Fitness hedefleriyle çalışın

Hedefler, Google Fit uygulamasında kullanıcıların kendileri için ayarlayabileceği hedeflerdir. Kullanıcıları her gün aktif olmaya motive ederler. Kullanıcılar, profillerinde her gün kaç Adım ve Kardiyo Puanı hedeflemek istediklerini ayarlayabilirler. Fit platformu, hedeflerini kaydeder ve bunlara göre günlük etkinliklerini izler.

Hedeflerle daha iyi bir kullanıcı deneyimi oluşturma

Uygulamanız, kişisel hedeflerini takip etmek için kullanıcıların hedeflerini okuyabilir. Böylece daha ilgi çekici bir deneyim oluşturabilirsiniz. Başlangıç olarak, bir kullanıcının Adımları ve Kardiyo Puanı hedeflerini okumak için GoalsClient istemcisini kullanın. Ardından, bu hedeflere ne kadar yakın olduklarını kontrol etmek için HistoryClient istemcisini kullanın.

Bu verileri kullanıcıların Google Fit ile uygulamanız arasında sorunsuz bir şekilde geçiş yapmasına yardımcı olmak için kullanın ve fitness hedefleri doğrultusunda ilerlemeleri hakkında her iki uygulamada tutarlı bilgiler alın.

Kullanıcıları ilerlemesiyle ilgili güncellemeler ve bilgiler sağlayarak günlük hedeflerine ulaşmaları için motive edin.

Hedef okuma

Aşağıdaki örnekte, yeni bir Fitness istemcisinin nasıl oluşturulacağı ve kullanıcının Kardiyo Puanı hedefinin nasıl alınacağı veya bir hedef belirlenmemişse null adlı öğenin nasıl kullanılacağı gösterilmektedir.

Kotlin

private val fitnessOptions: FitnessOptions by lazy {
  FitnessOptions.builder()
    .addDataType(DataType.TYPE_HEART_POINTS, FitnessOptions.ACCESS_READ)
    .build()
}

private val goalsReadRequest: GoalsReadRequest by lazy {
  GoalsReadRequest.Builder()
    .addDataType(DataType.TYPE_HEART_POINTS)
    .build()
}

private fun getGoogleAccount(): GoogleSignInAccount =
  GoogleSignIn.getAccountForExtension(requireContext(), fitnessOptions)


private fun readGoals() {
  Fitness.getGoalsClient(requireContext(), getGoogleAccount())
    .readCurrentGoals(goalsReadRequest)
    .addOnSuccessListener { goals ->
      // There should be at most one heart points goal currently.
      goals.firstOrNull()?.apply {
        // What is the value of the goal
        val goalValue = metricObjective.value
        Log.i(TAG, "Goal value: $goalValue")

        // How is the goal measured?
        Log.i(TAG, "Objective: $objective")

        // How often does the goal repeat?
        Log.i(TAG, "Recurrence: $recurrenceDetails")
      }
    }
}

private val Goal.objective: String
  get() = when (objectiveType) {
    OBJECTIVE_TYPE_DURATION ->
      "Duration (s): ${durationObjective.getDuration(TimeUnit.SECONDS)}"
    OBJECTIVE_TYPE_FREQUENCY ->
      "Frequency : ${frequencyObjective.frequency}"
    OBJECTIVE_TYPE_METRIC ->
      "Metric : ${metricObjective.dataTypeName} - ${metricObjective.value}"
    else -> "Unknown objective"
  }

private val Goal.recurrenceDetails: String
  get() = recurrence?.let {
    val period = when (it.unit) {
      Recurrence.UNIT_DAY -> "days"
      Recurrence.UNIT_WEEK -> "weeks"
      Recurrence.UNIT_MONTH -> "months"
      else -> "Unknown"
    }
    "Every ${recurrence!!.count} $period"
  } ?: "Does not repeat"

Java

private final FitnessOptions fitnessOptions = FitnessOptions.builder()
      .addDataType(DataType.TYPE_HEART_POINTS, FitnessOptions.ACCESS_READ)
      .build();


private final GoalsReadRequest goalsReadRequest = new GoalsReadRequest.Builder()
      .addDataType(DataType.TYPE_HEART_POINTS)
      .build();

private GoogleSignInAccount getGoogleAccount() {
  GoogleSignIn.getAccountForExtension(getApplicationContext(), fitnessOptions);
}


private void readGoals() {
  Fitness.getGoalsClient(getApplicationContext(), getGoogleAccount())
      .readCurrentGoals(goalsReadRequest)
      .addOnSuccessListener(goals -> {
        // There should be at most one heart points goal currently.
        Optional<Goal> optionalGoal = goals.stream().findFirst();
        if (optionalGoal.isPresent()) {
          // What is the value of the goal
          double goalValue = optionalGoal.get().getMetricObjective().getValue();
          Log.i(TAG, "Goal value: $goalValue");

          // How is the goal measured?
          Log.i(TAG, "Objective: ${getObjective(optionalGoal.get())}");

