Tăng cường sự hiện diện của bạn trên Tìm kiếm

Google Tìm kiếm đang phát triển vượt ra ngoài mười liên kết màu xanh để hiển thị nội dung của bạn cho người dùng theo những cách phong phú hơn và nhanh hơn. Hãy tìm hiểu cách mục đánh dấu dữ liệu có cấu trúc có thể đưa người dùng đến nội dung và dịch vụ của bạn thông qua kết quả nhiều định dạng trên trang kết quả Tìm kiếm.

Thêm Tính năng tìm kiếm trên thiết bị di động

Lập chỉ mục ứng dụng Firebase

Đưa người dùng Tìm kiếm đến ứng dụng của bạn bằng tính năng Lập chỉ mục ứng dụng Firebase, chính là Lập chỉ mục ứng dụng Google trước đây.

AMP

Tối ưu hóa các trang AMP của bạn cho Google Tìm kiếm.

Phân tích hiệu suất của bạn

Theo dõi sự hiện diện của bạn trong Tìm kiếm—trên cả các ứng dụng và trang web—và gỡ lỗi khi thích hợp.

Tài nguyên khác

Video

Để tìm hiểu thêm về cách Google Tìm kiếm có thể giúp bạn phát triển doanh nghiệp của mình, hãy xem các video của chúng tôi.

Phòng thí nghiệm lập trình

Sử dụng phòng thí nghiệm lập trình của chúng tôi để có được trải nghiệm thực tế về quy trình tích hợp với các sản phẩm Google Tìm kiếm dành cho nhà phát triển.

Bạn cần giúp đỡ về một vấn đề không phải kỹ thuật?

Hãy xem Cẩm nang Tối ưu hóa cho công cụ tìm kiếm (SEO) để biết những điều cơ bản về cách làm cho nội dung của bạn hiển thị trong Google Tìm kiếm.