Drive Etiketler API'ye genel bakış

Etiketler, kullanıcıların Google Drive'daki dosyaları düzenlemesine, bulmasına ve bu dosyalara politika uygulamasına yardımcı olmak için tanımladığınız meta verilerdir. Drive Etiketler API, Drive dosyalarınıza meta veri ekleyerek iş süreçlerini destekleyen bir RESTful API'dir. Bu API'nin yaygın kullanım şekilleri şunlardır:

 • İçeriği bir bilgi yönetimi stratejisine göre sınıflandırın: Özel işlem gerektiren hassas içeriği veya verileri tanımlamak için etiket oluşturun. Örneğin, "Çok Gizli", "Gizli" ve "Herkese Açık" değerlerine sahip "Hassasiyet" başlıklı bir rozetli etiket (renk kodlu seçenek değerlerine sahip bir etiket) oluşturabilirsiniz.

 • Drive'daki öğelere politika uygulama: Drive içeriğini yaşam döngüsü boyunca yönetmek ve kuruluşunuzun kayıt tutma uygulamalarına uygun olduğundan emin olmak için etiketler oluşturun. Örneğin, "Hassaslık" etiketi "Çok Gizli" olarak ayarlanmış dosyaların bilgisayara indirilemediği bir veri kaybı politikasını (VKÖ) yönetmek için etiketleri kullanın.

 • Dosyaları seçme ve bulma: Kuruluşunuzdaki kullanıcıların, etiketlere ve alanlarına göre öğeleri bulmasına izin vererek şirket içeriğinizin aranabilirliğini artırmak için etiketler oluşturun. Örneğin, kuruluşunuzdaki bir kullanıcı, belirli bir tarihe kadar imzalanmayı bekleyen tüm sözleşmeleri bulmak için Drive arama seçeneklerini kullanabilir.

Drive Etiketler API'sinde sık kullanılan terimlerin listesi aşağıda verilmiştir:

Etiket

Drive dosyasına yerleştirilmiş yapılandırılmış meta veriler. Drive kullanıcıları, dosyalar için etiket atayabilir ve etiket alanı değerleri belirleyebilir. Etiketler aşağıdaki öğelerden oluşur:

Etiket adı
Etiketin kaynak adı. Etiket kimliği, Etiket adının bir kısmını oluşturur. İsteğe bağlı olarak, ad şu biçimde olur: labels/{id} veya labels/{id}@{revisionId}. Daha fazla bilgi için aşağıdaki Etiket düzeltmesi bölümüne bakın.
Etiket Kimliği
Etiketin genel olarak benzersiz tanımlayıcısıdır. Kimlik, etiket adının bir kısmını oluşturur, ancak adın aksine düzeltmeler arasında tutarlıdır.

2 etiket stili vardır:

Rozetli etiket

Önemi belirtmek için renklerle kodlanabilen seçenekler içeren SelectionOptions alan türüne sahip bir etiket. Bu işlem, Choice öğesinin Properties değeri üzerinden badgeConfig ayarlanarak yapılır.

Drive, her dosya için belirlenen seçeneğin rengini görüntüler. Böylece kullanıcılar, dosyanın durumunu, sınıflandırmasını ve diğer öğeleri net bir şekilde anlayabilir. Örneğin, "Hassaslık" rozetli etiketi için "Çok Gizli" seçeneği kırmızı renkte gösterilebilir. Aynı anda yalnızca bir tane rozetli etiketiniz olabilir.

Standart etiket

Sıfır veya daha fazla alan türü içeren bir etiket. Standart bir etiketin "Project Moonshot" gibi bir etiket başlığı olabilir ve bu başlık, projeyle ilgili tüm dosyaları belirtebilir. Standart bir etikette birden fazla yapılandırılmış alan da bulunabilir. Örneğin, "Sözleşme" başlıklı bir etiket; "Şirket", "Son Tarih", "Durum" ve "İmzalayanlar" alanlarını içerebilir. Her alanın belirli bir türü (metin, tarih, seçim veya kullanıcı) vardır.

