Khai phá khả năng sáng tạo và đơn giản hoá quy trình làm việc bằng các giải pháp tích hợp, mở.

Bắt đầu xây dựng ngay hôm nay

Bạn đang phát triển cho mục đích gì?

Chọn trọng tâm phát triển để tìm các giải pháp và tài nguyên hữu ích
Phát triển ứng dụng cho nhiều đối tượng và kiểu dáng.
Tạo các trang web và ứng dụng nhanh, an toàn cho môi trường web mở.
Đưa sức mạnh của công nghệ học máy vào các ứng dụng và quy trình công việc.
Đơn giản hoá và mở rộng quy mô phát triển từ đầu đến cuối.
Tính năng mới trong Android
Với các tính năng giúp cải thiện hiệu suất của ứng dụng, thời lượng pin, nâng cấp dễ dàng hơn và phát triển Jetpack Compose nhanh hơn.
Khám phá các mối quan tâm
Nâng cao kiến thức của bạn thông qua các sự kiện trực tiếp và trực tuyến dành cho nhà phát triển.
Kỹ năng kỹ thuật
Bắt kịp công nghệ của Google. Rèn giũa kỹ năng và thành thạo kỹ năng mới.
Tìm cộng đồng
Gặp gỡ một mạng lưới đa dạng ở mọi nơi trên hành trình của nhà phát triển.