Mở rộng Google Workspace bằng tiện ích bổ sung

Tiện ích bổ sung là các ứng dụng tuỳ chỉnh tích hợp với các ứng dụngGoogle Workspace .

Hầu hết các tiện ích bổ sung được xây dựng bằng Apps Script. Nếu bạn muốn tạo một tiện ích bổ sung bằng ngôn ngữ lập trình mà bạn chọn, hãy xem bài viết Tạo tiện ích bổ sung bằng bất kỳ ngôn ngữ lập trình nào.

Thêm chức năng mới vào Google Workspace

Tiện ích bổ sung có thể giúp tự động hóa những việc cần làm hoặc cung cấp thông tin hoặc dịch vụ của bên thứ ba trong Google Workspace. Với tiện ích bổ sung, bạn có thể làm những việc sau:

  • Tạo giao diện người dùng tuỳ chỉnh được tích hợp trực tiếp vào các ứng dụng Google Workspace. Các giao diện này có thể hiển thị thông tin cho người dùng và cung cấp cho người dùng các chế độ kiểm soát.
  • Tăng hiệu quả của quy trình làm việc khi làm việc bằng Google Workspace bằng cách tự động hoá hoặc tinh giản các tác vụ.
  • Dễ dàng kiểm soát và di chuyển dữ liệu giữa các ứng dụng của Google.
  • Không cần phải chuyển đổi trình duyệt bằng cách cung cấp cho người dùng mọi thứ họ cần trong Google Workspace.
  • Kết nối với các dịch vụ không phải của Google trong Google Workspace ứng dụng, cho phép bạn truy xuất hoặc tải dữ liệu từ các dịch vụ đó lên và từ Google Workspace.

Các loại tiện ích bổ sung

Bạn có thể tạo hai loại tiện ích bổ sung bằng Apps Script: Google Workspace Tiện ích bổ sungTiện ích bổ sung dành cho trình chỉnh sửa. Để biết thêm thông tin về từng loại, hãy xem bài viết Các loại tiện ích bổ sung.

Bắt đầu nhanh

Chỉ trong vài phút, bạn có thể tạo một trong các tiện ích bổ sung đơn giản sau: