نمونه کدهای اندروید

مخزن Google Fit در GitHub دارای نمونه کدهایی است که نحوه استفاده از API های اندروید را توضیح می دهد. همچنین تکه‌های کد برای سایر کارهای رایج در راهنمای توسعه‌دهنده وجود دارد.

خواندن اطلاعات از حسگرها

نمونه کد GitHub برای ثبت شنوندگان برای خواندن داده های حسگر خام از منبع داده.

داده ها را در فضای ذخیره سازی Fit ضبط کنید

نمونه کد GitHub برای درخواست ذخیره سازی خودکار داده های حسگر با ایجاد اشتراک.

خواندن داده‌ها از Google Fit

نمونه کد GitHub برای خواندن داده ها از تاریخچه تناسب اندام کاربر .

با جلسات کار کنید

نمونه کد GitHub برای نشان دادن جلسات : داده های تناسب اندام را به عنوان یک جلسه منطقی محصور کنید تا یک تمرین کلی را نشان دهید.

گام شمار

نمونه کد GitHub برای ضبط مراحل و خواندن آنها .