Bản tin dành cho nhà phát triển Google Workspace

Bản tin dành cho nhà phát triển Google Workspace là một bản tóm tắt qua email về các bản cập nhật mới nhất dành cho nhà phát triển của Google Workspace, bao gồm các tính năng mới, các sự kiện sắp tới và nhiều thông tin khác. Bạn có thể hủy gói đăng ký bất kỳ lúc nào.

Bản tin trước

2023

Tháng 1 năm 2023

2022

Tháng 11 năm 2022

Tháng 10 năm 2022

Tháng 9 năm 2022

Tháng 8 năm 2022

Tháng 7 năm 2022

Tháng 6 năm 2022

Tháng 5 năm 2022

Tháng 4 năm 2022

Tháng 3 năm 2022

Tháng 2 năm 2022

Tháng 1 năm 2022

2021

Tháng 12 năm 2021

Tháng 11 năm 2021

Tháng 10 năm 2021

Tháng 9 năm 2021

Tháng 8 năm 2021

Tháng 7 năm 2021

Tháng 6 năm 2021