Drive Etiketler API'ye genel bakış

Etiketler, kullanıcıların Google Drive'daki dosyaları düzenlemesine, bulmasına ve dosyalara politika uygulamasına yardımcı olmak için tanımladığınız meta verilerdir. Drive Etiketler API, Drive dosyalarınıza meta veri ekleyerek iş süreçlerini destekleyen bir RESTful API'dir. Bu API'nin yaygın kullanım alanları şunlardır:

 • Bilgi yönetimi stratejisine uymak için içeriği sınıflandırın: Hassas içeriği veya özel işlem gerektiren verileri tanımlamak için bir etiket oluşturun. Örneğin, "Çok Gizli", "Gizli" ve "Herkese Açık" değerlerine sahip "Hassaslık" başlıklı bir rozetli etiket (renk kodlu seçenek değerleri içeren bir etiket) oluşturabilirsiniz.

 • Drive'daki öğelere politika uygulayın: Drive içeriğini yaşam döngüsü boyunca yönetmek ve kuruluşunuzun kayıt saklama uygulamalarına uyduğundan emin olmak için etiketler oluşturun. Örneğin, "Hassasiyet" etiketi "Çok Gizli" olarak ayarlanmış dosyaların bilgisayara indirilemediği bir veri kaybı politikasını (BKE) yönetmek için etiketleri kullanın.

 • Dosyaları seçme ve bulma: Kuruluşunuzdaki kullanıcıların, etiketlere ve alanlarına göre öğeleri bulmasına olanak tanıyarak şirket içeriğinizin aranabilirliğini artırmak için etiketler oluşturun. Örneğin, kuruluşunuzdaki bir kullanıcı belirli bir tarihe kadar imza bekleyen tüm sözleşmeleri bulmak için Drive arama seçeneklerini kullanabilir.

Drive Etiketler API'sinde yaygın olarak kullanılan terimlerin listesi aşağıda verilmiştir:

Etiket

Drive dosyasına yerleştirilen yapılandırılmış meta veriler. Drive kullanıcıları dosyalar için etiketler atayabilir ve etiket alanı değerleri belirleyebilir. Etiketler şunlardan oluşur:

Etiket adı
Etiketin kaynak adı. Etiket kimliği, Etiket adının bir kısmını oluşturur. İsteğe bağlı olarak ad, labels/{id} veya labels/{id}@{revisionId} biçiminde olur. Daha fazla bilgi için aşağıdaki Etiket düzeltmesi bölümüne bakın.
Etiket Kimliği
Etiket için genel olarak benzersiz bir tanımlayıcı. Kimlik, etiket adının bir kısmını oluşturur ancak adın aksine düzeltmeler arasında tutarlıdır.

2 tür etiket vardır:

Rozetli etiket

Önem derecesi belirtilecek şekilde renkle kodlanabilen seçenekler içeren SelectionOptions alan türüne sahip bir etiket. Bunun için bir Choice öğesinin Properties üzerinden badgeConfig ayarlanır.

Drive, her bir dosya için belirlenen seçeneğin rengini gösterir. Böylece, kullanıcılar dosyanın durumunu, sınıflandırmasını vb. net bir şekilde anlayabilir. Örneğin, "Hassasiyet" rozetli etiketi için "Çok Gizli" seçeneği kırmızı renkte görüntülenebilir. Aynı anda yalnızca bir rozetli etiketiniz olabilir.

Standart etiket

Sıfır veya daha fazla alan türü içeren bir etiket. Standart bir etiketin "Ay Projesi" gibi bir etiket başlığı olabilir ve bu etiket projeyle ilgili tüm dosyaları belirtir. Standart bir etiket ayrıca birkaç yapılandırılmış alan içerebilir. Örneğin, "Sözleşme" başlıklı bir etiket,"Şirket", "Son Tarih", "Durum" ve "İmzalayanlar" alanlarını içerebilir. Her alan belirli bir türdedir (metin, tarih, seçim veya kullanıcı).

