در اندروید شروع کنید

این راهنما نحوه شروع توسعه با Google Fit را در Android توضیح می دهد.

برپایی

قبل از شروع ساخت اپلیکیشن خود، مراحل زیر را تکمیل کنید.

اپلیکیشن خود را بسازید و آزمایش کنید

پس از اتمام مراحل راه اندازی، می توانید شروع به ساخت برنامه خود کنید. برای شروع، با انواع داده‌هایی که برنامه شما می‌تواند ذخیره و بخواند آشنا شوید. درباره کار با داده در Google Fit بیشتر بیاموزید.

برای تایید اقدام کنید

پس از ساختن و آزمایش برنامه خود، باید برای تأیید با سطوح مختلف توجیه مورد نیاز برای حوزه های حساس و محدود درخواست دهید.