Rozetli etiket diyagramı.
Şekil 1. Rozetli etiket
Standart etiket diyagramı.
Şekil 2. Standart etiket
Alan

Bir etiketin bağımsız bir şekilde yazılmış, ayarlanabilir bileşeni. Bir etiketle ilişkili sıfır veya daha fazla alan olabilir.

Alan türü
Alanla ilişkilendirilen değerin veri türü. Metin, tam sayı, tarih, kullanıcı veya seçim olarak yapılandırılabilir. Alanı ListOptions ile yapılandırırsanız kullanıcı ve seçim alanlarını birden çok değerle ayarlayabilirsiniz. Seçilen tür, hem Drive öğeleri için geçerli olan geçerli değerleri hem de kullanılabilen arama sorgusu seçeneklerini etkiler.
Seçim

Kullanıcının bir SelectionOptions alanında belirleyebileceği çeşitli seçeneklerden biri.

Etiket türü

Tüm etiketler bir LabelType içerir. 2 tür etiket vardır:

Yönetici

Yöneticiye ait etiketler oluşturmak ve düzenlemek için Etiketleri Yönetme ayrıcalığına sahip bir hesap yöneticisi olmanız gerekir.

Yöneticiler, yönetici etiketlerini herhangi bir kullanıcıyla paylaşarak kullanıcıya etiketleri görüntüleyebilir ve Drive öğelerine uygulayabilir. Drive öğelerindeki etiket değerlerini değiştirmek veya okumak için aşağıdaki izinler gerekir:

 • Değiştirme: Kullanıcının belirli bir etiketle ilgili Drive öğesi meta verilerini değiştirmesi için uygun izin düzeylerine sahip olması gerekir:

  • Drive öğesi: EDITOR
  • Etiket: APPLIER
 • Okuma: Kullanıcının belirli bir etiketle ilişkili Drive öğesi meta verilerini okuması veya araması için uygun izin düzeylerine sahip olması gerekir:

  • Drive öğesi: READER
  • Etiket: READER
Paylaşılanlar

Yönetici olmayan kullanıcılar, diğer kullanıcıların Drive öğelerine uygulayabileceği paylaşılan etiketler oluşturabilir. Ekipler, bir yöneticiye ihtiyaç duymadan kendi etiketlerini oluşturup düzenleyebilir.

Etiket sınıflandırması

Drive dosyalarına uygulanması için kullanıcılara sunulan, hâlihazırda yapılandırılmış olan etiket alanları. Etiket şeması olarak da bilinir.

Örnek etiket sınıflandırmaları:

 • Hassasiyet - Kırmızı, Turuncu, Sarı, Yeşil
 • Durum - Başlatılmadı, Taslak, İnceleniyor, Nihai
 • İçerik türü: Sözleşme, Tasarım Dokümanı, Örnek
 • Departman - Pazarlama, Finans, İnsan Kaynakları, Satış
Etiket yaşam döngüsü

Etiketler; oluşturuldukları, yayınlandıkları ve güncellendiği gibi devam eden bir yaşam döngüsünden geçer. Bir etiket yaşam döngüsü boyunca ilerledikçe etiket düzeltmesi artar. Daha fazla bilgi için Etiket yaşam döngüsü başlıklı makaleye bakın.

Etiket düzeltmesi

Etiketin bir örneği. Bir etiket oluşturulduğunda, güncellendiğinde, yayınlandığında veya kullanımdan kaldırıldığında etiket düzeltmesi artar.

Taslak düzeltme
Etiketin mevcut taslak örneğinin düzeltme numarası. Bir etikette, yayınlanan düzeltmeyi etkilemeden her biri taslak düzeltme numarasını artırarak birkaç güncelleme yapabilirsiniz. Taslak etiketlere sahip olma özelliği, etiket güncellemelerini yayınlamadan önce test etmenizi sağlar.
Yayınlanan düzeltme
Bir etiketin yayınlanan sürümünün düzeltme numarası. Yayınlanan etiket, şu anda kullanıcılara sunulan etiketin örneğidir.