          // How often does the goal repeat?
          Log.i(TAG, "Recurrence: ${getRecurrenceDetails(optionalGoal.get())}");
        }

  });
}

private String getObjective(Goal goal) {
  switch (goal.getObjectiveType()) {
    case OBJECTIVE_TYPE_DURATION:
      return "Duration (s): ${goal.getDurationObjective().getDuration(TimeUnit.SECONDS)}";
    case OBJECTIVE_TYPE_FREQUENCY:
      return "Frequency : ${goal.getFrequencyObjective().getFrequency()}";
    case OBJECTIVE_TYPE_METRIC:
      return "Metric : ${goal.getMetricObjective().getDataTypeName()} - ${goal.getMetricObjective().getValue()}";
    default:
      return "Unknown objective";
  }
}

private String getRecurrenceDetails(Goal goal) {
  Goal.Recurrence recurrence = goal.getRecurrence();
  if (recurrence == null) {
    return "Does not repeat";
  }

  StringBuilder recurrenceMessage = new StringBuilder("Every ${recurrence.getCount()}");

  switch (recurrence.getUnit()) {
    case UNIT_DAY:
      recurrenceMessage.append("days");
      break;
    case UNIT_WEEK:
      recurrenceMessage.append("weeks");
      break;
    case UNIT_MONTH:
      recurrenceMessage.append("months");
      break;
    default:
      recurrenceMessage.delete(0, recurrenceMessage.length());
      recurrenceMessage.append("Unknown");
      break;
  }

  return recurrenceMessage.toString();
}

İlerleme durumunu kontrol et

Kullanıcının Kardiyo Puanı hedefine ulaştıktan sonra, ilerleme durumunu kontrol etmek için HistoryClient aracını kullanabilirsiniz. Aşağıdaki örnekte, kullanıcının kaç Kardiyo Puanı olduğunu nasıl kontrol edeceğiniz gösterilmektedir.

Kotlin

val current = Calendar.getInstance()
val request = DataReadRequest.Builder()
  .read(DataType.TYPE_HEART_POINTS)
  .setTimeRange(
    goal.getStartTime(current, TimeUnit.NANOSECONDS),
    goal.getEndTime(current, TimeUnit.NANOSECONDS),
    TimeUnit.NANOSECONDS
  )
  .build()

Fitness.getHistoryClient(requireContext(), getGoogleAccount())
  .readData(request)
  .addOnSuccessListener { response ->
    val heartPointsSet = response.dataSets.first()
    val totalHeartPoints = heartPointsSet.dataPoints.sumBy {
      it.getValue(Field.FIELD_INTENSITY).asFloat().toInt()
    }
    Log.i(TAG, "Total heart points: $totalHeartPoints")
  }

Java

Calendar current = Calendar.getInstance();
DataReadRequest request = new DataReadRequest.Builder()
    .read(DataType.TYPE_HEART_POINTS)
    .setTimeRange(
        goal.getStartTime(current, TimeUnit.NANOSECONDS),
        goal.getEndTime(current, TimeUnit.NANOSECONDS),
        TimeUnit.NANOSECONDS
    )
    .build();


Fitness.getHistoryClient(getApplicationContext(), getGoogleAccount())
    .readData(request)
    .addOnSuccessListener(response -> {
      Optional<DataSet> heartPointsSet = response.getDataSets().stream().findFirst();
      if (heartPointsSet.isPresent()) {
        int totalHeartPoints = 0;
        for (DataPoint dp : heartPointsSet.get().getDataPoints()) {
          totalHeartPoints += (int) dp.getValue(Field.FIELD_INTENSITY).asFloat();
        }

        Log.i(TAG, "Total heart points: $totalHeartPoints");
      }
    });

İlerlemeyi yüzde olarak hesaplama

İlerleme durumunu kontrol etme örneğinin toplamını bir hedef okuma örneğindeki hedefe bölerseniz hedefe yönelik ilerlemeyi yüzde olarak hesaplayabilirsiniz.

Kotlin

private fun calculateProgressPercentage(goal: Goal, response: DataReadResponse): Double {
  val goalValue = goal.metricObjective.value
  val currentTotal = response.dataSets.first().dataPoints.sumBy {
    it.getValue(Field.FIELD_INTENSITY).asFloat().toInt()
  }

  return (currentTotal.div(goalValue)).times(100.0)
}

Java

private double calculateProgressPercentage(Goal goal, DataReadResponse response) {
  double goalValue = goal.getMetricObjective().getValue();
  Optional<DataSet> firstDataSet = response.getDataSets().stream().findFirst();
  if (!(firstDataSet.isPresent())) {
    return NaN;
  }
  double currentTotal = 0;
  for (DataPoint dp : firstDataSet.get().getDataPoints()) {
    currentTotal += (int)dp.getValue(Field.FIELD_INTENSITY).asFloat();
  }

  return (currentTotal / goalValue) * 100.0;
}