Các bản cập nhật tài liệu mới nhất

Trang này cung cấp thông tin chi tiết về những thay đổi chính đối với tài liệu của Trung tâm Google Tìm kiếm.

Tháng 1 năm 2021

Tháng 12 năm 2020

Tháng 11 năm 2020

Tháng 10 năm 2020

Tháng 9 năm 2020

Tháng 8 năm 2020

Tháng 7 năm 2020

  • Ngày 24 tháng 7: Thêm các tập mới vào trang podcast Search Off the Record.
  • Ngày 23 tháng 7: Làm rõ rằng Google Tìm kiếm vẫn đang nỗ lực để hiển thị nhiều bài xác minh tính xác thực cho một trang và có thể bạn sẽ không thấy kết quả nhiều định dạng chứa nhiều bài xác minh tính xác thực trong Google Tìm kiếm ngay lập tức.
  • Ngày 21 tháng 7: Thêm một thuộc tính không bắt buộc mới vào tài liệu về Tập dữ liệu (measurementTechnique) và làm rõ rằng thuộc tính name cho các tập dữ liệu riêng biệt phải khác nhau.
  • Ngày 20 tháng 7: Thêm thuộc tính reviewCount vào tài liệu về EmployerAggregateRating để phù hợp với các yêu cầu hiện có trong công cụ Kiểm tra kết quả nhiều định dạng. Bạn bắt buộc phải sử dụng reviewCount hoặc ratingCount.
  • Ngày 16 tháng 7:
  • Ngày 8 tháng 7: Làm rõ rằng Google Tìm kiếm nắm được việc bạn chỉ định nhiều mục trên một trang bằng dữ liệu có cấu trúc, cho dù bạn lồng ghép các mục với nhau hay chỉ định riêng từng mục:
  • Ngày 1 tháng 7: Làm rõ nguyên tắc về biểu trưng AMP trong tài liệu về Article để cho thấy rằng biểu trưng có thể ở định dạng bất kỳ được Google Hình ảnh hỗ trợ.

Tháng 6 năm 2020

Tháng 5 năm 2020

Tháng 4 năm 2020

Tháng 3 năm 2020