Xem tin tức mới nhất về Google Tìm kiếm, bao gồm các thông báo gần đây trên blog của chúng tôi, thay đổi trong các tài liệu, sự kiện sắp tới của Google Tìm kiếm, video trên YouTube và các tập podcast.

Bài đăng gần đây trên blog của Trung tâm Google Tìm kiếm

Tìm hiểu những nội dung chúng tôi đã cập nhật trong tài liệu, bao gồm thay đổi đối với các yêu cầu, tài liệu mới và nội dung làm rõ.
Tham gia sự kiện ảo sắp tới, bao gồm giờ hỗ trợ trực tuyến về SEO, các hội nghị ảo và video phát trực tiếp trên YouTube. Lịch của chúng tôi có những sự kiện do chúng tôi tổ chức và những sự kiện chúng tôi sẽ tham dự với tư cách diễn giả.

Xem các video mới nhất của chúng tôi

Chúng tôi thường xuyên đăng các video về Tìm kiếm, Search Console và SEO, bao gồm các video hướng dẫn, phỏng vấn chuyên gia trong ngành, tin tức, hỏi đáp và các video khác. Hãy đăng ký kênh YouTube của chúng tôi để nhận thông báo khi chúng tôi đăng video mới.

Nghe các tập gần đây của podcast Search Off the Record

Cùng vén bức màn hậu trường của Google Tìm kiếm. Trong mỗi tập, các thành viên trong nhóm Search Relations (nhóm phụ trách quan hệ của Google Tìm kiếm) sẽ cung cấp thông tin đằng sau những quyết định ở mỗi đợt ra mắt, mức độ ưu tiên cho các tính năng trong Search Console và nhiều thông tin khác.

Hãy đăng ký podcast của chúng tôi để nhận thông báo khi chúng tôi xuất bản tập mới.

Ngày 16 tháng 11 năm 2020
In this episode, John, Martin, Gary, and special guest Pascal Birchler, Developer Programs Engineer at Google, deep dive into Web Stories and indexing of AMP and images. They also discuss launching new Search and Search Console features and the recent sheep ‘launch’.
Ngày 4 tháng 11 năm 2020
In this episode, John, Martin, Gary, and special guest Lizzi Harvey, technical writer, deep dive into how technical Search content is written and published at Google, give an update on the planned Virtual Conference, and discuss dupe detection and canonicalization.
Ngày 22 tháng 10 năm 2020
In this episode, Gary, Martin, and John draw unexpected connections between rendering, signal collection in indexing, and how SEOs and developers work together. They also reflect back on the Virtual Webmaster Unconference.