Các bản cập nhật tài liệu mới nhất

Trang này cung cấp thông tin chi tiết về những thay đổi chính đối với tài liệu của Trung tâm Google Tìm kiếm.

Tháng 4 năm 2021

 • Ngày 7 tháng 4: Cập nhật tài liệu về dữ liệu có cấu trúc Video để khẳng định rằng thuộc tính thumbnailUrl phải sử dụng một trong những định dạng tệp được Google Hình ảnh hỗ trợ. Trước đây, tài liệu này không đề cập đến WebP và SVG.
 • Ngày 1 tháng 4: Làm rõ tính năng khoảnh khắc chính. Google Tìm kiếm sẽ cố gắng tự động phát hiện các phân đoạn trong video của bạn và hiển thị các khoảnh khắc chính cho người dùng. Bạn không cần làm gì để áp dụng tính năng này. Ngoài ra, bạn cũng có thể cho Google biết các dấu thời gian và nhãn nên sử dụng qua hai cách thủ công sau đây: dữ liệu có cấu trúc Clipcập nhật nội dung mô tả của video trên YouTube.

Tháng 3 năm 2021

 • Ngày 29 tháng 3: Xóa biểu mẫu bày tỏ sự quan tâm đối với tính năng Khoảnh khắc chính. Tính năng này vẫn trong quá trình phát triển với một nhóm nhà cung cấp được lựa chọn, tuy nhiên, chương trình đã ngừng nhận yêu cầu tham gia.
 • Ngày 25 tháng 3: Thêm tài liệu mới về dữ liệu có cấu trúc cho bài tập thực hànhtrình giải toán.
 • Ngày 24 tháng 3:
 • Ngày 17 tháng 3: Cập nhật các phương pháp hay nhất về video để nhấn mạnh các nguyên tắc quan trọng một cách rõ ràng hơn nữa. Xóa nội dung trùng lặp và cập nhật ảnh chụp màn hình.
 • Ngày 16 tháng 3: Dựa trên phản hồi của người dùng, chúng tôi đã thêm các ví dụ về lệnh meta robots max-snippet, đồng thời, chỉ rõ hành vi mặc định của Google đối với từng thẻ khi thẻ đó bị bỏ qua.
 • Ngày 11 tháng 3: Thêm các thuộc tính beta mới vào tài liệu về dữ liệu có cấu trúc JobPosting. Có thể bạn vẫn chưa thấy giao diện hoặc hiệu ứng nào trên Google Tìm kiếm vì chúng tôi vẫn đang phát triển cách thức sử dụng thông tin này.
  • educationRequirements.credentialCategory
  • experienceRequirements
  • experienceRequirements.monthsOfExperience
  • experienceInPlaceOfEducation
 • Ngày 8 tháng 3: Thêm giá trị JP_E-CODE làm một giá trị được chấp nhận cho thuộc tính PropertyValue trong tài liệu về Book.
 • Ngày 1 tháng 3: Xóa hướng dẫn về việc gửi sơ đồ trang web trên Google Sites trong phần hướng dẫn về sơ đồ trang web. Google Sites không còn tạo sơ đồ trang web cho các trang web nữa.

Tháng 2 năm 2021

 • Ngày 8 tháng 2: Xóa trang về việc tham gia Chương trình sử dụng sớm tính năng 3D và AR. Tính năng này vẫn trong quá trình phát triển với một nhóm nhà cung cấp được lựa chọn, tuy nhiên, chương trình đã ngừng nhận yêu cầu tham gia.
 • Ngày 2 tháng 2: Xóa tài liệu về kết quả tìm kiếm bằng nhiều ngôn ngữ. Chúng tôi dành riêng trang này để triển khai một phương pháp thử nghiệm trên một nhóm nhỏ các nhà cung cấp và chúng tôi xóa trang này do nội dung trên đó đã lỗi thời.

Tháng 1 năm 2021

Tháng 12 năm 2020

Tháng 11 năm 2020

Tháng 10 năm 2020

Tháng 9 năm 2020

Tháng 8 năm 2020

Tháng 7 năm 2020

 • Ngày 24 tháng 7: Thêm các tập mới vào trang podcast Search Off the Record.
 • Ngày 23 tháng 7: Làm rõ rằng Google Tìm kiếm vẫn đang nỗ lực tìm cách hiển thị nhiều bài xác minh tính xác thực cho một trang và có thể bạn sẽ không thấy được ngay một kết quả nhiều định dạng chứa nhiều bài xác minh tính xác thực trong Google Tìm kiếm.
 • Ngày 21 tháng 7: Thêm một thuộc tính mới không bắt buộc vào tài liệu về Tập dữ liệu (measurementTechnique) và làm rõ rằng thuộc tính name cho các tập dữ liệu riêng biệt phải khác nhau.
 • Ngày 20 tháng 7: Thêm thuộc tính reviewCount vào tài liệu về EmployerAggregateRating để phù hợp với các yêu cầu hiện có trong công cụ Kiểm tra kết quả nhiều định dạng. Bạn bắt buộc phải sử dụng reviewCount hoặc ratingCount.
 • Ngày 16 tháng 7:
 • Ngày 8 tháng 7: Làm rõ rằng Google Tìm kiếm vẫn hiểu được khi bạn chỉ định nhiều mục trên một trang bằng dữ liệu có cấu trúc, cho dù bạn lồng ghép các mục với nhau hay chỉ định riêng từng mục.
 • Ngày 1 tháng 7: Làm rõ nguyên tắc về biểu trưng AMP trong tài liệu về Article để cho thấy rằng biểu trưng có thể ở bất kỳ định dạng nào được Google Hình ảnh hỗ trợ.

Tháng 6 năm 2020

Tháng 5 năm 2020

Tháng 4 năm 2020

Tháng 3 năm 2020