Apps Script là một nền tảng JavaScript trên đám mây, cho phép bạn tích hợp và tự động hoá các công việc trên sản phẩm của Google.

Dễ dàng phát triển các giải pháp chất lượng cao

Viết mã thực hiện các tác vụ theo chương trình trên các sản phẩm của Google. Chế độ tự động hoá được đặt theo chuyển động bằng các trình đơn tuỳ chỉnh, nút, hành động của người dùng hoặc lịch biểu dựa trên thời gian.

Viết các hàm Google Trang tính trong Apps Script và gọi các hàm đó từ bảng tính của bạn giống như các hàm tích hợp sẵn.

Xây dựng một ứng dụng tự động hóa việc cần làm hoặc kết nối với các dịch vụ bên thứ ba ngay trong Google Workspace. Chia sẻ giải pháp của bạn với người khác trên Google Workspace Marketplace.

Cung cấp giao diện trò chuyện cho phép người dùng Google Chat tương tác với dịch vụ như thể dịch vụ này là một người.

Tìm hiểu các tính năng mới trong Apps Script.
Đặt câu hỏi, báo cáo lỗi hoặc yêu cầu tính năng.
Quản lý tập lệnh trong dự án.
Tham gia Hội nghị nhà phát triển Google Workspace trực tiếp ở gần bạn
Sự kiện kéo dài cả ngày do nhóm Quan hệ với nhà phát triển của Google Workspace tổ chức để giúp bạn khám phá các công nghệ mới nổi trên nền tảng Google Workspace và học cách xây dựng các giải pháp sáng tạo và độc đáo.
17/10 ở Singapore | 19/10 ở Bangalore | 14/11 ở Amsterdam | 16/11 ở WindowManager