Các bản cập nhật tài liệu mới nhất

Trang này cung cấp thông tin chi tiết về những thay đổi chính đối với tài liệu của Trung tâm Google Tìm kiếm.

Tháng 9 năm 2021

Tháng 8 năm 2021

Tháng 7 năm 2021

 • Ngày 30 tháng 7: Bổ sung nguyên tắc về chất lượng, nội dung và kỹ thuật vào nguyên tắc dành cho Trình giải toán, đồng thời xóa hướng dẫn về mã đánh dấu cho trang lời giải để chủ sở hữu trang web dễ dàng đưa trang web giải toán của mình lên Tìm kiếm. Bạn có thể xóa mọi mã đánh dấu trang lời giải hiện có.
 • Ngày 29 tháng 7: Bổ sung một nghiên cứu điển hình mới về cách MX Player tăng lưu lượng không phải trả tiền lên 300 lần nhờ việc tối ưu hóa sự hiện diện của video trên Google.
 • Ngày 28 tháng 7:
  • Xóa hướng dẫn về việc lưu trữ nhiều thông tin xác minh tính xác thực trên mỗi trang. Để đủ điều kiện xuất hiện dưới dạng kết quả nhiều định dạng xác minh tính xác thực, mỗi trang chỉ được phép có một phần tử ClaimReview.
  • Bổ sung thông tin chi tiết về khoảng thời gian lưu vào bộ nhớ đệm của cơ chế trao đổi có chữ ký.
 • Ngày 26 tháng 7: Bổ sung một yêu cầu về việc các trường priceRange trong Doanh nghiệp địa phương chỉ được chứa tối đa 100 ký tự để có thể dùng được các tính năng của Tìm kiếm.
 • Ngày 22 tháng 7:
  • Bổ sung một số trường hợp sử dụng minh họa về nội dung ẩn trên trang vào nguyên tắc đối với Câu hỏi thường gặp. Người dùng phải truy cập được câu trả lời trên trang. Thao tác nhấp vào một phần có thể mở rộng để xem câu trả lời là một trường hợp sử dụng hợp lệ.
  • Xóa thuộc tính @id khỏi tài liệu về Doanh nghiệp địa phương. Chỉ riêng thuộc tính url đã là một giá trị nhận dạng đủ để hiểu được doanh nghiệp địa phương.
 • Ngày 21 tháng 7: Thêm một tập hợp tài liệu mới về các toán tử tìm kiếm của Google.
 • Ngày 13 tháng 7: Thêm một nguyên tắc biên tập mới vào tài liệu về JobPosting. Thêm một thuộc tính mới, không bắt buộc cho directApply.

Tháng 6 năm 2021

Tháng 5 năm 2021

Tháng 4 năm 2021

Tháng 3 năm 2021

 • Ngày 29 tháng 3: Xóa biểu mẫu bày tỏ sự quan tâm đối với tính năng Khoảnh khắc chính. Tính năng này vẫn trong quá trình phát triển với một nhóm nhà cung cấp chọn lọc, nhưng chương trình không còn nhận yêu cầu tham gia nữa.
 • Ngày 25 tháng 3: Thêm tài liệu mới về dữ liệu có cấu trúc cho bài tập thực hànhtrình giải toán.
 • Ngày 24 tháng 3:
 • Ngày 17 tháng 3: Cập nhật các phương pháp hay nhất về video để nhấn mạnh các nguyên tắc quan trọng một cách rõ ràng hơn. Xóa nội dung trùng lặp và cập nhật ảnh chụp màn hình.
 • Ngày 16 tháng 3: Dựa trên ý kiến phản hồi của người dùng, chúng tôi đã thêm nhiều ví dụ hơn cho lệnh meta robots max-snippet, đồng thời chỉ rõ hành vi mặc định của Google đối với từng thẻ khi thẻ đó bị bỏ qua.
 • Ngày 11 tháng 3: Thêm các thuộc tính beta mới vào tài liệu về dữ liệu có cấu trúc JobPosting. Có thể bạn chưa thấy ngay tác dụng hay có trang nào xuất hiện trong Google Tìm kiếm vì chúng tôi vẫn đang phát triển cách thức sử dụng thông tin này.
  • educationRequirements.credentialCategory
  • experienceRequirements
  • experienceRequirements.monthsOfExperience
  • experienceInPlaceOfEducation
 • Ngày 8 tháng 3: Thêm giá trị JP_E-CODE làm một giá trị được chấp nhận cho thuộc tính PropertyValue trong tài liệu về Book.
 • Ngày 1 tháng 3: Xóa hướng dẫn về việc gửi sơ đồ trang web trên Google Sites trong phần hướng dẫn về sơ đồ trang web. Google Sites không còn tạo sơ đồ trang web cho các trang web nữa.

Tháng 2 năm 2021

 • Ngày 8 tháng 2: Xóa trang về việc tham gia Chương trình sử dụng sớm tính năng 3D và AR. Tính năng này vẫn trong quá trình phát triển với một nhóm nhà cung cấp chọn lọc, nhưng chương trình không còn nhận yêu cầu tham gia nữa.
 • Ngày 2 tháng 2: Xóa tài liệu về kết quả tìm kiếm bằng nhiều ngôn ngữ. Trang này dành riêng để triển khai một phương pháp thử nghiệm trên một nhóm nhỏ các nhà cung cấp và chúng tôi xóa trang này vì không cần đến nữa.

Tháng 1 năm 2021

Tháng 12 năm 2020

Tháng 11 năm 2020

Tháng 10 năm 2020

Tháng 9 năm 2020

Tháng 8 năm 2020

Tháng 7 năm 2020

 • Ngày 24 tháng 7: Thêm các tập mới vào trang podcast Search Off the Record.
 • Ngày 23 tháng 7: Làm rõ rằng Google Tìm kiếm vẫn đang nỗ lực tìm cách hiển thị nhiều bài xác minh tính xác thực cho một trang và có thể bạn sẽ không thấy được ngay một kết quả nhiều định dạng chứa nhiều bài xác minh tính xác thực trong Google Tìm kiếm.
 • Ngày 21 tháng 7: Thêm một thuộc tính mới, không bắt buộc vào tài liệu về Tập dữ liệu (measurementTechnique) và làm rõ rằng thuộc tính name cho các tập dữ liệu riêng biệt phải khác nhau.
 • Ngày 20 tháng 7: Thêm thuộc tính reviewCount vào tài liệu về EmployerAggregateRating để phù hợp với các yêu cầu hiện có trong công cụ Kiểm tra kết quả nhiều định dạng. Bạn bắt buộc phải sử dụng reviewCount hoặc ratingCount.
 • Ngày 16 tháng 7:
 • Ngày 8 tháng 7: Làm rõ rằng Google Tìm kiếm vẫn hiểu được khi bạn chỉ định nhiều mục trên một trang bằng dữ liệu có cấu trúc, cho dù bạn lồng ghép các mục với nhau hay chỉ định riêng từng mục.
 • Ngày 1 tháng 7: Làm rõ nguyên tắc về biểu trưng AMP trong tài liệu về Article để cho thấy rằng biểu trưng có thể ở bất kỳ định dạng nào được Google Hình ảnh hỗ trợ.

Tháng 6 năm 2020

Tháng 5 năm 2020

Tháng 4 năm 2020

Tháng 3 năm 2020