Mở rộng Google Workspace bằng tiện ích bổ sung

Tiện ích bổ sung là các ứng dụng được tuỳ chỉnh, tích hợp với các ứng dụng của Google Workspace.

Hầu hết các tiện ích bổ sung đều được tạo bằng Apps Script. Nếu bạn muốn tạo tiện ích bổ sung bằng ngôn ngữ lập trình mà bạn chọn, hãy xem bài viết Tạo tiện ích bổ sung bằng ngôn ngữ lập trình bất kỳ.

Thêm chức năng mới vào Google Workspace

Tiện ích bổ sung có thể giúp tự động hoá nhiệm vụ hoặc cung cấp thông tin/dịch vụ của bên thứ ba trong Google Workspace. Với tiện ích bổ sung, bạn có thể làm những việc sau:

  • Tạo giao diện người dùng tuỳ chỉnh và tích hợp trực tiếp vào các ứng dụng của Google Workspace. Các giao diện này có thể hiển thị thông tin cho người dùng và cung cấp các quyền kiểm soát cho người dùng.
  • Tăng hiệu quả của quy trình làm việc khi làm việc với Google Workspace bằng cách tự động hoá hoặc tinh giản công việc.
  • Dễ dàng kiểm soát và di chuyển dữ liệu giữa các ứng dụng của Google.
  • Không cần phải chuyển đổi trình duyệt bằng cách cung cấp cho người dùng mọi thứ họ cần trong Google Workspace.
  • Kết nối với các dịch vụ không phải của Google trong các ứng dụng của Google Workspace, cho phép bạn truy xuất hoặc tải dữ liệu từ các dịch vụ đó lên và từ Google Workspace.

Các loại tiện ích bổ sung

Có 2 loại tiện ích bổ sung mà bạn có thể tạo bằng Apps Script: Tiện ích bổ sung dành cho Google WorkspaceTiện ích bổ sung dành cho trình chỉnh sửa. Để biết thêm thông tin về từng loại tiện ích bổ sung, hãy xem bài viết Các loại tiện ích bổ sung.

Thử bắt đầu nhanh

Chỉ trong vài phút, bạn có thể tạo một trong các tiện ích bổ sung đơn giản sau: