Đăng nhập

Khi đăng nhập vào Dịch vụ trò chơi của Play, bạn sẽ nhận được danh tính người chơi của mình, đây là danh tính dành riêng cho trò chơi ở cấp nền tảng dùng cho người chơi Android. Danh tính này giúp xây dựng mối quan hệ giữa trò chơi của bạn và người chơi. Người chơi thường muốn sử dụng thông tin nhận dạng này để đăng nhập hơn so với các hệ thống tập trung khác.

Ngoài ra, việc đăng nhập còn cung cấp cho bạn một giá trị nhận dạng nhất quán, mạnh mẽ mà bạn có thể dùng làm khóa cho hệ thống lưu trên đám mây. Tính năng lưu vào đám mây được đánh giá cao; nó cho phép người chơi làm những việc sau:

  • Tiếp tục tại thời điểm đã dừng lại nếu họ thay đổi hoặc đặt lại thiết bị của mình
  • Chơi trò chơi trên nhiều thiết bị (ví dụ như trên một điện thoại khác hoặc Chromebook)
  • Gỡ cài đặt và cài đặt lại trò chơi

Bạn có thể sử dụng danh tính trong Dịch vụ trò chơi của Play làm khoá cho giải pháp lưu vào đám mây của mình hoặc sử dụng dịch vụ Trò chơi đã lưu miễn phí.

Dịch vụ trò chơi của Play (PGS) hỗ trợ việc đăng nhập tự động, đây là cách dễ dàng để đăng nhập người chơi, cũng như đăng nhập thủ công – chỉ cần một lần nhấp. Tài liệu này mô tả các phương thức đăng nhập này.

Quy trình đăng nhập được đề xuất

Để đăng nhập thành công người chơi vào trò chơi của bạn, hãy sử dụng quy trình đăng nhập sau:

  1. Trong quá trình khởi động cho trò chơi, hãy thử tính năng Đăng nhập tự động để tự động đăng nhập người chơi.
  2. Nếu đăng nhập tự động không hoạt động và thiết bị của người dùng trực tuyến, hãy thử Đăng nhập thủ công.
  3. Nếu đăng nhập thủ công bị từ chối, hãy nhớ lựa chọn của người dùng và không hiển thị lại tính năng đăng nhập thủ công, nhưng tiếp tục dùng thử tính năng Đăng nhập tự động khi khởi động.

Ngoài ra, bạn nên đảm bảo rằng người dùng có thể đăng nhập vào trò chơi của bạn bằng tài khoản Dịch vụ trò chơi của Play, bằng một nút riêng, dễ tìm.

Tự động đăng nhập

Tính năng đăng nhập tự động cho phép người dùng đăng nhập vào trò chơi của bạn mà không gặp phải vấn đề gì – thao tác này rất tự động! Nếu trò chơi của bạn yêu cầu người dùng đăng nhập, và chế độ cài đặt đăng nhập tự động đang bật (trong ứng dụng Google Play Games), thì bạn sẽ nhận được thông tin xác thực PGS của người dùng và người dùng sẽ thấy trải nghiệm đăng nhập PGS.

Đăng nhập tự động là một chế độ cài đặt mà người dùng có thể kiểm soát. Người dùng có thể chọn chế độ tự động đăng nhập vào tất cả các trò chơi, hoặc chế độ hỏi lại cho mỗi lần đăng nhập.

Tự động đăng nhập

Đăng nhập thủ công

Nếu người dùng không tự động đăng nhập vào trò chơi, bạn có thể yêu cầu họ đăng nhập theo cách thủ công. Người dùng có thể đăng nhập bằng một lần nhấp từ hộp thoại hiển thị ở đầu trò chơi của bạn.

Đăng nhập thủ công

Cho phép PGS bật lên để có trải nghiệm đăng nhập chính xác

Khi sử dụng PGS, người dùng cần biết họ đã đăng nhập. Bạn có thể thực hiện việc này bằng cách hiển thị trải nghiệm đăng nhập PGS.

Để hiển thị trải nghiệm đăng nhập, hãy gọi phương thức setViewForPopups() của lớp GamesClient trong khi khởi động trò chơi. Đây là yếu tố rất quan trọng để đảm bảo trải nghiệm người dùng chính xác.

PGS và phạm vi OAuth

PGS dựa vào hệ thống OAuth để cho phép người dùng cấp cho trò chơi của bạn quyền truy cập vào tài khoản của họ. Phạm vi OAuth là các quyền mà bạn với tư cách là nhà phát triển có thể yêu cầu. Nếu được cấp, các quyền này cho phép trò chơi thay mặt người dùng gọi API nhất định, đồng thời cấp cho bạn quyền truy cập vào một số phần nhất định trong Tài khoản Google của người dùng.

PGS có một phạm vi riêng cho trò chơi (games-lite), đồng thời dựa vào một phạm vi khác (drive.app_data) nếu trò chơi của bạn sử dụng tính năng trò chơi đã lưu. Tính năng trò chơi đã lưu cho phép truy cập vào tài khoản Google Drive của người dùng, đây là nơi lưu trữ dữ liệu trò chơi.

Trò chơi của bạn có thể yêu cầu mọi phạm vi mà bạn cần để tạo ra trải nghiệm trò chơi tuyệt vời cho người dùng. Trò chơi của bạn có thể yêu cầu tất cả phạm vi mà trò chơi cần trong một gói, giới hạn số lượng yêu cầu quyền truy cập vào Tài khoản Google. Tuy nhiên, phương pháp này có một hạn chế lớn. Nếu bạn yêu cầu nhiều hơn phạm vi dành riêng cho PGS, thì tính năng đăng nhập tự động sẽ không thể thành công. Đăng nhập tự động là cách tốt nhất để khiến người chơi đăng nhập vào trò chơi của bạn.

Phương pháp hay nhất là sử dụng yêu cầu phạm vi gia tăng. Trò chơi của bạn nên yêu cầu phạm vi chỉ dành cho PGS trước tiên trong yêu cầu ban đầu và yêu cầu các phạm vi khác một cách riêng biệt tại thời điểm có liên quan hơn.

Quyền truy cập OAuth được cấp bằng cách sử dụng một màn hình khác cho từng phạm vi. Điều này cho phép người dùng quyết định phạm vi sẽ cấp quyền truy cập một cách chi tiết. Bằng cách chỉ sử dụng tính năng đăng nhập tự động với phạm vi PGS, người dùng sẽ không phải tương tác với bất kỳ lời nhắc OAuth nào, từ đó giảm bớt phiền hà đăng nhập.

Hỗ trợ nhiều phương thức đăng nhập

PGS cung cấp thông tin nhận dạng cho người chơi trong trò chơi Android, nhưng không nhất thiết phải là danh tính duy nhất được kết nối với người dùng của bạn. Bạn có thể đăng nhập vào người chơi bằng PGS, mã mạng xã hội và hệ thống mã trò chơi của riêng bạn cùng lúc. Mỗi hệ thống đều cung cấp những giá trị riêng cho cả bạn và người chơi của bạn, ngoài ra còn phối hợp liên kết để tạo ra trải nghiệm tuyệt vời cho người chơi Android.

Truy xuất và xác minh danh tính người chơi một cách an toàn để tích hợp phụ trợ

Bạn có thể yêu cầu mã Xác thực máy chủ để cho phép máy chủ của bạn giao tiếp trực tiếp với các máy chủ Dịch vụ trò chơi của Play, thông qua API REST với quyền của người chơi đã đăng nhập. Điều này cho phép truy cập trực tiếp vào mã nhận dạng, hồ sơ và các thông tin khác của người chơi (chẳng hạn như danh sách bạn bè, nếu được ủy quyền). Nếu lưu trữ bất kỳ Mã nhận dạng người chơi nào, mã nhận dạng bạn bè hoặc dữ liệu liên quan nào khác trong phần phụ trợ, thì bạn phải sử dụng phương thức này để loại bỏ nguy cơ thao tác từ phía thiết bị của các trường này.

Ngoài ra, đối với một số người chơi và trò chơi cũ, mã nhận dạng người chơi do SDK Android trả về cho người chơi có thể không giống với mã mà những người chơi khác nhìn thấy trong cùng một trò chơi – điều này liên quan mật thiết khi sử dụng danh sách bạn bè. Tuy nhiên, player_id được trả về trong API REST luôn nhất quán và luôn là mã nhận dạng mà những người chơi khác nhìn thấy.

Để biết thêm thông tin chi tiết, vui lòng xem tài liệu về Truy cập ngoại tuyếnAPI REST.

Triển khai ứng dụng

Để tìm hiểu cách triển khai việc hỗ trợ đăng nhập trên Android, vui lòng xem bài viết Đăng nhập vào trò chơi trên Android.