler
fileId

string

Dosyanın kimliği.

propertyKey

string

Mülkün anahtarı.

Sorgu parametreleri

Parametreler
visibility

string

Mülkün görünürlüğü. İzin verilen değerler PRIVATE ve PUBLIC. (Varsayılan: PRIVATE)

İstek içeriği

İstek metni, Property öğesinin bir örneğini içerir.

Yanıt gövdesi

Başarılıysa yanıt metni, Property öğesinin bir örneğini içerir.

Yetkilendirme kapsamları

Aşağıdaki OAuth kapsamlarından birini gerektirir:

  • https://www.googleapis.com/auth/docs
  • https://www.googleapis.com/auth/drive
  • https://www.googleapis.com/auth/drive.appdata
  • https://www.googleapis.com/auth/drive.file
  • https://www.googleapis.com/auth/drive.metadata

Bazı kapsamlar kısıtlanmıştır ve uygulamanızın bunları kullanabilmesi için güvenlik değerlendirmesi yapılması gerekir. Daha fazla bilgi için Yetkilendirme kılavuzuna göz atın.