Rozetli etiket diyagramı.
Şekil 1. Rozetli etiket
Standart etiket diyagramı.
Şekil 2. Standart etiket
Alan

Bir etiketin ayrı ayrı yazılan, ayarlanabilir bileşeni. Bir etiketle ilişkili sıfır veya daha fazla alan olabilir.

Alan türü
Alan ile ilişkilendirilmiş değerin veri türü. Metin, tam sayı, tarih, kullanıcı veya seçim olarak yapılandırılabilir. Alanı ListOptions ile yapılandırırsanız kullanıcı ve seçim alanlarını birden fazla değerle ayarlayabilirsiniz. Seçilen tür, hem Drive öğeleri için geçerli olan değerleri hem de kullanılabilen arama sorgusu seçeneklerini etkiler.
Seçim

Kullanıcının SelectionOptions alanında seçebileceği çeşitli seçeneklerden biri.

Etiket türü

Tüm etiketler bir LabelType içerir. 2 tür etiket vardır:

Yönetici

Yöneticiye ait etiketler oluşturmak ve düzenlemek için Etiketleri Yönetme ayrıcalığına sahip bir hesap yöneticisi olmanız gerekir.

Yöneticiler, yönetici etiketlerini herhangi bir kullanıcıyla paylaşarak söz konusu kullanıcıya etiketleri görüntüleme ve Drive öğelerini uygulama olanağı tanır. Drive öğelerindeki etiket değerlerini değiştirmek veya okumak için aşağıdaki izinler gerekir:

 • Değiştirme - Bir kullanıcının belirli bir etiketle ilgili Drive öğesi meta verilerini değiştirebilmesi için kullanıcının uygun izin düzeylerine sahip olması gerekir:

  • Drive öğesi: EDITOR
  • Etiket: APPLIER
 • Okuma: Kullanıcının belirli bir etiketle ilgili Drive öğesi meta verilerini okuyabilmesi veya arayabilmesi için uygun izin düzeylerine sahip olması gerekir:

  • Drive öğesi: READER
  • Etiket: READER
Paylaşıldı

Yönetici olmayan kullanıcılar, başkalarının Drive öğelerine uygulayabileceği paylaşılan etiketler oluşturabilir. Ekipler, yöneticiye ihtiyaç duymadan ekip içinde kullanmak üzere kendi etiketlerini oluşturup düzenleyebilir.

Etiket sınıflandırması

Drive dosyalarına uygulama için kullanıcıların kullanımına sunulan, yapılandırılmış durumdaki etiket alanları. Etiket şeması olarak da bilinir.

Etiket sınıflandırmalarına örnek:

 • Hassasiyet: Kırmızı, Turuncu, Sarı, Yeşil
 • Durum - Başlatılmadı, Taslak, İncelemede, Nihai
 • İçerik türü: Sözleşme, Tasarım Dokümanı, Örnek
 • Departman - Pazarlama, Finans, İnsan Kaynakları, Satış
Etiket yaşam döngüsü

Etiketler; oluşturuldukları, yayınlandığı, güncellendikleri ve devam ettikleri bir yaşam döngüsünden geçer. Etiket yaşam döngüsü boyunca ilerledikçe etiket düzeltmesi artar. Daha fazla bilgi için Etiket yaşam döngüsü başlıklı makaleyi inceleyin.

Etiket düzeltmesi

Etiketin bir örneği. Bir etiket oluşturulduğunda, güncellendiğinde, yayınlandığında veya kullanımdan kaldırıldığında etiket düzeltmesi artar.

Taslak düzeltme
Etiketin mevcut taslak örneğinin düzeltme numarası. Yayınlanan düzeltmeyi etkilemeden bir etikette, her biri taslak düzeltme numarasını artırarak birkaç güncelleme yapabilirsiniz. Taslak etiketlere sahip olma özelliği, etiket güncellemelerini yayınlamadan önce test etmenize olanak tanır.
Yayınlanan düzeltme
Bir etiketin yayınlanmış sürümünün düzeltme numarası. Yayınlanan etiket, etiketin şu anda kullanıcılara sunulan örneğidir.