Webmaster Conference của Google là một chuỗi sự kiện chính thức do Google Tìm kiếm tổ chức. Đây là nơi bạn có thể gặp gỡ các nhân viên của Google đang làm việc cho Google Tìm kiếm, gặp gỡ các chuyên gia trong ngành, rút ra bài học từ phần trình bày của họ, đặt câu hỏi cho họ cũng như tương tác và học hỏi qua đồng nghiệp. Có thể kể đến một số chủ đề trong các phiên như:

  • Cách thức hoạt động của Google Tìm kiếm
  • Cách sử dụng Google Hình ảnh hiệu quả hơn
  • Có gì mới trong Search Console

Xem bản ghi theo yêu cầu của các cuộc trò chuyện trong Google Webmaster Conference

Tôi nên làm gì nếu bỏ lỡ một sự kiện? Bạn có thể xem các bản ghi của sự kiện vào thời gian tùy thích. Hãy đăng ký kênh YouTube của chúng tôi để nhận thông báo về những video mới như vậy.

Các sự kiện và hội thảo trực tuyến sắp tới về SEO

Lịch của chúng tôi bao gồm các sự kiện do Google tổ chức và các sự kiện trong ngành mà chúng tôi tham gia, trong đó có:

  • Các sự kiện Webmaster Conference của Google
  • Các sự kiện của cộng đồng SEO mà chúng tôi tham gia diễn thuyết
  • Các sự kiện Giờ hỗ trợ trực tuyến do nhân viên của Google tổ chức

Đăng ký sự kiện Giờ hỗ trợ trực tuyến về SEO

Giờ hỗ trợ là nơi bạn có thể tham gia cuộc gọi video trực tiếp và trò chuyện với một chuyên gia của Google Tìm kiếm theo thời gian thực. Bạn có thể gửi trước câu hỏi cho một phiên sắp tới hoặc trực tiếp tham gia giờ hỗ trợ để được giải đáp các thắc mắc về SEO.