Tổng quan về các mẫu Apps Script

Phần này cung cấp các cách bắt đầu nhanh, giải pháp và lớp học lập trình của Apps Script. Sau đây là định nghĩa về từng loại mẫu.

Bắt đầu nhanh

Mẫu bắt đầu nhanh cung cấp các mẫu mã nhanh chóng được chứng minh là có thể giúp bạn làm việc với Apps Script trong chưa đầy 5 phút. Hướng dẫn bắt đầu nhanh có sẵn cho hầu hết các loại dự án Apps Script.

Tìm các thao tác bắt đầu nhanh được sắp xếp theo loại dự án ở bên trái trong phần Mẫu theo loại dự án hoặc thử công nghệ tự động hoá đơn giản này để tạo một tệp Google Tài liệu và gửi cho bạn đường liên kết đến tệp đó qua email.

Giải pháp

Mẫu giải pháp là các dự án Apps Script có đầy đủ chức năng. Giải pháp giải quyết các vấn đề thực tế về doanh nghiệp và giới thiệu cách bạn có thể tự động hoá quy trình làm việc trên Google Workspace. Thông thường, bạn có thể triển khai các giải pháp mà không cần chỉnh sửa hoặc cập nhật mã.

Tìm các giải pháp được sắp xếp theo loại dự án ở bên trái trong phần Mẫu theo loại dự án hoặc dùng thử giải pháp hợp nhất thư phổ biến này.

Lớp học lập trình

Các lớp học lập trình là các hướng dẫn thực hành kỹ thuật từng bước. Chúng kết hợp nội dung giải thích, làm việc với mã mẫu phương pháp hay nhất và các bài tập mã. Lớp học lập trình hiện có sẵn cho hầu hết các sản phẩm dành cho nhà phát triển của Google và được xuất bản trên danh mục Lớp học lập trình.

Tìm các lớp học lập trình cụ thể của Apps Script ở bên trái trong phần Lớp học lập trình.

Bạn cũng có thể tìm thấy các mẫu Apps Script trên GitHub. Bạn có thể phát triển các kho lưu trữ này và sử dụng mã tham chiếu cho các dự án của riêng mình.