Fact Check Tools API

Usługa: factchecktools.googleapis.com

Do tworzenia namiastek klienta RCP potrzebna jest nazwa usługi factchecktools.googleapis.com.

google.factchecking.factchecktools.v1alpha1.FactCheckToolsService

Metody
CreateClaimReviewMarkupPage Utwórz znaczniki ClaimReview na stronie.
DeleteClaimReviewMarkupPage Usuń wszystkie znaczniki ClaimReview na stronie.
FactCheckedClaimSearch Przeglądaj twierdzenia zweryfikowane.
GetClaimReviewMarkupPage Umieść wszystkie znaczniki ClaimReview na stronie.
ListClaimReviewMarkupPages Wyświetl listę stron znaczników ClaimReview dla konkretnego adresu URL lub dla całej organizacji.
UpdateClaimReviewMarkupPage

Zaktualizuj wszystkie znaczniki ClaimReview na stronie

Pamiętaj, że jest to pełna aktualizacja.