Opracowywanie rozwiązań w Formularzach Google.

Wstaw interaktywne treści obsługiwane przez dane Twojego konta lub usługę zewnętrzną za pomocą Dodatków.
  • Dodaj interfejs, aby zwiększyć wygodę tworzenia formularzy.
  • Przedstaw użytkownikom bibliotekę szablonów Google.
  • Sprawdź zgodność Formularzy Google ze wskazówkami dotyczącymi stylu.
Każdy może używać Apps Script do automatyzacji i ulepszania Formularzy Google w środowisku internetowym, które nie wymaga pisania dużych ilości kodu.
  • Automatyzuj zadania na podstawie przesłanych formularzy w Formularzach Google.
  • Utwórz Formularze Google na podstawie arkusza kalkulacyjnego.
Skorzystaj z interfejsu API typu REST poniżej, aby w sposób programowy korzystać z Formularzy Google.
Twórz i aktualizuj formularze i testy, wyświetlaj odpowiedzi i otrzymuj powiadomienia push.